Så blev Isak Nygren utfryst ur Sverigedemokraterna

UTESLUTNINGSÄRENDE FRÅN 2011 I NYTT FOKUS. År 2011 öppnades ett uteslutningsärende mot Isak Nygren. Han var ersättare för SD i kommunfullmäktige i Katrineholm. Den som öppnade uteslutningsärendet mot honom var Therese Borg från SD Sörmland. Therese Borg sitter idag i partistyrelsen, i Medlemsutskottet (MU) som avgör uteslutningsärenden och är vice ordförande i SD Kvinnor samt politisk sekreterare för SD i Region Skåne. Therese Borg har fått sin position i partiet på grund av lojalitet till partiledningen – inget annat.

Isak Nygren tillhör den lilla skaran av självständigt tänkande personer som har potential att lyckas väl i livet. Han beskrivs som intelligent, framåt, beläst och nyfiken på politik och ideologiska sammanhang. Han hade kunnat bli en bra politiker i SD. Istället för att ha levande interna dialoger kastar man ut folk – rätt brutalt.

isak-nygren
Vad Isak Nygren gör idag vet vi inte, men vi önskar honom all lycka i livet.

För ungefär två år sedan skrev Isak en kommentar på internetforumet nordisk.nu: ”Jag har inget emot om vita, det vill säga alla som har europeiskt ursprung skaffar barn emellan, men jag skulle ha det svårt att se det positiva om det blir en blandning mellan negrer, asiater etc.”

”Någon” tipsade Therese Borg om citatet och hon väckte då ett uteslutningsärende mot Nygren och menade att det han skrivit var av ”partiskadlig” karaktär. Denne någon som tipsade Therese var underrättelsetjänsten Expo, som i praktiken samarbetar med SD-ledningen för att få ”olämpliga” personer uteslutna. Isak Nygren hade skrivit inlägget på nordisk.nu under pseudonym, men Expo visste vem som dolde sig bakom pseudonymen. Sveriges eget Stasi tog fram uppgifterna, gav dem till SD och i SD gick Therese Borg helt okritiskt ”Stasis”, dvs. Expos, ärende. Mycket tyder på att Therese Borg i själva verket utförde ett uppdrag åt partiledningen, som när Medlemsutskottet med hjälp av Björn Söders flickvän Anna Wigenstorp satte ihop en anklagelseakt mot Patrik Ehn. Therese Borg har i så fall agerat på uppdrag av den uteslutningsivrige Björn Söder. Idag ser vi hur hon belönats med höga poster i partiet.

Den första fråga som man bör ställa till den som ville utesluta Nygren är om man inom SD måste se rasblandning som något positivt. Nygren sade att han hade ”svårt att se det positiva” med rasblandning. Hur kan det vara möjligt att man i ett parti som emellanåt kallar sig nationalistiskt inte tillåts vara skeptisk till rasblandning? För att få vara medlem i SD måste man alltså gilla och kanske älska rasblandning. Medlemmar i SD ska tvingas att gilla något som de instinktivt är skeptiska till. Det är lysenkoism.

Samtidigt som Therese Borg väckte uteslutningsärendet mot Nygren så bröt hon den tidigare personliga kontakten med honom och upphörde helt att ens tala med honom. Therese Borgs uppdrag var nu att se till att Nygren kastas ut ur partiet. Hennes åsikter om Nygren sammanföll nästan exakt med Expos.

På sin blogg skrev Therese Borg om den ”öppna svenskhet” som idag är en del av partiets bisarra ideologi:

– Öppen svenskhet. Det är vad vi i Sverigedemokraterna står för. Det innebär att vem som helst kan bli svensk. Det handlar om att anpassa sig till våra grundläggande och gemensamma värderingar, om att ta till sig de sociala koder som är typiska för oss svenskar och om att lära känna och respektera vårt kulturarv. Gör man detta känner man sig säkerligen svensk, och betraktas också som svensk. I vilket land man är född, varifrån ens föräldrar kommer, vilken hudfärg man har… inget av detta spelar någon som helst roll. Inte för mig, och inte heller för partiet. Finns det sedan enskilda individer som inte ställer upp på detta synsätt på svenskhet så får det stå för dem. Jag rekommenderar dock att de söker sig till ett annat parti än SD i så fall.

Det är alltså inte tillåtet att inom SD hysa tankar om att etniska svenskar ska ha rätt till sitt eget land, eller företräde till jobb och bostäder eller att de ens ska erkännas som folk. Det är en skrämmande inriktning som partiet har antagit och det mest skrämmande är att så få väljare har förstått hur mycket SD har svikit det svenska folket. När Therese Borg – och även Jimmie Åkesson som formulerar sig likadant som Borg gör – säger att ”hudfärg” inte spelar någon roll så är det bara ett förtydligande av att de inte begriper vad de talar om. ”Hudfärg” är den politiskt korrekta världens omskrivning för etnicitet eller andra synonyma begrepp som varken Borg eller Åkesson förstår sig på. Både Borg och Åkesson har visat sig vara pinsamt okunniga när det kommer till frågor som en Sverigedemokrat borde behärska till fullo.

På den egna bloggen skriver Therese Borg 2011 om etnicitet:

– För mig är det därför viktigt att påpeka att etnicitet inte är något som vi föds med, vilket somliga verkar tro. Etniciteten sitter inte i våra gener, utan är något som formas under vår uppväxt.

Okunnigheten är alltså total. Jimmie Åkesson är minst lika okunnig. I en intervju med Göran Rosenberg 2012 fick Åkesson frågor om etnicitet. På frågan om det finns etniska svenskar så svarade Åkesson:

– Det är inte politik tycker jag, jag tycker inte att det är så intressant för mig att göra den analysen, jag kan inte svara på det, det beror på vad man väger in i begreppet etnicitet helt och hållet. Vissa vill ju göra det i princip synonymt med, som ett samlingsbegrepp för kultur och religion och språk och sådana saker medan andra menar att i etnicitetsbegreppet så vägs det också in biologiska egenskaper och att man då som i USA gör det nästan synonymt med rasbegreppet.

Rosenberg upprepade: – Finns det etniska svenskar?
Åkesson svarade: – Det finns en grupp människor som har bott här väldigt länge som man skulle kunna betrakta som etniska svenskar alldeles säkert, men det är nog ganska få nu levande människor med svensk nationell identitet, som kan betraktas som det, möjligtvis, det beror på vad du väger in i begreppet.
Rosenberg: – Så egentligen säger du att det finns inga etniska svenskar som betydande grupp i Sverige?
Åkesson: – Jag är inte så insatt i de frågorna så jag kan avgöra…

Rosenberg: – Det här tillhör ju era kärnfrågor att definiera vad som är nationen och svenskheten och den svenska nationen….
Åkesson: – Vi definierar inte nationen utifrån etnicitet och därför tycker jag inte att det är politiskt intressant utan det får vetenskapen analysera om de tycker det är spännande.

Therese Borg och Jimmie Åkesson är etnisk blinda. Man kan ju tycka att det är mer än förvånande att en ”nationalistiskt” parti visar sådan ovilja att försvara de etniska svenskarna. Att Therese Borg dessutom uppvisar en närmast grotesk okunnighet är mycket talande för hur SD-ledningen ställer sig till invandringspolitiska frågor. De överger de etniska svenskarna, de fattar inte ens att vi finns och att Sverige är vårt. Det värsta är att deras egen okunskap används mot människor som förstår bättre. Mot Isak Nygren till exempel.

Isak Nygren var inte ”politiskt avvikande” som Jimmie Åkesson kallar alla som han med sin nya totalitära politik om ”nolltolerans” vill kasta ut ur partiet. Nygren var hundra procent lojal till SD och gick med i partiet för att hjälpa till att få fram en bättre invandringspolitik i Sverige. Therese Borg är däremot en ideologiskt bortkommen och politiskt förvirrad människa som borde vara med i Centern, Folkpartiet eller Socialdemokraterna istället – om hon inte redan är det.

I februari 2011 ansökte några friskolor om att få starta verksamhet i Eskilstuna där Therese Borg är politiker. Meningen var också att det skulle startas (minst) en muslimsk friskola på orten. De flesta tänkande Sverigevännerna vill inte ha några muslimska skolor alls i Sverige och inte heller några muslimer eftersom de saknar all förankring till vårt land. Många förordar en politik som kan få muslimerna att åka hem igen, inte att stanna kvar i Sverige för evigt. Men om de nu ska stanna här ytterligare en tid innan ett repatrieringsprogram kan genomföras så måste man göra det bästa av situationen. Therese Borg och Kim Fredriksson i SD Eskilstuna hade också åsikter om friskolan, men inte det slags åsikter man skulle kunna vänta sig av en Sverigevän, utan snarare åsikter man hittar i extremliberala partier. Sett ur ett svenskt perspektiv vore det bättre om muslimerna bildade en egen skola än att de placerades i svenska klasser bland svenska barn. De allra flesta svenska föräldrar undviker mångkulturella skolor om de kan och sätter hellre sina barn i svenska skolor. Men inte Therese Borg. Hon och Kim Fredriksson skrev i sin motion: ”Om barnen får sin undervisning i friskolan istället för i en kommunal skola är risken överhängande att kontakten med svenska barn blir så gott som obefintlig.” Hon vill alltså blanda in muslimer i svenska skolor så att svenska barn tvingas dela undervisning och skoltid med muslimer. I sin motion lade till de till ”…och hur ska de någonsin kunna bli en del av samhället?” Borg och Fredriksson uttrycker här en tydlig vilja att tvångsintegrera muslimer bland svenskar fast muslimer själva inte ens vill det. På det sättet är muslimerna mer förståndiga än de svenskar som släpper in dem i sitt samhälle. SD:s tanke är att muslimer ska ”integreras” och blandas in i svenska vardagssammanhang, från vaggan till graven och få stanna här i vårt land i evighet. Detta trots att svenskarna bevisligen inte vill det och trots att alla svenskar som kan hellre flyttar bort från mångkulturella områden eller skolor där många invandrarbarn går. Therese Borg, som är etniskt blind och uppskattar rasblandning, vill däremot att svenska skolbarn umgås mer med muslimer, att muslimerna ska få mer kontakt med svenska barn och bli ”svenskar”.

Att ge muslimer egna friskolor är bättre än att blanda in dem i svenska skolor. Om de får behålla sin kultur så blir det lättare att återplacera dem i sina ursprungsländer den dag de ska resa härifrån. Therese Borgs samhällssyn är identisk med den som vilket som helst av de övriga sju riksdagspartierna driver.

Isak Nygren blev utsatt för rena övergreppet av Therese Borg. Han skrev på sin blogg om henne:

– Hon är inte bara okunnig om Sverigedemokraternas grund utan uttrycker sig ganska avvikande från politiken genom att vara svenskfientlig i nästan samma stil som vänsterpartister och miljöpartister brukar låta. Jag skall citera dessa delar i principprogrammet där hon går emot politiken senare när jag skall citera delar ur mitt försvarsbrev till medlemsutskottet inom partiet. Jag gjorde tydligen mitt största misstag genom att betrakta henne som en vän, och undrar om hon brukar knivhugga sina vänner i ryggen på liknande sätt? Jag är visserligen arg på bland annat henne, men jag är faktiskt mest besviken på detta beteende.

Isak Nygren fick kännedom om uteslutningsärendet mot honom av Expo. Expo har sedan flera år tillbaka förhandsinformation om allt som sker inom SD. När Patrik Ehn uteslöts i mars 2013 kände Expo till beslutet innan någon annan tidning hade fått reda på det. Någon i – eller i närheten av – SD:s partistyrelse hade tipsat Expo.

När Nygren var föremål för uteslutningsärendet valde han att skriva ett försvarsbrev. Där förklarade han att han tycker om att debattera olika ämnen och att själva citatet som orsakade uteslutningsärendet var löstryck ur sitt sammanhang. Nygren citerade också ur principprogrammet för att visa att han inte brutit mot någon partilinje. Nygrens försvarsbrev var långt så vi citerar bara vissa delar av det här:

Jag hade ärligt talat inte räknat med att komma in i kommunfullmäktige i Katrineholm, inte ens som ersättare. Men nu har jag det och då får jag ta mitt ansvar. Jag hade nämligen tänkt ligga väldigt lågt den här mandatperioden eftersom jag utbildar mig. Jag känner att jag kan offra tid att sitta på kommunfullmäktigemöte en gång i månaden trots att jag egentligen inte har tid. Jag vill visserligen sitta i kommunfullmäktige, men det blir svårt i och med studierna, men helt omöjligt är det såklart inte.

Något som bör vägas in i beslutet är att SD Katrineholm har 34 medlemmar. Dock är det endast 5 stycken inkluderat mig själv som är aktiva i lokalföreningen. Dessutom är jag den ende som inte är pensionär.

Vi står inför en mindre kris på lång sikt om vi inte får fler aktiva medlemmar. Blir jag utesluten så kommer krisen komma fortare. Blir jag kvar i partiet och att vi förlorar en av de aktiva oavsett om det är privata skäl inkluderat svår sjukdom eller rent av dödsfall, så får vi krisen i alla fall. Jag har dessutom ända sedan jag blev medlem i partiet försökt få de andra att bli mer aktiva i utåtriktade aktiviteter. Det är något som jag än så länge inte har lyckats med, men jag vill inte ge upp än.

Sedan har jag ett flertal förslag på motioner och interpellationer som nödvändigtvis inte har något med invandringen att göra, för att bredda SD:s lokala politik. De andra i SD Katrineholm gillar inte mitt uttalande men de säger att de fortfarande har förtroende för mig.

På sikt kommer jag att bli en större tillgång för SD Katrineholm men även eventuellt även för SD på högre nivå, med tanke på min utbildning. Jag går nämligen förvaltningsprogrammet på Södertörns högskola, där min inriktning är statsvetenskap. Jag studerar religionsvetenskap och arkeologi för övrigt också, men dessa två lär knappast komma till användning inom politiken.

Jag står ju bakom SD:s politik vilket är därför jag är medlem samt kandiderar för partiet. Det finns ju inga andra partier som jag ens kan tänka mig vara medlem i. SD har ju som bekant problem med att hitta kandidater när det är val. Det vore i så fall inte bra om man utesluter folk som vill vara aktiva i partiet som dessutom kan tänka sig att kandidera i partiet.

Om ni utesluter mig så är det för att media och framförallt Expo som vill sabotera för partiet. Det innebär att de inser att de har inflytande över partiet, vilket kommer innebära att både partimedlemmar och väljare tappar förtroende för partiet. Media och framförallt inte Expo, ska få sätta agendan inom partiet. Ni bör ha i åtanke att jag faktiskt har ett visst stöd från folk både internt och externt.

Eftersom jag inte har gått emot SD:s politik så vore det verkligen konstigt att utesluta mig på grund av det. Det skulle även vara otroligt konstigt att utesluta mig på grund av ett inlägg av totalt flera tusen inlägg som jag har skrivit på internet genom åren. Då är man extremt selektiv å det grövsta

Jag anser att partiet inte ska lägga sig i vilka sidor jag besöker, framförallt inte på en sida där jag har haft längre än vad jag har varit medlem i SD. Jag sökte mig dit för att ta debatten mot nazisterna som finns där. Dessutom är jag knappt aktiv där längre dels på grund av bristande intresse samt att jag har studier att tänka på.

Det SD bör göra när Expo och eventuell annan media hetsar mot enskilda partiföreträdare är att försvara den personen oavsett vad sakfrågan handlar om. I bland annat mitt fall har Expo brutit mot ett antal lagar. Det första är att överhuvudtaget ha hackat ett forum. Faktum är att jag var anonym på det forumet, vilket jag inte längre är på grund av Expo. För det andra så har Expo men även andra medier som har använt Expo som källa, förtalat mig på grund av alla skriverier som är extremt vinklade, och i vissa fall rena lögner. Det har Expo gjort sedan juni 2010. Om jag inte minns fel så blev Nordisk.nu hackade under våren 2010.

Mitt förslag till er är att jag blir kvar i partiet och blir kvar som ersättare, så kommer jag försöka fortsätta hålla en låg profil under den här mandatperioden så mycket som möjligt. För jag hoppas att ni inser att ni kommer att hyckla extremt mycket om ni utesluter mig. Jag hoppas att vi kan komma överens för husfridens skull, men även i andra saker. Jag är ju trots allt inte ideologiskt avvikande.

Med vänliga hälsningar

Isak Nygren

Isak Nygren valde att själv lämna SD innan han blev utesluten. Han gjorde det i protest mot att SD inte hanterar uteslutningsärenden på ett korrekt sätt. Nu är det svårt att veta exakt hur Nygren tänkte, men att säga att han var kritisk till hur illa SD hanterar sina medlemmar och hur svinaktigt SD uppför sig mot folk som gjort nytta i partiet är nog en underdrift. Sedan Nygren drevs ut ur partiet har det stått mycket klart att personerna som ägnar sig åt uteslutningar i SD är kulturellt drägg, som behandlar duktiga människor som lort. Man gör inte så. Nygren var visserligen ung, men hans potential att bli en bra politiker på sikt var stor.

Fallet Isak Nygren är bara ett av många där en totalitär, inkvisitorisk och direkt obehaglig partiledning har tagit kontrollen över ett parti som istället borde glädja sig över tillskott av kompetens, men som sparkar ut folk som är mer kompetenta än folk i den inkompetenta partiledningen. Än värre är att efter varje uteslutning ägnar sig vissa personer i partistyrelsen åt att bortförklara sina uteslutningar med nedsättande omdömen om de uteslutna som inte längre kan försvara sig.

Isak Nygren har som många andra som drivits ut ur partiet blivit politiskt hemlös. Det är en tragisk utveckling som har eskalerat och fått många att känna sig totalt uppgivna när det gäller förtroendet för SD. Så uppgivna att det känner vämjelse inför vissa personer i partitoppen. En växande skara väljare som stött partiet i flera val har kommit till slutsatsen att det inte leder till något gott att ge partiet fortsatt stöd. Fortsatt stöd till SD leder bara till mer makt åt den partitopp som sviker Sverige och svenskarna. SD har redan svikt de etniska svenskarna totalt vilket uttalanden från sådana som Therese Borg och Jimmie Åkesson bevisar.

När det gäller Therese Borg så är det värt att notera att hon efter att ha öppnat uteslutningsärendet mot Nygren deltagit andra uteslutningsärenden som liksom i fallet Nygren innehållit såväl lögner som förtal. Nästan hela partistyrelsen har deltagit i lögnkampanjer mot egna partiföreträdare för att få dem uteslutna. Björn Söder, Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Therese Borg och rad andra partiföreträdare har uppträtt direkt illasinnat mot goda idealister som arbetat för partiets bästa. De uppträder som en samling ideologiska analfabeter som vill säkra sin egen kontroll över ett parti där en intetsägande retorik om ”misslyckad integration” eller tal om att ”minska invandringen till samma nivå som man har i Europa” (enligt Åkesson) har större resonans än klarspråk om invandrarproblematikens orsak, natur och lösning.

makten-korrumperar
Etniskt blinda, totalitära och maktfullkomliga. 

Intellekt, ideologisk resning och klarspråk existerar inte i partitoppen. Partiets ledning utgörs av intellektuella dvärgar som desperat försöker att behålla makten genom att utesluta personer som är klokare än vad de själva är. SD har blivit en liberal klubb där makthavarna säkrar sina positioner genom ett otillbörligt gynnande av personlojala istället för politiskt klartänkta. Ju närmar partitoppen man kommer ju mer prägel av Oligarkins järnlag ser vi.

Jimmie Åkesson och Björn Söder borde ha bytts för minst ett år sedan för att motverka det inre förfallet i partiet. Åkessons och Söders styre leder till ett inre förfall och till ett skräckvälde där rädslan för att säga fel redan har etablerat sig och dumhet blivit den måttstock som karriäristerna i partiet har att rätta sig efter.

therese-borg-sd
En okunnig politiker som gjorde karriär genom att vara lojal till partitoppen.

Det är en farlig utveckling som redan gått överstyr i SD. På bara tre-fyra år har det skett en drastisk maktcentrering där man kan göra karriär om man är lojal till partiledningen och hindras i karriären om man är rak och ideologiskt klartänkt. Att en person som Therese Borg kan inneha de positioner i partiet som hon har är skrämmande. Numera är hon även politisk sekreterare för SD i Region Skåne. Partiet kan inte längre räddas och partiet kan inte heller rädda Sverige trots en del bra medlemmar och partiföreträdare och trots en aningen bättre politik än sjuklövern i vissa frågor. Däremot kan partiet växa genom att få tillskott av personer från sjuklövern som sympatiserar med tanken om ”öppen svenskhet” och ett mångetniskt Sverige. Stödet från etniskt medvetna människor är däremot helt borta. Vi kommer att stödja andra partier. Det återkommer vi till om några veckor eller någon månad.

Källor:
Därför lämnade jag SD  Del 1
Därför lämnade jag SD  Del 2
Därför lämnade jag SD  Del 3

Läs även:
Samlingstråd om Sverigedemokraterna efter uteslutningen av Patrik Ehn.

Taggat:, , ,

4 tankar om “Så blev Isak Nygren utfryst ur Sverigedemokraterna

  1. […] Så blev Isak Nygren utfryst ur Sverigedemokraterna (6 april 2013) […]

  2. […] Bloggen Bojkotta Gammelmedia slaktar Therese Borgs (Sd) åsikter och agerande i samband med uteslutningen av Isak Nygren.  En läsvärd och informativ artikel. […]

  3. T.S april 11, 2013 kl. 10:47 Reply

    Så sant. Behandlingen av Isak, en vän till mig, var bedrövlig och det var jag som rekommenderade honom att lämna SD-skojarna innan uteslutningen var ett faktum. Isak är en fritänkande, sanningssägande och ständigt utbildande ung man som Sverige drivit bort: efter att han överfallits, rånats och mordhotats av Revolutionära Fronten fick han nog, reste att studera i USA och sökte till sist asyl där. I fyra månader har han suttit isolerad i Ohio, på county jail, då amerikanska myndigheter är skeptiska till hans asylansökan (och p.g.a allt skitsnack om honom på internet) – men han föredrar det än att åka tillbaka till trakasseriernas Sverige. Om en timme hålls hans ärende i domstol, som jag ska vittna i via tele.

    Skulle han få asyl i USA är det rena skammen för detta land, som är rena öststaten för folk som nyttjar sina rättigheter som t.o.m svensk lag på papperet garanterar.
    Grattis SD, grattis Södertörns högskola, grattis Revolutionära fronten, Expressenjournalister, de lägsta nynazistslöddren, Expo, och annat löst folk som drivit hetsen mot honom så långt att han inte vågar återvända till Sverige.

  4. […] i Sverigedemokraterna står för. Det innebär att vem som helst kan bli svensk.” (Läs mer här och […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: