Etikettarkiv: renskötsel

Deulf: ”Sverigedemokraternas intellektuella haveri”

Sverigedemokraterna vill riva upp rennäringslagen som ger samebyar rätt att bedriva renskötsel. Lagen är från 1971 och antogs som en stöd till samer för att hjälpa dem att bevara den renskötselrätt som grundas på urminnes hävd. SD vill nu att även andra etniska grupper ska kunna få ägna sig åt denna specifikt samiska näring så att renskötseln blir mera mångkulturell och anpassas till det nya Sverige.

samisk-renskotsel

När lagen antogs var Sverige fortfarande ett etnisk homogent land. Alla visste att svenska folket inte hade något intresse för renskötsel och att ge samerna monopol på denna näring var ett stöd till ett folk med en egen identitet. Idag bedrivs näringen av ca 10 procent av samerna.

Även bloggen Deulf ansluter sig till den ganska stora grupp som kritiserar SD för att de hotar samerna med att ta bort monopolet på renskötsel.

Deulf skriver:

Sverigedemokraterna predikar sedan några år så kallad ”öppen svenskhet”, vilket innebär att folk från hela världen som har rätt ”värderingar” är att betrakta som svenskar.

Sverigedemokraterna trodde i sin enfald att samer, likt svenskar, skulle gå på samma liberala ploj. Genom att vilja öppna upp rennäringen, som är nära kopplad till samisk identitet, för dromedarfösare från Somalia, så trodde Sverigedemokraterna att de skulle få med sig den liberala eliten.

FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter från 1966, i vilken alla folk ges rätt till självstyre, bygger på nationalistisk grund. Samer är, till skillnad från svenskar, ett i grundlagen erkänt folk. Alla etablerade partier i Sverige utom Sverigedemokraterna erkänner samernas nationalistiskt grundade rättigheter.

Sverigedemokraterna har sedan riksdagsinträdet blivit allt mer liberaliserat. I fråga om etnicitet har partiet uppenbart blivit mer liberalt än de övriga etablerade partierna. Partiet kallar sig ”socialkonservativt” och ”nationalistiskt”. Ett äkta nationalistiskt parti respekterar alla nationer. Det gör inte Sverigedemokraterna.

Relaterat:

Sverigedemokraterna vill att somalier ska kunna bli renskötare

Jimmie Åkesson vill förstöra den samiska kulturen

Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna vill förstöra samisk kultur

SVERIGEDEMOKRATERNA HOTAR SAMERNA. SD kräver att samerna blir fråntagna sitt monopol på renskötsel så att även andra etniska grupper kan hålla renar. SD vill på det sättet urholka en uråldrig sedvänja så att den anpassas till ett mångetniskt Sverige. Ingen etnisk grupp ska få ha särrättigheter är SD:s motto. Men det menar SD att etniska svenskar inte ska ha rätt till sitt eget land och att samer inte ska ha rätt till sina egna traditioner.

Jimmie Åkesson är en av flera personer i Sverigedemokraterna som ligger bakom partiets politik om ”öppen svenskhet” som innebär att afrikaner, araber och kineser kan bli ”svenskar”. Om man inom SD kritiserar den politiken så blir man utkastad ur partiet. SD bedriver en politik kommer att bidra till att ta död på den svenska identiteten.

Jimmie Åkesson är nu på turné i Norrland för att på ett snarlikt sätt ta död på den genuint samiska identiteten. SD har föreslagit att alla människor som bor i Sverige oavsett etnisk bakgrund ska kunna ägna sig åt renskötsel.

bevara-samisk-kultur

Renskötseln är en del av samisk identitet och en näring som de utövat i hundratals år, förmodligen betydligt längre än så. Nu vill SD luckra upp den samiska identiteten genom att låta även andra etniska grupper få bli renskötare. De blir då fritt fram för alla etniska grupper som bor i Sverige att konkurrera ut samerna från deras viktigaste näringsverksamhet renskötseln.

I ett radioinslag i P4 Norrbotten uttalar sig SD:s ”minoritetspolitiska talesperson” Mattias Karlsson där han menar att vem som helst ska bli renskötare oavsett etnicitet och börd.

Mattias Karlsson:

– Att staten i lagen reserverar en viss näringsgren med åtföljande privilegier för vissa medlemmar av en viss etnisk grupp och exkluderar alla andra medborgare strider mot de rättsprinciper, som råder i övriga delar av samhället.

SD vill ha ett licenssystem som garanterar att andra än samer få bli renskötare. SD vill att samerna ska mista det monopol de haft på renskötseln sedan lång tid därför att monopolet baseras på ”etnisk tillhörighet”. Samerna är en liten folkspillra i norr som varit noga med att värna om sin kultur och sina traditioner. De är stolta över sin identitet och renskötseln är en viktig del av den. Om man är nationalist så försvarar man alla folks rätt till sin identitet, sitt etniska eller kulturella arv. En nationalist uppskattar även andra folks kulturer och försvarar deras rätt att bibehålla och utveckla den. Samerna är en naturlig del av Sverige, till skillnad från de importerade etniska grupper som kommit hit de senaste 30-40 åren. Därför ska man visa stöd för samerna och deras rätt att själva bestämma sin politik.

samisk-renskotsel

Mattias Karlsson som är en av personerna bakom att SD raderat ut svensk etnicitet som grund för nationell identitet. ”Vem som helst kan bli svensk” deklarerar man sedan några år från SD. Nu ger de sig även på andra folk och vill riva upp deras identitet. Jimmie Åkesson besökte idag Jokkmokks marknad för att säga till samerna att de inte längre ska få vara ensamma om att bedriva renskötsel. Samerna kommer nog inte att vara lika benägna som svenskarna över att tvingas blir mångkulturella. Förhoppningsvis kommer de att försvara sig mot Sverigedemokraterna försök att sabotera samiska traditioner.

En av många reaktioner på Sverigedemokraternas utspel:

Otvetydigt är det här ett politiskt utspel. Det förvånar att SD-ledningen tydligen kalkylerar med att frågan skall vinna väljare, därför att samerna är en så marginell väljargrupp kontra de väljargrupper som har konkurrerande intressen med samerna. Jag tror dock tyvärr, att SD här har räknat grovt fel, och att frågan kommer att gå minus i väljarbarometrarna.

Det torde vara ostridigt att det är många budgetposter, utöver rennäringen, som är en betydande nettokostnad i statsbudgeten men som en majoritet av väljarna ändå är ense om är önskvärd. Speciellt sådana typer av kostnader som har en förankring i vårt kulturella arv och vår nationella identitet, alltså sådant som funnits i generationer och som vi identifierar oss med. Sverige har en tydlig identifikation med det samiska folket och rennäringen.

Samerna är ostridigt ett folk som levt och verkat med sin rennäring i Sverige i flera hundra år, och som i stort assimilerats i den svenska kulturen. Med undantag av en liten del, som bedrivit en samenationalistisk retorik, har flertalet samer varit solidariska med den svenska nationen. Att då rikta ett angrepp mot symbolen för samernas identitet känns minst sagt fel, och politiskt taktiskt klumpigt. Även om frågan i sig är liten i det politiska fältet vill jag dock sätta en slant på att den kommer att påverka något i väljarundersökningarna framöver. Och då inte i positiv bemärkelse för SD.

Det är svårt att se det bärande motivet att göra detta politiska utspel, som en partipolitisk fråga. Vad jag vet har det inte hänt förr. En tydlig minuspost för SD. Vilka som har rätt eller fel i frågan lär visa sig.

Relaterat:

Sverigedemokraterna vill att somalier ska kunna bli renskötare

Sverigedemokraternas intellektuella haveri

Sverigedemokraterna vill att somalier ska kunna bli renskötare och ta jobben från samerna

Mattias Karlsson är en av arkitekterna bakom den liberalisering av SD som påbörjades på allvar 2007 för att tona ned de etniska svenskarnas rätt till sitt eget land. SD övergick då till en policy som kallas ”öppen svenskhet” som innebär att vem som helst kan bli ”svensk”. En somalisk tolvbarnsfamilj, kristna araber från Irak eller judar från Iran. Om de ”assimilerar” sig, talar svenska och tillämpar svenskt normsystem så betraktas de av SD som svenskar.

SD gör ingen skillnad på etnicitet och saknar förståelse för att vårt territorium har varit etniskt homogent i tusentals år. Det är först i slutet av 1960-talet som den homogeniteten började brytas upp successivt för att idag ha tagit groteska proportioner.

Inte nog med att SD genom sin nya politik öppnar upp för ett mångetniskt samhälle som försvagar den svenska nationen och den svenska etniciteten. Värdet av vårt etniska arv minskas, urholkas och förnekas allt oftare av SD. Partiet har på 6-7 år genomgått ett verkligt paradigmskifte som dessvärre övergått i ren förnekelse av svensk etnicitet och etnisk identitet.

mattias-karlsson-igen

Det är dock inte bara svenskarnas etnicitet som SD vill radera. Uppenbarligen vill Mattias Karlsson och SD också förstöra samernas etnicitet. Samerna är ett folk som sedan länge har ett eget etniskt och kulturellt arv som de är stolta över. De klär sig ofta traditionellt och de har ett hantverk, den välkända sameslöjden, som de är stolta över, ett hantverk som är vida känt för sin höga kvalitet. De värnar om mattraditioner och håller sin kultur levande. Att visa sympati för ett sådant folk är självklart om man är nationalist.

När magasinet Fokus för några år sedan frågade Nils Gustaf Labba, verksamhetsledare på Samiskt informationscentrum, om vem som är same blev svaret följande:

– Usch, vilken besvärlig fråga. Det finns ett enkelt svar att den som känner sig som same också är det. Men det är också en fråga om etnicitet. Man kan till exempel inte konvertera till same.

– Varför inte det?

– Det handlar om ursprung och om blodsband. Man måste vara av samisk börd för att vara same.

Det ärliga svaret ska Labbas ha all heder för. Faktum är att det är så folk har sett på sitt arv i tidigare, inte bara samerna utan de flesta andra folk.

Svenskarna visste för 40 år sedan exakt vem som var svensk och hade kunnat travestera Labba.

– Att vara svensk är en fråga om etnicitet. Man kan inte konvertera till att bli svensk.

Statsminister Tage Erlander var öppet stolt över den etniska homogeniteten i Sverige och för en hel rad andra politiker satt svenskheten i första hand i vårt etniska arv, det arv som svenskarna en gång var stolta över.

Det etniska och kulturella svenska arvet var såvitt många förstår SD:s signum en gång i tiden. Idag arbetar man för ”öppen svenskhet” för att göra Sverige mångetniskt och om man ifrågasätter den policyn så blir man utesluten ur partiet. Man kan alltså bli utesluten för att man försvarar den politik som SD hade före 2007.

De som ansluter sig till SD idag får veta att det är ”rasism” eller ”rasbiologi” att prata om etnicitet eller att vilja bevara ett folks särart. SD har övergivit svenskarna, nu vill de också överge samerna.

Mattias Karlsson vill att samernas traditionellt viktiga näringsgren renskötseln ska släppas fri för andra etniska grupper än samerna. Det var i samiska Radio Sapmi som Karlsson lät SD:s förslag komma ut i offentligheten. Nu är renskötseln en exklusiv del av samisk kultur då samebymedlemmar har ensamrätt på att bedriva renskötsel. Det systemet fungerar mycket bra och bidrar till att hålla samman den samiska kulturen.

Nu vill Mattias Karlsson riva upp monopolet så att andra etniska grupper kan bedriva renskötsel. Det första frågan man bör ställa sig är varför SD och Mattias Karlsson ska lägga sig i samernas livsstil och bidra till att urholka den. Den andra frågan är vad konsekvenserna av Karlssons förslag blir. Svaret är att om andra etniska grupper får ta över samiska näringar så kommer de också att göra det.

Då kan afrikaner och araber, som exempel, börja utöva renskötsel och ta jobben från samerna. Den innebär en början på en uppluckring av den samiska kulturen, identiteten och etniciteten.

Genom att frånta samerna sina nuvarande rättigheter påbörjar man en utradering av deras identitet. Karlsson har redan medverkat i att på pappret radera ut svensk identitet, nu vill han radera ut samernas.

renskotare-enligt-sd-2

Det är riktigt att samerna har en rad särrättigheter, men det är inget fel att de har det. Dessa rättigheter är förknippade med deras livsstil, deras traditioner och deras arv. Det är deras livsstil och den ska de få värna om. Det är fullkomlig främmande för de flesta svenskar att börja bedriva renskötsel, men kanhända finns det såväl svenskar som invandrargrupper som skulle vilja prova om möjligheten gavs. Om SD:s förslag går igenom så kan exempelvis somalier börja leva på samiskt vis och sköta renar etc. Nästa steg blir att tvinga samerna att införa ”öppen samiskhet” så att somaliska renskötare kan bli ”samer”.

Mattias Karlsson har redan förstört mycket i SD. Inte nog med alla dessa liberaliseringar och införandet av ”öppen svenskhet”, han har också medverkat till ett program om att barn som föds i andra länder men adopteras till Sverige ska kallas ”infödda svenskar”. Karlsson är den som inom SD är mest ivrig att urholka nationalitetsbegreppet och att riva upp samerana rättigheter är ett allvarligt ingrepp i samisk livsstil.

När nyheterna presenterades på den liberala bloggen Avpixlat så var många kritiska till Karlsson och SD. En same som röstat på SD tidigare skrev:

Nu ska vi se om detta kanske var saken som gör att jag röstar annat i år, dvs att jag inte kommer rösta SD.
Jag är en Norsk same som är bosatt Sverige sedan 1985 och jag röstar SD och gjort detta sedan 2006.

Saken till att jag röstar SD är för att jag vill bevara Sverige svenskt då jag älskar ”mitt land”. Jag har alltid trott att SD står för att bevara Sveriges kultur och traditioner. Ingen ska förändra och förstöra det land som våra förfäder byggt upp. Islamiseringen som pågår och har pågått i årtionden förstör och rasar samman allt.
Så min fråga är följande. Varför i helvete vill SD riva ner och förstöra den samiska kulturen & traditionen, och bete sig precis lika jävligt emot samer på samma sätt som islamister, och som Sveriges regering gör och gjort emot Svenska folket?
SD ska ju för fan bevara traditioner och den nordiska kulturen!

Relaterat:

SD vill förstöra samisk kultur

Varför har inte Gabriella Hedarv uteslutits ur SD? (30 januari 2014)

Sverigedemokraten Mattias Karlsson fortsätter att sprida hat mot en utesluten medlem (27 december 2013)

Mattias Karlsson (SD) vuxenmobbar utesluten medlem (9 december 2013)

Mattias Karlsson och Sverigedemokraterna fortsätter sin hatkampanj mot Fria Tider (21 november 2013)

2013)

%d bloggare gillar detta: