Etikettarkiv: Folk och Försvar

Brottsligt att säga att Sverige inte har något försvar?

Efter Folk och Försvars rikskonferens i Sälen nu i januari framgår det med all tydlighet att Sverige inte har något försvar. Vad som om möjligt är ännu värre att vi snart inte har någonting att försvara. Det försvar vi har haft har nämligen inte gjort något för att hindra nästan två miljoner människor från att invandra både legalt och illegalt. Inte ens de stora skarorna illegala invandrare har det lilla försvar som funnits brytt sig om att försvara Sverige emot. När Sveriges gränser kränks ska försvaret ingripa, men det har aldrig hänt. Försvaret hade heller inga invändningar mot att den borgerliga regeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt den 24 november 2010 skrev in i grundlagen att Sverige är mångkulturellt – därmed inte längre svenskt. Försvaret borde ha ingripit och fängslat landsförrädarna.

Försvaret har alltså varit helt frånvarande under den period när det mest av allt skulle ha behövts. Hela den svenska försvarspolitiken har varit absurt de senaste decennierna. Inte nog med att vi har lagt ned de flesta militära förband, 2009 fattade politikerna i riksdagen beslut om att avskaffa den allmänna värnplikten i fredstid. Den 19 maj 2010 beslutade riksdagen också att värnpliktsutbildningen skulle ersättas med en frivillig militär grundutbildning. Nu skulle försvaret istället fungera med hjälp av anställda eller kontrakterade soldater.

Några veckor före konferensen Folk och Försvar intervjuades ÖB Sverker Göranson i Svenska Dagbladet. Där sade han att vi kan försvara oss en vecka och att våra resurser då är nedkörda och motståndskraften mycket liten. ÖB antydde att Sverige efter en vecka skulle kunna få hjälp av militäralliansen Nato.

utan_forsvar

Svenska politiker har först medverkat till att lägga ned vårt försvar och i takt med nedläggningarna så har man närmat sig Nato.  I mars förra året deltog Sverige i en Natoövning som väckte stor uppmärksamhet då ett norskt Herculesplan kraschade och hela besättningen dog. Närmandet till Nato kommer främst från de borgerliga partierna. När värnpliktsvägraren Sten Tolgfors var försvarsminister så uttryckte han en önskan om att EU och Nato borde närma sig varandra. Den åsikten framförde han 2009 till den amerikanske försvarsministern Robert Gates. Tolgfors informerade också den amerikanske försvarsministern om att Sverige slopat den allmänna värnplikten och såg fram emot ett nära samarbete med Nato. Gates tycket av någon anledning att det var bra att vi avskaffat värnplikten och infört ett system med frivilliga insatsstyrkor – som kunde sättas in var som helst i världen när Nato behöver hjälp. Det var givet att USA skulle tacka Sverige för att vi mer tydligt ställer upp för USA:s utrikespolitiska mål, vilket automatiskt blir följden av den nya försvarspolitiken.

När Sverker Göranson uttalade sig i SvD om den bristande – eller snarare obefintliga – försvarsförmågan så ska man ändå komma ihåg att han har i uppgift att försvara eller förklara regeringens politiska mål. Eftersom våra grannländer Norge och Danmark är med i Nato så kallar ÖB det för ”nordiskt samarbete” när vi i själva verket dras in i ett ökat samarbete med Nato. Han är mycket medveten om att svenska politiker har rustat ned försvaret och att detta mycket väl kan bottna i en tidig ambition från visst håll att dra in oss i Nato. Det finns en uppsjö av globalister och tankesmedjor som vill dra in oss i det ”globala samfundet” där EU, Nato och FN spelar en allt viktigare roll. Under det kalla kriget, den politiskt kyliga perioden mellan öst och väst, började en del politiker att tala högt att om vi borde ansluta oss till Nato trots att följden av det skulle bli att vi övergav vår alliansfrihet. Idag fortsätter många politiker och opinionsbildare att propagera för en anslutning till Nato. Inte sällan är det samma personer som var med om att rusta ned det svenska försvaret. Folkpartiledaren Jan Björklund uttryckte nyligen att Sverige borde gå med i Nato. I hans parti finns många andra som kommer med liknande förslag. En av dem är Birgitta Ohlsson som vill ”avskaffa Sverige”. Den tidigare chefen för FN:s observatörsstyrka på Balkan (1992-1993), Bo Pellänäs, rådgivare till globalisterna David Owen och Thorvald Stoltenberg ville också att Sverige skulle ansluta sig till Nato.

Sverige bör inte vara med i Nato, inte heller i något slags samarbete med organisationer som står nära Nato. Nato har under de senaste 20 åren ändrat sin politiska profil som en följd av en nyorientering i Washington av världspolitiken. Det blev extra tydligt när Natogeneralen Wesley Clark förklarade att en av anledningarna till bombningarna under kriget i forna Jugoslavien var:

”Det finns ingen plats i det moderna Europa för etniskt homogena stater. Det är en 1800-talsidé och vi försöker att gå in i 2000-talet och vi kommer att göra det med mångetniska stater.”

USA och Nato ingrep i kriget för att hindra nationalitetsidén från att leva vidare. Målet var att skapa mångkulturella stater på Balkan. Natos och USAs politik av idag är att motverka nationalism och främja mångkultur. Det gäller globalt. USA och Nato kan ingripa var som helst i världen för att främja sina politiska syften oavsett vilka de för stunden är.

Den som vill att Sverige ska gå med i Nato är naiv. Vi borde istället ha skapat en militärallians med de nordiska länderna, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Att gå med i Nato är att ge upp vår suveränitet. Nu finns det mäktiga ekonomiska, politiska och ideologiska intressen bakom kampanjer för ett närmande till Nato. I riksdagen finns det flera politiker som inte bara förordar en anslutning till Nato utan fritt får framföra sina åsikter i pk-media utan att försvarsvänliga men Natokritiska röster hörs.

Under konferensen Folk och Försvar framhöll Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen att ett land måste vara medlem i organisationen för att omfattas av den säkerhetsgaranti som gör att andra länder ställer upp om ett land behöver hjälp (av andra Natoländer.) Eftersom det svenska försvaret har nedmonterats av politikerna i Sverige så står vi nu utan försvar. Nu kommer politiker från samma partier som monterat ned försvaret och säger att det vore en bra idé att gå med i Nato. Det är ingen bra idé, det är vansinne.

För det första så innebär ett medlemskap i Nato en massa åtaganden där vi ska ställa upp i internationella sammanhang som vi inte ens har med att göra. Vi skulle bli tvungna att offra svenska liv i militära insatser vars motiv är oklara.

För några dagar sedan skrev riksdagskvinnan Annelie Enochson från KD att vi borde gå med i Nato. Motivet var att vi har ett uselt försvar och att vi ändå ”nästan” är med Nato. Hon upplyste om att även den estniske utrikesministern Urmas Paet vid konferensen i Sälen uttryckte önskemål om att Sverige borde går med i Nato. Han trodde att ett svenskt Nato-medlemskap skulle vara positivt för det balt-nordiska samarbetet.

Så konferensen Folk och Försvar samlade alltså människor som medverkat till att rusta ned vårt försvar och samtidigt folk som vill att vi ska gå med i Nato. Förutom att lobba för ett medlemskap i Nato så innehöll konferensen en hel del andra bisarra inslag. Ett helt koppel av extremister och mångkulturförespråkare från Expo och liknande organisationer fick hålla tal och visa hur mycket de ogillar det svenska Sverige. På något otrevligt sätt blev hela konferensen en uppvisning i svensk självförnekelse.

Nu är det sant att hoten mot Sverige inte ser likadana ut som för 30-40 år sedan. Världen ser annorlunda ut. Men de som försvarar ett medlemskap i Nato har inte förstått att Nato har blivit ett hot inte bara mot nationell självständighet utan mot nationell identitet i allmänhet. Och vem skulle försvara oss om hotet mot Sverige kommer från Nato?

När Sverker Göranson intervjuades i Svenska Dagbladet så rörde sig tankarna mest krig miltära hot från främmande makter. Men vi måste också fråga oss vad det är vi ska försvara. Den svenska nationen är inte längre svensk. Vårt land har tvingats att under 30 års tid – mot folkets vilja – att ta emot nästan två miljoner invandrare, asylsökande och illegala invandrare som fått stanna. Detta utan att försvaret avlossat ett enda skott. Nu är Sverige ”mångkulturellt” och svenskarna är på väg att bli i minoritet inom ett par decennier. Massinvandringen fortsätter ohämmat och inte en enda högt rankad militär har protesterat. Så vad är det vi ska har ett försvar till? Är det människor i Rosengård och mångkulturen som ska försvaras, eller är det något annat? Om det inte är det svenska Sverige vi ska försvara så är allt försvar meningslöst. Då kan vi lägga ned det helt och hållet.

Det enda parti i riksdagen som har motsatt sig nedläggningen av det svenska försvaret är Sverigedemokraterna. Sedan några år tillbaka är Stellan Bojerud medlem i SD. Han förklarade nyligen i en artikel i Newsmill hur illa det är ställt med försvaret. Han sade:

”Idag är det tveksamt om armén ens skulle kunna försvara Arlanda till dess det första kamerateamet från CNN är på plats och regeringen hunnit fly landet.”

Bojerud har varit forskare vid Militärhistoriska avdelningen och chef för Krigshistoriska avdelningen vid Militärhögskolan, senare Försvarshögskolan (FHS). År 1990 befordrades han till överstelöjtnant och 1993 blev han chef för territorialförsvarssektionen vid Stockholms försvarsområde (Fo 44). Från 1999 till 2001 var han huvudlärare i militärhistoria vid FHS, och stannade vid FHS till sin pensionering 2003.

Bojerud kritiserade försvarsminister Karin Enström som fått för sig att det är möjligt att med dagens försvar ”försvara hela landet”. Bojerud kunde påvisa att våra grannländers försvar inte heller är fullgott och att det inte går att räkna med någon hjälp därifrån. Det är ingen hemlighet att Sveriges förvarsförmåga är näst intill obefintlig vid ett miltärt angrepp.

Efter att Sverker Göransson påpekat de faktiska bristerna i vårt försvar så inleddes av granskning av honom för brott mot rikets säkerhet och han tvingades pudla lite. Det är ju underligt att ingen av de politiker som medverkat i avrustningen av Sverige har granskats för brott mot rikets säkerhet. Istället blev den man som påpekade ett faktum granskad. Nu friades ÖB ganska snabbt av JK, men redan anklagelsen ter sig helst absurd.

aterinfor_varnplikten

Vad Sverige behöver är inte bara en viss upprustning av försvaret utan vi behöver återinföra den allmänna värnplikten. Värnplikten ska återinföras för att vi ska kunna möta såväl interna som externa hot, men också för att unga män ska få en bra militär träning och vid behov kunna inkallas för att säkra tryggheten på gator och torg. Alla ska kunna hjälpa till att försvara Sverige oavsett varifrån hoten kommer. Ett försvar har vi inte för att gå i krig utan för att skapa trygghet för befolkningen under lång tid framåt. Den som växer upp i Sverige ska veta att det finns soldater som vid behov kan inkallas för att hålla ordning i varje del av landet.

Folk och Försvar – en orgie i galenskap

Folk_och_forsvar-1

Vad Folk och Försvar är framgår av dagordningen för den 13 januari 2013. Sveriges värsta extremister får inte bara tala utan dominerar mötet.

Varning för extremisten Cecilia Malmström (FP)

Cecilia Malmström är en extremist. Och batikhäxa. Dessutom är hon Folkpartist och EU-kommissionär. Mycket värre än så kan en människa knappast bli. Cecilia Malmström är en liberal extremist som tror att hennes åsikter är folkligt förankrade. I själva verket är hon en produkt av ett politiskt lobbyarbete och stöd från extremistblaskor som Dagens Nyheter. Men likväl är hon en politiker som har stort inflytande och kan påverka opinionen inte bara i Sverige utan i hela EU.

Om Sverige hade varit en demokrati hade hon aldrig kunnat bli politiker. Om svenska folket hade blivit upplysta om vad hon är för figur och vilka extrema åsikter hon har så hade hon inte kunnat ta sig så långt fram i politiken. Men i skydd av mediamakten har hon kunnat göra en karriär som på många sätt är skrämmande.

svammel

Cecilia Malmström är inte dum i huvudet på något sätt. Hon är statsvetare, har arbetat i Tyskland och Spanien och talar 3-4 språk rätt bra. Men det finns många människor med specialistkompetens om inte kan koka kaffe, slå i en spik, räkna ut en ekvation eller förstå samband mellan ebb och flod. Hur smart man än är så har man sina brister och det gäller nog de flesta av oss.

Cecilia Malmström har dock betydligt allvarligare brister än vad många av oss andra har. De flesta människor kan förstå att invandringen inte är särskilt bra om den är för stor eller om den består av människor med tvivelaktig bakgrund. Men batikhäxor som lever i det blå i en utopistisk bubbla kan inte relatera till en verklighet utan blandar samma sina utopier med politik. Det gjorde marxisterna i går och det gör liberalerna idag.

Cecilia Malmström har propagerat för fri invandring till både Sverige och Europa i många år.

Den 17 juni 2010 skrev hon på sin blogg.

”Med en åldrande och minskande europeisk befolkning behöver vi arbetskraftsinvandring för att klara välfärden. Europa behöver helt enkelt invandring för att överleva.

Därför kommer jag de kommande åren att arbeta hårt för att skapa fler lagliga vägar in i EU. Ett första steg blir det paket om laglig migration jag lägger fram i juli, som handlar om säsongsarbetare respektive överflyttningar av arbetskraft inom företag.”

En av Cecilia Malmströms uppgifter i EU-parlamentet är att se över unionens invandringspolitik. Det gör hon genom att förorda ökad invandring, större asylmottagande och hårdare motstånd mot människor som inte vill ha hennes extrema politik. Hon har till och med gått så långt att hon påstår att Europa inte kan överleva utan invandring. Hon har genom sitt extrema förhållningssätt retat upp en rad politiker i Europa, något vi inte får veta i svenska medier.

En som var väldigt upprörd över hennes förakt för vanliga européer var islamkritikern Geert Wilders som skrev ett långt brev till henne i juli 2012.

The ties between the Netherlands and Sweden go way back. For centuries we traded cereal crops with each other, Dutchmen helped establish Göteborg, and older Dutchmen remember, with warm feelings, “the white bread” from Sweden that marked the end of the long, dark “hunger winter” of 1944-1945 in Holland.

Up until now, we haven’t had any reason to look at Sweden in any other way than with appreciation.

And yet it seems that we now have to view this beautiful country with different eyes. You want EU-domination where others want freedom. Not one single Dutchmen has voted for you. We don’t know who you are. We don’t know you, but you force your ideas on our people.

Your interview with [the French newspaper] Le Monde shows that you brand people who are critical of mass immigration and Islam as xenophobic and populists. That is apparently what you think about large parts of the Dutch population. You also have high regard for the “world of academia”. Let me make the point that these highly educated people do not represent anyone other than themselves.

I urge you not to confuse your naïve multicultural dream with reality. Maybe you should become acquainted with what mass immigration means to millions of Dutchmen: more criminality, welfare dependency, alienation, problems in education, etc.

Maybe it would be a good idea for you to move to an Islamized area. Not for a brief visit of a few hours, after which you get picked up by a chauffeured car, but permanently. Islamized areas such as Kanaleneiland (Utrecht), Transvalal (The Hague) or Rotterdam-South would be excellent for this purpose. Can we assist in finding you an apartment? We will gladly help with that. You speak of “cultural enrichment”? You shouldn’t deny that to yourself any longer.

The dominance of the EU is in contradiction to our ancient struggle for freedom and independence. De Partij voor de Vrijheid, the Party for Freedom, thinks that the people of the Netherlands must be able to decide about their own borders and their own immigration policy. We are suffering from your absurd refusal to allow us to make even the slightest limitation of policies for entering our country. You don’t even want to limit the number of partners that one is allowed to bring into the Netherlands!

Your involvement does not fit in with the freedom and independence of the Dutch. Therefore, we urge you to cease these activities and resign! That would make the time that the Netherlands still need to free itself from the European Union somewhat more bearable.

An answer would be appreciated.

With kind regards,
Geert Wilders

Cecilia Malmström är en liberal extremist. Hon är en fanatiker. Hon är besatt av tanken på att invandring alltid är en bra idé och vill genomföra sina idéer om fri invandring utan att fråga folk om deras åsikter i ämnet. På International Migrant Day (en helt bisarr märkesdag) skrev hon ett uttalande om att invandringen måste ses som en tillgång och att invandringen kan hjälpa Europa att ”bli starkare ekonomiskt, kulturellt och moraliskt”. Det är liberala propagandafraser utan någon som helst förankring i verkligheten. Det är fraser som bygger på utopistiska drömmar och inte på verkligheten.  Varenda förnuftig människa vet att den invandring vi sett till Europa har bidragit till ett ökat förfall mer än till ökat välstånd. Malmström berättar stolt över hur EU har introducerat ett program med ”blått kort” (motsvarande grönt kort i USA) där arbetare från länder utanför EU kan få bo och arbeta i Europa. EU arbetar också för att göra det lättare för säsongsarbetare, i praktiken mest från Mellanöstern och Afrika, att få tillgång till den europeiska arbetsmarknaden. Dessutom skryter Malmström med hur hon arbetar för att få fler studenter från olika delar av jorden att komma till EU. I praktiken handlar även det främst om menafolk även om det inte sägs rakt ut. Malmström är också medveten om den kritik som förekommer men förstår den lika lite som kyrkan en gång förstod hur jorden roterade runt solen. Så för att stävja ”xenofobisk” och invandringskritisk retorik vill hon att EU ska ”visa politiskt ledarskap”, vilket betyder att man ska lagstifta eller försvåra för invandringskritiker att kunna verka. Det sker bl.a. med hjälp av de stora medierna.

I helgen höll Cecilia Malmström tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Den konferensen är en uppvisning i politisk korrekthet där det politiska etablissemanget träffas under stort gemyt. Men de vägrar att låta den försvarsvänliga organisationen Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) att vara med. Folk och Försvar vill trots namnet varken ha ett svenskt folk, de försvarar i ord och handling befolkningsutbytet, och de vill inte ha något svenskt försvar, det är ju nedlagt utan ett kritiskt ord från denna så kallade konferens.

Folk som avvecklar det svenska Sverige och låter miljoner människor invadera landet är däremot välkomna att tala på konferensen. Extremister som Birgitta Ohlsson (FP) och Cecilia Malmström är därför alltid hjärtligt välkomna att stå i talarstolen och tala sig varma för Sveriges avveckling. Det är en otroligt nog en bisarr verklighet där vilka galenskaper som helst kan framföras i talarstolen och sedan applåderas unisont av hela mediakåren.

De flesta större medier citerade både Malmström och Ohlsson som kunde spy ut sitt hat mot invandringskritiker utan att deras dumheter kunde bemötas. Sedan förde medierna ut hennes åsikter där hon varnade för att ”främlingsfientliga och nationalistiska partier” skulle kunna få stora valframgångar i EU-valet 2014.

Folk och försvar är inte bara en konferens där svenskt folk och eget försvar förnekas utan det är också en ständig propagandakampanj för ett ytterligare närmande till Nato. Det var ingen slump att den förre KD-ledaren Alf Svensson skrev ett debattinlägg i Svenska Dagbladet igår och föreslog en svensk anslutning till Nato.

Både utrikesminister Carl Bildt och försvarsminister Karin Enström är Natovänliga, liksom en stor del av moderaterna och många andra politiker inom Alliansen är det. De kommer att göra vad de kan för att ta nästa steg in i det globala samhället där vi svenskar blir en bricka i ett större politiskt spel. Globalisterna tar ständigt nya steg för att radera ut vår nationella identitet. De fortsätter att bedriva en stor invandring och skynda på befolkningsutbytet. De skrev om grundlagen den 24 november 2010 och tog formellt död på det svenska Sverige genom att skriva in att Sverige ska vara mångkulturellt. Detta gjordes utan någon som helst offentligt debatt. De kommer att försöka smyga in oss i Nato också – vi är redan på god väg. Då är vi inne i tre organisationer som vill slå sönder homogena nationalstater. FN, EU och Nato arbetar målmedvetet för att slå sönder nationalstaterna i Europa men de gör det i smyg. Det hela är så raffinerat att det lätt att bli konspirationsteoretiker. I en artikel idag på DN Debatt skriver Carl Bildt och Karin Enström:

”Regeringen vill att den nordiska militära övningsverksamheten utökas. Vidare föreslår man att utbyte av sjölägesinformation även ska börja gälla Nordsjön och inte bara Östersjön som läget är nu.”

Detta är ytterligare ett litet steg i riktning mot ökat samarbete med Nato. Om man inte fattar det så sover man.

Centerpartiets ledare Annie Lööf har sagt att hon kan tänka sig att det kommer ytterligare 30 miljoner människor till Sverige. Andra ledande centerpartister har föreslagit helt fri invandring, månggifte och att skolplikten tas bort. Ett stort antal andra opinionsbildare inom media och etablissemang gör vad de kan för att radera ut våra traditioner. Bilderbergaren och FN:s sändebud för migrationsfrågor, Peter Sutherland, har sagt att EU bör göra allt i sin makt för att upplösa den nationella identiteten i de europeiska länderna. Han vill också skynda på utvecklingen mot mångkultur.

peter_sutherland

Ute i världen skapas många oroshärdar och konflikter. Politiker och nationer med agendor som vanligt folk inte förstår sig på ingriper i dessa konflikter och vilka följderna blir tycks vi inte heller förstå. När USA ingrep i kriget i forna Jugoslavien och bombade Serbien så hade det två syften. Den ena var att motarbeta nationalism och det andra var att skapa flyktingströmmar till övriga Europa för att undergräva nationalstaternas homogenitet. I samband med bombningarna framhöll Natogeneralen Wesley Clark att en av anledningarna till bombingarna var:

”Det finns ingen plats i det moderna Europa för etniskt homogena stater. Det är en 1800-talsidé och vi försöker att gå in i 2000-talet och vi kommer att göra det med mångetniska stater.”

Det är lätt att undra varifrån all dessa dårar kommer. De ingår i internationella tankesmedjor som ägs av George Soros och andra globalister. De är bilderbergare och arbetar utan att skämmas för en globalistisk agenda. De är utopister och extremliberaler och lever uppe bland molnen i en egen bubbla långt från verkligheten. De sitter och soffor och drömmer och fattar beslut utan att begripa vad resultatet av besluten blir. De bor i vita idyller långt från mångkulturen.

Cecilia Malmström citeras idag av alla stora medier. ”Malmström varnar för högerextrema” står det att läsa överallt. De ”högerextremas” version finns inte att läsa någonstans i en enda pk-blaska. Det beror på att dessa blaskor är överens med Malmström om att öka invandring massivt till Europa och Sverige och de vill inte lyssna på kritiska röster. Istället vill de avfärda alla kritiker som främlingsfientliga, högerextrema, rasister, fascister och nazister. De har nämligen inga bättre argument.

Men de invandringskritiska partierna som alltid får höra hur ondsinta de är behövs för att bemöta de totalitära politikerna i de totalitära partier som låtsas vara ”demokratiska”. De invandringskritiska partierna och de alternativa medierna behövs också för att bemöta lögnerna och propagandan från den politiska korrekta pressen som tycks ha som huvuduppgift att hata och hota den Sverigevänliga rörelsen.

Cecilia Malmström är en gloablist. Hon har skrivit en artikel tillsammans med en av de absolut värsta globalisterns som finns i Europa. Han heter Peter Sutherland och som vi just nämnde vill han på ett ytterst medvetet sätt slå sönder den nationella identiteten i de europeiska nationalstaterna. Både Sutherland och Malmström skrev i ett gemensamt uttalande när det var oroligt i Nordafrika för ett par år sedan att ”EU missed a historic opportunity to begin weaving together the two sides of the Mediterranean.” Både Sutherland och Malmström vill knyta samman Nordafrika med EU och det borde vara bevis nog för att Malmström är en sällsynt extrem person.

Vi varnar alltså för henne.

cecilia_malmstrom

%d bloggare gillar detta: