Etikettarkiv: Brottslighet

Sanningar om social oro och våld i Rinkeby och Tensta under 2012 och början av 2013

Massmedia och diverse kulturmarxister bruka försvara de invandrartäta förorternas våldverkare genom att påstå att de är arbetslösa och lever i ett ”utanförskap”.  Men vid en närmare betraktelse av vad som sker i en invandrartät förort så kan man lätt konstatera att något liknande aldrig sker i motsvarande svenska orter. Massmedia försöker dölja den kriminalitet som finns i sådana områden och de försöker också dölja det faktum att polisen är den yrkesgrupp som mest av alla drabbas av invandrarvåldet.

Sanningar om vad som händer i förorten får man aldrig läsa i pk-media. Sanningar kan man däremot läsa i Fria Tider, Exponerat, Avpixlat, Realisten, Nya Tider och andra alternativa medier.

Här är en lista över några händelser som polisen har rapporterat om under 2012 och början av 2013. (De senaste upploppen är inte med i listan.) Det vore bra om fler fick se vad som händer i våra getton eftersom DN, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4 och andra döljer effekterna av den vansinniga invandringspolitiken.

Som en följd av de senaste upploppen har också flera medborgargarden bildats och vi uppmanar alla som vill och kan att ansluta sig till det medborgerliga försvaret av våra orter. På sikt måste vi ta tillbaka vårt land.

bilsombrinner

Så här ser närpolisens lista ut för området Rinkeby Tensta (2012 till början av 2013)

• Vid ingripande mot stulen bil. Mer är 10 personer han gått till angrepp mot polis och fordon genom att kasta ett 50-tal stenar emot dom. Även grön laser mot polishelikopter.

• Polispatrull parkerade bilen på Skårbygränd då en kille kom och sa att ca 30 ungdomar skulle kasta sten på patrullen. Patrullen gick tillbaka till bilen där det stod ca 15 ungdomar, rutorna på bilen var krossade. Fler ungdomar tillströmmade varpå patrullen larmade och åkte till brytpunkt och inväntade förstärkning.

• Okänd gärningsman har sparkat sönder handtaget på ett polisfordon.

• Polispatrull utsatt för grön laser som riktats mot dem.

• Okänd gärningsman har punkterat de båda däcken på vänster sida på radiobil när patrullen var inne i butiken med anledning av snatteriärende.

• Okänd gärningsman har punkterat tre av däcken på radiobilen då patrullen deltog i sökande efter försvunnen pojke.

• En patrull står på gångvägen vid Mjölbyplan med motorn avstängd. Från viadukten på gångvägen kommer en bil i hög fart körandes mot radiobilen. Bilen kör åt sidan, som för att köra om polisbilen, men styr in i sidan på polisbilen avsiktligt.

• Okänd gärningsman har kastat en ca 5 cm stor sten genom bakrutan på polisbil. Patrullen på plats med anledning av stökiga ungdomar, ca 20 ungdomar på plats som började dra upp huvor och först kastade de en colaflaska på polisman. När patrull åkte från platsen kastades snöbollar och sedan kastades även stenen.

• Patrull beordras till plats med anledning av en bil som buskör på gångvägar i Tensta. Ett större antal ungdomar sparkar och slår på civilt polisfordon så att en plåtskada uppstår.

• Okänd GM har skurit sönder de två däcken på vänster sida av polisbil. Patrull på plats med anledning av stök på tunnelbaneperrongen.

• Okänd GM har kastat sten på polisbil med plåtskada som följd. Patrull på plats maa fotpatrull.

• Personer som springer från bil. Vid grip uttalas hot och man försöker ta polisens vapen.

• Vid civilt ingripande i samband med kontroll av personer och fordon m a a häföbeslut på bilägaren, uppstod våldsamt upplopp då folksamling med förenat våld försöker hindra patrullen att göra sitt jobb och framtvinga att frige misstänkt. Man har kasta flaska samt stenar på polisbil.

• En polisbil har fått två däck sönderskurna i samband med anmälningsupptagning.

• En polisbil passerar tunnelbanan kastar en okänd person ett okänt föremål i bakdörren på bilen. Ingen skada uppstår.

• Försök till våld mot tjänsteman genom att okänd gärningsman kastat flera knytnävstora stenar mot patrullen. Kastar från gångväg ovanför.

• Okänd person har kastat en 50 cl petflaska in i höger sidoruta på en radiobil.

• Polisbil blir utsatt för stenkastning

• En skadegörelse äger rum på Folkets hus. I samband med förhör med vittnen kommer MT´s bror och hotar vittnena. När denne grips och sätts i polisbil blir bilen utsatt för stenkastning. Brodern hotar också polisperson och förstör en celldörr i arresten.

• Patrull kontrollerar fordon som körde på gångväg, blir utsatta för stenkastning. Fem ungdomar lämnar bilen i riktning mot Bredbyskolan varifrån stenar strax därefter kastas.

• Okända GM har kastat minst två stenar samt glasflaskor på polisbil, försökte även träffa PM.

• I samband med ett ingripande uttalades bland annat ”gris du luktar gris” samt så uttalades att om gärningsmannen skulle möta på polismannen då han inte jobbade skulle han ”knocka honom”

• En securitasbil åkte på en utryckning. Väl framme var ett 60-tal personer samlade varpå några började kasta sten på bilen.Patrull kommer och ska stötta väktarbil. När polisen går fram till bilen ser man ett flertal ungdomar, 15-20 stycken, som börjar skriva ”fuck aina, fuck aina” samtidigt som de börjar kasta sten mot dom. Polisen lämnar platsen.

• I samband med ingripande vid tunnelbaneuppgången försökte 8 personer störa detta. Detta gjorde de genom att försöka sprarka polis samt kasta stenar mot dom.

• I samband med en bilbrand stör ett ungdomsgäng på 5-6 ungdomar räddningstjänsten. När polis kommer och stöttar blir de utsatts för stenkastning.

• Patrull står på gatan då någon kastar en sten mot poliserna. Stenen träffar en skylt bredvid.

• Patrull står på gatan då någon kastar en flaska mot patrullen vilken landar ungefär 2 meter ifrån dom.

• I samband med ett ingripande avseende ett grovt vapenbrott blir polispersonal utsatt för stenkastning.

• Förolämpat patrull, kastat gatusten genom framruta så den krossades samt kastat sten mot patrull.

• Skurit sönder ett däck på polisbil, under tiden patrullen var på ett misshandelsärende.

• Okända GM har kastat sten mot polisen i samband med ett fordonsstopp. Även okvädningsord.

• Ett 20-tal pesoner har gått till förenat våld mot polisen genom att kasta sten och sparka.

• Två personer grips för våldsamt upplopp, genom att med förenat våld i en folksamling på 15 personer, ha angripit polis och räddningstjänst.

• Okänd gm har kastat en sten mot uniformerad polis med gul väst som stod mellan Skårbygränd-Rinkeby Torg. Stenen studsade på polisen axel utan att göra någon skada.

• Folksamling gått till gemensamt angrepp mot polispersonal i fordon som stannat vid Skårbygränd. Stenkastning med krosskador på två polisfordon som följd. Efter kl. 22.00 stökigt på fler platser bl.a. bilbrand på Bredbyplan, skadegörelse på närpolisstationen, anlagd brand på Kvarnbyskolan m.m.

• GM har upprepade gånger gjort tecken med handen som att han tar upp en pistol ur byxlinningen och därefter mantlar och skjuter mot patrullen.

• I samband med oroligheterna i Södra Järva parkerades tjäntebilen på Tenstaplan. Nr kollegan kommer tillbaka till bilen, så har den utsatts för omfattande skadegörelse, med krossade rutor, plåtskador m.m.

• Civil polis befann sig i sin polisbil på Risingeplan då fem okända GM titade in i bilen. Sedan tog en upp två stenar och kastade mot mä som fortfarande satt i bilen. Bakrutan gick sönder.

• Patrull möter ett tiotal ungdomar vid Bussenhusskolan. GM säger ”vänta tills vi möts på ett öppet torg och du är civilklädd” och ”du kommer få se, vi kommer att mötas”. GM försökte slita sig loss då patrullen grep honom.

• Patrull patrullerar vid skolan då okänd gärningsman kastar en sten mot patrullen.

• Skadegörelse på polisfordon som stod parkerat, slagmärken och sprickor i vindrutan framför passagerarplatsen.

• Hot mot tjänsteman (polis) genom att säga ”om du inte flyttar på dig kommer jag slå in ditt näsben”. Hotfullstämning efter fordonsstopp och vänt på bärgare.

• Okänd GM har kastat en sten mot polisman som var på plats med anledning av skadegörelse på skolan.

• Okänd GM har siktat med grön laser bakifrån mot polisfordonet samt på motorhuven. Patrullen hade strax innan sett ett ungdomsgäng uppe vid centrum.

• Hot mot tjänsteman, polis, genom att GM sa att PM inte skulle komma levande från platsen, mm. då polisen skulle bärga bort en bil.

• Okänd GM kastade en stor sten i taket på polisbilen, i bilen satt två poliser som rutinpatrullerade. Stenen kastades från det övre p-däcket.

• I samband med räddningsarbete efter trafikolycka blir polispatrullen utsatta för stenkastning.

• I samband med räddningsarbete efter trafikolycka blir polispatrullen utsatta för stenkastning.

• Våldsamt upplopp genom att gå till förenat våld mot polispersonal på platsen samt polisfordon genom att kasta sten. Skador har uppstått på fordonen. En patrull vaktade hundförarnas bilar då de var på ett annat våldsamt upplopp i Tensta centrum.

• Våldsamt upplopp genom att gå till förenat våld mot polispersonal och polisfordon. I samband med att ett stökigt ungdomsgäng kontorllerades började ungdomarna att kasta sten mot polisen.

• Patrull kontrollerade att andra patruller fick arbete säkert. Då ser en polisman hur en gärningsman tänker kasta en sten och stoppar detta. Gärningsmannen skadar då istället den ingripande polismannen och gör motstånd.

• Hot mot tjänsteman, polis, genom att med förtäckt hot om våld förgripit sig på Polisman som hämnd för tidigare myndighetsutövning.

• Någon har skurit sönder två däck på polisbuss.

• När patrullen kör upp bakom ett fordon springer föraren av bilen från platsen och en stor folksamling på ca 40 personer omringar patrullen. I samband med att polisman är påväg att kliva ur bilen börjar plötsligt gärningsmän ur folksamlingen att kasta ett okänt antal stenar mot Polismannen. En av stenarna träffar polismannenöver näsroten så att smärta och svullnad uppstår. Det kastas även sten mot polisbil.

• Väktare blir utsatt för stenkastning. Polis kommer dit och en polis blir omringad av barn och ungdomar i 6-10 års åldern som börjar provocera henne. I samband med detta håller 10-15 personer att förstöra polisbilen med stenar.

• Kastat och träffat polisbil med sten i samband med utredning på adressen.

• Polis är på plats och pratar med folk. Folk uttrycker att de inte gillar deras närvaro. Plötsligt flyger stenar mot poliserna, vilka tar skydd bakom bil som blir träffad.

• Hot mot tjänsteman genom att två okända gärningsmän tillsammans och i samråd 2012-08-03 på Skårbygränd hotat polisman genom att GM1 sa åt polismannen att han inte skulle prata med tjejerna i Rinkeby och sedan visat med sina fingrar att han kände igen polismannen och därefter säga ”Jag kommer tillbaka” ”Jag kommer tillbaka” på ett hotfullt sätt. Därefter sa GM2 att GM1 var bra på att hantera vapen och att han var på väg att hämta vapen för att skjuta polismannen.

• Polis skulle kontrollerade förskola på adressen. När de skulle åka kommer ca 20 personer från Risingeplans hållet som gemensamt attackerade polisen. Stenar haglade mot bilen och en polis hann inte heller in i bilen. Turligt skadas ingen.

• I samband med att patrullen avstyr en eritreansk fest på adressen kom en mindre sten flygande mot patrullen.

• Patrullen hade precis kontrollerat en person som stämde in på signalementet. Direkt samlades 15-20 tal personer runt patrullen och uppvisade en dålig attityd och visade sitt missnöje med att patrullen var där. Poliserna förklarade för dem varför de var där och att polisen visst har rätt att kontrollera folk. Ingen verkade köpa förklaringen. Plötsligt kommeren flaska flygandes genom luften från långt bak i klungan och den träffar biltaket.

• VÅLDSAMT UPPLOPP genom att 20-talet okända ungdomar med förenat våld försökt hindra Polisen i dess yrkesutövning, vid en stopp och kontroll av en bil Tre fall av FÖRSÖK TILL GROV MISSHANDEL genom att vid tre separata tillfällen kasta sten mot polismännen.

• I samband med förmodat bostadsinbrott ställer sig en gärningsman på ett visst avstånd från patrull och förolämpar dom med flera tillmäten. Han skrek ”snuthoror”, ”fittor”, ”jag ska knulla er morsor” m.m.

• Polispatrull skulle stoppa ett fordon som vägrade stanna och efterföljdes i ca 10 min. Fordonet åkte in på Taxingegränd och stannade där. Personerna hade ringt till ett 15-tal personer som väntade på patrullen på Taxingegränd. När patrullen svängde in på Taxingegränd kom första stenen. Försök till våld mot tjänsteman genom att de slängde mindre och större stenar mot fordonet. Bucklor på bilkarossens sidor och tak.

• Patrull har ett kortare efterföljande på ett fordon och kolliderar på gångväg invid slutet av Rinkebysvängen ihm Knutbygränd. Föraren misstänks för våld mot tjänsteman, grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott. PM skadad i kollisionen.

• Patrullerna befann sig på platsen för att invänta bärgare. I samband med att bärgaren rullade in på Sörbyplan gick 20-30 persoener till gemensamt angrepp som bestod i sten- och flaskkastning. Skada på radiobil. Samtliga mörkhyade eller arabiskt utseende. Bärgning av bilen ej möjligt pga situationen.

• Förolämpning genom att ha kallat mä tillika PM för ”jävla gris”. När förolämpningen sades befann sig ca 20 personer i närheten.

• Patrull beslutar sig för att kontrollera en intressant bil, som står parkerad vid en annan bil med en handfull ungdomar kring bilarna. Ungdomarna blir snabbt fler, ca 10-15 st, som samlar ihop sig och börjar gå i bredd mot patrullen. På vägen maskerar de sig och plockar upp stenar från marken. patrullen beslutar sig för att backa och då börjar samtliga ungdomar springa mot bilen och några stenar kastas mot patrullen. Patrullen kan dock inte backa utan väljer att köra genom samlingen av ungdomar som då får flytta på sig. Patrullen gör halvhalt i en korsning för att se vart ungdomarna tagit vägen. då kör en SL-buss fram i korsningen och i samband med detat kastas stenar mot patrullen och bussen. en sten träffar motorhuven på polisbilen och rutor krossas på SL-buss.

• Patrull befann sig på platsen m.a.a. annat ärende. Okänd gärningsman kastade en 11,7 kg tung gatsten/kantsten på radiobilen, när patrullen befann sig i bilen. Stenen träffade bilens takramp och tak, så inga personskador uppstod, dock skador på fordonet. Stenen kastades från en innergård som är belägen 5-6 meter ovanför körbanan.

• En person grips, anhållen i sin utevaro och i inväntan på intransport, så börjar denne skrika till sina kompisar ”hämta mer folk, hämta alla grabbarna”. Fler personer ansluter och maskerar sig men poliserna lyckas mota bort de flesta och kan lämna med den gripne.

• Patrull blir belysta med grön laser i samband med en mopedbrand.

• En folksamling på 10-15 personer kastade mindre sten på polisbilen och därefter en större sten/färemål som träffade polisbilens bakre del. Då PM klev ur och försökte identifiera GM plockade flera GM upp stenar från marken. Vid konfrontation lämnade GM och sprang mot centrum.

• När polishelikoptern passerade Hjulsta blev den belyst med grön laser flera gånger.

• Okänd GM har belyst polispatrull med grön laser.

• I samband med en brand hotade en GM patrullen genom att säga ”jag ska döda dig” och ”jag ska döda er allihopa”. Även narkpåverkad, bet på inredningen i polisbilen.

• Vid kontroll hotar GM PM genom att säga ”hoppas jag ser en polis så ska jag köra på honom”, ”jag ska sluta hota, det leder ingen vart, jag ska göra verklighet av det” och ”jag ska fucka upp era liv”.

• Patrull på plats maa bråk bland allmänheten, väl på plats kastas sten mot poliserna och en får en sten i ansiktet. En hård smäll vid tinningen. Även en väktare fick en sten på sig, i bakhuvudet.

• Patrull befann sig på Tisslingeplan för kontroll av fordon. En bil parkerade i närheten och i samband med detta sprang tre personer från bilen. PM springer efter och en GM slår ihop med PM. GM knuffar ner PM på marlen samt kränger med armar och ben i syfte att komma loss. Våld mot tjm, våldsamt motstånd, skyddande av brottsling.

• Hot mot tjänsteman genom att säga ”om jag kunde döda dig så skulle jag ha gjort det” under diskussion om polisens skyddsväst.

• I samband tunnelbanepatrulls kontroll av fordon och omhändertagande av regskyltar blir MT mycket upprörd och börjar skrika att om polisen gär detta så kommer de få ”se” och GM skulle hämta sina kompisar om polisen genomförde avskyltningen. MT visar ingen ID-handling och försvårar arbetet. PL 19 för att söka ID ska genomföras och nyfikna åskådare kommer till platsen. GM tar tillbaka sina skyltar, tappar dem och springer. Ca 7 personer står intill patrullen och PM tar tag i en av dem som ska avvisas varpå en annan person kommer från sidan och slår till PM för ena armen. PM tar fram sin OC och sprayar angriparen. Angriparen lämnar platsen, de andra blir märkbart arga och irriterade varför patrullen lämnar platsen.

• Flera patruller befann sig i Rinkeby när de attackerades av flera personer som kastade stenar. Vid ingripande mot misstänkt blev åter patrullerna attackerade med stora stenar, fritagningsförsök, våld och hot samt våldsamt upplopp. Okända är mt för försök till våld mot tjänsteman genom att kasta sten mot polis som ej träffat, våldsamt upplopp alt. våld mot tjänsteman genom att med våld slita sig från polis, falsk tillvitelse genom att ljuga om sin identitet. Okända är mt för främjande av flykt genom att försöka frita gripen. Okända är mt för våldsamt upplopp genom att med våld attackera polisen med stenar. Okänd/a är mt för försök till mord genom att kasta stora stenar mot PMs huvuden, de har turligt inte träffat.

• Patrull mötte Saab och de som satt i bilen hoppade ur och sprang åt olika håll, Saaben stod kvar utan nycklar. Saaben skulle flyttas med hjälp av bärgare och under tiden som polisen väntade på bärgare var det ett flertal ungdomar som passerade förbi poliserna på plats. När bärgaren kom till platsen kom det ett ungdomsgäng på 10-15 som ställde sig en bit från bärgaren. PM gick fram för att prata med dem och fick kontakt med några av dem. Utan förvarning sparkar en av dem mot PMs vänstra ben, gjorde ej ont. GM sprang från platsen.

• PM på plats maa narkotikabrott. Försök till våld mot tjänsteman genom att okända GM kastade sten och sköt med ”soft airgun” mot två PM då de stod i garageöppningen, utan att föremålen träffade.

• Vid rutinpatrullering i Rinkeby får rb förföljande på pb. Efter ett kortare förföljande hittar patrullen bilen slängd på Hindertorpsgränd. Folk börjar ansluta och patrullen får en sten och en hammare kastad mot sig vilket krossar en ruta på polisbilen. 20-25 personer gick till förenat våld och maskerade sig.

• Ett efterföljande av fordon går upp till Skårbygränd. Föraren vägrar stanna och passageraren hoppar ut och ställer sig framför polisfordonet och hindrar det. Samme person försöker även slita upp passagerardörren på polisfordonet. Ytterligare 20-30 personer ansluter för att biträda sina kamrater och patrullen måste lämna.

• En patrull är på adressen i annat ärende. Under tiden polisbussen står parkerad utsätts den för stenkastning av okända gm. även när patrullen senare lämnar adressen utsätts de för stenkastning . De ser ca 10 personer som befinner sig nära bussen.

• Våld mot tjänsteman genom att okänd GM har kastat sten mot PM, en sten studsade på ett räcke och träffade PM på underarmen, en sten missade PM.

• Polis var på plats maa av två brinnande bilar i Rinkeby centrum och då kastades minst en sten mot polisbussen.

• Polis på plats med maa bilbränder. Okänd GM kastade någon form av pyroteknik märkt Smoke grenade mot patrullen, som dock inte detonerade.

• Skadegörelse genom att okända GM kastat en sten på polisbil. Polisbilen körde under en av broarna på Rinkebystråket där flera personer befann sig. Precis när patrullen kört under bron kastas en sten på polisbilen.

• Polis ser en bil köra på gräsmatten på fältet mellan Tensta och Rinkeby. Patrullen följer efter och det blir stopp på Ljungbyplan där de misstänkta slänger bilen och springer. Strax innan polisbilen stannar kommer det en man från ingenstans och försöker blockera vägen för polisbilen. Han viftar med armarna och skriker, när polisbilen försöker köra förbi så sparkar han på polisbilen. Sparken träffar vänster lampa fram som trycks in och plastfästet går sönder.

• I samband med en bilbrand på Bredbyplan, Bredbyskolan där ungdomar börjar kasta sten mot polisen skadas en pojke i ansiktet av en sten

• Bilen står ca 10 m från skolan. Stenarna kastas över en byggnad som finns mellan skolgåården och Bredbyplan, ca 30 ungdomar

• Försök till grov misshandel genom att okänd GM kastat en sten med uppsåt att träffa PM. PM hade sprungit ut från närpolisstationen för att hjälpa kollegor som gripit GM i annat ärende. Ganska snart samlades några yngre killar i närheten av polisbussen. PM drog vapen, utan att göra mantelrörelse.

• En Mc-polis kör efter två killar på moped, som kör utan hjälm. Inne på skolgården finns ett gäng med killar och en springer fram och försöker blockera vägen för polisen. När MC-polisen passerar så spottar gm polisen i ansiktet, på munnen och runt om. Mopeden visar sig vid kontroll med mä, vara stulen.

• En patrull uppmärksammade 4-6 individer på parkerings till skolan, som betedde sig avvikande. En okänd gm i grå/vit munktröja tog upp en stor gatsten, tog sats och kastade den mot patrullen. Patrullen åkte mot gm med polisbilen och stenen missade på det viset bilen och gm flydde tillsammans med de övriga.

• Försök till grov misshandel genom att okänd GM har kstat ett föremål på radiobilen som träffade på motorhuven. Patrullen kom körandes på Rinkebystråket, i riktning mot Rinkebysvängen. När patrullen var en bit framför gångbron, i höjd med Skårbygränd, observerade PM att det stod några ungdomar på gångbron. Precis innan patrullen körde under gångbron kastade någon ett föremål på radiobilen.

• Föraren av ett fordon backar mot en fotpatrull och en av polismännen springer fram till fordonet och öppnar förardörren och säger att han är polis. Föraren lägger då in en ny växel och kör iväg mot vändzonen. Den andre polisen slår då sin batong i fordonets bakruta, så att den krossas. Föraren vänder fordonet i hög fart och kör rakt emot polisbilen och kolliderar med detta. 4-5 personer lämnar fordonet springandes, varav en grips inne pågården på Upplingegränd.

• En pb kör mot rött ljus och på fel sida om refugen, så en civil radiobil kör efter, slår på sina blåljus och kör upp bredvid bilen. Föraren av personbilen gör då en skarp vänstersväng mot polisbilen så att den får göra en kraftig inbromsning för att undvika kollision. Den civiila polisbilen lyckas till slut få stopp på personbilen, men två gm sprang från den men en gm/föraren satt kvar och greps.

• En civil polispatrull från instatsen GULO, befann sig vid Spånga by när en mörk Volvo 940 kom körandes på gångvägen förbi patrullen. Patrullen kör efter bilen som kör in i garaget på Taxingegränd. Föraren springer och patrullen springer efter. Från T-baneuppgången kommer tå ett större antal personer som försöker avleda patrullen att springa åt fel håll, men när det inte lyckas kastar någon en flaska som landar strax framför en polis. Flaskan gick sönder.

• En patrull fser en folksamling vid Bussenhusskolan. Man ser hur en person har en pistol i handen och att det står ett par personer mot en vägg. En pb och en moped finns också på plats. Patrullen ingriper genom att kommendera ner samtliga personer på marken. Ett varningsskott skjuts då gm med pistolen en släpper vapnet när han blir kommenderad att göra så. Det visar sig sedan vara en kolsyrepistol, som gm riktat mot en mä fördd-95 samt mot poliserna.

• En civil polispatrull blir utsatt för stenkastning, under pågående insats GULO. Stenen kastas när poliserna står vid gångbron mot Tensta allé, men träffas turligt nog inte någon. Okänt vem som kastat.

• Med anl. Av ett väpnat rån i Tensta C, så kontrollerades 6 personer i en bil, som befann sig på Taxingegränd. En av personerna i bilen vägrade uppge sitt namn. En PL §19 utfördes för att eftersöka id på gm. Denne började genast sätta sig till motvärn, tumult utbröt och gm hamnade på marken och belades med handfängsel. Liggandes på marken hotade han en kollega ”när jag blir släppt kommer jag att bryta benen av dig”. När han sedan skulle sättas in i polisbilen, vänder han sig mot samme polis och spottar honom rakt i ansiktet, i mun och i ögon. Gm fördes till Tegen som okänd men identifierades senare.

• Två poliser stod på Tenstagången, när en brinnande smällare kastades mot dem. Den exploderade med ett kraftigt ljud ca två-tre meter ifrån poliserna. Ingen gm sågs i närheten.

• En näpopatrull fick ett efterföljande av en bil. När bilen stannade sprang alla passagerarna, men två poliser lyckas stoppa en person. Direkt samlas det 10-20 okända gm och den gripne skriker till dem att hjälpa honom loss samt att slå poliserna. Flera personer ur folksamlingen började kasta sten mot de två poliserna. Flera poliser anslöt och då sprang samtliga gm iväg.

• Ett fönster på närpolisstationen har utsatts för skadegörelse. Det har fått splitterskador, men har ej genomslagits.

• En patrull hade ett efterföljande på en bil som slutade vid Rinkebytorg, där bilen dumpades. Ett 30-tal personer samlades runt bilen och någon i samlingen belyser in i polisbilen med grön laser. Bilen lämnar då platsen och patrullen förhindars att köra efter av den folksamling som uppstått.

• Patruller befinner sig vid Tensta Träff, m a a att ungdomar finns där som försvårar en polisinsats i annat ärende. En gm känns igen och tas åt sidan. När detta sker blir flertalet av de övriga personerna upprörda. En gm hotar en polis genom att säga ”jag ska skalla dig”.

• En patrull får ett efterföljande på en bil. I samband med att de ska påbörja en omkörning av bilen och kör upp vid sidan om den så börjar föraren av bilen svänga mot vänster över mittlinjen och styr mot patrullen. De tvingas då väja vänster och bromsa in kraftigt för att undvika en kollision.

• En gm grips när han tillsammans med fyra andra gm försöker göra inbrott i en lägenhet.Han sparkar en polis i samband med gripandet och gör kraftigt motstånd,

• I samband med att personal från ungdomsgruppen gjorde husrannsakan på Tensta Allé, så blev en polis hotad av den mt. Den mt sa ”Jag känner igen dig, du bor i Tensta. När jag ser dig nästa gång så skall jag ta dig”.

• En patrull befinner sig på Risingeplan m a a ett ev. pågående inbrott. 4-5 ungdomar befinner sig på platsen. De försvinner efter en stund och en kort stund senare kastas en isklump på polisbilens tak. Ingen kom till skada.

• En polis på väg till Sö Järva näpo blev vid tunnelbanan belyst med grön laser och lokaliserade gm på andra perrongen. Han gick över dit, identifierade sig som polis och tog pennan från gm. Det visade sig att pennan är tillståndspliktig och den togs i beslag.

• Ett fordon som under ett efterförljande försökt köra på en polis, stannade på Vimmerbyplan och samtliga personer i fordonet lämnade till fots. Hund spårar och en person infångas. Runt patrullen befann sig även två agressiva skrikande kvinnor, som vägrade lämna platsen trots flera tillsägelser. En av kvinnorna försökte även slå en av poliserna.

• Under fotpatrullering i Rinkeby sköt ett tiotal ungdomar raketer mot patrullen.

• En postbil har på okänt sätt blivit brandskadad. Bilens framruta har ett hål och framsätet och intrumentpanelen är brandskadad.

• Ett efterföljande av en bil från Rinkebyskolan mot Skårbygränd slutar med att föraren springer från platsen. Ett 40-tal ungdomar kommer till platsen och börjar kasta isblock mot polispersonalen som får sätta säg i sin bil och backa ut från platsen. Inga personskador uppstod men polisbilen fick höger bakruta spräckt.

• Ett efterföljande av en bil från Rinkebyskolan mot Skårbygränd slutar med att föraren springer från platsen. Ett 40-tal ungdomar kommer till platsen och börjar kasta isblock mot polispersonalen som får sätta säg i sin bil och backa ut från platsen. Inga personskador uppstod men polisbilen fick höger bakruta spräckt.

• Ett fordon svänger ut på gångvägen framför en polisbil. När föraren ser polisbilen, försöker han backa ut mot Visbyringen. Polisbilen kör fram för att hindra fortsatt färd, men då väljer föraren att köra in i polisbilen för att sedan avvika. Ett efterföljande påbörjas till en p-plats på Hällbybacken där två personer lämnar bilen springandes. Bägge grips vid Rinkebyakademin. Hot uttalas mot poliserna, gm sätter sig till motvärn vid avvisitering m.m.

• Ett efterföljande av fordon slutade i garaget på Taxingegränd. I inväntan på bärgare kom ca 15 ungdomar för att försöka återta fordonet. Mindre tumult uppstod men ungomarna motades upp mot Tenstagången. Efter en liten stund slängdes en större smällare ner mot poliserna. Smällen blev väldigt kraftig dels p.g.a. storleken på smällaren och dels p.g.a. den exploderade i ett trapphus. Flera av poliserna upplevde tjutande ljud i öronen som kvarstod.

• Flera patruller beordrades till Risingeplan m a a flera ungdomar står på p-platsen och skjuter raketer och smäller smällare. Patrullerna möttes av känd person som skrek att de firade någons födelsedag. Han sa att poliserna inte var välkomna dit och polisen skulle vara tacksamma att han och de andra tillät poliserna att vara på Risingeplan. Personen sa vidare att Risingeplan var deras område. Någon okänd kastade ett knallskott mot polispersonalen. Även brodern fanns på platsen och han hetsade folksamlingen genom att skrika bl.a. ”jävla horungar” och att de skulle göra ”kalabalik” mot polisen. Ca 20-30 personer befann sig i folksamlingen som sprang fram och tillbaka mellan poliserna. Det kastade ca 5-10 smällare mot polisen samtidigt som det skreks en hel del okvädningsord mot dem. En okänd gm hoppar på en polis, men slits bort av en annan polis. 3-4 personbilar kom åkandes upp på Risingeplan i motsatt riktning.

• Patrull bevakar kollegornas bil under tiden dessa är på utsättning. Det har tidigare hörts höga smällar inne på Rinkeby Torg. Patrullen observerar, i backspegeln, hur en smällare landar precis bakom polisbilen och briserar.

• Polispatruller befinenr sig i Rinkeby med anledning av ett bostadsinbrott där gm sprungit från platsen. Vid Hinderstorps gränd blir en polisbil belyst med grön laser. En annan patrull blir belyst mellan Hällbybacken och Askebykroken och ytterligare en patrull blir belyst med grön laser på Skårbygränd.

• Polispatrull blir belyst med grön laser.

• Polispatrull stoppar en flyktbil som tidigare under veckan använts vid villainbrott. Fem personer i bilen. En av dem hämtar 20 kompisar som kastar isbitar, stenar och knallskott samt lyser med laser mot patrullerna. Alla har huvorna uppdragna. Flera patruller, bl a hundförar till platsen. De blir bortfösta av hunden. Situationen lugnar ner sig.

• Polispatrull observerar två fordon i hög hastighet som kör ut mot Rinkebystråket. Då ena fordonet stoppas springer flera personer åt olika håll. Två grips. Patrullen utsätts för våld och hot och gm sätter sig till våldsamt motstånd vid gripandet. Båda verkar drogpåverkade. Eventuellt kan personerna ha att göra med ett inbrott på Bromma Blocks.

• Polispatrull sitter och bevakar Skårbygränd då några personer går förbi. När de passerat börjar de kasta saker mot polisbilen. Et okänt föremå träffar bilen.

• Patrull blir belyst med grön laser av gärningsman som står på gångvägen och går mot Rinkebyskolan.

• Besättningen i en polishelikopter blir belysta med grön laser. De noterar ett fordon i den riktning laserstrålen kommer ifrån. Bilen och passagerarna kontrolleras men ingen grön laser anträffades.

• Efter ett kortare efterföljande av pb anträffas bilen vid Rinkebyskolan. En polis går fram och pratar med personerna i bilen. Det samlas ett 10-tal personer runt honom och bilen. Då pm sätter sig i polisbilen kastas tre glasflaskor mot dem, varav en traffar polisbilens motorhuv.

• Polishelikoptern befinner sig ovanför Rinkeby på uppdrag när de blir belysta med grön laser. Strålen kommer från Husbyområdet.

• Polishelikoptern blir belyst med grön laser då den befinner sig ovanför Rinkeby. Laserstrålen kommer från Skidbacken, Sundbyberg.

• Polis är på platsen för att kontrollera några ungdomar. I garaget blir flera personer kontrollerade. Under tiden kastar någon en gatsten på polisbilen som står utanför med en polis i.

• Patrull stoppar fordon då flera okända gm börjar kasta sten mot patrullen, som få lämna platsen. En sten träffar en parkerad taxi.

• Ärende – våldsamt motstånd samt Okända – främjande av flykt. I samband med ingripandet samlas omedelbart ett 30-tal personer som springer fram mot polismännen. Personerna sliter loss gm från polismännen och lyckas på så sätt frita gm. Efter fritagandet avancerar folksamlingen mot polismännen som får freda sig med OC-spray. Folksamlingen backar då undan.

• Patruller på plats m.a.a. annat ärende. Patrullen uppmärksammades av 15-20 individer från området varpå brand utbröt och ytterligare resurser tillkallades. Okända GM samlade ihop bildäck, papperskorg och annat bråte som sedermera antändes mitt på vägbanan intill andra bilar. Räddningstjänsten kom senare till området och släckte branden medan ett antal polispatruller säkerställde deras insats. Under hela insatsen skreks kontinuerligt skällsord och förolämpningar mot polispersonalen. Under insatsen var det en person som upplevdes samverka med boende i området och filmdokumenterade händelserna med en bättre kamera.

• Patrull försöker stoppa pb som framförs mycket hänsynslöst. Efter ett efterföljande kör bilen rakt in i en stillastående polisbil som är uppställd vid Hjulstavägen, korsningen Rinkeby Allé. Polismannen som sitter i den stillastående bilen skadas lätt.

• Under tjänsteutövning parkerar civil patrull bilen på adressen. Okända gärningsmän har slagit med okänt föremål på tre av bilens rutor, slagit sönder en backspegel och punkterat båda bakdäcken.

• Civil patrull stoppar ett fordon på Taxingegränd. Mycket ungdomar samlas på platsen. Någon okänd person kastar ett föremål som landar bredvid polisbilen och patrullen.

En polispatrull parkerar bilen i vändzonen på Krällingegränd och går mot Risingeplan. Ett vittne ringer och berättar att polisbilen blivit utsatt för skadegörelse genom att två gärningsmän kastat stenar på den. 2 krossade rutor, plåtskada på båda framdörrarna och backspeglarna förstörda. Under insatsen inkom samtal om att ungdomar tankat bensin i en dunk. De lämnade i en audi. Patruller sökte i området utan resultat.

• I samband med anmälningsupptagning i ärendet ovan samlades ca 20-30 untdomar nära patrullen som utfört gripandet. Ungdomarna var mycket hotfulla och försökte lägga sig i polisens arbete. Flera paruller ansluter och ungdomarna maskerar sig. De gick fram till polisbilen för att se om någon var frihetsberövad. De kastar sten och grus mot poliser och polsibilar. Ingen person eller egendom skadades. I samband med att en person grips och sätts in i polisbilen samlas ett 50-tal yngre män runt bilen. Då patrullen ska köra från platsen rycker en gärningsman upp bakdörren och den gripna hade fritt kunnat lämna bilen. Han var belagd med handfängsel och sprejad med OC-spray så han hade svårt att lämna bilen.

• Patrull på plats maa brand i soprum. Då patrullen går från Krällingegränd mot Risingeplan möter de 10-15 grabbar på cykelvägen ovanför Risingeplan. En gm kastar ett hårt föremål som träffar en pm på armen. Då de går vidare kastar gm en sten som ej träffar pm. En smällare med glödande stubin kastas och landar två meter från pm. Gm skriker ”polisen ska dö”.

• Ett vittne har sett en bensinsmitare som kör in på Risingeplan. Bilen stoppas av polis. Då pm går ut ur polisbilen kastas stenar mot dem från Risingeplan. Stenarna träffar polisbilen (små lackskador) och några landar nära polismännen

• Patrull ska beslagta en stulen mc. En uppretad folksamling försöker förhindra detta genom att kasta sten. En sten träffar en pm i huvudet.

• I samband med att patrul ska transportera bort beslagtagen mc kastas sten mot polisbilarna. En ruta krossad, sprickor på vindrutan, plåt- och lackskador.

I samband med verkställande av beslaget av mc:n uppmanar känd person folksamlingen att hindra polisen. Då patrullerna försöker hindra dem börjar de slåss och kasta sten. Personen sa att ”det skulle brinna i Tensta”.

• Efter ingripandet mot att mc-förare buskört på gångbanorna kommer ett större gäng till platsen. De är uppretade på polisens ingripande. Den gärningsman som som är mest utåtagerande i gänget, slår ett knytnävsslag i tinningen på en polisman .

• Polis befinner sig på platsen med anledning av flera anlagda bränder. Då insatsen avbryts och patrullerna ska lämna platsen kastar en okänd person ett föremål som träffar en polis i huvudet, han är dock försedd med hjälm.

• Ett 50-tal ungdomar är mycket aggressiva mot polis som är på platsen med anledning av att två miljöstugor satts i brand. Ungdomarna kastar bl a tre flaskor mot platsen där branden är. De kastar ej direkt mot polisen.

• Polispatrull är på plats för att säkerställa att räddningstjänsten kan släcka en brand. Ett gäng undomar hotar patrullen och kastar stenar mot dem. Den misstänkte säger till polisen ”jag ska döda er”. Då den misstänkte grips gör han motstånd och försöker springa från platsen men hinns ikapp.

• En okänd person ringer och berättar att en soptunna brinner på Rinkeby Torg. Polis och räddningstjänst anländer samtidigt. En gärningsman kastar en sten mot polisbilen, utan att träffa.

• Polispatrull ska precis stoppe en bil när en mindre sten träffar vindrutan. Flera keps- och huvförsedda personer står på bron över Tenstastråket. När de böjer sig ner för att ta upp fler stenar avbryter patrullen stoppet av bilen.

• Då patrull inleder fordonsstopp på pb, springer en person från bilen. Föraren kör upprepade gånger in i polisbilen för att försöka köra förbi. Bilen kör därefter ut på E18 vid OK/Q8 och kör in i flera bilar. Kör sedan i hög hastighet in bland människor i Rinkeby. I bilen anträffas inbrottsverktyg. 1 gripen.

• Polis till platsen maa att en röd personbil kört vårdslöst på gång- och cykelbanorna. Patrullen ställde polisbilen vid den röda bilen. När de står där samlas ett ungdomsgäng vid nerfarten till Bredbyskolan och kastar stenar som landar framför patrullen. Ptrl delar på sig, en springer uppför kullen den andre kör polisbilen mot gänget. När de talar med några ungdomar kommer stenar från Rinkeby Akademin.

• Sex mörkhyade personer slår och sparkar på dörrar i källaren. Patrull påträffar dessa, varav en bar på en kofot. Efter lite jagande grips fem. Två lyckas dock undkomma med hjälp av andra okända på platsen och en slog sig fri.

• En patrull åker in i garaget och konfronterar ett par personer. En person, gm, springer samtidigt som han kastar ifrån sig något (narkotika, maijuana). Då pm är på väg ut ur garaget blir han knuffad in i en pelare av gm. Gm får hjälp av sex personer som försvårar gripandet och då han ska gripas attackerar han pm med en stol. Vid gripandet blev det stökigt och det anslöt ett 30-40-tal ungdomar, alla aggressiva. Pm fick försvara sig med batong.

• Då patrull verkställer husrannsakan i annat ärende hör de hur en folkmassa försöker forcera dörren. Bl a kastas dörrhandtaget sönder så patrullen blir inlåst. Förstärkning anländer som bryter upp dörren.

• Patrull som bistår kollegor vid fordonskontroll får stenar kastade mot bilen, och vindrutan krossas. En gärningsman är utåtagerande några andra kastar sten mot pm, som pm får använda OC-spray för att freda sig. Flera gärningsmän springer mot lättingebacken. En misstänkt person grips.

• Då polispatruller ska kontrollera en bil kastar gm stora stenar som träffar vindrutan och skadar motorhuven. Flera patruller ansluter och springer efter gärningsmännen men de blir attackerade på en innergård. Se anmälningarna ovan.

• På gångbanan bakom Ljungbyplan observeras en moped med två passagerare som båda saknar hjälm. Då mopeden ska stoppas försöker föraren fly men hindras. Han sätter sig till motvärn och sparkar på patrullens videokamera. Gm grips och beläggs med handfängsel.

• Då polispatrull stoppar och kontrollerar ett fordon samlas en folkmassa på mellan 70 och 100 personer. Några kastar stenar mot patrullen. Flera personer försöker hindra patrullernas arbete.

• När en patrull ska stötta kollegor, se ovan, kastas ett flertal stenar som träffar polisbilen. Ungdomar mellan 16-18 år.

Har ni läsare fått kännedom om hur invandrarungdomarna beter sig i förorten? Har ni fått läsa i någon pk-tidning om detta. Nej, det har ni inte. Det är endast alternativa medier som ger dig upplysningar om tillståndet i Sverige. Man kan ju också gå direkt till källorna (ex polisen), men det är ofta krångligt. Därför är det bäst att läsa alternativa medier som Fria TiderExponeratAvpixlatRealisten och Nya Tider och bojkotta gammelmedia.

Man kan också stödja ett medborgargarde.

Polismyndigheterna vill inte lösa brott

Vi har tidigare skrivit om gruppvåldtäkten i Sundbyberg där en 22-årig kvinna blev gruppvåldtagen av ett gäng kulturberikare. När hon var på väg hem från pendeltåget till sin bostad överfölls hon och våldtogs av fem män i hörnet Tulegatan och Fredsgatan.

Inte en enda tidning gick ut med något signalement och såvitt vi vet har inte polisen heller gjort det. Polisen sade sig inledningsvis ha säkrat vissa spår och hoppades få hjälp av bilder från övervakningskameror för att lösa brottet. Men de ville inte gå ut med något detaljerat signalement för att få hjälp av allmänheten. Ville de verkligen lösa brottet?

De som följer den invandringsrelaterade brottsligheten vet att media nästan aldrig går ut med uppgifter om signalement på gärningsmän om det finns uppgifter om mörk hudfärg, svart hårfärg, eller om gärningsmännen talar bruten svenska etc. Media är medvetet återhållsamma med alla sådana uppgifter vilket får till resultat att man inte löser brott med invandrade gärningsmän så ofta som man borde. Ännu mer anmärkningsvärt är att även polisen i ovanligt många fall inte uppger signalement om gärningsmännen har annan etnisk bakgrund.

Den första reaktionen på oviljan att lösa sådana brott är att polismyndigheten inte vill lösa invandrarrelaterade brott. Om man tydligare skulle gå ut med signalement på gärningsmän med icke-nordiskt utseende så skulle fler brott lösas. Om man löser fler brott med invandrade gärningsmän så kommer det att synas i statistiken och då kommer allmänheten att kunna få fram ännu mer bevis för problem som är relaterade till invandringen. Men de vill inte myndigheterna. De vill låtsas som om brottsligheten bland invandrare inte är något problem och att brottsligheten i själva verket sjunker.

I oktober 2011 skrev den tidigare utvecklingsdirektören på rikspolisstyrelsen Kjell Elefalk en artikel om att ”brottsligheten minskar dramatiskt över hela Sverige”. För att möta ”dunkla politiska krafter” har ett antal undersökningar gjorts av olika polismyndigheter som sägs visa att brottsligheten sjunker.

I själva verket är det en slags opinionsundersökning man har genomfört där man har frågat folk bland allmänheten om de har varit utsatta för brott.

Elefalk hävdar:

– Sedan år 1998 har det varit klart att Malmö har varit mycket brottsutsatt och otryggt, kanske i några stadsdelar värst drabbat i Sverige. Antal mängdbrott som respondenterna uppgav sig utsatta för i undersökningarna var högst i landet i Malmö vid jämförelser med över 200 andra kommuner, över 35 procent av befolkningen var länge drabbade per år. I de svårast utsatta områdena i staden var över 50 procent utsatta! År 2011 noterades för första gången under 26 procent utsatta. De boendes utsatthet för mängdbrott i Malmö har därmed minskat med minst tjugoåtta procent sedan år 2003. Även för övriga Skåne noteras nästan lika stora förbättringar på än kortare tid, runt 25 procents minskning sedan år 2008. Helsingborg noterar 21 procents minskning, Lund 32 procent och omdiskuterade Landskrona hela 26 procent. Utsatthet för mängdbrott har nästan halverats i kommuner som Bromölla, Staffanstorp och Ystad.

Så fortsätter Elefalk att påstår att brottsligheten minskar i kommun efter kommun. Medierna hänger på och nästa samtliga dagstidningar har skrivit om att ”mängdbrotten” minskar för att ge allmänheten en inbillad känsla av trygghet. Elefalks undersökning baserar sig på ett litet urval av viss typ av brottslighet, stölder och inbrott, och ingen vet exakt vilka kategorier av människor som har medverkat och varför resultat har blivit som det har blivit. Lokala polismyndigheter skriver också på sina hemsidor om den ”minskade brottsligheten”.

Samma tidningar och samma myndigheter har inte med ett enda ord sagt att brottsligheten har ökat när den har gjort det och de har då inte heller presenterat någon orsak till ökningen. Även om brottsligheten skulle minska marginellt inom vissa brottstyper och politikerna tar åt sig äran för det så är brottsligheten ändå alldeles på tok för hög. Dessutom manipulerar myndigheter och media ofta statistik vilket Affes statistikblogg har avslöjat flera gånger.

Den som tagit del av vad många brottsoffer verkligen säger inser att anmälningsbenägenheten tycka ha minskat när det gäller inbrott och stölder, men även i annan brottslighet. Polisens uppenbara ovilja att lösa brott spelar också in. Varför besvära sig med att anmäla när man dels kan bli utsatt för gärningsmäns hämnd på grund av att man anmäler? Regeringen har också givit direktiv om att snabbare lägga ned utredningar eftersom de slukar resurser.

När Fredrik Reinfeldt gjorde ett propagandautspel för några veckor sedan om att moderaterna vill skärpa brotten för bostadsinbrott och ta bort ”ungdomsrabatten” så hade han siktet inställt på valet 2014. Först låter moderaterna brottsligheten öka som en följd av invandringen och sedan påstår statsministern att han vill skärpa straffen. I nästa andetag påstår Reinfeldt att brottsligheten minskar vilket är en sanning med modifikation. År 2012 anmäldes 1,4 miljoner brott vilken är en minskning med en procent sedan 2011. Men brottsligheten har stadigt ökat sedan 1950-talet och har något enstaka år sjunkit en aning för att återigen öka. Ingenting tyder på att brottsligheten kommer att sjunka på sikt.

brottsligheten-i-sverige

Oavsett hur många brott som anmäls så är varje anmält brott en förlust för rättsstaten. Vissa typer av brott, exempelvis bostadsinbrott som Reinfeldt vill skärpa straffen för, är svårlösta. Det hjälper ju inte om man skärper straffen när man inte ens griper någon för brottet. Att skärpa straffen löser inte några problem, däremot bidrar det till att kostnaderna för att förvara brottslingar ökar. Istället måste invandringspolitiken inte bara ses över utan radikalt förändras så att gränskontroller införs och alla brottslingar som är födda i andra länder fråntas sina eventuella medborgarskap och andra rättigheter och utvisas för alltid.

Andra åtgärder som skulle kunna vidtas är att man straffar de personer som har gett uppehållstillstånd åt invandrade förbrytare. Om de personer som gruppvåldtog kvinnan i Sundbyberg i januari skulle kunna gripas och om de är invandrare så bör medborgarskapet tas ifrån dem direkt. Dessutom bör de tjänstemän som gett dem uppehållstillstånd dömas som medansvariga för brottet.

Om det vore möjligt så skulle man också se över hur polisen arbetar och varför de lade ned fallet. Är det för att gärningsmännen var invandrare och för att polisen inte vill ha fler invandrare i sin statistik över grova brottslingar och som skyldiga till gruppvåldtäkter? Det borde också utredas varför polisen inte gick ut med ett tydligare signalement på gärningsmännen och varför polisen inte gör det i andra utredningar – utom i undantagsfall. Är det för att försköna statistiken över den invandrarrelaterade brottsligheten? För en vecka sedan lade polisen ned undersökningen om gruppvåldtäkten i Sundbyberg och kommer inte att utreda brottet mer. Det är skandal.

Varför behöver polisen hjälp?

På DN debatt idag skriver Rikspolischefen Bengt Svensson och chefen för Rikskriminalpolisen Klas Friberg att polisen behöver hjälp mot den grova brottsligheten.

”Grov organiserad brottslighet är ett växande problem. På grund av förändringar i vårt samhälle och vår omvärld har denna brottslighet ökat och fortsätter att öka. Det är en utveckling som måste brytas.”

Det är ju bra att det finns någon inom polisen som äntligen har upptäckt det som de flesta svenskar redan har insett. Nämligen att brottsligheten har ökat dramatiskt och att den påverkar hela samhället. Det har ju gått så långt att nästan varenda människa känner någon som har blivit överfallen, rånad, misshandlad eller utsatt för inbrott. De flesta förnuftiga människor har dessutom en uppfattning om vad den accelererande brottsligheten är orsakad av. Polisen vet det också, men vågar inte säga det högt.

Violent_crime

Svensson och Friberg:

”Rörligheten över landsgränser har ökat med Schengensamarbetet och avskaffade gränskontroller inom EU. Den fria rörligheten är i grunden bra, men utnyttjas allt flitigare av kriminella individer och nätverk.”

Att brottsligheten har ökat har inte bara med anslutningen till EU och den fria rörligheten att göra utan beror på att Sverige i alla avseenden för en extrem politik som bryter sönder landet. Norge som inte är med i EU har också en kraftigt ökad brottslighet, men där är man mer klar över att brottsligheten ökar på grund av invandringen. Det är ingen hemlighet i Norge, inte heller i Danmark som också har stora problem med ökad grov brottslighet.

EU-medlemskapet är negativ för Sverige eftersom det innefattar fri rörlighet av människor. Med Schengen har vi drabbats av en invasion av människor som inte sällan bara utnyttjas som arbetskraft av skrupelfria företagare. Vi har också sett en lavinartat ökning av antalet tiggare från stora delar av Östeuropa. Dessutom ger vi upp vår egen förmåga att själva hantera näringslivets efterfrågan på arbetskraft, som borde vara inhemsk in första, andra och tredje hand. Det finns ingen anledning i världen att hämta tusentals polacker till Sverige eller till andra nordeuropeiska länder. Vi har redan tagit emot så många polacker att man börjar tro att någon vill tömma Polen på folk. Nu är det inget större fel på polacker, många av dem jobbar bra och är skötsamma, men det är själva systemet med fri rörlighet som är problemet, dock inte det enda. Flyktingpolitiken och annan politik som innebär att Sverige fylls upp med stora skaror människor oavsett varifrån de kommer är aldrig en bra politik. Den nationella samhörigheten har redan gått förlorad i flera avseenden, den etniska homogeniteten och dess fördelar är det snart förbjudet att tala om. Att ifrågasätta det befolkningsutbyte som sker och som bidrar till ökad brottslighet leder till stigmatisering och påhopp från självutnämnda politiska poliser inom media.

Svensson och Friberg redogör i sin artikel för ekonomiska satsningar och myndigheters insatser för att motverka brottslighetens utbredning och straffa de kriminella. Men vi har ett problem.

Invandringskritiska bloggare har under flera år noterat att polisen ofta döljer signalement på efterlysta brottslingar, särskilt om de har mörkhudfärg, bryter något främmande språk eller är av främmande etnicitet. Även om polisen ibland i sina efterlysningar uppger signalement så är det sällan som media gör det. Det första steget i brottsförebyggande eller brottsbekämpande åtgärder borde vara att vara tydlig men vem man efterlyser. Om man efterlyser en neger så kan man gott säga att man efterlyser en neger. Vad är problemet med att informera om sådant?  Är det en svensk man efterlyser så kan man säga det. är det en kinsesliknande person så kan man säga det. Om polisen tycker det är jobbigt att säga neger om svarta så kan man ju säga något som gör att alla fattar vad man efterlyser. Men ofta tiger polisen om viktiga detaljer när de gör efterlysningar. Är det för att dölja uppenbara sanningar?

Brottsbekämpningen i Sverige kommer aldrig att lyckas så länge man inte vill tala klarspråk om hur problembilden ser ut. Att öka anslagen till polisen hjälper bara temporärt. Att sätta in övervakningskameror överallt har naturligtvis ett preventivt syfte och ibland kan man med hjälp av dem lösa brott. Men huvudproblemet är själva invandringens bristande kvalitet och omfattning till Sverige. Om man inte vågar riva upp en debatt om det så är det ingen idé att gå som katten kring het gröt heller. Det enda som duger är klarspråk och tydlighet.

Svensson och Friberg begär nu av politiker, myndigheter och företag att de ska göra mer mot brotten. Men om polisen själva agerar på ett sätt som skapar mer brottslighet så är inget vunnet. Polisen borde sluta med att stötta det mångkulturella samhälle som ger kriminaliteten en skjuts framåt. Polisen borde sluta värva muslimer och andra invandrargrupper till sin kår. Polisen borde sluta att dalta med politiker som förstör Sverige. Polisen måste sluta att böja sig för politiker som för en politik som inte bara slår sönder Sverige utan leder till att vi får ett mångkriminellt land.

Frågan till Bengt Svensson och Klas Friberg måste bli, när säger ni ifrån på allvar?

%d bloggare gillar detta: