Sverigedemokraternas kandidater till EU-valet i maj är klara. Vilken kandidat är mest lämpad för jobbet som EU-politiker?

Idag presenterade SD sina kandidater till EU-valet i maj. Under förmiddagen idag utsågs kandidaterna av partistyrelsen.

220px-European-parliament-strasbourg-inside

1.Kristina Winberg, 48 år, Jönköping
2.Peter Lundgren, 50 år, Gnosjö
3.Johnny Skalin, 35 år, Sundsvall
4.Julia Kronlid, 33 år, örebro
5.Roger Richthoff, 65 år, Mariefred
6.Paula Bieler, 25 år, Uppsala
7.Pavel Gamov, 24 år, Uppsala
8.Markus Wiechel, 25 år, Norrköping
9.Anna Hagvall, 61 år, Rättvik
10.Mikael Jansson, 48 år, Göteborg
11.Margareta Larsson, 50 år, Tyresö
12.Josef Fransson, 35 år, Skövde
13.Angelika Bengtsson, 23 år, Malmö
14.Mattias Bäckström Johansson, 28 år, Oskarshamn
15.Christina Thuring, 45 år, Söderhamn
16.Helen Spaak, 47 år, Botkyrka
17.Cassandra Sundin, 22 år, Sundsvall
18.Mikael Eskilandersson, 36 år, örkeljunga
19.Nina Kain, 40 år, Malmö
20.Christoffer Dulny, 30 år, Stockholm

Jimmie Åkesson som presenterade kandidaterna vid en presskonferens idag sade:

– Vi går till val med den grundläggande målsättningen att för första gången ta oss in i Europaparlamentet. Samtidigt är vi övertygade om att vi har bra chanser att vinna två mandat om vi kan förmå våra väljare att gå och rösta.

De två toppkandidaterna uttalar sig:

Kristina Winberg:

– Jag känner mig oerhört glad och hedrad över att ha blivit toppkandidat för SD i valet till Europaparlamentet. Detta är ett viktigt val och min huvuduppgift blir att väcka intresse för valet bland fler sverigevänner. Jag vet att många delar min oro över att allt mer beslutanderätt flyttas över till EU och att utvecklingen mot mer federalism fortsätter. Jag kommer att arbeta stenhårt för att Sverige ska befrias från EU:s överstatliga struktur samtidigt som vi stannar inom den inre marknaden.

Peter ”Nalle” Lundgren:

– Jag ser fram emot valrörelsen. Jag tänker prata mycket om jobben, hur EU påverkar lönebildningen och arbetsrätten. Med min långa bakgrund i åkerinäringen har jag på nära håll kunnat se hur EU påverkat. Svenska folket förtjänar representanter i Bryssel som vägrar tillåta att EU bidrar till lönedumpning och slår ned på den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Frågan är om de är mest lämpade av kandidaterna på listan. Om man nu lägger sin röst på Sverigedemokraterna i EU-valet, vem av kandidaterna ska man kryssa?

Rimligen borde man kryssa på en kandidat som vill lägga ned EU och avsluta alla politiska experiment som skadar Sverige. Man vill helst företrädas av någon som har en förståelse för vilka som ligger bakom globalisering och massinvandring. Man vill gärna rösta på någon som känner till vem Peter Sutherland är och vet vilken agenda han och hans likasinnade globalister har. Om man representerar Sverigevänliga väljare så måste man besitta en del kunskaper. Exakt hur mycket kunskaper SD:s kandidater har vet vi inte. Men en del verkar alldeles för politiskt oerfarna för att ens kunna var kandidat. Några skulle nog kunna klara uppgiften och säkert också kunna växa med den. Lås oss gör en ytlig granskning för att se vilken enskild kandidat som skulle kunna göra bäst nytta för Sverigevänliga väljare.

De Sverigedemokratiska toppkandidaterna Kristina Winberg och Peter Lundgren är helt okända för allmänheten. Vi vet inte vad de tycker och har inte sett någon presentation av deras åsikter. Man får utgå från att de håller måttet. Redan idag borde åtminstone några av dem ha varit aktiva på alternativa medier för att presentera sig och sina åsikter. Det hade kunna skriva en insändare till Fria Tider eller andra alternativa medier och presentera sig. De hade kunnat spela in en video med en bra presentation. Det krävs marknadsföring för att vinna framgångar. Den tystnad som råder nu måste brytas genom egna kampanjer annars kommer SD inte att lyckas så bra i EU-valet. En förutsättning för att lyckas är att man vill lämna EU. En Sverigevän röstar inte på ett parti som inte vill lämna EU.

Hur ser då en oberoende Sverigevän på kandidaterna?

Vilka slags kandidater behöver vi? Svaret är att vi behöver kandidater som privat lever i föredömliga och seriösa förhållanden, är gifta och har barn. Det är ett tecken på mognad som behövs när man representerar Sverige. Man bör vara bra på engelska och ha lätt för att tala till och tala med folk. Att skicka personer under 30 till Bryssel är i de flesta fall bara dumt och visar att kandidatlistan inte är optimalt sammanställd.

Kristina Winberg kommer från Jönköping och blev aktiv i SD 2009. Hon är gift och har ett barn. Idag är hon heltidspolitiker. Hon vill driva frågor om otryggheten som breder ut sig i samhället och tycker det att dags att på allvar diskutera utbredningen av utanförskapsområden. Hon efterlyser en bättre skolmiljö och vill att de äldre ska få en värdig ålderdom. Han har i fullmäktige motionerat om förbud mot skäktning av hänsyn till djuren. Winberg har dock inga problem med att en imam ber en bön i samband med slakten. Winberg har sedan 2010 polisanmält ett tiotal hot som drabbat henne på grund av uppdragen för SD, men hon har ändå fortsatt att vara politiskt aktiv.

Peter Lundgren är långtradarchaufför och f.d. rallyförare. Mycket jordnära man. Han har närmast vigt sitt liv åt att bekämpa lönedumpning samt att förbättra villkoren för Sverige åkare och chaufförer. Jordnära och duktig retoriker. Lundgren ställde upp för SD i valet i Gnosjö 2010 och blev invald. Lundgren är känd för att i samband med en intervju i Aftonbladet har sagt att ”Gnosjö skulle inte ha överlevt om det inte vore för alla invandrare. Det vore en död kommun om det inte vore för dem. Det är jag den första att skriva under på.” Lundregn är en bra karl, men inte särskilt ideologiskt inriktad. Förmodligen är han ingen konsekvent invandringsmotståndare. Peter har sambo och tre barn som stöder honom.

Johnny Skalin blev omskriven när han hade svårt att hantera debatten i riksdagen på grund av sin rampfeber. Han blev osäker och stakade sig väldigt mycket. När han medverkade i en utfrågning av den skicklige journalisten K. G. Bergström som satte stor press på Skalin, så klarade han sig bra genom att tålmodigt och lugnt ge kloka svar på alla svåra frågor. Skalin har blivit uthängd i Sundvalls Tidning som publicerade sekretessbelagda uppgifter från hans sjukjournal. Efter att Skalin medverkade i att utesluta flera Sverigevänner av rent politiska skäl så riktades stor ilska mot Skalin. Han beskrevs då som ”en person utan andra meriter än en 13 år lång sjukskrivning under vilken han inte ens klarade av att utföra terapiarbete i en korvkiosk.”

Julia Kronlids främsta merit är att hon är en lugn person. Hon är kristen och tycker att Sverige ska ta emot många tusen flyktingar varje år. Hon är ingen stjärna i debatter, men ger ett ärligt och trovärdigt inryck. Hon är småbarnsförälder och borde satsa på att stanna i Sverige och skaffa fler barn istället för att bli EU-politiker. Hon är gift med David Kronlid som hoppat av SD då har uppfattar SD som ”extremt”. David Kronlids far är kristen politiker i Kristna värdepartiet.

Roger Richthoff är vice ordförande i SD-Strängnäs. Han skrev tillsammans med partikollegan Stefan Jacobsson en insändare i e-kuriren där han ville klargöra felaktiga uppgifter om SD:s flyktingpolitik till kommunen.

”Vi i SD Strängnäs säger inte blankt nej till flyktingar till kommunen. Däremot anser vi att formerna för flyktingmottagning ska analyseras och konsekvensutredas och att kostnaden för flyktingmottagningen ska redovisas för kommuninvånarna.”

Det kan tyda på att SD-Strängnäs och Richthoff kan tänka sig att ta emot flyktingar till kommunen. Richthoff är yrkesofficer.

Paula Bieler är en skicklig retoriker och en bra skribent. Sverigedemokraternas partiledning och Jimmie Åkessons flickvän försökte med ganska fula och diskreta metoder placera henne som ledare för SDU istället för den populäre Gustav Kasselstrand. Försöken att placera Bieler som ledare för SDU kallades kuppförsök, men hon hade inget stöd i jämförelse med det stora stöd som Kasselstrand hade bland medlemmarna. Bieler är ultraliberal, notorisk förespråkare för ”öppen svenskhet” och stark Israelvän. Hon tillsattes som chefredaktör på SD-Kuriren där hon gjort sig känd för att medverka i smutskastning av alternativa medier, särskilt Fria Tider.

Pavel Gamov är född 1989 i Sovjetunionen och bosatt i Uppsala. Gamov bestämde sig redan tidigt för att bli politiker. Istället för att fullfölja sina studier, vilket hans föräldrar ville, så fördjupade han intresset för Sverigevänliga åsikter. Under skoltiden noterade han förekomsten av problem i närområdet och såg att de i hög grad var invandrarrelaterade. Under valrörelsen 2010 drev han frågan om att kommunen skulle säga upp alla avtal med Migrationsverket och inte ta emot fler invandrare. Han reserverade sig för att de med ”riktiga” flyktingskäl skulle kunna få komma till kommunen. Gamov ställer sig också positiv till viss arbetskraftsinvandring.

Markus Wiechel är en av de mest liberala elementen i SD. Han blev omskriven i Expressen efter att ha erkänt att han registrerar personer i partiet som är kritiska till Jimmie Åkesson, till ”öppen svenskhet” och till ”nolltoleransen”. Uppgifterna ligger sedan till grund för hur man hindrar folk från att göra karriär i partiet eller hur man hjälper dem att få positioner. Vid ett tillfälle kallade Wiechel afrikaner som brände ”häxor” för ”satans jävla aphelveten” utan att det trots ”nolltoleransen” ledde till någon åtgärd. Wiechel bad om ursäkt:

”Jag är djupt ångerfull över att jag ska ha uttryckt mig på detta sätt. Jag har genom hela mitt liv, såväl på det privata planet som på det politiska, varit tydlig med att aldrig göra skillnad på människor med utgångspunkt för människors ursprung. Alla som känner mig vet att jag såväl här i Sverige som under mina sex år i USA haft privat umgänge med personer av alla möjliga ursprung.”

Enligt Martin Kinnunen har Weichel stött Demokraterna i USA som vill ge amnesti åt miljoner illegala invandrare. Han har också stött valet av Obama som amerikansk president.

När reklambyrån Studio Total frågade Markus Wiechel om han vill ställa upp på att hålla upp en bokstav som skulle bilda den ”positiva” meningen ”Vi älskar muslimer” så ställde han upp direkt.

Anna Hagwall föddes i Ungern 1953 och kom till Sverige 1972. Hon och är utbildad optiker och egen företagare. Hon bor idag i Rättvik och är ledamot av Sveriges riksdag för SD. Redan 2006 representerade hon SD i ett debattprogram i TV. I augusti 2005 skrev hon en artikel på SD:s hemsida där hon i kraft av invandrare uppmanade andra invandrare att rösta på SD. Hon skrev bl.a.:

Du som är invandrare och jag, en sverigedemokrat och invandrare, har en stor och livsavgörande sak gemensamt. Vi har båda valt att leva våra liv här. Vi har fått tillåtelse av det svenska folket och medgivande att de delar med sig all välfärd till oss som vi inte hjälpt till att skapa.

Efter vår ankomst på 70-talet öppnades slussarna och i tre årtionden har närmare en miljon människor vällt in i landet som i ännu mindre skala var intresserade av att anpassa sig och göra rätt för sig. Ingen kan ha undgått att se hur Sverige sakta men säker försämrades på alla punkter, framförallt ekonomiskt och moraliskt.

Vissa tuffa krafter i befolkningen har börjat reagera och kräva att svenska folket ska upplysas om invandringens kostnader och dess konsekvenser för samhället. Då tog det hus i helsike. Enorma krafter mobiliserades, inte för att förändra den katastrofala utvecklingen utan för att tysta ner kritiken och skuld- och etikettbelägga kritikerna. Så blev vi alla rasister och främlingsfientliga över en natt.

Begreppet har sedan dess effektivt tjatats in i medvetandet hos det svenska folket och blotta tanken på att förknippas med det avskräcker människor från att organisera sig i invandrarkritiska organisationer och partier.

Jag som redan varit med om det en gång i mitt liv under kommunismen har genomskådat detta. Jag köper inte argumentet om det välsignade, mångkulturella lyckoriket som bevisligen inte fungerat i något land hittills. Vi som nu bor här och som har blivit en del av samhället är skyldiga det svenska folket att ta ställning. ..”

Det var ett ödmjukt och kraftfullt inlägg som gjorde henne populär vid den här tiden. Hagwall hamnade senare i skymundan i takt med att partiet började ge liberaler höga positioner efter Åkessons tillträde som partiledare.

Anna Hagwall kritiserade också SD när SD-Kvinnor skulle bildas. SD Kvinnor bildades av två skäl. 1. För att få bidrag till organisationen. 2. För ge i första hand liberala kvinnor en politisk plattform i SD. Först idag har Hagwalls kritik blivit offentlig och bevisar att hon är en rättskaffens kvinna med hög moral till skillnad från många andra kvinnor i SD som inledningsvis tog kommandot i organisationen. En sådan är Carina Herrstedt som fått poster i partiet för att hon lojalt gjort som partiledningen önskat oavsett om det strider mot rätt eller moral.

I samtal med Sverigedemokrater som var med omkring 2005 och 2006 framgår det klart hur omtyckt Anna Hagwall var. Det finns flera personer som är övertygade om att hon senare fick stå tillbaka för att hennes åsikter mera sammanföll med SD:s anno 2005 än med de som tillkom efter den kraftiga liberaliseringen som genomfördes efter 2007.

Redan 2007 ändrades tonen i partiet och det tidigare försvaret för etniska hänsyn vid invandring började tas bort. Vi citerar från bloggen ”rakryggad” (vars redaktör senare avled):

”SD:s en-mans-kommission Mattias Karlsson har författat ett förslag till nytt invandringspolitiskt handlingsprogram för SD. Själv fick jag tillgång till det några dagar innan det lades ut på partiets hemsida. Vid en snabb genomläsning fastnar nedanstående i mina tankebanor.

I andra stycket gör man ett klart ideologiskt sidbyte när man skriver att: ”Partiet tar avstånd från …läror där det etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet.”

Som jag, i egenskap av redaktör, skrev i mitt sista nummer av SD-Bulletinen (maj 2005): Men den dagen då även Sverigedemokraterna använder fraser som ”…oavsett etnicitet” är partiets roll utspelad. Det finns redan sju partier som kämpar för just det.

Om SD:s riksårsmöte (RÅ) antar Karlssons förslag är därmed ovannämnda dag kommen. Sidbytet innebär för många systemkritiker att SD tagit det slutgiltiga steget till de fegas skara, som hittills utgjorts av de sju riksdagspartierna, som ju inte har vare sig modet eller viljan att arbeta för att Sverige är och för all framtid ska vara svenskarnas land.”

Den ideologiska utförsbacken inleddes alltså 2007 och strax efter det tillkom tanken på ”öppen svenskhet”, dvs att vem som helst kan bli svensk oavsett etnisk eller kulturell bakgrund

Mikael Jansson har varit med i SD sedan början av 1990-talet. Han valdes till partiledare 1995 och avsattes 2005 när Jimmie Åkesson tog över ledarskapet. Under Jansson ledarskap hände inte mycket i partiet. Det präglades av stiltje. Att döma av en bedömning på Jan Millds blogg behövde Jansson bytas ut för att det skulle bli fart på partiet. År 2001 medverkade Jansson till att utesluta ett antal personer som senare bildade Nationaldemokraterna.

Jansson har aldrig gjort något väsen av sig. Han har mest funnits i partiet som utfyllnad och aldrig gjort några utspel eller annat för att framstå som en politiker. Han framställs av många som grå och trist. Enligt uppgift gjorde han inget aktivt för att försvara Patrik Ehn och Daniel Rondslätt när de blev uteslutna. Om han skulle bli EU-politiker så skulle det ge honom en inkomst men Sverigevännerna skulle inte få valuta för hans lön.

Margareta Larsson är Jimmie Åkessons svärmor. Hon är mamma till Åkessons flickvän Louise Erixon. Det finns redan väldigt mycket svågerpolitik inom SD och att göra henne till EU-politiker gör inte saken bättre. Hon är riksdagsman sedan 2010 och gjorde sig känd för att trycka på fel knapp i samband med en viktig votering år 2012.

Förra året kritiserade Larsson regeringen för ett förslag om att vräka familjer som inte sköter sina hyresbetalningar. Hon är djupt engagerad i sociala frågor och har fått beröm för sitt mod att ta debatt mot biträdande socialminister Maria Larsson.

Josef Fransson är döpt till Terry Josef Natanael Fransson och är riksdagsledamot för SD sedan 2010. Året innan blev han distriktsordförande för SD Skaraborg.  Han är ingenjör och brukar framhålla att det behövs fler ingenjörer i politiken.

Fransson har som många andra inom SD blivit utsatt för hot och skadegörelse, men valt att fortsätta sin politiska bana ändå. Han är miljötalesman för SD och en stark förespråkare för kärnkraft. Han sitter i Miljö- och jordbruksutskottet och försvarar Genmodifierade grödor:

”För att öka acceptansen för genmodifierade grödor är det avgörande att påvisa vilka mänskliga och miljömässiga vinster man kan åstadkomma och då kommer de som vill förbjuda all användning av GMO och som gömmer sig bakom begreppet ”sund skepticism” få det betydligt svårare.”

Den på vaga grunder ur uteslutne SD-medlemmen Oleg Datsishin, som uteslöts för att han ”gillade” partiet Svoboda på Facebook, menar att man hycklar i SD.

– Björn Söder, Josef Fransson och Kent Ekeroth åkte till Israel och träffade en extrem nationalist som heter Effie Eitam som har använt uttryck som att palestinierna är cancer och kan användas som mänskliga sköldar. Och här utesluts folk som gillade ett parti på internet utan att ha haft kontakt.

Fransson har skrivit en längre artikel för SD:s räkning där han kritiserar ”den obalanserade och ensidigt anti-israeliska hållning som stora delar av det svenska mediala och politiska etablissemanget anammat”.

När reklambyrån Studio Total frågade Josef Fransson om han ville ställa upp på att hålla upp en bokstav som skulle bilda den ”positiva” meningen ”Vi älskar muslimer” så ställde han upp direkt.

Angelika Bengtsson är medlem i SDU och Ordförande för SDU Malmö. För ett par veckor sedan blev en ung tjej som var medlem i SDU misshandlad av okända gärningsmän. (Hon påstod i all fall att hon hade blivit misshandlad.) Angelika visade sympati för henne genom att skriva ett pressmeddelande med bl.a. följande text: ”I ett civiliserat och medmänskligt samhälle ska vi ta debatten i talarstolen, genom skolbesök, i paneldebatter, frågestunder mm. Det är så vi gör skillnad och ska agera politiskt, inte genom våld på våra gator.
Vi i ungdomsförbunden från vänster, mitten och till höger få aldrig låta oss tystas.”

Angelika skrev också att SDU kommer att medverka i en arrangerad manifestation mot politiskt våld för att stödja den misshandlade SSU-medlemmen. I pressmeddelande hade SDU namngivit SSU-medlemmen och när det kom till SSU:s kännedom tog SSU kontakt med SDU och bad den ta bort namnet på SSU-medlemmen. När några från SDU sedan deltog i manifestationen mot våld som blev de hotade och bortjagade av de socialdemokratiska demonstranterna.

När reklambyrån Studio Total frågade Angelika Bengtsson om hon ville ställa upp på att hålla upp en bokstav som skulle bilda den ”positiva” meningen ”Vi älskar muslimer” så ställde han upp direkt.

Mattias Bäckström Johansson bor i Oskarshamn och är distriktsordförande i SD Kalmar och suppleant i partistyrelsen. År 2008 diskuterades den kommunala biblioteksplanen. Sverigedemokraten Mattias Bäckström Johansson yrkade på att man skulle styrka följande meningar i planen:

”Biblioteken skall verka för integration och mångfald genom att i så stor utsträckning som möjligt anpassa medier och tjänster”

”Biblioteken skall utveckla samarbetet med invandrarorganisationer för att aktivare verka för ett mångkulturellt samhälle.”

Thoralf Alfsson har berömt Mattias för sitt arbete för SD. Alfsson skrev: ”En eloge till Claus Zaar, Mattias Bäckström Johansson, Bo Karlsson och Micael Foghagen. Ni är de som dragit det tyngsta lasset. Det är väldigt roligt och skönt att ha er som kollegor i vårt distrikt i Kalmar län.”

Christina Thuring sitter i kommunfullmäktige i Söderhamn. Det är hon som ska rädda Sverige från det demografiska underskottet. Hon är ett sant föredöme för många Sverigevänner eftersom hon är hemmafru och har sju barn. Skulle hon ha några brister så uppvägs de nog av hennes storartade familj.

Under 2011 medverkade hon och maken Kenneth som också är med i partiet till att SD Söderhamn lämnade i flest motioner av alla partier i fullmäktige.

Tre frågor som är viktiga för henne är: Familjefrågor, Skolfrågor och Brottsförebyggande frågor. Hennes intressen är familjen och att vara i naturen.

Helen Spaak är rikskanslichef hos Sverigedemokraterna. Det var hon som skrev pressmeddelandet när Gustav Kasselstrand sades upp från sitt arbete på partikansliet. Kasselstrand påstods av Jimmie Åkesson ha ”brutit mot anställningsvillkoren” vilken var en omskrivning för att Åkesson helst ville kasta ut Kasselstrand ur partiet. Åkessons mobbing mot Kasselstrand har tagit sig flera olika uttryck.

Cassandra Sundin blev medlem i SD 2011 och sitter idag i förbundsstyrelsen för SDU som suppleant. Hennes hjärtefrågor är jämställdhet, kriminalpolitik, tradition och kultur. Hon är idrottsintresserad och har bl.a. tävlat i hästdressyr. Hon är även medlem i SD-Kvinnor och har skrivit en debattartikel tillsammans med Paula Bieler och Hanna Wigh.

Mikael Eskilandersson har varit med i SD i många år och bor i Örkelljunga.. Han är gift och har tre barn. Mikael säger på sin blogg: ”Jag har en dröm och ett mål, som är att på sikt få arbeta med partiets jordbruksfrågor. Då Europaparlamentet bestämmer över stora delar av jordbruksstöden och därigenom också ger förutsättningarna för att driva jordbruk i Sverige, så blir Europaparlamentsvalet viktigt för det svenska jordbruket. Eftersom jag själv har ett ”fritidsjordbruk” så är jag också, åtminstone till en del, insatt i den enorma byråkrati som omgärdar hela den Europeiska Unionens verksamhet på jordbruksområdet.”

Han framför dock ingen önskan om at Sverige ska lämna EU. I en intervju som gjordes 2010 säger han att Bill Clinton är hans politiska förebild och att han skulle vara med i moderaterna om man inte var med i SD. Han säger sig var för en utbyggnad av kärnkraften och kan inte tänka sig att rösta mot sitt parti i en enda fråga. Skolan och barnomsorgen är den viktigaste frågan för honom.

Nina Kain sitter i fullmäktige i Malmö och har sympatiserat med SD sedan 1989 då hon var 16 år. Men hon säger också att hon ändrat sina åsikter parallellt med hur SD har förändra sin politik:

– Då fanns det en främlingsfientlighet i partiet. Jag har aldrig varit främlingsfientlig, men jag var hårdare som ung. Man kan väl säga att jag och partiet har utvecklats parallellt. Jag vill inte stoppa invandringen. Men jag vill minska den kraftigt – till maximalt tio procent av vad vi tar emot i dag.

Christoffer Dulny är vice ordförande i SD Stockholms stad. Han twittrar väldigt mycket. Många twittrar så mycket och om så många olika saker att man undrar om de har koncentrationssvårigheter eller bara är överaktiva. När hans partikollega Linus Bylund twittar blir det för det mesta väldigt omoget. Bylunds twittrande har givit honom namnet ”twitterflamnsaren”. Dulnys twittrande däremot kan ibland var riktigt underhållande.

Dulny fick en hjältegloria över sig när han slängdes ut från Pridefestivalen 2012 på grund av sin vita hufärg.

Varför han står sist på listan kan man undra. Han borde finnas bland de fem första namnen. Det är en smart kille som säkert skulle göra bra ifrån sig i Bryssel.

Hur ska man då rösta i EU-valet?

På basis av vad vi har fått fram och på andra uppgifter som vi medvetat valt att inte publicera så har vi kommit fram till vilken kandidat som alla Sverige vänner borde rösta på. Vinnaren är Anna Hagwall, på grund av kompetens, erfarenhet, mod och en rad personliga goda egenskaper. Med henne i Bryssel kan vi lita på att vi har en röst som vi kan vara stolta över. Hon är inte perfekt, det är ingen av kandidaterna, men hon har minst brister av dem. Därför bör hon kryssas av alla Sverigevänner.

Vi har gjort ett enkelt försök att rangordna kandidaterna efter hur bra vi tror de kommer att sköta sig i Bryssel när det gäller en kombination av åsikter, förtroende och kompetens.

anna-hagwall

1. Anna Hagvall, 61 år, Rättvik
 (Bästa valet)
2. Christoffer Dulny, 30 år, Stockholm (Näst bästa valet)
3. Mattias Bäckström Johansson, 28 år, Oskarshamn
4. Nina Kain, 40 år, Malmö
5. Johnny Skalin, 35 år, Sundsvall
6. Pavel Gamov, 24 år, Uppsala
7. Kristina Winberg, 48 år, Jönköping
8. Peter Lundgren, 50 år, Gnosjö
9. Christina Thuring, 45 år, Söderhamn
10. Julia Kronlid, 33 år, örebro
11. Roger Richthoff, 65 år, Mariefred
12. Mikael Jansson, 48 år, Göteborg
13. Margareta Larsson, 50 år, Tyresö
14. Angelika Bengtsson, 23 år, Malmö
15. Cassandra Sundin, 22 år, Sundsvall
16. Mikael Eskilandersson, 36 år, örkeljunga
17. Josef Fransson, 35 år, Skövde
18. Helen Spaak, 47 år, Botkyrka
19. Paula Bieler, 25 år, Uppsala
20. Markus Wiechel, 25 år, Norrköping

(Listan kan komma att ändras om nya omständigheter dyker upp)

Taggat:, ,

En tanke på “Sverigedemokraternas kandidater till EU-valet i maj är klara. Vilken kandidat är mest lämpad för jobbet som EU-politiker?

  1. […] Lista över kandidaterna. Vilken kandidat är mest lämpad för jobbet som EU-politiker? […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: