Etikettarkiv: Fredrik Reinfeldt

Är Fredrik Reinfeldt riktigt klok? Är hans väljare helt galna?

När Fredrik Reinfeldt höll sitt tal i Almedalen förra veckan visade han upp sin mest odemokratiska sida. Han var tydlig med att inte vilja ge SD något som helst politisk inflytande, inte ens i proportion till sin storlek. Ett normalt demokratisk förfarande är att ge partier inflytande efter sin storlek. SD borde alltså redan nu har 5,7 procent av ministerposterna och borde vara en del av regeringen.

fredrik_reinfeldt-101
”Vi” ska isolera ”dom” för att ”dom” delar upp oss i ”vi” och ”dom”.

I en representativ demokrati borde partier ges inflytande efter den storlek de har. Ministerposterna borde fördelar i proportion till ett parti storlek. Det är demokrati. Det borde inte vara möjligt att manipulera som Fredrik Reinfeldt gör för att hindra SD att få politiskt inflytande. Fredrik Reinfeldts tal var verkligen både skrämmande och avslöjande. Inte nog med att han medvetet vill hindra SD från att få minsta lilla inflytande över politiken som förs i landet, han visar också ett öppet hat mot partiet som är näst intill patologiskt.

Fredrik Reinfeldt:

”Ska vi inte snart upptäcka att vi har åtta partier i Sverige riksdag, därför att det är från dessa åtta partier man ska grunda regeringsalternativ. Och för att göra det riktigt komplicerat, ett av de åtta partierna ska inte få vara med.”

När Reinfeldt deklarerade att han vill utestänga ett specifikt parti från varje form av demokratiskt inflytande så applåderade hans väljare. Var det en samling dårar som fanns plats? Hur kan väljare i så stor utsträckning applådera en politiker som vill inskränka demokratin? Deras reaktion säger mycket om hur långt det har gått med det politiska förfallet i moderaterna och i Sverige. Det självklara för Reinfeldt – om han hade varit demokrat – hade varit att säga att SD liksom andra partier ska få inflytande i proportion till sin storlek. Föraktet mot riktig demokrati kommer från Fredrik Reinfeldt. Han vill använda det demokratiska systemet för att manipulera politiken.

”Inte för att dom andra sju tycker likadant, för det gör dom inte. Dom bygger i grunden på en tradition av tillit och vilja att göra någonting med politiken där det åttonde är helt avvikande. Dom för in hatet i svensk politik. Deras idé är att säga dom i stället för vi. Dom vill dela upp oss som människor och göda misstänkliggörandet, vi ska titta på varandra med misstro. Det är deras idé. Allt inflytande dom kan få tänker dom använda till en enda sak och det är att ge sig på människor som har kommit hit från andra länder. Dom har ingen annan idé, det är därför dom finns som parti, det är det dom vill använda sitt inflytande till och vårt besked är (Reinfeldt höjer röster och skriker) ni ska inte få något inflytande.”

Den antidemokratiska publiken jublar åt Reinfeldt som säger att SD vill dela upp oss i ”vi och dom”, men att det är Reinfeldt själv som gör den uppdelningen fattar inte publiken. ”Vi” de goda moderaterna som inte vill ge ”dom”, de elaka Sverigedemokraterna, något som helst inflytande. Vi och dom. Publiken jublar och visar hur korkade och tanklösa de är. Antidemokraten Fredrik Reinfeldt visar sitt fula tryne.

”Den som en gång har röstat fram hatet kommer förändra samhället. Den dagen dom får inflytande kommer dom att förändra Sverige. De fyra allianspartierna säger därför, vi måste vara beredda att kunna ta ansvar för Sverige och samtidigt isolera det åttonde partiet. Vi är beredda att släppa fram en rödgrön regering om dom är större än våra fyra partier därför att vi är beredda att ta ansvar för att säga att ska man isolera någon måste det också få konsekvenser. Vad säger våra politiska motståndare? Och jag vill säga här, mummel och tystnad är inte svaret på främlingsfientlighet – tydlighet är svaret.”

Återigen får Reinfeldt applåder när han säger att han vill isolera ett politiskt part som över 300 000 människor röstade på i förra valet. Föraktat och hatet mot SD är så stort att han är beredd att släppa fram en rödgrön regering för att hindra ett Sverigevänligt parti från att få inflytande. Och publiken applåderar som om deras hjärnor var helt tömda på innehåll och bara betingade reflexer får deras händer att klappa. Hur kan det ens vara möjligt att moderater applåderar sin partiledare när han säger att han gärna vill se en rödgrön regering? Vad är det för idioter som finns i publiken? Jo, det är moderater, en alldeles otroligt korkad samling väljare som uppenbarligen applåderar åt vad som helst som kommer från Fredriks mun.

”När socialdemokratin leddes av Mona Sahlin då hade dom en tydlig ledare som aldrig darrade på manschetten i dom här frågorna och det hedrar henne alla dom insatser hon gjorde för att vara tydlig mot främlingsfientlighet i Sverige.”

Publiken jublar och applåderar när Fredrik Reinfeldt hyllar en av de mest infantila politiker som Sverige har haft. Hon var partiledare för socialdemokraterna och trots sin position saknade hon all kompetens som behövs för att kunna leda ett parti och leda ett land. Få politiker har spottat ut sig så många grodor som hon har gjort, men ändå hyllas hon nu av Fredrik Reinfeldt. När han berömmer Sahlin applåderar den lobotomerade publiken.

”Och nu ska jag berätta något som ni redan vet. Den ledare socialdemokratin har nu har säkert många förtjänster, men han är tyst i dom här frågorna och jag ska berätta vad det är, det är pinsamt, pinsamt.”

Den huvudsakligen etniskt svenska publiken applåderar återigen. För publiken är det tydligen viktigt att Sverige översvämmas av invandrarna och att svenskarna trängs undan i sitt eget land. På något annat sätt går det inte att tolka applådåskorna som Reinfeldt får när han vill bekämpa svenskarna i sitt eget land.

”Så isolerar man inte hatet och främlingsfientlighet. Här gäller skärpning. Vi har gett våra besked, vi ska kunna regera Sverige och samtidigt isolera detta parti. När vi sedan vill regera Sverige då är frågan, om nu sju partier trots allt ska försöka ta ansvar, så är frågan, bör man ha en strategi där man förbereder sig eller ska man hoppa över det?”

Reinfeldt vill förbereda sin publik på att demokratin kommer att inskränkas ännu mer och att ett visst politiskt parti som finns i riksdagen ska hållas borta från allt inflytande – i all framtid. När Reinfeldt kallar SD och deras väljare för ”dom” och när han vill hindra dem från varje form av inflytande och när han är beredd att ta till vilka odemokratiska metoder som helst för att hindra SD att få inflytande så gillar publiken vad han säger. Deras applåder visar hur hjärntvättade stora delar av den svenska allmänheten faktiskt är. Samhället och de etablerade politikerna gör gärna Sverige totalitärt bara det gynnar deras egna politiska intressen. De är beredda att skapa vilka maktkonstellationer som helst bara SD inte får vara med. Reinfeldt ser gärna en rödgrön regering – bara SD inte får vara med. Han kan tänka sig vilket styre som helst i Sverige bara SD inte får vara med. Och den lobotomerade publiken applåderar.

Fredrik Reinfeldt framstår mer och mer som en galning och hans politik som mer och mer absurd. När ska hans väljare fatta att moderaterna är ett sjukt parti som leds av en vettvilling? Kommer de någonsin att vakna?

– – –

Läs mer om Fredrik Reinfeldt här och här.

Fredrik Reinfeldt är en TOTAL katastrof för Sverige

Fredrik Reinfeldt har varit statsminister i Sverige sedan 2006. Samma dag han blev statsminister började han arbeta för att öka invandringen till Sverige. Sedan dess har över 600 000 invandrare kommit hit vilket är i genomsnitt 100 000 om året.

Reinfeldts politik har väckt stor ilska bland svenskarna och den ilskan ökar för varje år som går. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och har nu starka opinionssiffror på ca 10 procent som skulle göra partiet till Sveriges tredje största i riksdagen om det vore val idag.

De som ansluter sig till SD kommer från alla partier men på senare tid har många moderater vaknat och uttryckt stöd för SD:s politik. Inom moderaterna är var tredje kommunpolitiker kritisk till delar av invandringspolitiken, men partiet är djupt splittrat. Moderaterna styrs helt och hållet av ultraliberaler, bilderbergare och globalister som inte tänker släppa makten ifrån sig.

fredrik_reinfeldt_34

Redan från början var Fredrik Reinfeldts politik var en total katastrof för Sverige. Han har inte bara ökat invandringen kraftigt utan dessutom ändrat grundlagen så att Sverige gick från att vara ett svenskt land till att plötsligt bli ”mångkulturellt” – grundlagen ändras utan att folket tillfrågades. Ändringen röstades igenom smyg den 24 november 2010. Det kunde ske utan att en enda inflytelserik tidning skapade debatter om det eller informerade svenska folket om vad som var på gång. Inte heller statliga Sveriges Television eller Sveriges Radio informerade svenskarna om grundlagsändringen och inga som helst offentliga debatter har förekommit om det. Den grundlagsändringen borde ogiltigförklaras.

Att Fredrik Reinfeldt kunde genomföra en så satanistisk ändring av grundlagen beror på att han samarbetar med tre andra ultraliberala partier som också vill förstöra Sverige. Sveriges riksdag består av sju landsförrädiska partier som har kunnat behålla sin makt och sitt inflytande därför att de backats upp av statlig TV och radio, av globalistiska tidningskoncerner, exempelvis Bonnierkoncernen, Schibsted och Stampen, som arbetar dygnet runt för att slå sönder den svenska identiteten. Dessutom har vi hela LO-kollektivet av fackföreningar som tar strid för allt och alla utom svenskarna.

Häromdagen sade Tobias Billström att han skulle tillsätta en arbetsgrupp som ska ”titta” på den framtida migrationspolitiken. Billström sade ordagrant:

”Det är väldigt viktigt att man i det sammanhanget kommer ihåg att de volymer av människor som kommer till Sverige påverkar bägge dom här två områdena, och vi kan se att det finns ett utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymen av dom som kommer till Sverige och samtidigt värna asylrätten. Det tror jag att den här arbetsgruppen behöver lägga ned mycket tid på att diskutera….Syftet med den här arbetsgruppen är att ta ut en kurs inte bara för valet 2014 utan för hela nästa mandatperiod.”

Billström ville bara skicka en signal till sina väljare och menade egentligen: ”Vi ska låtsas att vi inte vill öka invandringen mer just nu eftersom det bara innebär att SD växer ännu mera”. I själva verket vara hela resonemanget om ”volymer” och tillsättandet av en arbetsgrupp bara en PR-bluff. Inget skulle hända, ingen minskning skulle ske.

Men Fredrik Reinfeldt blev rosenrasande. Att ens andas om ”minskning” var inte tillåtet i det parti som han styr nästan enväldigt. Billström hade uttryckt att man kanske kan ”diskutera” volymerna, men detta var en propagandalögn.

Vad som egentligen avsågs var att den stora invandringen medför en del problem i mottagningssystemet och att detta system därför måste förbättras så att Sverige kan ta emot ännu fler invandrare. Arbetsgruppens uppgift skulle vara att utreda hur mottagningen kan förbättras så att många fler kan komma till Sverige, kanske 150 000 om året eller fler. Det finns nämligen sådana diskussioner inom moderaterna.

Idag ingrep Fredrik Reinfeldt och förklarade sitt avståndstagande mot Billströms tal om ”volymer”.

Fredrik Reinfeldt sade på en presskonferens:

”Det kan inte vara utgångspunkten. Invandring berikar Sverige. Det är ett väldigt viktig värde att människor kan komma till Sverige. Det har betytt mycket för Sveriges utveckling.

I partstyrelsens uppdrag till den här arbetsgruppen så pratar vi inte på det sättet. Invandring berikar Sverige. Ett ansvarsbärande parti som moderaterna vill bli en balanserande röst mellan dom som aldrig ser några problem och dom som aldrig ser andra människor.”

Fredrik Reinfeldt tolererar inga tal om minskad invandring. Han kommer istället att göra allt han kan för att skicka ut signaler till världens alla kriminella, bluffmakare, arbetsskygga och bidragsparasiter att det är fritt fram att komma till Sverige. Skulle de av någon anledning inte vilja komma till Sverige så kommer Fredrik helt säkert ge dem flygbiljetter och förskott på socialbidragen så att de kommer direkt.

Fredrik Reinfeldts stirrande blick och hans mantra kan skrämma vem som helst. I sex år har denne man bedrivit en politik som söndrar Sverige och i sex år har media skyddat honom. De har gjort allt i sin makt för att framställa Fredrik Reinfeldt som om han vore fullt normal och en stor tillgång för Sverige. Bristen på demokrati och bristen på upplysning om hur farlig Fredrik Reinfeldt är för samhället har gjort att han har kunnat fortsätta skada Sverige. Idag visade han att hans avsikt är att skada Sverige ännu mer under lång tid framåt.

Alla svenskar måste lära sig att förstå att Fredrik Reinfeldt skadar Sverige. Han är många gånger farligare än vilken Brevik som helst och värre än Vidkun Qusling var för Norge. Han påminner mest om en gammal diktator i någon bananrepublik där totalitära medier backar upp sin diktator oavsett hur galen hans politik är.

Det är lätt att tro att Reinfeldts mål är att utrota svenskarna genom ett så kallat mjukt folkmord. Det är vad som i praktiken pågår och om 30-40 år är vi svenskar i minoritet i vårt eget land, kanske redan om 20 år om Reinfeldt får fortsätta. Förfallet går bara fortare och fortare samtidigt som medierna ökar sina hatkampanjer mot invandringskritiker. Det måste få ett stopp innan vi förlorar vårt land helt och hållet.

Förutom den demokratiska katastrofen som invandringen innebär, så blir nästan varje vrå av vårt land farliga platser att vistas på och de gigantiska belopp som invandringen kostar tvingas svenskarna betala genom att arbeta ihjäl sig – såvida de inte blir ihjälslagna innan de dör.

Skvallret om Nyamko Sabuni, Fredrik Reinfeldt och Lars Leijonborg

Det cirkulerar många uppgifter på nätet om att Nyamko Sabuni har ett förhållande med Fredrik Reinfeldt och som bevis på det finns vittnen som säger sig ha sett dem tillsammans på tu man hand på olika restauranger i Stockholm. Dessutom hänvisar många till ett blogginlägg av Katrin Zytomierska som anses vara trovärdigt. Zytomierska skrev för två dagar sedan:

”Men gud så gulligt…och kanske lite struligt…men vad gör man när kärleken slår till med sin enorma kraft? Det går inte att göra något ju… Jag minns när jag blev kär i Bingo Rimér. ”Nä men inte ska du väl bli ihop med Bingo Rimér?”, sa de flesta. ”Det är ett PR-trick”, trodde många. Men det var det ju inte och det är det heller inte i det här fallet. Vår statsminister Fredrik Reinfeldt och Nyamko Sabuni är tokkära och det är så härligt är det inte?! Jag fick just veta det och då inte ens som skvaller utan som helt säker fakta. De har varit ett par en längre tid och det är ju för jävla fint av Nyamko att avgå för kärleken men kanske lite märkligt då hon var en kämpe för jämställdheten? Vore det inte coolt om Reinfeldt hade avgått istället? Hade inte det varit ett finfint bevis på hennes jobb och slit. Kanske i den bästa av världar men inte en direkt återspegling av verkligheten…

I alla fall. Jag undrar när det kommer ut i pressen. Jag ser en framsida framför mig och idag ser jag att framsidan pryds av Nyamko och Lejonborg. Och deras fina relation? Imorgon kommer det.”

reinya

Zytomierska brukar vara en trovärdig skvallerkälla men det finns något som gör bilden mer komplicerad. Sabuni och Leijonborg har arbetat tätt tillsammans i många år och häromdagen bekräftade Sabuni att de är mer än vänner. Så hur ligger det egentligen till? Vad är sant?

Sant är att Fredrik Reinfeldt och Sabuni är ungefär lika gamla, han är 47 och hon är 44 i år, och att de har träffats en hel del i jobbet. På sajten finest.se (där Katrin Z. bloggat tidigare) finns en bild på Nyamko Sabuni och hennes ex Allan Bergqvist som hon skilde sig från förra året. Ungefär i samma veva separerade Fredrik Reinfeldt och Filippa. Katrin brukar ha bra koll på folket som rör sig i de kretsarna.

Skvaller på nätet hävdar bestämt att Fredrik Reinfeldt och Nyamko Sabuni är ett par. Nyamko har den senaste tiden inte längre setts på tu man hand med Fredrik Reinfeldt utan med Lars Leijonborg. Hon besökte exempelvis Idrottsgalan förra veckan tillsammans med Leijonborg. På direkta frågor från journalister har hon sagt att hon och Lars ”busar tillsammans”, men värjer sig för att säga att de är ett par. Folk som sett dem tillsammans har dock uppfattat dem som ett par, vilket har kunnat märkas på deras sätt att umgås.

Under normala omständigheter så finns det ingen anledning att lägga sig i vilka relationer folk har till andra personer. Men just i det här fallet finns det helt klart en del dolda agendor kring hennes avgång. Ingen vet egentligen varför hon tvingades att avgå, men att det finns något som inte har kommit fram råder det inget tvivel om. När politiker tvingas avgå så beror det ofta på att de misslyckats med sina uppdrag och det blir nästan alltid offentligt. I det här fallet har locket legat på och absolut inget har kommit ut till allmänheten (utom till inblandade, till en del journalister och andra som tycks hålla tyst).

Katrin Z:s blogginlägg kan ändå ge några ledtrådar. Om det är så att Sabuni har haft ett kortare förhållande med Fredrik Reinfeldt innan hon började umgås mer intimt med sin nära arbetskamrat Lars Leijonborg så är det av riksintresse. För det mesta brukar skvaller bara vara falska rykten där det inte ens finns eld trots röken, men ibland kan rykten som florerar stämma. Som när Tosse Magnussons ”nära vänskap” med en ung flyktingpojke först bara var ett rykte, men sedan visade sig stämma.

När det gäller Sabunis avgång så kan man nog dra den slutsatsen att hennes privatliv var orsaken till entledigandet. Och om det är privatlivet så kan det mycket väl ha med hennes ”relationer” att göra.

Då står sig Katrin Z:s spekulationer ganska bra.

I dagens Sentio fick SD 14 %

Idag slog SD rekord i en opinionsundersökning som Sentio gjort. Det är visserligen en liten undersökning med stor felmarginal, men den indikerar ändå att SD går starkt framåt.

%d bloggare gillar detta: