Etikettarkiv: rasism

Antirasisternas sanna ansikte

Svarta mest rasistiska enligt amerikansk undersökning

När media och politiker i Sverige påpekar att det finns rasister i vårt land så glömmer de bort några väsentliga fakta. Svenskarna är det minst rasistiska och minst nationalistiska folket i världen. Inget annat folk är så oikofobiskt som just svenskarna. Men media vill förinta alla former av nationell identitet och etnisk medvetenhet i Sverige.

racial-diversity-580x350Håller vita människor på att drunkna i ett främmande folkhav?

Deras metod för att ta död på det svenska folket går ut på att anklaga varje medveten svensk för att hysa fördomar och illasinnade tankar om andra folk. I själva verket är den enda möjligheten att slå tillbaka mot mediernas kampanjer att visa mer etnisk medvetenhet och tydligare ta ställning för svensk nationell identitet.

I USA finns det flera undersökningar som visar att de vita är mindre rasistiska än de flesta andra folkgrupper i landet. Det är en följd av systematisk hjärntvätt där etnisk nationalism är tillåten hos alla folk utom de vita.

Under president Obamas valkampanjer framkom med stor tydlighet att många röstar efter etniska skiljelinjer. Så många som 95 procent av de svarta röstade på Obama och som främsta skäl uppgav många att de röstade på honom för att han var svart. Även vita röstade efter etniska linjer, men inte i samma utsträckning som svarta och andra minoriteter.

I en undersökning som gjordes av Rasmussen reports fick amerikaner svara på frågor om etnisk identitet och rasism. Frågor ställdes till 1 000 amerikaner i telefonintervjuer den 1 och 2 juli 2013.

Frågorna som ställdes löd:

1. Är de flesta vita amerikaner rasister?
2. Är de flesta svarta amerikaner rasister?
3. Är de flesta latinamerikaner (hispanics) rasister?
4. Har du någonsin blivit anklagad för att vara rasist?
5. Refererar begreppet rasism till diskriminering av ett folk mot ett annat folk eller refererar rasism enbart till vita människors diskriminering mot minoriteter.
6. Hur skulle du beskriva rasrelationerna i USA idag, utmärkta, bra, hyfsade eller dåliga?
7. Blir resrelationerna i USA bättre eller sämre?
8. Är det möjligt för folk av olika raser i USA att ha en öppen och ärlig diskussion om rasfrågor?
9. Anser du dig själv vara mycket konservativ, ganska konservativ, moderat, ganska liberal eller mycket liberal?

Svaren som gavs visade på en tydlig skillnad på hur man uppfattar de olika rasernas självmedvetenhet. Hela 37 procent av amerikanerna ansåg att de svarta är mest rasistiska medan bara 15 procent uppfattade de vita som mest rasistiska.

49 procent av de konservativa amerikanerna uppfattade de svarta som mest rasistiska medan bara 12 procent av dem såg de vita som mest rasistiska. Även när man utgick från etnicitet så blev resultatet ungefär detsamma. När svarta fick säga vilka de uppfattade som mest rasistiska som ansåg 31 procent av dem att svarta var mest rasistiska. 24 procent av de svarta ansåg att vita var mest rasistiska. När frågan ställdes till vita så ansåg 38 procent att svarta är mest rasistiska och 10 procent ansåg att vita var mest rasistiska. 17 procent av de vita ansåg att latinamerikaner (hispanics) var mest rasistiska.

När det kommer till politiska väljargrupper så ansåg 27 procent av liberala väljare att vita är mest rasistiska, medan 21 procent av dem ansåg att svarta var mest rasistiska.

32 procent av amerikanerna tror att rasrelationerna kommer att försämras, 29 procent tror att de kommer att förbättras och 35 procent att det kommer att vara som nu även i framtiden. Jämfört med tidigare undersökningar så tror fler på försämrade rasrelationer. Av de svarta tror 39 procent att rasrelationerna kommer att blir ännu sämre.

Undersökningen visade också att en majoritet av amerikanerna anser att program för ”affirmative action” (omvänd diskriminering) diskriminerar vita och anser att antagningen till högskolor ska baseras på betyg, inte på ras.

Sedan högsta domstolen har godkänt samkönade äktenskap har förtroendet för domstolen fallit till lägsta nivå. 30 procent av amerikanerna anser att domstolen gör ett dålig jobb.

Undersökningen speglar den verklighet som visar att vita människor är betydligt mindre rasistiska – eller etniskt medvetna om man så vill. I Sverige och på andra håll uppmuntras etniska minoriteter att arbeta för sina intressen, men när vita gör det så kallas det rasism. Varje vit man eller kvinna som vill hävda vita eller nationalistiska intressen riskerar stigmatisering, men minoriteter som hävdar sin etnicitet och är stolt över den hyllas. Resultatet av denna och andra undersökningar som visar att vita inte vågar hävda sin identitet är ett resultat av många års hjärntvätt i globalistiska medier.

När det gäller svenskarna så är vi det minst nationalistiska folket i värden. En konsekvens av det är att vi överger vårt eget folk och låter andra folk med större etnisk medvetenhet ta över landet. Nu behöver vi mer av etnisk medvetenhet och mer av nationell stolthet, inte mindre.

Källa: Rasmussen reports

A Conversation About Race

%d bloggare gillar detta: