Etikettarkiv: axel w karlsson

Nya Tider kommenterar Sverigedemokraternas uteslutning av Axel W Karlsson

Vi har tidigare kritiserat Sverigedemokraternas uteslutning av prästen Axel W Karlsson. Uteslutningen som godkändes av en enig partistyrelse visar hur lågt partiet har sjunkit i sin uteslutningsiver.

Många blev upprörda och irriterade, men inom partiet är de flesta rädda om sina positioner, karriärmöjligheter, jobb och inkomster som kan hotas om man framför öppen kritik mot partiledningen. Hyckleri, dumhet och feghet är vad som präglar partiet idag.

Nya Tiders Sanna Hill har nu kommenterat uteslutningen av Karlsson. Vi väljer att återge hela hennes text:

I dagarna blev det känt att den kände SD-prästen Axel Karlsson utesluts ur sitt parti, tillsammans med nio andra. Anledningen var att Axel inte lyssnat då partiledningen uppmanat honom att inte skriva i bland annat Nya Tider – en tidning som man inte ”helt säkert” visste var den stod politiskt. Axel Karlsson, som frilansade för tidningen, hade inte skrivit något olämpligt, det var man noga med att understryka. Inte heller kunde man (föga förvånande) hitta något olämpligt i tidningen Nya Tider. Men man uteslöt Axel, för säkerhets skull. Bidrog gjorde även att Axel vid ett tillfälle hade låtit publicera sig i den nationaldemokratiska tidningen Nationell Idag i sin roll som präst inför kyrkovalet 2013.

Vi har en policy i vår tidning enligt vilken redaktionsmedlemmar inte får vara med i politiska partier och organisationer. Denna regel gjorde bland annat att vår tidigare ansvarige utgivare inte kunde fortsätta på sin post, då han bestämde sig för att välja politiken framför att arbeta fristående. En hård regel, kan tyckas, men nödvändig. Nya Tider är ärliga i sitt värnande om oberoende och vill att läsarna ska få vad vi säger att vi erbjuder – en fri, objektiv och oberoende media. Jag tror att vår policy är viktig för den fria åsiktsbildningen. Tidningar med politiska agendor har betydligt svårare att rapportera utan vinklingar än tidningar vars existenssyfte är att ge en objektiv bild av verkligheten.

Motiveringen till Axel Karlssons uteslutning ur Sverigedemokraterna är märklig, minst sagt. Att Nya Tider grundades som en oberoende tidning och att det inte går att hitta något som helst ”rasistiskt” i tidningen var det ingen i SD:s partistyrelse som ifrågasatte. Däremot menade man att några personer som arbetar för Nya Tider tidigare varit aktiva i partier som SD inte gillar. ”Felplacerad”, som styrelseledamoten Mikael Jansson uttryckte det i Kyrkans tidning. För mig betyder ”tidigare” att man numera inte längre är aktiv där. Med SD-ledningens retorik ska Socialdemokraterna fortfarande dömas för att de en gång låtit uppföra det rasbiologiska institutet i Uppsala och Jimmie Åkesson själv dömas för sitt engagemang i SD under en tid där partiet hade en betydligt mer frasradikal retorik.

Motiveringen håller helt enkelt inte för att utesluta en aktiv och initiativrik medlem. Men det är nog också här svaret finns, en handlingskraftig person uppfattas lätt som ett hot av den sittande partiledningen.

Axel Karlssons artiklar i Nya Tider har varit mycket uppskattade av sverigedemokrater runt om i landet, just för att prästen skrivit mestadels om partiet och dess aktioner och möten. I dagarna anmälde Karlsson sig själv till Domkapitlet för att få det klarlagt att han inte har skrivit något olämpligt i Nya Tider – ett klyftigt agerande av Karlsson som naturligtvis vet med sig att hans alster har skrivits med god journalistisk etik. Jag är övertygad om att Domkapitlet kommer att komma fram till samma slutsats efter att ha granskat prästens artiklar i vår tidning.

Vad är det då Nya Tider rapporterar om som gör att vi har väckt så stor uppmärksamhet i media? Vi tar helt enkelt upp saker som inte, av olika skäl, kommer fram i media som ägs av de stora förlagsjättarna. Vi var den enda tidning som lät invånarna i den lilla orten Lerbäck komma till tals då deras äldreboende skulle göras om till asylboende. Vi gjorde en granskande artikel om Ungdomsstyrelsen som nekade SDU bidrag. Vi rapporterar om händelserna i Syrien och låter även den majoritet som inte sympatiserar med de väststödda rebellerna komma till tals.  Ämnena blir kontroversiella – inte för att de egentligen är det – utan för att etablissemangets media systematiskt vägrar att rapportera om det.

I och med att objektivitet har kommit att bli något kontroversiellt i media kommer Nya Tider få finna sig i att bli kallade både det ena och det andra. Dock inte utan mothugg. Vi vet med oss att vi varken är extrema eller går något partis ärenden. Vi är Nya Tider, Sveriges enda obundna veckotidning som rapporterar om verkligheten utan skygglappar.

Sanna Hill, Nya Tider

nya-tider

Sverigedemokraternas fula uteslutning av prästen Axel W Karlsson

För en vecka sedan, måndagen den 27 januari, fattade Sverigedemokraternas partistyrelse beslut om att utesluta nio personer. En av dem var prästen Axel W Karlsson. Många har undrat hur det kan komma sig att SD gång på gång utesluter människor som är populära, kloka och lojala till partiet.

axel-w-karlsson-sd
Axel W Karlsson uteslöts för att han gillar tidningen Nya Tider och kritiserade ”nolltoleransen” i SD.

Det enkla svaret är att SD är en sekt som inte tillåter minsta ideologiska avvikelse eller självständigt tänkande. Axel W Karlsson är en klok man, till skillnad från de flesta i partistyrelsen som kvoterats in enbart för sin lojalitet till partiledningen. Liksom Patrik Ehn och många andra uteslutna har han åsikter som tyder på ett intellekt som vida överstiger vad partiledningen kan prestera. Axel W Karlsson har också en högre moral än vad de som uteslutit honom kan prestera.

När Karlsson uteslöts väckte det stor förvåning även bland anhängare som har försvarat tidigare uteslutningar. Många upplevde att SD nu har passerat ytterligare en anständighetsgräns när de kastar ut en person som är lojal till SD, försvarar SD och försöka få folk att rösta på SD.

Vi skrev om uteslutningen av Karlsson tidigare där vi visade hur individer, som står nära partiledningen genom släktskap, kan bete sig ohederligt och illa och exemplifierade det med Garbriella Hedarvs fulspel som inte lett till några reprimander. Istället blev hon belönad med jobb som krönikör på SD-Kuriren. Den hederliga prästen Axel W Karlsson som alltid varit renhårig kastades däremot ut ur partiet på svaga grunder.

Kritiken mot uteslutningen av Karlsson har nu kommenterats av Sverigedemokraternas tidning SD-Kuriren. Vem eller vilka som satt ihop texten är oklart, men den är undertecknad av ”redaktionen” vilket måste vara Paula Bieler och hennes spökskrivare.

Paula Bieler är också medlem i partistyrelsen som var med om att utesluta Karlsson. Hon skriver:

Till grund för denna uteslutning ligger bland annat att Karlsson agerat skribent åt både Nya Tider och Nationell Idag. Den senare är Nationaldemokraternas tidning. Den förra är skapad av en tidigare redaktion för samma tidning. Bägge tidningar står således på en annan värdegrund än Sverigedemokraterna.

Axel W Karlsson anklagas alltså för att ha skrivit i tidningar som har en annan värdegrund än Sverigedemokraterna. Frågan som bör ställas är om det är förbjudet för medlemmar i SD att skriva i tidningar som har en annan värdegrund? Uppenbarligen anser SD det – ibland – beroende på vem som skriver.

Hur många gånger har inte Jimmie Åkesson skrivit i Aftonbladet och Expressen, de mest svenskfientliga tidningar vi har i landet? Tidningar som på alla sätt motarbetar Sverigedemokraterna, dessutom med mycket fula metoder. Borde det inte finnas skäl att kritisera eller utesluta Åkesson och andra ledande Sverigedemokrater som också har skrivit i dessa tidningar?

SD-Kuriren skriver:

Detta i sig är visserligen inte ovanligt, det gör större delen av all media, men de artiklar som skrivits har författats på eget bevåg och ingen kommunikation har skett med partiet, trots flertalet påpekanden om att det rör sig om tidskrifter vars ideologiska grunder partiet inte vill eller bör förknippas med.

Vad Bieler menar är att vuxna människor i Sverigedemokraterna inte får författa artiklar på eget bevåg och skicka in dessa artiklar till tidningar med en annan värdegrund än Sverigedemokraterna.

Men Sverigedemokratiska politiker skickar ju in artiklar regelbundet till medier som inte delar SD:s värdegrund. I stort sett varenda lokaltidning i Sverige är knuten till företag eller organisationer som är direkt fientliga till SD, men sverigedemokratiska politiker skriver ändå ofta där. De skickar in insändare eller artiklar, som dessutom ofta publiceras och politiker från SD låter sig ofta intervjuas av dessa medier vars agenda går ut på att bekämpa SD. Har dessa politiker uteslutits ur partiet för att de på eget bevåg har skrivit i tidningar som har en annan värdegrund än SD och stöder andra partier än SD?

Nej de har inte uteslutits för att de har skrivit i sådana tidningar. Att skriva i svenskfientlig press är tillåtet, men att skriva i Sverigevänlig press är tabu.

SD-Kuriren skriver:

Karlsson har dessutom aktivt kampanjat för Nya Tider, och bland annat delat ut den på partiets landsdagar samt uppmanat personer att teckna en prenumeration. Idag kan vi på hans facebookprofil läsa att han anser tidningen vara ”SD-vänlig” och lyfter fram att den är ”oberoende av partier och organisationer”. En tidning behöver dock inte vara beroende av någon specifik organisation för att ha en värdegrund som bör vägas in vid rekommendationer.

Nya Tider är en mycket bra tidning som alla Sverigevänner borde läsa och prenumerera på. Den har politisk bredd, intressant innehåll som ger kunskap och nyheter och den är läsvärd. Det är också unik eftersom det finns så få Sverigevänliga papperstidningar. Det är inte så förvånande om Sverigevänliga personer rekommenderar folk att prenumerera på tidningen.

Om Karlsson hade haft med sig en bunt av Svenska Dagbladet eller någon av de etablerade lokaltidningar som är svenskfientliga och delat ut dem som exempel på att de faktiskt är läsvärda, hade Karlsson då uteslutits ur SD?

Karlsson delade ut en tidning som hade en Sverigevänlig ton, men liksom många andra tidningar har den ett varierat utbud av artiklar som man kan tycker mer eller mindre bra om. I den sverigedemokratiska partistyrelsens värld är det tillåtet att kommunicera med Expo och svenskfientlig press men inte med Sverigevänliga tidningar utanför den egna sekten.

SD-Kuriren skriver:

Att han skrivit i Nationell Idag försvarar Karlsson i sitt svar till partiets medlemsutskott med att han då agerade i sin roll som präst och teolog, inte sverigedemokrat.

Hade Karlsson uteslutits om han hade skrivit en Sverigevänlig insändare eller artikel i moderaternas eller Folkpartiets partidning för att väckta intresse för SD eller förklara något om partiets politik? Karlssons texter har ju haft till syfte att öka förståelsen och tilltron till SD, inte at motarbeta SD.

SD-Kuriren skriver:

Det är inte heller första gången som Karlsson har anfört detta som argument för samröre med personer och rörelser på den extrema högerkanten. Som exempel kan nämnas hans närvaro vid seminariet Identitär idé 2011, som anordnades av bloggportalen Motpol och förlaget Arktos, bägge drivande krafter inom den så kallade identitära rörelsen.

Karlsson besökte Identitär Idé av nyfikenhet och intresse. Till saken hör att mötet besöktes av personer som är mycket positiva till SD och har röstat på SD i flera val. Skulle det vara negativt att besöka ett möte som befolkades av personer som uppskattar SD även om det kanske också fanns folk där som var kritiska till SD?

Svaret och sanningen är att Sverigedemokraternas partiledning hyser ett stort agg till bloggportalen Motpol eftersom den uteslutne SD-medlemmen Patrik Ehn började skriva där nio månader efter att han uteslutits. Mattias Karlsson (SD) har tidigare bedrivit kampanjer mot bloggportalen Motpol och genom guilt by association påstått att den ”ideologiskt ligger när fascismen”.

Axel W Karlsson ser en symbolik i uteslutningen och skriver på sin Facebooksida:

Dagen då befrielsen av förintelselägret Auschwitz högtidlighölls, den 27 januari 2014, beslutade Sverigedemokraternas partistyrelse att jag skulle uteslutas ur partiet.

Till Kyrkans Tidning säger Karlsson:

Nya Tider är en mediakritisk tidning men jag kan inte se att den är högerextrem, det är en floskel man klistrar på olika saker. Men Sverigedemokraterna har ett behov av att rensa ut vulgära medlemmar. De är hysteriskt förskräckta för att förknippas med nazister.

Flera av Karlssons vänner är upprörda över att han uteslutits, men suppleanten Mikael Jansson i partistyrelsen uttalar sig kritiskt mot Karlsson. Han säger:

– Själv skulle jag inte skriva i en sådan tidning som Nya Tider.

Den meningen är ganska avslöjade för hela den sverigedemokratiska partistyrelsens attityd till oberoende Sverigevänliga bloggar och medier. SD:s partistyrelse består till stor del av en samling politiskt korrekta nollor som sitter där för att de har en bra lön och ett bra liv. Sverige och Sveriges framtid struntar de fullkomligt i. Uteslutningen av Axel W Karlsson och föraktet för Sverigevänlig press är direkt skrämmande.

Relaterat:

BloggarDag försvarar Axel W Karlsson

Mattias Karlsson sprider hat mot utesluten medlem

Varför har inte Gabriella Hedarv uteslutits ur Sverigedemokraterna?

Härvan med Sverigedemokraternas kvinnoförbund visar på en rutten kultur i SD

Paula Bieler trollar med sanningen i ett pressmeddelande

Paula Bieler på SD-Kuriren släppte lös hatet mot Fria Tider

Läs mer om myglet i SD här.

Varför har inte Gabriella Hedarv uteslutits ur Sverigedemokraterna?

I måndags uteslöts nio personer ur SD. Sedan valet 2010 har 65 personer uteslutits och ännu fler har lämnat partiet innan de skulle bli föremål för uteslutning. Någon uteslöts för en önskan om att förbjuda islam, någon för att han kallade ensamkommande flyktingbarn för skäggebarn och någon för att han gillade det ukrainska EU-vänliga partiet Svoboda i Ukraina på Facebook.

I måndags uteslöts Marie Edenhager ur SD och partiet spred uppgifter om att hon köpt smink för 100 000 med partiets pengar. De flesta som kommenterade ärende på nätet ansåg att en sådan uteslutning var berättigad – om hon verkligen gjort sig skyldig till ett sådant brott. Idag tillbakavisar hon uppgifterna och menar att det finns maktpolitiska skäl bakom uteslutningen. Ord står mot ord i det här fallet, men visst finns det många exempel på att uteslutningar har varit befogade. Ibland används dock uteslutningar för att bli av med människor som står i vägen för olika maktkamper i partiet.

axel-w-karlsson-sd
I måndags uteslöts Axel W Karlsson.

I måndags uteslöts prästen Axel W Karlsson som varit en av SD:s mest lojala trotjänare. Han var ordförande för valberedningen i Göteborg och har en plats som ersättare i kyrkomötet. Han är uppskattad av många långt utanför partiet. Det gräsrotsstöd som han har påminner om det starka stöd som Patrik Ehn hade även utanför partiet.

Som vanligt är det alltid Expo och vänsterextrema Nyheter 24 som informeras först om vilka som blivit uteslutna. Dessutom är det alltid SD:s version som återges, inte de uteslutnas. Det är inget nytt att Martin Kinnunen och Linus Bylund har en tät kontakt med Expo som är så tät att den kan kallas för samarbete.

Enligt obekräftade uppgifter uteslöts Karlsson för att han var försiktigt kritisk till nolltoleransen. Sin kritik framförde han i en intervju i den läsvärda tidningen nya Tider. Få personer har varit så lojala till partiet som Axel W Karlsson. I artikeln i Nya Tider (pappersupplagan) skrev han:

”Under mitt tal på landsdagarna (2013) sade jag att det finns alldeles för mycket rädslor i partiet. Jag tror att mycket av denna rädsla och oro faktiskt är obefogad. Jag har med andra ord en tilltro till att partiledningen inser värdet att ha konstruktiva kritiker i sina egna led – jag hoppas att jag inte har fel.

Han trodde verkligen att det skulle vara tillåtet att framföra kritik på ett sakligt sätt. Nu vet både han och vi andra att det inte är tillåtet. SD påminner mera om en sekt än ett politiskt parti.

SD har förmodligen, liksom de gjort i fallen Patrik Ehn, Mattias From, Daniel Rondslätt och Oleg Datsishin, fabricerat anklagelser för att göra sig kvitt Karlsson. From blev ju utsatt för en ren lögnkampanj och smutskastning från SD och fick inte ens försvara sig.

Folk kan alltså bli uteslutna för ingenting.

Sedan finns det en kategori individer som inte blir utesluta när de gör något som är partiskadligt, ohederligt eller omoraliskt i största allmänhet. De blir istället belönade fast det gjort sådant som står i strid med heder eller demokratiska och moraliska principer. Kretsen kring SD-Kvinnor som på ett ohederligt sätt manövrerade ut Anna Hagwall för att kunna utverka ekonomiska bidrag från Partibidragsnämnden har belönats med klappar på axeln och höga poster. Carina Herrstedt som deltog i härvan har belönats med poster som hon inte ens är kvalificerad för. De mesta kvalificerade kvinnan, Anna Hagwall, blev istället åsidosatt på ett sätt som mest kan liknas vid vuxenmobbing.

En person som det finns skäl att granska är Gabriella Hedarv. Hon är sambo med Mattias Karlsson. Det var Mattias Karlsson som på ett aktivt sätt inledde planen med att liberalisera SD, försvaga nationalismen, tona ned etnicitetsfrågorna, börja tala om ”öppen svenskhet” och kalla barn som adopterats från andra länder för ”infödda svenskar”. Han inledde liberaliseringen 2007 och den pågår fortfarande i oförminskad takt. Det är Mattias Karlsson som själv och via andra personer bedriver drev mot Fria Tider som han kallar ”neofascister”. Drevet går genom SD-Kuriren vars chefredaktör heter Paula Bieler. Bieler har varit sekreterare åt Karlsson. Jimmie Åkessons flickvän Louise Erixon försökte på uppdrag av Åkesson och Karlsson och på ett kuppartat sätt förmå Sverigedemokratisk Ungdom att välja Bieler till förbundsordförande istället för den populäre Gustav Kasselstrand. Det var ett kuppförsök som hade orkestrerats av Jimmie Åkesson, men misslyckades. Louise Erixon skulle inte kunna göra några utspel av det slaget om de inte vore beordrade av partiledaren. Det är inte första gången som partitoppen använder flickvänner eller nära anhöriga för att manipulera med den demokratiska beslutsordningen. Det har hänt många gånger.

När Jimmie Åkesson och dåvarande ekonomichefen Per Björklund i oktober 2010 skickade in en ansökan till Partibidragsnämnden om ett bidrag till ”Sverigedemokraternas kvinnoorganisation” så fanns ingen sådan organisation. Däremot fanns det från Jimmie Åkessons och partiledningens sida en vilja att komma åt de stora pengar som en sådan organisation skulle kunna inkassera. Så man satte planerna i verket.

Gabriella Hedarv och Louise Erixon fick i uppdrag att skriva protokoll för en organisation som inte existerade. Tanken var att datera protokollen tidigare så att det skulle se ut som om möten hade hållits.

I oktober 2010 skrev de ett protokoll från ett konstituerande årsmöte som daterades till 8 augusti. De skrev också ett protokoll för ett konstituerande styrelsemöte som daterades till den 22 augusti.

Protokollen skrevs under av Carina Herrstedt, Jimmie Åkessons flickvän Louise Erixon och Åkessons sekreterare Alexandra Brunell. Men allt var fejk. Varken årsmöte eller styrelsemöte hade hållits. Och Jimmie Åkesson kände till detta.

Gabriella Hedarv skrev i ett internmail till Per Björklund och Daniel Assai:

”Jag och Louise håller på att skissa på en styrelse som vi tror skulle funka och inte kommer att sätta käppar i hjulet, varken för verksamheten eller för att flytta partistödet dit det behövs bäst”

I samma brev skriver hon ”…vi måste få igång en styrelse osv på pappret”. Hon betonade att det skulle vara ”på pappret”.

Det var alltså ingen riktig styrelse med möten utan bara en papperskonstruktion som skulle kunna användas för att hjälpa till att få ut bidrag till kvinnoorganisationen. SD ville inte att det skulle bildas en riktig kvinnoorganisation av det slag som Anna Hagwall hade skissat på. Risken fanns ju att pengarna då skulle gå till en seriös kvinnoorganisation istället för till riksorganisation som skulle använda pengarna efter egna behov.

Det framgår att Gabriella ville hjälpa till att ”flytta partistödet dit det bäst behövs”. Tanken som Åkesson hade var att pengarna från Partibidragsnämnden till kvinnoorganisationen skulle sättas in till Sverigedemokraternas riksorganisation och sedan fördelas till de verksamheter i partiet som var mest i behov av pengar, inklusive en kvinnoorganisation kontrollerad av männen i partitoppen.

Gabriella tänker sig inte ett demokratiskt möte med inbjudna kvinnor utan hon tänker sig att fejka allt från början till slut. Hon skriver:

”Nu återstår att skapa en styrelse där faktiskt Anna inte är med, och förklara för henne hur det gick till.”

Gabriella och Louise hade planerat att plocka fram några lämpliga namn, ge dem en fejkad styrelseplats och se till att Anna inte får någon position. Planen som Gabriella och Louise hade gick ut på att plocka ihop några pålitliga men ohederliga personer, istället för att sammankalla kvinnor till ett riktigt möte, och med ett fejkat möte se till att Carina Herrstedt blev ordförande. Genom detta förfarande skulle det på pappret se ut som om ett riktigt möte hade ägt rum den angivna dagen.

Gabriella skriver själv: ”… för sanningen är ju att vi inte vill eller kan ha Anna med i styrelsen.” Och ”vi” det är kretsen kring Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson, det är Paula Bieler, Louise Erixon, Carina Herrstedt och några till.

Enligt Gabriella skulle Anna kunna ”obstruera och tjafsa om både pengarna och verksamheten” om hon hade inflytande över en kvinnoorganisation. Just det! Anna skulle reagera på ohederliga beteenden och på att pengarna inte gick dit de var avsedda för. Gabriella däremot ville visa stöd för Åkessons linje, som var att man vill kontrollera att pengarna gick till Åkessons liberala gäng och deras verksamheter, inte till en mera seriös kvinnoorganisation som Hagwall ville skapa.

Enligt Gabriella så fanns det bara två alternativ att handskas med Anna på. ”1. Anna får bli ordförande. 2 Anna lämnar partiet och gråter ut i media.”

Gabriella Hedarv och Louise Erixon satte ihop en styrelse där Carina Herrstedt på pappret blev ordförande. Hon visste att det hon gjorde vara omoraliskt och ohederligt, men gjorde det ändå. Det är tveksamt om Gabriella och Louise hade några moraliska tvivel, de förefaller kunna göra vad som helst för partiledningen hur omoraliskt det än är.

Anna Hagwall motarbetades med metoder som liknar vuxenmobbing av partiledningen som dels placerade henne långt ned på riksdagslistan, dels lade beslag på SD-Kvinnor som från början var Hagwalls idé och projekt. Dessutom ett seriöst projekt till skillnad från det som Gabriella Hedarv, Louise Erixon och Carina Herrstedt inledningsvis skapade.

Efter att SD skickat in fejade protokoll för en organisation som inte fanns på riktigt satte partibidragsnämnden in 1,4 miljoner till riksorganisationens konto i december 2010. Att hämta in 1,4 miljoner av skattebetalarnas pengar till en verksamhet som inte existerade var – även det – djupt omoraliskt.

När det första riktiga mötet för SD-Kvinnor skulle hållas i maj 2011 manipulerades mötet redan innan det skulle hållas. 24 timmar innan mötet skulle äga rum fick Anna Hagwall ett mail från Louise Erixon som berättade att hon (Louise) och några till hade tagit fram ett förslag på styrelse, valberedning och revision. De som stod bakom förslaget var:

Carina Herrstedt 2:a vice ordförande, Louise Erixon sekr. hos Björn Söder, Alexandra Brunell sekr. hos Jimmie Åkesson, Paula Bieler sekr. hos Matthias Karlsson, Janita Kirchberg ekonomiassistent SD, Anna Wigenstorp, sekr. hos partistyrelsen, Julia Holmelius, jur stud., Therese Borg, pol. Sekreterare SD Södermanland.

Alltså delvis samma personer som fejkade protokollen i oktober 2010. Det är inte så svårt att lista ut att bakom de kvinnor som fejkade protokollen fanns också deras pojkvänner, Åkesson, Söder och Karlsson som godkänt hela förfarandet. Det förslag som skickades ut nådde bara en inre krets och tanken var att hålla vissa personer borta från hela proceduren så att mötet kunde kontrolleras och styras av partiledningen. Ingen kallelse hade gått ut till alla kvinnor utan de enda som fick kallelse var ett litet antal personer som kunde kontrolleras i minsta detalj av partiledningen.

Anna Hagwall var den som vågade vara mest kritisk. Hon skrev bl.a.:

”Förslaget har bara nått den inre kretsen som personerna ovan rör sig i. Man kan fundera om det är på egna meriter. Inga diskussioner, inga invändningar från medlemmar har varit möjlig.

Och vilka är dessa personer? När började deras intresse vakna? Var var de när vi andra riskerade våra arbeten. vår säkerhet, vår yrkeskarriär pga. vårt engagemang i partiet?

Är inte del värt någonting längre att man har hängivet kämpat för Sds framgång och stått för våra åsikter öppet? Mötet hölls den 8 maj i Riksdagshuset.

Gabriella Hedarv, Carina Herrstedt, två flickvänner till medlemmar ur partistyrelsen, sex yrkesmässigt arbetande sekreterare som är avlönade av partiet med skattepengar satt redan där på plats i mötessalen, vana att röra sig i maktens korridorer, när vi andra (6 personer från hela landet) anlände.

Med tanke på de närvarande personernas position, numärera överlägsenhet, att flera av dem var med på den nya listan föreslagna till viktiga förtroendeposter, var utgången given.

Sveriges nyaste kvinnoförbund, Sverigedemokraternas Kvinnoförbund tillkom efter en kupp, framröstades av mindre än 10 personer.”

(Hela Hagwalls brev kan man läsa i den här tråden)

Faktum är att samtliga inblandade har medverkat i djupt ohederliga beteenden i samband med den här historien. De har alla medverkat till att skapa en organisation med hjälp av trixande och manipulerande.

Den lilla kretsen som ville kontrollera SD-Kvinnor och ekonomin var:

Carina Herrstedt var beredd att ljuga för partiledningens skull
Louise Erixon var då sekreterare åt Björn Söder och är flickvän till Jimmie Åkesson
Alexandra Brunell var då sekreterare hos Jimmie Åkesson
Paula Bieler var då sekreterare hos Mattias Karlsson
Janita Kirchberg var ekonomiassistent i SD
Anna Wigenstorp var då sekreterare hos partistyrelsen och är flickvän till Björn Söder
Julia Holmelius, jur stud.
Therese Borg, pol. Sekreterare SD Södermanland

Lite kortfakta om några av dem:

anna-wigenstorp
Björn Söder och Anna Wigenstorp i samband med en artikel där Expressen passande nog kallade SD för ”familjeföretaget”.

Anna Wigentorp är Björn Söders flickvän och hon fick hjälp av bl.a. Mattias Karlsson att skriva ihop anklagelseakten mot Ehn för att kunna utesluta honom. (Läs mer här!)

louise-erixon
Louise Erixon försökte på uppdrag av Åkesson få bort Gustav Kasselstrand.

Efter en våldsam propaganda från Louise Erixon om att folk i SDU borde ge stöd åt Paula Bieler istället för Gustav Kasselstrand i valet som SDU-ledare så var upprördheten mycket stor bland många. Det ansågs allmänt att Jimmie Åkesson mer eller mindre beordrat Erixon att propagera för Bieler. (Läs mer här!)

paula-bieler-4
Paula Bieler låtsas som allt gick rätt till när SD-Kvinnor bildades.

Paula Bieler bedriver tillsammans med Mattias Karlsson en hatkampanj mot Fria Tider som anklagas för att vara ”neofascister”. (Läs mer här!)

therese-borg
Therese Borg manövrerade ut partikollegan Isak Nygren.

Therese Borg gjorde sig känd för att vuxenmobba partikollegan Isak Nygren och dessutom (på uppdrag av Åkesson et al) öppna ett uteslutningsärende mot honom. Dessutom fick hons töd av Åkesson et al när hon den 14 februar i 2011: ”Öppen svenskhet. Det är vad vi i Sverigedemokraterna står för. Det innebär att vem som helst kan bli svensk.” (Läs mer här och här!)

carina-herrstedt-sd
Carina Herrstedt skrev på protokoll som hon visste var feldaterade.

Carina Herrstedt är ett särfall. Hon har gjort så många korkade uttalanden att de inte går att räkna. Allt från att SD bör värva ”assimilerade” irakier till att man ”inte ska göra politik” av händelser när svenskar dödas av invandrare. (Läs mer här!)

Dessa mer eller mindre inkompetenta kvinnor som i vissa fall arbetar med smutsiga metoder belönas med positioner i partiet.

– Carina Herrstedt belönades och blev andre vice ordförande i partiet.
– Paula Bieler blev chefredaktör för SD-kuriren.
– Anna Wigentorp blev sekreterare i Medlemsutskottet.
– Louise Erixon var så odugligt att hon inte kunde få en tjänst.
– Gabriella Hedarv blev krönikör på SD-kuriren.

Ohederlighet och manipulation lönar sig i SD.

Axel W Karlsson som kritiserade nolltoleransen blev däremot utesluten ur SD på lösa grunder, precis som många andra har blivit.

Trots att det finns mängder av fakta som visar hur rutten partiledningen i flera avseenden är, så finns det många som inte vill erkänna att det förekommer fulspel i SD. Samma personer som blundar för nepotism i det egna partiet är ofta snabba att döma eller kritisera oegentligheter i andra partier.

Det fulspel som bevisligen förekommer i SD kommer inte att minska kritiken mot partiet. Det hade varit svårare att kritisera SD om man skött sin interndemokrati och sina förhållanden med förtroendevalda och andra medlemmar på ett bra sätt. Om man hade varit lite ärligare och hade tillåtit både intern och extern kritik mot partiledningen så hade ingen höjt på ögonbrynen när kritiska uttalande framförs. Just därför att SD försöker hindra människor från att kritisera det fulspel som styrs från partitoppen med Jimmie Åkesson i centrum, så kommer kritikerna att bli fler och fler ju mer tiden går. Det finns nämligen människor som fortfarande har heder i kroppen och är beredda att riskera sitt medlemskap för att få uttrycka sina åsikter.

axel-w-karlsson-sd
Prästen Axel W Karlsson uteslöts för att kan kritiserade ”nolltoleransen”.

Axel W Karlsson gjorde det enda rätta när han modigt kritiserade SD. Att han blev utesluten bekräftar bara det som vi har sagt ända sedan Patrik Ehn blev utesluten, nämligen att Jimmie Åkessons moral är extremt låg. Det är han som har huvudansvaret för myglet i partiet, det är hans sjukliga kontrollbehov som har skapat den anda som råder där ingen vågar kritisera partiledningen.

De flesta som röstar på SD har ingen aning om vad som händer i partiet. På det stora hela betyder det inte så mycket för antalet röster. SD är fortfarande det enda invandringskritiska partiet som är tillräckligt stort och känt. Skandalerna i SD påverkar inte de stora väljarskarorna. Det är kanske bara några tusen röster de förlorar, men samtidigt vinner de nya röster från andra partier som folk har tröttnat på. SD kan alltså gå framåt trots det fulspel man ägnar sig åt.

Men varje person som har huvudet på skaft borde agera på något sätt för att motverka skumrask och nepotism i partiet. Det enkla sättet är att de som är medlemmar stöder kandidater som är hederliga och motverkat kandidatur från folk som är ohederliga.

Den här bloggen har kontakt med individer som har lämnat partiet och anser att SD genom sin politiska förvandling inte längre har ett program som kan rädda Sverige. För många som sitter i partitoppen är det viktigare att få ha makt, inflytande och en hög lön än att kunna rädda Sverige. Anpassningen till det politiska korrekta samhället och myglet i partiet är en del i den strategin. Därför kastar man ut folk som på allvar vill lyfta invandringsfrågan och driva en hårdare. Partitoppen klarar inte den kritik man skulle få från de svenskfientliga krafterna och föredrar att använda en retorik som tonar ned all slags nationalism i partiet. Detta för att få lugn och ro och leva ett gott liv. Allt medan Sverige förfaller.

gabriella-hedarv
Gabriella Hedarv belönades för sitt fulspel och blev krönikör på SD-Kuriren. Hon skrev en artikel om att sjuklövern borde städa upp i leden. Uppenbarligen lider hon av brist på självinsikt.

Frågan vi ställer är varför personer som Gabriella Hedarv inte utesluts ur SD när hon bevisligen med hjälp av lögner och fulspel manipulerar för att kunna manövrera ut en person ur ett internpolitiskt sammanhang. Svaret är givet. Fulspel och lögner är tillåtna i partitoppen, särskilt om man är sambo med en person som tillhör den inre kretsen. En person som också ägnar sig åt fulspel och vuxenmobbing. Garbiella Hedarv belönades för sitt fulspel och blev krönikör på SD-kuriren. Den hederlige prästen Axel W Karlsson blev utesluten ur partiet. Detta medan SD-vänliga bloggar som Avpixlat försöker inbilla sina läsare att allt har gått rätt till i partiet.

Läs mer här:

Mattias Karlsson vuxenmobbar utesluten medlem

Härvan med Sverigedemokraternas kvinnoförbund visar på en rutten kultur i SD

Tråden om alla turer i SD finns här.

Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund föredrar Expo framför Sverigevänlig press

Vi har skrivit om Linus Bylund tidigare. Läs den texten här, den är klart läsvärd för att öka förståelsen för vem Linus Bylund är. Han är Jimmie Åkesson pressekreterare och en pinsam personlighet. Otrevlig, spydig men värst av allt, totalt politiskt okunnig. Jimmie Åkesson gillar att omge sig med okunniga personer, helst ska de vara ännu mer okunniga än vad han själv är.

linus-Bylund
Mera känd som twitterflamsaren.

SD har som många av våra läsare vet ett intimt samarbete med Expo. Expo tipsar SD om folk som bör uteslutas och SD verkställer då uteslutningarna. SD tipsar också Expo med förhandsinformation om varje steg som tas i partiet för att verkställa eventuella uteslutningar.

Partitoppen har öppet valt att kommunicera med Expo samtidigt som det finns en kommunikationsplan där man avråder medlemmar från att länka till artiklar i alternativa medier. Den är en paranoid rädsla för att bli kritiserade av Expo som partiledningen vill sprida vidare i hela organisationen. Det är en av de åtgärder som SD-ledningen har vidtagit för att hindra folk att ta del av information från alternativa medier.

Vad som inte framgår någonstans är att en av anledningarna till att partiledningen vill hindra de egna medlemmarna från att sprida information, fakta och nyheter från alternativa medier är att det är just där som kritiken mot SD-ledningen är som starkast. Precis som vilka totalitära partier som helst, i Nordkorea, Kina eller gamla Sovjetunionen, så vill partiledningen dölja vad kritikerna säger om de maktfullkomliga personligheterna i partitoppen. Om vanliga partimedlemmar börjar tänka klart så skulle de inse att det vore rimligare att utesluta både Jimmie Åkesson och Björn Söder än att utesluta Dragan Klaric, Mattias From, Pär Norling, Patrik Ehn, Daniel Rondslätt och en rad andra. Både Björn Söder och Jimmie Åkesson har använt sig av mycket fula metoder för att göra sig av med människor som i grunden är bra företrädare för SD.

I slutet av mars 2013 skrev Björn Söder ett brev till alla medlemmar där han krävde att de skulle ”skärpa sig”. Söder uppmanade då medlemmarna att inte ”gilla” vad som helst på Facebook eftersom ett klick är ”att beteckna som ett ställningstagande”. I händelse av att man länkar till en källa som finns publicerad på en alternativ nyhetssajt så ”måste man markera avstånd” enligt Söder. Söder säger vidare att man helst ska länka till etablerad press. Är Björn Söder riktigt klok?

Björn Söder kommunicerar själv med den extremt svenskfientliga organisationen Expo och vill att medlemmar i SD helst ska länka till etablerad media istället för alternativ media. Men Björn Söder säger inte ett ord om att man ska ”markera avstånd” från Expo eller etablerade media – trots att alla borde veta vad etablerade media står för. De står för massinvandring, normupplösning, globalisering och hat mot Sverigevänner. Söder har inget emot svenskfientlig press, han vill gärna förbättra kontakterna med såväl Expo som den dagspress som ägnar varje dag åt att förstöra Sverige.

Björn Söders brev till medlemmarna föranleddes av att partitoppen ”fått rapporter” om att medlemmar och förtroendevalda har klickat på fel gilla-knappar. Istället för att låta folk få gilla vad de vill så har SD för avsikt att hindra människor från att gilla exempelvis Fria Tider eller den islamkritiska rörelsen Swedish Defence League (SDL). Sverigedemokraternas Mattias Karlsson har kallat Fria Tider för ”neofascistiskt” vilket säger mycket om hur SD ser på alternativa medier. Expo skrev i mars om en partiföreträdare som ”gillat” SDL och ville naturligtvis att en sådan handling skulle fördömas inom SD, detta trots att SDL är en ytterst obetydlig grupp som bara har försökt kritisera islam (men när de gjorde det under ett torgmöte för en tid sedan så möttes de flera hundra skrikande vänsterextremister, vilket Expo inte fördömde.).

Björn Söder och partitoppen kommunicerar med svenskfientliga medier och försöker hindra sina medlemmar från att läsa Sverigevänliga medier. Hur kan det accepteras av medlemmarna?

Åter till ”twitterflamsaren” Linus Bylund. Att han kallas twitterflamsaren kommer från det faktum att bara skriver massa meningslöst trams på twitter.

För några dagar sedan kom det fram att den sverigedemokratiske (och verkligt demokratiskt sinnade) prästen Axel W Karlsson har skrivit i Nya Tider, som är en ny Sverigevänlig papperstidning (som vi starkt rekommenderar).

Expo reagerade på tilltaget att en Sverigedemokrat vågade ha fräckheten att skriva för en Sverigevänlig tidning. Det ska ju råda nolltolerans i SD och då är varje koppling till alternativa medier förbjudna. Eller så ska man, som Björn Söder sade, ”markera avstånd”. Axel W Karlsson borde enligt denna synsätt ha avslutat sin artikel med följande ord. ”Eftersom jag är med i ett parti där vuxna människor inte får skriva i vilka tidningar de vill, särskilt inte i alternativa medier som SD-ledningen betraktar som ”fascistiska”, så måste jag markera att jag tar avstånd från Nya Tider och allt som tidningen står för.”

Linus Bylund, twitterflamsaren, reagerade våldsamt på Karlssons tilltag att skriva i en Sverigevänlig tidning. Expo och Bylund upprättade genast en kommunikation med varandra utan att Bylund hade några som helst betänkligheter med Expos extremt svenskfientliga hållning. Han markerade inte ens avstånd mot Expo. Istället var han helt överens med Expo.

Till Expo säger Bylund:

– Utifrån vad du berättar om tidningen, så är det inte lämpligt att skriva i den. Som sverigedemokrat skriver man antingen i sverigedemokratiska tidningar, rena nyhetstidningar eller politiskt oberoende tidningar.

Expo ville att SD skulle ”vidta åtgärder” mot Karlsson och frågade Bylund om partiet kommer att ”agera” mot honom. Istället för att försvara Karlssons rätt att skriva i alternativa medier och att man kan lita på hans omdöme så svarade Bylund ”Du lär märka om det får det”.

Expo vill också markera mot att Karlsson besökte mötet Identitär idé 2011. Nu kommer Axel Karlsson med all sannolikhet bli förhörd av inkvisitörerna i det egna partiet och han kommer att falla i rang.

Den enligt SD ”neofascistiska” webbtidningen Fria Tider frågade Bylund via twitter vad han menade med ”nyhetstidningar”, men det kunde han inte svara på. Han svarade med att ”nu sa jag iofs att om man företräder ett parti bör man skriva i för partiets publikationer eller i nyhetstidningar.” Enligt Bylund bör man som sverigedemokrat inte skriva i alternativa Sverigevänliga tidningar. I stället för att nå ut till nya väljargrupper vill Bylund att den som företräder partiet bara ska skriva i ”partiets publikationer eller i nyhetstidningar”. Han menar då t.ex. Tommy Hanssons SD-Kuriren som är språkrör för den extremliberala falangen i SD.

tweet1

tweet2

När Fria Tider frågade Bylund om han kunde ge något exempel på vad han menade med ”nyhetstidning” så kunde han inte det. Han stod där som ett frågetecken och visade återigen den totala kunskapsbrist som genomsyrar hela Bylunds väsen. Dessutom blockerade han Fria Tider för att slippa fler svåra frågor.

Axel W Karlsson förklarade:

– Jag är präst i Svenska kyrkan, jag kan inte sortera bort människor när jag driver förkunnelser utan jag gör det var som helst, om det så är feminister, stalinister eller nazister så är jag förpliktigad att predika gudsord.

Att samtala med folk är ju den enda rätta vägen för politiker. Att samtala med meningsfränder, politiska motståndare och alla däremellan är ju ett måste för den som vill försöka övertyga andra om sin politik. Medan Axel W Karlsson är utåtriktad och klok så är Linus Bylund rena skämtet. Att SD huserar sådana tomtar beror på att ingen ännu gjort uppror mot partiledningens underliga inställning till Sverigevänlig media. SD samarbetar med svenskfientliga rörelser, men hotar med uteslutning om någon länkar till Sverigevänlig press. Är botten ännu inte nådd i partiet?

Läs mer:

Samlingstråd om Sverigedemokraterna efter uteslutningen av Patrik Ehn.

%d bloggare gillar detta: