Etikettarkiv: Stefan Torssell

Avpixlats krönikör Stefan Torssell slutar skriva på Avpixlat

Stefan Torssell anses av många ha varit en av Avpixlats viktigaste skribenter efter Mats Dagerlind. Han har stora kunskaper i många ämnen som han gett uttryck för i sina krönikor. Den här bloggen har dock framfört kritik mot honom eftersom vi noterat hans ovilja att – liksom SD – försvara de etniska svenskarna. Torssell förespråkar liksom SD ”öppen svenskhet” och är i många avseenden politiskt liberal.

stefan_torssell

Trots sin liberala hållning i många frågor är han i jämförelse med Nya Sverigedemokraterna (det liberala SD som växt fram efter 2010) riktigt radikal.

Igår skrev han sin sista krönika på Avpixlat och har hittills fått över 900 kommentarer från folk som ville veta varför han slutar. Folk som undrade över hans beslut valde ganska ofta att ifrågasätta den riksdagslistan som SD presenterade häromdagen. Särskilt hårt kritiserades listan för att Jimme Åkessons svärmor fanns med på den, liksom Paula Bieler och Linus Bylund. Både Bylund och Bieler har väldigt hårt kritiserat alternativa medier. Bieler har tillsammans med Mattias Karlsson bedrivit ett drev mot nättidningen Fria Tider och försökt framställa den som ”fascistisk”. Såväl Bylund som Bieler har också starkt kritiserat – och nästan ifrågasatt – bloggen Avpixlat.

Paula Bieler är en liberal karriärist. Hon är inte dum på något sätt, hon är verbal och välutbildad. Men hon är ingen sann Sverigevän utan bara en klättrare som vill nå positioner, makt och goda inkomster. En del tror att hon är infiltratör. Bylund är osannolikt korkad och det är fullkomligt ofattbart att han kan vara Åkesson partisekreterare och att Åkesson nu så öppet vill ge honom en plats i riksdagen.

Gustav Kasselstrand som är en skicklig retoriker, välutbildad, allmänbildad och äkta nationalist finns inte med på riksdagslistan. Bakom beslutet står Jimmie Åkesson i skydd av valberedningen (som Linus Bylund sitter med i). Thoralf Alfsson återfinns inte heller på riksdagslistan och därför driver hans vänner nu en kampanj för att få in honom på listan när den spikas i vår.

Kloka människor blir utfrysta och mediokra karriärister tar deras platser. Det är fullkomlig sinnesförvirrat men är styrt direkt från partitoppen. Den politiska dimensionen är också tydlig. Nationalister ersätts av liberaler och SD är idag ett så menlöst parti att de inte ens klarar att stå för de åsikter som partiet hade för fyra år sedan.

Kritiken mot ”Nya Sverigedemokraterna” är mycket omfattande och kommer inte bara från hårdföra nationalister utan från många olika håll. Nyligen lämnade Allan Jönsson i Bjuv SD efter att han nästan blivit utesluten då han framfört saklig kritik mot toppstyrningen i partiet, i praktiken kritik mot Jimmie Åkesson.

Nu har även Stefan Torssell tröttnat på mesigheten i SD. I en uppdatering till sin artikel skriver han idag:

”Om jag får ange en riktning så skulle jag föredra anfall istället för att backa hem.”

Tydligare än så kan inte kritiken mot SD bli. Även den försiktige och liberale Torssell anser att SD har backat så mycket att det politiska innehållet gått ur partiet. Nu vet ingen om han har noterat att det är ett systematiskt arbete som pågår i SD där man rensar ut äkta Sverigevänner – en efter en – och ersätter dem med liberaler. Det började med Patrik Ehn för över ett år sedan och har fortsatt med nya uteslutningar och utrensningar samtidigt som politiken urholkas och retoriken liberaliseras så mycket att man ibland tror sig höra Folkpartister uttala sig för SD. Skillnaden mellan en Folkpartist och Paula Bieler går knappt att upptäcka.

Stefan Torssell skriver också i sin uppdatering att han skickade ett brev till partiledningen för över en månad sedan, men att de ännu inte har besvarat brevet. Brevet innehöll någon form av kritik mot partiets hantering av demokratiska beslut, men SD besvarar sällan kritik utan väljer för det mesta att se kritikern som en fiende som ska bort. Gustav Kasselstrand har framfört viss kritik mot några av uteslutningarna och Thoralf Alfsson har haft åsikter om nolltoleransen. Reaktionerna från partiledningen tyder inte bara på ett osunt förhållande till saklig kritik utan på en diagnos som förmodligen kan ställas på någon eller några i den absoluta partitoppen. Det är inte friskt att sparka ut människor för att de har vissa åsikter om företeelser eller missförhållanden i partitoppen.

Så länge Jimmie Åkesson är partiledare så kommer ingenting att bli bättre när det gäller nepotism och liberalisering. Allt kommer bara att bli sämre oavsett om partiet får många fler röster i nästa val.

Den som röstar på SD i september kommer att få in flera personer som hatar alternativa medier. Både Linus Bylund och Paula Bieler kommer att använda sin riksdagsplats och sitt inflytande till att bekämpa exempelvis Fria Tider, Motpol, Nya Tider och även Avpixlat.

Stefan Torssell måste ha upptäckt det som många andra redan har upptäckt, nämligen att SD inte bara är toppstyrt utan totalitärt i sin maktutövning när de så systematiskt rensar ut personer som borde sitta i riksdagen.

Avpixlats krönikör Stefan Torssell vägrar att försvara etniska svenskar

Stefan Torssell skriver regelbundet långa krönikor på Axpixlat som vid hastig genomläsning är riktigt läsvärda. Men i varje krönika stoppar han in en eller ett par meningar som tar död på allt han i övrigt säger. Den som läser meningarna med Torssells viktigaste teser lite slarvigt upptäcker inte vad han egentligen vill.

Eftersom han krönikor ofta hyllas oreserverat så råder det inga tvivel om att större delen av läsekretsen saknar förmåga att tolka en text, eller så delar de Torssells ytterst tvivelaktiga syn på hur vårt samhälle ska se ut. Läsarna kan också vara så hungriga efter invandringskritiska texter att de sväljer allt med hull och hår även om en dos gift finns dold texten.

Vi har tidigare kritiserat Torssell i tre artiklar.

Krönikör på Avpixlat vill ha ett mångetniskt Sverige

Stefan Torssell, är du dum i huvudet eller driver du med Sverigevännerna?

Avpixlats krönikör Stefan Torssell bedriver öppen svenskfientlig propaganda

Eftersom Torssell sprider viss invandringskritik, men i varje krönika också sprider politiskt gift, så måste det kritiseras och bemötas.

Det finns såvitt vi känner till ingen annan Sverigevän som så medvetet och försåtligt som Torssell propagerar för ett mångetniskt Sverige.

Det viktiga året 2014

Sverige står inför ett paradigmskifte just nu, detta år 2014. Det som händer politiskt i år kan avgöra hela Sveriges framtid. Sverige är i praktiken ockuperat av krafter som vill slå sönder den etniska homogeniteten och göra Sverige mångetniskt. Dessa krafter går att spåras till medier och globalister som arbetar hand i hand. Globalisterna finns överallt och bedriver omfattande propaganda via tankesmedjor och egna medier. Du kan läsa om George Soros här, om Peter Sutherland här, om Bilderberggruppen här, om den extremliberala tankesmedjan Fores här, om Reforminstitutet här, om enskilda aktörer som Olle Wästberg här, om Jan Millds syn på agendajudar här och här, om judinnan Barbara Spectres agenda här.

Det är bara några av aktörerna som vill söndra etniskt homogena nationalstater och göra dem mångetniska.

Tyvärr finns det många människor som saknar kunskap och förmåga att bemöta massinvandringsförespråkarna. Det är därför så många säger att de vill ”minska invandringen” eller anser att vi kan ta emot invandrare ”bara de sköter sig”. Samma kategori människor anser ofta att vi kan ta emot flyktingar men ”då ska det vara riktiga flyktingar”. Vidare så framför en del påståenden om att invandrarnas etniska bakgrund ”inte spelar någon roll” och att ”vem som helst kan bli svensk”.

Det krävs ett uns av tankeförmåga för att förstå att med sådana defensiva åsikter kan man inte rädda Sverige. Om sådana åsikter omsätts till politik som kommer alla problem i Sverige även i fortsättningen att förvärras, bara i lite långsammare takt. Sverige har ingen nytta av politiska ledare som är defensiva eftersom den folkblandningspolitik som förekommer idag kräver ett kraftigt verbalt, intellektuellt och politisk motstånd. De enda som vinner på att Sverigevänner är defensiva är de politiska krafter som undergräver svenskarnas land. I kraft av svagt motstånd kan de intensifiera sin svenskfientliga propaganda, öka invandringen och lätt sätta käppar i hjulet för Sverigevänner.

Det är 2014 nu. Sverige har på ca 30 år tagit emot nästan 2 miljoner invandrare som fött barn i andra och tredje generationen. Exakt hur många av dem som är fjärrinvandrare med utomeuropeisk härkomst är svårt att säga, men en del hävdar att det av 9,5 miljoner människor bara bor strax under 7 miljoner etniska svenskar i Sverige. Före 1970 var i stort sett alla som bodde i Sverige etniska svenskar eller närbesläktade invandrare. Senast om 36 år är de etniska svenskarna i minoritet i sitt eget land. Om ca tio år är etniska svenskar i åldergruppen 0 – 44 år i minoritet. Ännu tidigare, kanske bara om några år, är en minoritet av de nyfödda i Sverige etniska svenskar, en majoritet har rötter i andra länder, ofta i avlägsna delar av världen som Mellanöstern och Afrika.

Många hejar på för att det ska bli så. Andra vågar inte stå upp för svenskarna för att de tror att man är ”rasist” om man försvarar sitt eget folk. De skräms av att kallas rasist, men borde läras sig att fullkomligt strunta i sådana angrepp.

Den invandringsförespråkande lobbyn i Sverige är stark och inflytelserik. Den finns överallt och sätter sina spår i alla människors medvetanden var sig de erkänner det eller inte.

Svenskarna har på 40 år förändrats från ett folk som var stolta över sin svenskhet till ett folk som antingen föraktar sitt eget ursprung eller inte begriper att de faktiskt har ett etniskt arv som sträcker sig många tusen år bakåt i tiden. Inget folk i Europa har hjärntvättats så effektivt som svensk folket.

Detta arv förnekas i dag även av en del ”Sverigevänner” vars agenda det finns skäl att starkt ifrågasätta. En som ständigt framhåller att etnicitet inte ska vara grund för medborgarskap i Sverige eller skäl till invandring är krönikören på Avpixlat, Stefan Torssell. Han är en del i det propagandamaskineri som menar att vi inte ska hindra Sverige från att bli ännu mer mångetniskt. Konsekvensen av det är att man accepterar att de etniska svenskarna förlorar sitt land och på sikt dör ut som folkgrupp.

Vi är redan allvarlig hotade och det finns ingen anledning att acceptera människor som försvarar en fortsatt vandring mot avgrunden för det svenska folket. Därför finns det ingen anledning att försvara Stefan Torssell även om 95 procent av det han skriver är väl tänkt. Han ska istället kritiseras för sitt konstanta motarbetande av svensk etnicitet.

Den fjärde artikeln av Torssell som vi väljer att kritisera har rubriken ”Mångkulturens olösliga problem”. Där driver han tesen om att kulturellt avvikande är ett problem, men att invandring av människor av annan etnicitet inte är ett problem om de anpassar sig.

Torssell skriver:

Såsom Sverige och Europa har utvecklats under de senaste sjuttio åren kan medborgarskap inte grundas på etnicitet.

Torssell brukar redogöra för att vårt land har förändrats, men har inte haft några principiella invändningar mot de politiker som har förstört Sverige. Inte heller har han haft några principiella invändningar mot hur Sverige har förändrats när det har blivit mångetniskt. Han bryr sig lika litet om etnicitet som den etniskt blinda sjuklövern gör.

Den enda gången han omnämner etniska svenskar i krönikan är när han vill sätta likhetstecken mellan dem och politisk extremism. Torssell skriver:

Det finns etniska svenskar som hyllar Nordkorea. Det finns etniska svenskar som är nazister. Det finns etniska svenskar som är muslimer. Alla dessa svenskar är förespråkare för våldsideologier. Självklart måste de få bemötas. Jag tar lika mycket avstånd från dem alla.

Den enda gången han nämner etniska svenskar är när han tar avstånd från dem. Han nämner inte att det finns etniska svenskar som förespråkar demokrati, att det finns etniska svenskar som försvarar sin folkgrupp. Det är alldeles självklart att det finns etniska svenskar som hyllar Nordkorea etc, men det finns etniska svenskar med alla slags åsikter. Att etniska svenskar är diskriminerade i sitt eget land, förlöjligade som folkgrupp eller hotade till sin existens nämner inte Torssell. Torssell drivs av samma agenda som David Cameron och Angela Merkel hade när de kritiserade mångkultur. Vi kan ta emot vilka etniska grupper som helst bara de ”anpassar” sig till ”svensk kultur”. Vad som är svensk kultur idag är föremål för debatt eftersom en del menar att mångkultur och feminism numera är svensk kultur, liksom pizza, kebab och moskéer. Torssell skriver: ”Mångkultur är ett problem. Dåligt pålästa politiska motståndare tror att SD menar etnicitet, men det är fel.”

I den dagsfärska artikeln ”Godhetsindustrin” fortsätter Torssell på samma tema. Mångkultur är dåligt, men har inget med etnicitet att göra. Han hade samtalat med en granne:

Hon berättar om alla som är förtryckta och torterade som kommer till Sverige och måste få vårt skydd. Vi är helt överens. Hon tycks acceptera synsättet att det är mångkultur som är problemet och inte etnicitet.

Så vad är då problemet? Problemet är att medan invandrargrupper hävdar sitt kulturella och etniska ursprung och försvarar det med emfas, så sitter en del svenskar och förnekar sin egen identitet och, ännu värre, inte bryr sig om att den är på väg att försvinna. Om de som utger sig för att vara Sverigevänner också är etniska blinda så har svenskarna ingen framtid. Då tar mängder av etniskt medvetna invandrare över landet.

Det 2014 nu. I år har Sverigevännerna chansen att höja sina röster och tala om de verkliga problemen. Hotet mot etniska svenskar, hotet mot den svenska nationen. Sverigevänner har chansen att förklara det demografiska underskottet för svenskarna, det importerade demografiska hotet och det politiska hotet från globalister, tankesmedjor och andra.

Om Sverigevännerna även detta år är på defensiven och accepterar invandring av främmande etniciteter och förkastar försvaret för etniska svenskar som ”rasism” så är det allvarligt. I år, under valåret, så har Sverigevännerna chansen att nå ut till miljoner människor med ett pro-svenskt budskap. Att inte ta den chansen är att spela fienden i händerna.

Om vi missar chansen att upplysa de oupplysta svenskarna om de demografiska hoten mot vår nation, så har vi misslyckats. Om vi misslyckas med att medvetandegöra allvarliga problem så kommer det att slå tillbaka mot oss. Ivrarna för ett mångetniskt samhälle kommer att vinna och vi svenskar kommer att förlora inte bara vårt land utan möjligheten att fånga debatten.

Om Stefan Torssell hade förklarat vikten av att försvara vår svenska identitet, både den etniska och kulturella, så hade han kunnat gör stor nytta som krönikör. Men han väljer att öppet motarbeta människor som försvarar svensk etnicitet. Det är fult. Frågan är varför han gör det. Han är kanske genuint ointresserad av att försvara den folkgrupp som till nästan 100 procent har dominerat vårt land sedan forntiden. Den folkgrupp som globalisterna vill ta död på.

Avpixlats krönikör Stefan Torssell bedriver öppen svenskfientlig propaganda

Avpixlats krönikör Stefan Torssell, som också är medlem SD, skrev nyligen en krönika om att han ansåg att det är ”farligt” att grunda medborgarskap på etnicitet. Han menade också att vi inte ska acceptera att ”en nation baseras på etnicitet”. Med det ville han säga att han anser att etniska svenskar inte har rätt till sitt eget land. Han vill också säga att vem som helst ska kunna invandra till Sverige oavsett bakgrund. Vi kommenterade hans krönika här.

stefan-torssell

Det märkliga är att Torssell och flera andra skribenter på Avpixlat har fått med sig sina läsare på den nya ideologi som SD företräder sedan 2010. Mängder av personer som är ”invandringskritiska” kommenterar under Torssells krönika att ”det är det bästa jag har läst” och instämmer genom att retoriskt fråga ”varför ska vi bry oss om etnicitet, det viktigaste är ju att få skötsamma invandrare till Sverige”. En person skrev: ”Jag håller med Stefan här – etnicitet i sig är irrelevant.” och fick 11 gilla, bara två ogillade kommentaren. Att det har kunna bli så att Avpixlat och även Avpixlats läsare inte bryr sig om det viktigaste av allt, att Sverige är de etniska svenskarnas land, är en följd av en medveten strategi från bloggen. De har redan från starten haft en tvivelaktig agenda som visserligen är invandringskritisk, men som präglas av samma extremliberalism när det kommer till nationalitetsfrågor som globalisterna har. Följden av den policy som Torssell och Avpixlat driver är att de etniska svenskarna inte ska erkännas varken som folk eller som Sveriges rättmätiga ägare. Därtill kommer att om Avpixlat och sverigedemokraten Torssell får bestämma så kommer det svenska folket att blandas upp och försvinna från jordens yta. Stefan Torssell och Avpixlat kan driva den åsikten i skydd av att de stänger av alla som kritiserar dem.

Stefan Torssell har antingen en skruv lös eller så är han en femtekolonnare i den Sverigevänliga rörelsen som likt andra femtekolonnare medvetet driver politiken åt fel håll. Stefan Torssells åsikter är nästan identiska med de åsikter som förespråkas av globalister eller sjuklövern som också vill radera ut den svenska etniciteten. När Torssell gör det under flagg av Sverigevänlig invandringskritiker är det många som blundar för vad han egentligen säger när det lindas in i invandringskritiska fraser i övrigt. Om svenska invandringskritiker tar intryck av vad Torssell säger så är den Sverigevänliga rörelsen illa ute. Då är den mer eller mindre kidnappad av svenskfientliga krafter.

Stefan Torssell har inte i någon av sina krönikor varit särskilt kritisk mot de politiker eller partier som har sett till att Sverige har tagit emot två miljoner invandrare på ca 30 år. Han har inte framhållit att deras politik inte har varit förankrad bland väljarna och därför borde ogiltigförklaras. Invandringen av två miljoner fjärrinvandrare är en stor katastrof för Sverige. Den politiken kan liknas vid en normal och skötsam familj på fem personer som tvingas inhysa en person de starkt ogillar, tvingas stå ut med att han gör som han vill utan hänsyn till familjens regler och dessutom importerar en fru som han skaffar barn med och kräver att familjen ska betala deras uppehälle i evig tid. Många svenskar upplever samma känsla när de ser hur samhället förändras. Oinbjudna människor från hela världen kommer hit i stora skaror, de försörjs av skattebetalarna och deras högre nativitet gör att de etniska svenskarna en dag först blir i minoritet och sedan en liten folkspillra i sitt eget land. Om man inte tar hänsyn till etnicitet så kan – som SD, Avpixlat och Stefan Torssell säger idag – vem som helst ”bli svensk”, trots att vårt territorium har bebotts av etniskt homogena folk i tusentals år. Efter minst 5 000 år som folkstam säger nu invandringskritiker på Avpixlat att man inte ska basera en nation på etnicitet. En mer korkat påstående får man leta efter. Den som kritiserar Stefan Torssells bisarra åsikter raderas nästan automatiskt från Avpixlat.

Men kritiken mot Stefan Torssell stannar inte vid att han så totalt överger de etniska svenskarna. Torssell har aldrig anklagat sjuklövern för det stora landsförräderi som de har ägnat sig åt i 30 år. Istället ägnar han spaltutrymme åt att klaga på människor som vill göra något åt situationen i landet.

Stefan Torssell skriver:

”Nationalsocialister vill repatriera människor beroende på etnicitet.”

Först och främst förundras man över att han inte kallar dem nazister, vilket de i folkmun oftast kallas, att jämföra med när homosexuella i folkmun kallas bögar. Är man homosexuell så står man ut med att kallas bög. Är man nationalsocialist (och försvarar Hitlers politik även efter 1939) så står man ut med att kallas nazist.

Stefan Torssell använder sig av ett fult grepp. Han försöker sammankoppla en önskan om att repatriera oönskade invandrare med nazism. Han vill ge sken av att endast nazister vill repatriera ovälkomna invandrare och att en önskan om att genomföra en repatrieringspolitik skulle vara nazistisk. Det är rent struntprat och en medveten strategi och blanda ihop två företeelser som är skiljaktiga.

De flesta vet vad nazism är och de som brukar kallas nazister är de (relativt få) personer som försvarar de tyska nazisternas politik in absurdum, även krigspolitiken.

Som en parentes och utanför ämnet bör de som intresserar sig för andra världskriget läsa de skarpa och träffsäkra kortfattade analyser som Jan Milld nyligen skrivit på sin blogg:

Krig och sanning 1

Krig och sanning 2

Krig och sanning 3

Tyska lärdomar

Tyska gränsöverskridanden

När det gäller repatriering så har SD tidigare haft frågan som en del av sin politik. Det fanns från invandringskritiskt håll en vilja att rädda Sverige och att med hjälp av repatriering återställa ordningen i landet. Exakt när SD övergav den linje är lite oklart, men efter 2010 existerar inga sådana tankar längre i partiet. Viljan att rädda Sverige är alltså helt borta.

Är det då ”nazistiskt”, som Stefan Torssell tror, att vilja rädda Sverige genom att repatriera människor beroende på etnicitet? Det självklara svaret är att viljan att repatriera ovälkomna invandrare med främmande etnisk bakgrund inte har någonting med ”nazism” att göra. Det är en överlevnadsfråga.

Svenskarna (de etniska svenskarna inklusive de närbesläktade invandrare som utgjort vår nation) är på väg att förlora sitt land. Svenskarna har utsatts för politisk manipulation och hjärntvätt. Media och politiker har försökt få oss att tro att Sverige är ett allemansland som vem som helst kan få tillträde till oavsett bakgrund.

Det som kan rädda Sverige och svenskarna från förintelse är ett totalt invandringsstopp där endast ett mindre antal invandrare med samma etniska bakgrund som vi har kan få komma hit om de har bra referenser i övrigt. Det räcker tyvärr inte med att sådant invandringsstopp för att rädda Sverige. Det krävs också en tydlig repatrieringspolitik som ser till att minst en miljon invandrare återflyttas till sina hemländer eller till andra länder som vill ta emot dem. Att förespråka repatriering är fullt normalt för att rädda sitt hemland. Det är inte ”nazistiskt” vilket Stefan Torssell i sin enfald inbillar sig eller försöker inbilla sina läsare. Det är normalt att ett folk som tvångsockuperats av främmande militär makt eller genom påtvingad invandring av främlingar försöker göra motstånd och vill driva ut främlingarna ur landet.

UNHCR har hjälpt till att återflytta folk som flytt till andra länder så att de kan komma tillbaka hem igen när det är ordning i landet. Just nu genomför UNHCR i samarbete med Kenya en omfattande repatriering av somalier som flytt till Kenya. Önskemålet är att den politiken genomförs på frivillig väg, inte genom tvång. Men kenyanerna vill ha ut somalierna och hur det går kommer att visa sig.

Nyligen avslutades ett repatrieringsprogram för att flytta angolanska flyktingar från Botswana tillbaka till hemlandet. De fick ekonomisk och praktisk hjälp med att återanpassa sig.

155 000 liberier har repatrierats 23 år efter att inbördeskriget i Liberia bröt ut. Det har varit flyktingar i sitt eget land och nu återflyttats till sina hembygder.

Flyktingar som för över 20 år sedan kom från Rwanda till Pakistan och har nu flyttats tillbaka hem, trots att många av flyktingarnas barn är födda i Pakistan. De har hela tiden längtat hem till Rwanda och ser fram emot att få komma ”hem”.

Angolaner som flydde hemlandet på 1970-talet till olika grannländer har i stora skaror kunna repatrierats tillbaka till Angola sedan det blev fred i landet. 11 000 av dem har flyttats tillbaka från Kongo. Totalt flydde 600 000 angolaner under krigsåren och än idag repatrieras över 1 000 angolaner i veckan från olika länder. Allt med hjälp av UNCHR.

Förra året avslutades ett repatrieringsprogram där 24 000 mauretanier återflyttades från Senegal. Ungefär 60 000 mauretanier flydde i slutet av 1980-talet efter etniska konflikter och fortfarande pågår olika repatrieringsprogram för att återställa ordningen. 44 000 maliska flyktingar befinner sig i Mauretanien och kommer at behöva hjälp med repatriering hem till Mali.

Under 2010 återflyttades 100 000 afghanska flyktingar, som slagit sig ned i Pakistan, tillbaka till hemlandet. 2011 repatrierade över 60 000 afghaner från Pakistan. Pakistan huserar stora skaror afghanska flyktingar som kommer att repatrieras när det är möjligt. Flera länder i Asien har utarbetat program för att afghanska flyktingar ska kunna återvända.

Med hjälp av UNCHR genomförs jättelika repatrieringsprogram varje månad. De flesta repatrieringarna är baserade på etnicitet. Enligt Stefan Torssells logik är UNCHR och de regeringar som förordar eller genomför repatriering ”nationalsocialister”. Det säger sig själv att Stefan Torssell är ute och cyklar.

Repatriering är en fråga om att återställa ordningen. Många av de som kommit till Sverige som riktiga flyktingar vill säkert flytta hem igen. De som kommit hit under förespegling att vara flyktingar, vilket är över 90 procent av de som söker asyl, vill förmodligen inte tillbaka hem igen. Men det är vi svenskar som ska sätta dagordningen, inte de som mot vår vilja slår sig ned här.

Att driva frågan om repatriering är varken kontroversiellt eller komplicerat. Den extrema svenska politiken ger flyktingar permanent uppehållstillstånd från första dagen. Flyktingar och fjärrinvandrare får dessutom medborgarskap på kort tid utan några krav. Det ställer till en del problem, men dessa problem är inte så svåra att lösa.

En repatrieringspolitik handlar om att återställa det svenska Sverige så långt det är möjligt. Att göra Sverige lika homogent som det var innan massinvandringen började är att sträva efter för att Sverige och svenskarna ska överleva. Om vi accepterar fortsatt fjärrinvandring och fortsatt expansion av andra etniska grupper i vårt land som kommer vår nation ohjälpligt att dö. Men den inställning som globalisterna, sjuklövern och Stefan Torssell har så kommer det svenska Sverige att dö. Därför ska vi inte finna oss i deras förnekande av svensk etnicitet, vi ska inte finna oss i deras svenskfientliga attityder. Vi ska inrikta oss på att rädda Sverige och betrakta alla som förespråkar ett mångetniskt Sverige som fiender.

Vi ska inte finna oss i att någon förnekar att Sverige att svenskarnas land, oavsett om det är Avpixlat och Stefan Torssell som nekar oss den rätten eller om det är sjuklövern.

Sverige är svenskarnas land. Men också ett land för de skötsamma invandrare, vita människor med liknande etnisk bakgrund, som kommit från våra grannländer. Sverige är däremot inte ett land för stora skaror fjärrinvandrare av annan etnicitet.

Hur ska ett repatrieringsprogram genomföras? I första hand ska man signalera till alla fjärrinvandrare som har kommit hit att de inte har bjudits in av svenska folket utan att det är politiker som bjudit hit dem trots folkligt motstånd mot stor invandring. Sedan ska man signalera att många av de som har kommit hit inte ska få stanna här för evigt. Därefter uppmanar man alla som kommit hit som flyktingar att resa hem frivilligt och tar hjälp av UNHCR för att genomföra ett repatrieringsprogram. Alla som reser hem frivilligt ska då kunna få hjälp med återanpassning. När det gäller de som inte vill resa hem och vilka grupper som ska repatrieras så är en bra tanke att de som kom sist repatrieras först. Afrikaner och mena-invandrare i allmänhet är exempel på grupper som bör prioriteras när det gäller återanpassning till sina gamla hemländer eller andra länder som vill ta emot dem.

Häromdagen kom det fram att Israel tagit kontakt med UNCHR för att kunna bli av med sina afrikaner. Den judiska, starkt etnonationalistiska, staten vill bli av med minst 50 000 afrikaner som befinner sig i landet. Varken Stefan Torssell eller Sverigedemokraterna, som av någon anledning tycks hysa respekt för en etnisk grupp har haft några invändningar mot att Israel vill repatriera dessa afrikaner. Inte heller har Torssell eller SD haft några invändningar mot att UNCHR i samarbete med Israel frågade den svenska regeringen om Sverige vill ta emot ett antal av dem.

Att Fredrik Reinfeldt omedelbart skulle öppna dörren för dem är solklart. Att de judiska församlingarna i Sverige skulle stötta den israeliska åtgärden är lika självklart. Även svenska medier samtycker. Men de går helt fria från kritik. Varken SD, Stefan Torssell eller Avpixlat kritiserade den israeliska åtgärden att, istället för att skicka tillbaka afrikanerna till Afrika, låta dem få komma till Europa och Sverige. (Det var i stort sett bara Fria Tider som på ett adekvat sätt kommenterade överenskommelsen mellan Israel, UNHCR och Sverige.) UNHCR borde ha som huvuduppgift att återplacera flyktingar i sina hemländer, vilket de ofta gör. I det här fallet har såväl Israel, som Sverige och UNHCR begått allvarliga misstag. Den största skulden kan läggas på Israel som inte stoppade inflödet av afrikaner från början och sedan inte skickade tillbaka dem till Afrika. Efter det här beslutet kan Israel använda UNHCR för att bedriva en etnonationalistisk politik, medan exempelvis Sverige fortsätter att slå sönder den svenska befolkningens etnicitet – dessutom med hjälp av bloggen Avpixlat.

Stefan Torssell, är du dum i huvudet eller driver du med Sverigevännerna?

Stefan Torssell skriver på Avpixlat. Mycket av det han skriver är intressant och läsvärt. Men han har en egenhet som är svår att begripa sig på. Han försvarar nämligen ett mångetniskt samhälle. Globalisterna med George Soros och Peter Sutherland i spetsen vill inget hellre än att söndra vår etniska homogenitet och skapa mångetniska samhällen. Amerikansk utrikespolitik går sedan början av 1990-talet ut på att splittra de etniskt homogena nationalstaterna i Europa. Det är ett mjukt folkmord de ägnar sig åt och dessvärre finns det invandringskritiker som försvarar en politik som innebär att de etniska svenskarna trängs undan i sitt eget land. Stefan Torssell är en av dem.

I sin senaste krönika resonerar han kring hur vårt samhälle förändras till det sämre. Torssell skriver:

På 1960-talet kunde en helt vanlig arbetarfamilj leva på en inkomst. I dag räcker inte ens två inkomster. Lånen tar vid där inkomsterna saknas.

Det är bara en liten del av befolkningen som har så mycket pengar över att de kan leva skuldfritt. Att skaffa sig en bostad och arbeta sig skuldfri är i det närmaste omöjligt för dagens ungdom.

Det är en av flera riktiga iakttagelser som Torssell gör när det gäller hur vårt samhälle förändras, men så snart det kommer till de viktigaste av alla frågor så är han helt befriad från varje form av analysförmåga. I frågor kring etnicitet och invandring förefaller Torssell vara etniskt blind och utan förmåga att koppla samman de demografiska frågorna med etnicitet. Han visar också en likgiltighet för det faktum att etniska svenskar trängs undan i sitt eget land. Ännu märkligare är att han framställer viljan att bevara den etniska homogeniteten som vi haft i minst 5 000 år som ”farlig”. Det som vi historiskt sett har varit stolta över och som är Sveriges främsta styrka är han liksom sjuklövern beredd att överge. När man trodde att Avpixlat hade skribenter som försvarade det svenska Sverige, eller åtminstone vill motverka framväxten av ett mångetniskt Sverige, så får vi höra av en av Avpixlats främsta skribenter att det är ”farligt” att grunda medborgarskap på etnicitet.

Svenskt medborgarskap har grundat sig på arv och etnicitet i alla tider. Vårt folk har varit etniskt homogent och det har varit en styrka. Enligt Torssell har Sverige varit på ”farlig väg” i 5 000 år eftersom det är minst så länge som vi varit etniska homogena.

Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.

Tage Erlander 1965.

Vad Tage Erlander sade 1965 är vad alla svenskar hållit med om i alla tider fram till vår tid. Först idag, som en följd av många års hjärntvätt, har svenskarna tappat orienteringen och begriper inte längre vad som är bäst för landet och folket. Från bilderbergarna George Soros och Peter Sutherland får vi höra att våra europeiska nationer ”måste” bli mångetniska och att våra tidigare etniskt homogena nationer ”måste” upphöra att vara etniskt homogena.

peter_sutherland_2012
Vi svenskar och andra europeiska folk är dagligen utsatta för kampanjer i media som delvis är styrda av de globalister som vill skapa mångetniska samhällen och ta död på etniskt homogena nationalstater.

Det är en orkestrerad politisk kampanj, eller egentligen flera olika kampanjer, som har ett gemensamt mål och det målet är ett Sverige och Europa som tagits över av globalister. Det är ett Europa där de europeiska folken har trängts tillbaka i sina egna nationer och där de egna nationerna fylls upp av etniska främlingar från fjärran länder. Det är nationer där de infödda folken trängs undan i snabb takt.

I Sverige är den demografiska förändringen chockerande stor. Från att ha varit ett nästan 100 procent etniskt svenskt Sverige har idag över 30 procent av alla invånare mellan 0 – 44 år utländsk bakgrund. Om man är invandringskritiker borde man rimligen vilja sätta stopp för detta demografiska förfall och önska att Sverige antingen återigen blir etniskt homogent eller så önskar man i alla fall att det demografiska förfallet inte fortsätter. Men Stefan Torssell vill inte stoppa övergången till ett ännu mer mångetniskt Sverige. Han försvarar istället den utvecklingen.

Blanda upp och förstöra är globalisternas politik. Om man är invandringskritiker och inte ser att propagandan för mångetniska samhällen leder till mångetniska samhällen och att det i exempelvis Sveriges fall leder till att etniska svenskar trängs undan i sitt eget land så är man antingen blind och döv eller väldigt korkad. Jag vet inte vad man ska säga om Stefan Torssell, men någon allvarlig brist i omdömet har han definitivt.

Stefan Torssell skriver i den senaste krönikan:

Att grunda medborgarskap på etnicitet är en mycket farlig väg. Även om en människas egen etnicitet ofta blir avgörande för den människans kulturella val i livet, så får vi aldrig acceptera att en nation baseras på etnicitet. Historien visar så många avskräckande exempel att vi inte ens bör tänka tanken.

Det är inte förvånande att det är en skribent på just Avpixlat som skriver så. Avpixlat anses av många vara en opålitlig blogg där man styr den Sverigevänliga opinionen åt fel håll. Det finns visserligen många skribenter på Avpixlat som håller hög kvalitet på sina texter, men om det slutar med att bloggen överger en Sverigevänlig politik och överger de etniska svenskarna – som SD redan har gjort fast de flesta i väljarkåren inte fattat det – och antar ett globalistiskt synsätt på våra samhällen så måste fler börja inse att Axpixlat inte bara sviker oss svenskar – de förråder oss.

Om det är farligt att grunda medborgarskap på etnicitet så måste det betyda att Torssell anser att alla etniskt homogena samhällen är farliga. Det måste också betyda att alla de nationer som innan mångkulturen stadfästes befann sig på en farlig väg. När Tage Erlander och andra politiker i Sverige framhöll det etniskt homogena Sverige som ett föredöme så hade Torssell – om han kunde vrida klockan tillbaka – skällt ut Erlander och sagt att han befann sig på ”en mycket farlig väg”.

När Sverige och de flesta andra vita länder baserade medborgarskap på etncitet var de på ”en farlig väg”. När de små trygga nordiska ösamhällena Island, Åland och Färöarna tidigare var noga med att inte ge medborgarskap till etniska främlingar, befann de sig på ”en mycket farlig väg” då? Är Åland på väg att bli ett bättre samhälle nu när det självstyrande samhället är på väg att överge sin homogenitet och bli mångetniskt? Torssell kanske kan skriva till den åländska talmannen Britt Lundberg och gratulera henne för att hon öppnat för att göra Åland mångetniskt. Som ett led i den politiken börjar Åland nu att ta emot flyktingar från Syrien. Den lilla etniskt homogena åländska befolkningen ska kanske vara tacksamma över att politikerna ändrar på de demografiska förhållandena.

I själva verket är det en farlig väg att gå när man överger sin etnicitet. Det är precis vad globalisterna önskar och vad de intensivt arbetar för. Att det då och då dyker upp Sverigevänner som inte är så bra på att ifrågasätta utvecklingen till ett mångetniskt samhälle är inte så förvånande. Det finns idioter överallt. Men när man så aktivt tar ställning mot massinvandring som Torssell ändå gör och samtidigt försvarar ett mångetniskt samhälle så är man tanklös, korkad eller rentav illasinnad. Eller så har man en svenskfientlig agenda. Att medverka till att söndra vår etnicitet är svenskfientligt.

Att ta ställning för ett mångetniskt Sverige innebär att man godkänner att de etniska svenskarna försvinner och ersätts av andra folk. Har inte Stefan Torssell besökt Rosengård eller Rinkeby? När vi avvecklar svenskarnas Sverige så är det sådana mångetniska samhällen vi får. Har Torssell besökt Vellinge någon gång? Vad är problemet med att det bor så många etniska svenskar där? Är det en ”farlig väg ” som Vellinge vandrar på om de inte vill släppa in andra etniska grupper i kommunen?

Sverige har varit ett tryggt land på grund av den etniska homogeniteten. Vi känner vår befolknings kvaliteter på gott och ont och det har varit vår styrka. Den etniska homogeniteten har varit nationens sammanhållande kitt.

Stefan Torssell förtydligar sig med följande häpnadsväckande mening:

En nation ska upprätthållas med kultur, traditioner och goda seder och inte genom etnicitet.

Men, Stefan, det är ju etniciteten som är den kraft som utgör en nation. Vad är en nation utan ett folk? Den svenska nationen och det svenska folket har varit lika synonyma som andra folk har varit med sina nationer. Om en Japan eller Kines skulle få höra att etniciteten är betydelselös för att upprätthålla nationen så skulle han be dig dra åt helvete. Om en kurd eller turk får höra det undrar de om du är riktigt klok. En svensk ska inte heller behöva tåla att du säger att vår svenska nation inte ska upprätthållas genom sin etnicitet. Att du är beredd att så totalt överge de etniska svenskarna är inte bara skrämmande, det gör dig till en förrädare. Du står på samma sida som globalisterna och det är skrämmande. Etniciteten är vår främsta värdegrund och den vill du överge. Etniciteten har följt oss i tusentals år genom arvet från våra fäder, men det arvet vill du överge. Du säger att nationen ska upprätthållas med ”kultur och traditioner”. Men både kulturen och traditionerna har varierat från tid till annan tid och dessutom varierat lokalt. Det finns ingen svensk kultur som kan jämföras i stabilitet och långsiktighet på samma sätt som vårt mångtusenåriga etniska arv. Det stolta arv som Stefan Torssell vill överge.

Från och med nu är det omöjligt att ta Stefan Torssell på allvar. Han spelar på samma planhalva som de svenskfientliga och är beredd att fortsätta med en politik som leder till de etniska svenskarnas undergång. Det är förräderi.

%d bloggare gillar detta: