Härvan med Sverigedemokraternas kvinnoförbund visar på en rutten kultur i partiet

När mygel och manipulation avslöjas så angriper de mest SD-lojala bloggarna (Avpixlat och Exponerat) den som avslöjat rättrötan i partiet. En röta som många känner till genom en rad andra märkliga händelser, uteslutningar med falska beskyllningar, svågerpolitik och annat. Istället för att rakt och hederligt påpeka fel som begås i SD så tar man SD i försvar, trots bevisat fulspel i partiet. Det är ett tecken på dålig moral och ger inget förtroende inför det kommande valet. Avpixlat är snabba med att hitta fel i andra partier, men är tysta när det begås fel i SD. Det är hyckleri.

– Mygel och manipulation
– Utfrysning av kompetenta medlemmar
– Svågerpolitik av ett sällan skådat slag

– Nya lögner för att försvara gamla lögner

I ett normalt politiskt parti hade Jimmie Åkesson, Björn Söder och Carina Herrstedt sparkats för länge sedan. De borde ha bytts ur redan 2011. I ett normalt parti hade det inte varit möjligt att ägna sig åt politiska skumraskmetoder som dessa figurer har gjort de senaste åren. Det räcker med att läsa den här tråden för att förstå hur mycket fulspel det finns i partitoppen.

Åkesson och Söder har under en rad år knutit till sig personer som i första hand är lojala till dem, och deras politiska strävanden. De har knutit till sig smådumma människor som i kraft av sin dumhet lojalt stället upp på vad som helst. Kloka människor som inte gillar korruption och svågerpolitik har däremot frusits ut eller sparkats ur partiet.

I takt med att smådumma personer (med en hel del undantag) har tagit kontrollen över partiet så har det politiska innehållet urholkats och partiet liberaliserats. Skillnaden mellan SD 2005 och SD idag är hisnande. Många tror att det krävs att man överger ett bra program för att vinna framgångar, men det stämmer inte. Man överger däremot möjligheten att förändra politiken när man överger att bra program. Det har SD gjort. Men det finns många gräsrötter som är av betydligt sundare virke än  Jimmie Åkesson, Björn Söder och Carina Herrstedt. Inte nog med att dessa tre är ultraliberaler som sagt och gjort massor av dumheter som ingen vanlig medlem skulle ha kunnat göra utan att uteslutas, nu framkommer uppgifter som varit kända i partiet men först idag blivit offentliga.

Det gäller härvan kring hur SD Kvinnor startade. Alla i SD som var med när SD Kvinnor startades vet att organisationen tillkom genom fulspel enbart för att få pengar till partiet.

Anna Hagwall har varit en av de mest populära personerna i SD i flera år. Hon har integritet, hon är ärlig, hon är kompetent och hon har en vilja att åstadkomma politiska förändringar i Sverige.

Hon försökte tidigt bilda en kvinnoorganisation inom SD för att kvinnor skulle kunna samlas och göra politisk nytta. Efter flera påstötningar hos partitoppen fick hon nobben. När partiledningen vid ett senare skede insåg att man kunde få ekonomiska bidrag för en kvinnoorganisation inleddes en operation av ohederligt fulspel för att skapa en sådan organisation – med enda syfte att få ut pengar. Fulspelet leddes av personer i partitoppen som ägnat sig åt fulspel tidigare och saknar moral i det hänseendet. Det är den lilla liberala maktklicken som ser till att gynna varandra och inte drar sig för att ljuga och spela falskt.

Det är i första rummet maktklicken Jimmie Åkesson, Björn Söder, Louise Erixon, Mattias Karlsson, Gabriella Hedarv och Carina Herrstedt.

Den 1 februari 2010 öppnades en blogg med namnet ”SD-Kvinnors Nätverk” som var en lös sammanslutning av några kvinnor inom SD. Detta lösa nätverk hade funnits sedan 2007. Bakom initiativet låg Anna Hagwall som var en populär, pålitlig och väldigt kompetent politiker.

Jimmie Åkesson och den liberala klicken i partiledningen kom sedan på att det kan finnas pengar att hämta för ett parti som har ett kvinnoförbund. Då skrev man en ansökan för bidrag som skrevs under av Per Björlund och Jimmie Åkesson och skickades in i oktober 2010.

Den 13 oktober 2010 skickades en ansökan till Partibidragsnämnden: ”Ansökan om statligt stöd till riksdagspartiets kvinnoorganisation för år 2011”.

Sökande för bidraget var ”Sverigedemokraternas kvinnoförbund” och de som undertecknade ansökan var Per Björklund och Jimmie Åkesson.

För att kunna få bidrag måste det finnas stadgar och protokoll från möten samt en fungerande verksamhet. I media cirkulerar nu uppgifter om att oegentligheter har förekommit i samband med ansökningarna.

Partibidragsnämnden ville ha protokoll från möten, men eftersom inga möten hade hållits så beslutade sig SD-ledningen i hemlighet för att skriva protokoll med falska datumuppgifter. Detta enligt Daniel Assai som har kunnat styrka nästan allt han sagt med olika dokument.

Partibidragsnämnden ville ha kompleterande protokoll som visar att det finns en kvinnoorganisation. SD beslutade sig då (i oktober) för att skriva protokoll med felaktiga datum för att kunna få ut det stora bidraget på 1,4 miljoner.

Daniel Assai berättar nu öppet att Jimmie Åkesson tog initiativ till att skapa en styrelse på pappret. Planen var att sätta ihop ett protokoll som daterades tidigare för att det skulle se ut som om det fanns en etablerad kvinnoorganisation. Enligt Assai var Åkesson lite orolig för att det skulle kunna komma ut i media och var därför noga med att projektet skulle ske inom en mycket sluten krets av pålitliga och lojala medarbetare.

I flera år har Åkesson arbetat på det här sättet och anlitat närstående inom partiet för att driva igenom sina vilja. Ett exempel är när han anlitade sin flickvän Louise Erixon för att få Paula Bieler vald till ordförande för SDU istället för Kasselstrand. Det finns mängder av exempel på hur opålitlig Åkesson är.

Jimmie Åkesson låg bakom skapandet av en Kvinnoorganisation där den mest lämpade för uppgiften, Anna Hagwall, manövrerades ut. Efter kontakt med Gabriella Hedarv (Mattias Karlssons sambo) och Louise Erixon satte man sina planer i verket. Man ville skapa en pappersorganisation för att kunna inkassera 1,4 miljoner som partiet skulle ha rätt till om det fanns en organisation. Men det gjorde det inte. Därför skapade man en i efterhand.

Den 21 oktober skrev Gabriella Hedarv ett mejl till Daniel Assai och Per Björklund där det framgår hur SD tänker göra. Hon skriver att ”vi måste få igång en styrelse osv på pappret” och berättar att hon redan arbetar med ett förslag: ”Jag och Louise håller på att skissa på en styrelse som vi tror skulle funka och inte kommer att sätta käppar i hjulet, varken för verksamheten eller för att flytta partistödet dit det behövs bäst. I det förslaget ingår inte Anna. Nu återstår det att skapa en styrelse där Anna faktiskt inte är med, och förklara för henne hur det gick till.”

I mejlet framgår det hur Gabriella Hedarv och Louise Erixon vill manipulera dels för att få bort Anna Hagwall dels för att få ihop ett falskt protokoll med syfte att få in pengar som kan användas där de ”bäst behövs”.

1200-9

Här pratar vi om människor med otroligt låg moral och manipulativa beteenden som är direkt skrämmande. För den som kan läsa innan till så framstår Mattias Karlssons sambo Gabriella Hedarv som extremt manipulativ.

garbriella-hedarv
Gabriella Hedarv: Belönad med jobb för sin manipulativa förmåga, relation med Mattias Karlsson eller för sin kompetens?

Men det stannar inte där. Andra personer som var insyltade i den här härvan var Carina Herrstedt och Alexandra Brunell. Louise Erixons mor, Margareta Sandstedts (senare Larsson) namn, fanns också med i protokollet liksom en Britta Hellström (revisor) och Lars-Erik Johanson (revisorsuppleant). Dessutom förekom namnen Julia Holmelius (suppleant) och Anna Hagwall (suppleant). Om de senare har tillfrågats om de vill medverka med sina namn i ett protokoll som daterats till augusti fast det skrivs i oktober är oklart.

De tre som undertecknat protokollen var Carina Herrstedt, Louise Erixon och Alexandra Brunell.

1200-7

1200-7b

När SD Kvinnor fick krav från Partibidragsnämnden på kompletteringar på grund av tvivelaktiga formuleringar så tvingades man skriva nya protokoll som skickades in den 17 november 2010.

Före den 15 oktober 2010 fanns inga stadgar eller bokförda möten. Det säger Paula Bieler till Aftonbladet den 28 januari 2014. Paula Bieler får svårt att förklara hur kvinnoorganisationens verksamhet egentligen har sett ut. Först säger hon att det har funnits ett kvinnligt nätverk sedan 2007, vilket stämmer. Men detta nätverk bestod av idealisten Anna Hagwall och några få personer kring henne Hon ”nätverkade” fram till 2010 – 2011, men blev utfasad av SD-ledningen som på egen hand vill kontrollera de ekonomiska tillgångar som statliga bidrag till ett kvinnoförbund skulle kunna ge.

Den 21 oktober 2010 skapades enligt Paula Bieler en interimsstyrelse, men det finns inga protokoll från något sådant möte. För skapa någon slags trovärdighet för SD Kvinnors historia tvingas Bieler delvis förfalska sanningen. Hon nämner inte att Hagwalls nätverk, och Hagwall själv, petades från verksamheten med manipulativa metoder (se Hagwalls brev nedan) som även Bieler var delaktig i. Bieler försöker istället försåtligt få det att låta som om det vore en naturlig övergång till en mera strukturerad organisation när det i själva verket var så att Hagwall kuppades bort när SD under Åkessons ledning skapade en pappersorganisation för att få pengar till partiet. Bieler låtsas som om det har varit en kontinuitet i SD Kvinnor sedan 2007 vilket alltså inte är sant. Att se Bieler svamla om det ena och andra istället för att vara rak och ärlig visar att inte heller hon är trovärdig. Den lilla maktklicken i SD-toppen är helt klart korrumperad.

En kort sammanfattning av turerna kring bidragskarusellen

– Den 13 oktober träffades Jimmie Åkesson, Daniel Assai och ekonomichefen Per Björklund på Åkessons kontor i riksdagen.

– Mötet gällde en fråga om att utverka ett stort bidrag till ett ännu ej existerande kvinnoförbund i partiet.

– Per Björklund hade redan på Åkessons uppdrag skickat in en ansökan till Partibidragsnämnden om bidrag till ”SD-kvinnors nätverk”.

– När Partibidragsnämnden bad om kompletterande uppgifter som ändrade man (Assai, Björklund och Åkesson gemensamt) i ansökan genom att stryka över ”SD-kvinnors nätverk” med Tippex och skriva dit ”Sverigedemokraternas Kvinnoförbund”. SD-kvinnors nätverk var det kvinnliga nätverk som Anna Hagwall ledde. Åkesson ville inte riskera att pengarna hamnade i en riktig kvinnogrupp utan vill själva ta kontrollen över pengarna.

– Gabriel Hedarv säger i oktober 2010 att man måste ordna en styrelse på pappret, vilket också sker. Därför skrev man ett protokoll och en programförklaring som var daterad till augusti 2010. Enligt uppgifter från flera oberoende källor inklusive Anna Hagwall hölls det första årsmötet i maj 2011, vilket bekräftas av det långa brev som Hagwall skrev efter att hon manövrerats ut ur partiet.

– De medvetet fejkade protokollen skrevs under av Carina Herrstedt, Jimmie Åkessons flickvän Louise Erixon och Åkessons sekreterare Alexandra Brunell.

– I december 2010 betalar Partibidragsnämnden ut 1,4 miljoner till SD. Pengarna sätt sin på riksorganisationens konto.

– I början av juni 2011 skriver Anna Hagwall ett långt kritiskt brev till Björn Söder om hur partitoppen manipulerat och lagt beslag på ett kvinnoförbund för att kunna ta kontroll över pengarna från Partibidragsnämnden.

Nu är det min tur att delge alla som inte redan känner till hur skandalöst SD kvinnors förbund har bildats.

Hösten 2010, efter valet, har partiet ansökt om bidrag till att bilda ett kvinnoförbund.

Aldrig någonsin innan var flera än jag intresserade av att organisera kvinnorna i ett förbund. När det krävdes uthålligt ideellt arbete var intresset svalt och idétorkan stor från våra kvinnliga styrelsemedlemmar också. Jag drev Sd-kvinnors hemsida och sedan en blogg helt utan stöd och hjälp. Ingen av de andra styrelsemedlemmarna har frågat eller intresserat sig för ämnet.

Under valrörelsen på våren 2010 har jag påpekat för vår partiordförande vikten av satsning på våra kvinnliga väljare dock utan bifall.

Efter partiets riksdagsinträde ändrades inställningen till ett kvinnoförbund för nu fanns det möjlighet att få statligt stöd. Helt plötslig var vi precis lika föraktfulla mot skattebetalarnas pengar som andra organisationer vi kritiserat tidigare. Pengar vi har rätt till ska vi ha. Att dessa pengar har människor tjänat Ihop med att gå till jobbet och göra ratt för sig har vi glömt. Säkert flera har gnidit sina händer för att få välbetalda jobb som skulle vankas bara man var på rätt plats och hade kontakter med rätta personer inom partiet.

Gabriella Hedarv som då redan var avlönad och anställd av partiet tog kontakt med mig och förkunnade nyheten att vi har möjlighet att få 1,4 miljoner kr till ett Sd kvinnoförbund. Snabbt skulle en styrelse bildas för att ansöka pengarna. Sedan skulle förbundet bildas på demokratisk väg med förslag från medlemmarna på förtroendeposter och årsmöte. Problemet var bara att Gabriella har inte lyckets sprida nyheten till särskilt många. Hon menade att vi skulle tipsa varandra, ringa och berätta.

Under tiden kom två SD kurir ut där man lätt skulle ha kunnat informera alla medlemmar om möjligheten att delta.

Varför inte sända brev med information till alla kvinnor i partiet. Angick inte dem den stora möjligheten? Dessutom har vi vår hemsida där del är lätt att sprida nyheter Fantasilöst att inte använda de möjliga kanaler.

Tanken slår mig att det kanske inte var meningen.

Till slut kom i alla fall kallelsen till årsmötet med förslag på styrelse, valberedning osv. Listan innehöll namn på personer som har en djupare förankring i partiet än några månaders avlönad tjänstemedlemskap.

Jag var med på listan, nominerad till styrelsemedlem. Anmälde mig i god tid, beställde resan och avsatte en hel dag för händelsen.

När jag kollade min mail, (mindre än 24 timmar innan mötet) fick jag en smärre chock. Det kom ett brev från Louise Erixon då hon förkunnade att hon och några till har tagit fram ett nytt förslag på styrelse, valberedning och revision.

De som stod bakom förslaget är:

Carina Herrstedt 2:a vice ordförande, Louise Erixon sekr. hos Björn Söder, Alexandra Brunell sekr. hos Jimmie Åkesson, Paula Bieler sekr. hos Matthias Karlsson, Janita Kirchberg ekonomiassistent SD, Anna Wigenstorp, sekr. hos partistyrelsen, Julia Holmelius, jur stud., Therese Borg, pol. Sekreterare SD Södermanland.

Förslaget har bara nått den inre kretsen som personerna ovan rör sig i. Man kan fundera om det är på egna meriter. Inga disskusioner, inga invändningar från medlemmar har varit möjlig.

Och vilka är dessa personer? När började deras intresse vakna? Var var dem när vi andra riskerade våra arbeten. vår säkerhet, vår yrkeskarriär pga. vårt engagemang i partiet?

Är inte del värt någonting längre att man har hängivet kampat för Sds framgång och stått för våra åsikter öppet? Mötet hölls den 8 maj i Riksdagshuset.

Gabriella Hedarv, Carina Herrstedt, två flickvänner till medlemmar ur partistyrelsen, sex yrkesmässigt arbetande sekreterare som är avlönade av partiet med skattepengar satt redan där på plats i mötessalen, vana att röra sig i maktens korridorer, när vi andra (6 personer från hela landet) anlände.

Inramningen kunde inte ha varit mer värdig och högtidlig än så.

Med tanke på de närvarande personernas position, numärera överlägsenhet, att flera av dem var med på den nya listan föreslagna till viktiga förtroendeposter, var utgången given.

Sveriges nyaste kvinnoförbund, Sverigedemokraternas Kvinnoförbund tillkom efter en kupp, framröstades av mindre än 10 personer.

Hoppas Björn Söder vaknar nu och ogiltigförklarar hela processen.

Eller är det bara de som vågar kritisera våra partipampar och missförhållandena som blir uteslutna och ogiltigförklarade? Är alla som känner att någonting är fel verkligen ”rättshaverister”? Jag bara undrar.

Anna Hagwall

Efterhandskonstruktionerna

I flera försök att blanda bort korten väljer man från partiets sida att angripa Daniel Assai. Alla hans uppgifter kan dock styrkas i kopior av protokoll och mail.

När Carina Herrstedt får frågan om varför hon skrivit under falskt daterade protokoll svarar hon: ”Det var någon som skrev fel datum på handlingarna. Jag vet faktiskt inte vilket det rätta datumet var.”

Gabriella Hedarv erkänner att det inte fanns ett riktigt kvinnoförbund med stadgar när ansökan gjordes.

Per Björklund säger att han inte minns något och att han lagt allt bakom sig (han har lämnat SD).

x

”Är det bara de som vågar kritisera våra partipampar och missförhållandena som blir uteslutna och ogiltigförklarade? Är alla som känner att någonting är fel verkligen ”rättshaverister”? Jag bara undrar.”

Anna Hagwall

___________

Relaterat:

Paula Bieler släppte lös hatet mot Fria Tider

Mattias Karlsson i hatkampanj mot Fria Tider

Mattias Karlsson vuxenmobbar f.d. SD-medlem

Mattias Karlsson sprider hat mot utesluten medlem

Taggat:, , ,

5 tankar om “Härvan med Sverigedemokraternas kvinnoförbund visar på en rutten kultur i partiet

 1. […] Härvan med Sverigedemokraternas kvinnoförbund visar på en rutten kultur i partiet (28 januari 201… […]

 2. […] Bieler nämner ingenting om Gabriella Hedarvs manipulativa mail där det framgår att SD kommer att bedriva ett ohederligt fulspel mot Anna Hagwall. Hon nämner ingenting om att det årsmöte som hölls i maj 2011 var manipulerat och en kupp initierad av partiledningen. (Läs om det i Anna Hagwalls brev här!) […]

 3. Gunnel Gomér januari 28, 2014 kl. 19:59 Reply

  Elva röstberättigade?

  Elva personer är inte ens ett nätverk – per definition. I synnerhet om dessa huvudsakligen består av anställda på partikansliet. Hade ett kvinnonätverk inom SD existerat tidigare, då skulle långt fler kvinnor ha kallats till både förberedande dialog och sedan till ett konstituerande möte.

  Ett nytt riksomfattande förbund består aldrig av så få personer/medlemmar. Om ett nätverk redan finns, då är det orimligt med endast 11 röstberättigade i en rikstäckande rörelse. Hur blev ö h t de elva ”röstberättigade”?

  *skakar på huvudet*

  Hälsningar från GG
  Aktiv i ideella organisationer i många år. Delaktig i att bilda både nystartad kontaktgrupp, lokalförening, regionförening, riksförbund, nordiskt förbund, EU-förbund och ett internationellt förbund. Föräldraföreningen Mot Narkotikas framväxt – närmare bestämt:-)

  F d organisationskonsulent för 45 folkrörelseorganisationer

 4. […] Hagwalls brev kan man läsa i den här […]

 5. […] Härvan med Sverigedemokraternas kvinnoförbund visar på en rutten kultur i SD […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: