Peter Sutherland är en av många globalister bakom mångkulturen

Det finns många för allmänheten okända människor som arbetar aktivt för att upplösa de etniskt homogena europeiska nationerna. Om man påpekar att det finns dolda makthavare som är så mäktiga att de nästan ensamma kan förändra världen är det inte många som tror på det. Om man säger att det finns hemliga sällskap som vill styra världen i en viss riktning så låter det nästan osannolikt. Men om man sätter sig in i hur vissa mäktiga personer agerar så inser man att dolda makthavare verkligen existerar.

Att vi uppfattar dem som dolda beror mest på att de inte får någon publicitet i de stora medierna och att allmänheten därför inte känner till deras existens. Men de finns i högsta grad. En av många dolda makthavare är Peter Sutherland, om honom ska vi berätta här.

Peter Sutherland föddes i Dublin på Irland den 25 april 1946. Fadern har brittisk och skotsk bakgrund medan modern har irländsk bakgrund. Han är gift med den spanskfödda Marjua och har tre vuxna barn. Han läste juridik vid University College Dublin och i ungdomen spelade han rugby i universitetslaget och var lagkapten i Landsdowne Football Club. Efter att han i mitten av 20-års åldern lämnade sin aktiva roll som spelare har han fortsatt att vara medlem i LFC.

Peter_sutherland2

År 1973 gav han sig in i politiken och stod som kandidat för partiet Fine Gael i Dublins Nordvästra distrikt där han erhöll 6,2 procent av rösterna (1 969 röster) vilket inte räckte till för att bli vald. Fine Gael betyder ungefär ’irländska folket’ och skulle kunna översättas som ’irländska folkpartiet’. Partiets ursprungliga politik var att stödja irländsk självständighet och att Irland skulle bli en självstyrande del inom det brittiska samväldet. Partiet anses av många står till höger om mitten men har haft Labour Party (Socialdemokraterna) som sin främsta samarbetspartner. Ideologiskt kallas partiet kristdemokratisk, liberalkonservativt, socialkonservativt och pro-europeiskt. Partiet är idag en stark förespråkare för Europeiska Unionen och i valet 2011 fick Fine Gael och Labour Party tillsammans 36,1 procent av rösterna och 76 platser (av 166) i parlamentet. I Europaparlamentet sitter de i samma grupp som moderaterna och Kristdemokraterna, gruppens namn är The Group of the European People’s Party (Christian Democrats), förkortat EPP Gruppen.

Garret FitzGerald

År 1981 blev Peter Sutherland den yngste justitieministern på Irland och tjänstgjorde under två regeringar som leddes av Garret FitzGerald. Under sin andra regering arbetade FitzGerald för att liberalisera det irländska samhället. Han försökte göra det lättare för par att skiljas men mötte motstånd, dock lyckades han liberalisera lagarna om användning av preventivmedel. En anti-abort klausul som erkände rätten till liv för de ofödda lades till i den irländska konsitutionen efter en folkomröstning, trots att FitzGerald avrådde.

Under sommaren 1986 förslog FitzGerald en folkomröstning för att liberalisera skilsmässolagarna. Opinionsmätningar visade att två tredjedelar av irländarna stödde en liberalisering av lagarna så att skilsmässa skulle kunna tillåtas. Sedan 1937 var skilsmässa förbjudet och FitzGerald var den som först gick ut med att försöka liberalisera de stränga lagarna. Det 26 juni 1986 hölls folkomröstningen och en överväldigande majoritet 935 834 (63, 5 procent av rösterna) var emot att liberalisera lagarna – och 538 279 för att liberalisera lagarna. Hur opinionsmätningarna gjordes och hur frågorna ställdes kan man diskutera i efterhand, men någon form av manipulation måste det ha varit frågan om eftersom skillnaderna mellan opinionsundersökningarna och valresultatet var så stora.

Efter att FitzGerald avgick som ledare för Fine Gael och helt och hållet från politiken 1992 fortsatte han som opinionsbildare och skribent i The Irish Times. Tidningen var från början protestantisk nationalistisk med blev sedermera en röst för irländsk unionism för att återigen ändra skepnad och bli politiskt liberal, som så många andra tidningar i Europa och västvärlden. År 1994 besökte FitzGerald bilderbergkonferensen och direkt efter mötet träffade han New Yorks ärkebiskop kardinal O’Connor i New York och den demokratiske f.d. guvernören Michael Dukakis. Vad de talade om vet man inte, men det är just bud av det slaget som har betydelse då något informellt men viktigt meddelande från bilderberggruppen ska framföras. FitzGerald har deltagit i flera möten med gruppen.

När Irland skulle folkomrösta om Nice-fördraget 2002 kom FitzGerald ut som en aktiv kampanjarbetare för ja-sidan. När Lissabon-fördraget blev föremål för omröstning 2009 så fanns FitzGerald där på ja-sidan och ville att Irland skulle fortsätta med en politik som innebar mer nationell upplösning.

garret_fitzgerald

Garret FitzGerald är en av många politiker som har deltagit i konferenser med Bilderberggruppen och hans besök på konferensen 1985 ledde till många spekulationer om att han senare gick deras ärenden i politiken. Många politiker som besöker bilderberg-konferenser är eller blir involverade i politik- eller storfinansbranschen på ett eller annat sätt.

År 1999 kom det fram att två banker, Allied Irish Banks (AIB) och Ansbachers Banks, sex år tidigare hade skrivit av skulder på 200 000 pund som FitzGerald var skyldig dem. Han hade råkat i finansiella svårigheter efter att flygplatsuthyraren GPA, där han var aktieägare gick omkull. FitzGerald påstod att han som politiker inte fått eller givit några favörer av eller till någon trots den märkliga avskrivningen. Andra politiker i samma situation hade inte fått sina skulder avskrivna.

När skulderna skrevs av var partikollegan Peter Sutherland chef för AIB, men FitzGerald gjorde gällande att han inte var inblandad i avskrivningsaffären. Sutherland hade tidigare varit chef för GPA och justitieminister i FitzGeralds regering och 1985 utsågs Sutherland till EU-kommissionär. En tribunal undersökte om det fanns några oegentligheter förknippade med dessa händelser men kunde inte upptäcka något.

Höga politikers kontakter med finanseliten är inte alltid kända för allmänheten. Mäktiga finansmän vill gärna ha bra kontakt med politiker för att försäkra sig om att deras egna intressen kan få en framskjutande plats när olika politiska beslut tas. Mäktiga politiska intressen finns också bakom stora mediakoncerner för att medierna ska lobba för den politik som finanseliten önskar uppnå.

Garret FitzGeralds son Mark blev senare involverad i en rad företagstransaktioner och gjorde sig stora förmögenheter på den irländska bostadsbubblan, var chef för fastighetsportalen MyHome.ie som Sherry Fitz startade 2001. My Home såldes till The Irish Times 2006 för 40 miljoner Euro. Det spekulerades i att bara en slutens krets av mäktiga finansmän kunde göra sådana transaktioner möjliga.

Peter Sutherland fick 125 miljoner pund under ett år

Sutherland har ett antal fina utmärkelser, hur han har kunnat få dem kan man spekulera i men de indikerar sambanden mellan honom och makthavare i många länder. Han innehar Europaparlamentets guldmedalj, den brasilianska orden Rio Branco, Hederslegionen, spanska storkorset, belgiska Kung Leopold II:s storkors, Portugals storkors av Dem Henrique och en hel rad andra utmärkelser i form av doktorsexamen, certifikat, grader i ordenssällskap etc etc.

Det var när han orienterade sig i EU-politik som han fick mäktiga vänner som bl.a. hjälpte honom att bli generaldirektör för GATT och sedan för WTO. Det dröjde inte länge innan globalisten Michael Cantor utsåg Sutherland till en av världens mest inflytelserika globalister. Cantor arbetade för Clinton/Gore-kampanjen 1992 och var Handelminister 1996 och 1996 och en av grundarna av globalistorganisationen WTO (World Trade Organization) som idag försöker knyta så många stater som möjligt till sig som ett led i att strömlinjeforma politiken i så många länder som möjligt. Nyligen gick Ryssland med i WTO efter långa förhandlingar, vilket får ses som en seger för bilderbergarna och en förlust för Rysslands nationella intressen.

Peter Sutherland är eller har varit med en rad inflytelserika eller mäktiga företag och organisationer. Han har varit styrelseordförande i British Petroleum fram till 2009 då han lämnade över stolen till Carl-Henrik Svanberg som varit styrelseordförande för Ericsson och dragits in i den globala maktelitens sällskap.

Han är styrelseordförande i Goldman Sachs International, ordförande i Trilateral Commission och styrelsemedlem i Bilderberggruppen. Han är dessutom finansiell rådgivare åt Vatikanstaten vilket tyder på att även Påven ingår i de mäktiga internationella nätverken. Han finns med i toppskiktet av Council on Foreign Relations, World Economic Forum och Pilgrims Society. Många har undrat varför påven Benedictus XVI avgick, men att det finns kopplingar till hans samröre med Peter Sutherland och bilderbergarna kanske är att spekulera lite för vilt. Däremot fick Sutherland beröm från ärkebiskopen i Dublin 2006 som ansåg att Sutherland var ytterst lämpad att assistera Påven. Bilderbergarna har sina tentakler överallt.

Som ett led i globaliseringen fick Libyens diktator Gaddafis son en doktorsexamen från London School of Economics där Sutherland var ordförande. Som tack fick Sutherlands skola 1, 5 miljoner pund och ett kontrakt värt över 2 miljoner pund för att utbilda libyska statstjänstemän.

År 1999 – bara under ett år – erhöll han 125 miljoner pund från Goldman Sachs i bonus. Det är visserligen enorma pengar som han tillskansar sig från olika styrelseuppdrag, men hans arbete för att globalisera världen är större och viktigare för honom. Pengarna används till nya globaliseringsprojekt. Han mål är att radera ut historiska gränser, nationella identiteter och lagar som hindrar varor, kapital och människor att flöda fritt mellan olika länder. År 2007 sade han att ”motstånd mot ökad globalisering är moraliskt oförsvarbart”. Så talar en fanatiker som inte accepterar andra än sina egna åsikter.

Peter Sutherland är en märklig man. Han är född och uppvuxen på Irland men lider av total brist på fosterlandskärlek. Han känner ingenting för varken det specifikt irländska, brittiska, tyska, italienska, eller skandinaviska utan vill att alla europeiska nationer och folkliga identiteter ska upplösas. Han vill se ett Europa som är blandat och menar att han nu medverkat i den mest ”ädla processen på 1 000 år” när han arbetar för nationalstaternas upplösning. Sutherland kan inte se människor, kulturer och nationer utan han ser bara siffror och balansräkningar.

För Sutherlands vidkommande är mångkultur inte bara ”oundvikligt” utan det är djupt önskvärt att blanda ut de homogena folken med andra etniciteter. Det är en ytterst medveten strategi som Sutherland – och många andra globalister – ägnar sig åt med full kraft. När han talade i det brittiska överhuset så framgick det att Sutherland vill att EU skulle vara tydliga och ännu mer aktiva med att undergräva den etniska homogeniteten i nationalstaterna.

Fri rörlighet innebär för Sutherland inte bara att de europeiska nationalstaterna ska upplösas och att folk i Europa ska kunna flytta kors och tvärs efter eget gottfinnande utan också att folk från andra kontinenter ska kunna flytta fritt till vilket land i Europa de vill. Han anser att inget land ska ges möjlighet att säga nej till att ta emot invandrare utan de ska vara skyldiga att släppa in alla som vill komma. Det skulle i praktiken kunna innebära fri massinvandring från Afrika till hans eget födelseland Irland och några invändningar mot det tycks han inte ha.

I januari 2006 utnämndes Peter Sutherland av FN:s generalsekreterare Kofi Annan till FN:s ansvarige för Migrationsfrågor. Han blev också ansvarig för att lansera Global Forum on Migration and Development (GFMD), en organisation öppen för alla medlemmar i FN som ska hjälpa regeringarna i samtliga länder att förstå ”hur migration kan vara fördelaktigt för utveckling”.

I december 2006 blev GFMD en del av FN-arbetet och organisationen lanserades i Bryssel 2007. Peter Sutherland som även av många brittiska politiskt korrekta medier anses vara en sällsynt extrem globalist hade nu vunnit erkännande och kunde gå vidare med sina migrationsprojekt. En brittisk tidning skrev om honom att ”han kommer en dag att dö rik, men han kommer att ha förstört mycket i världen”. Något sådant skulle svensk dagstidning aldrig kunna skriva.

Peter Sutherland i kampanj för Lissabonfördraget

Peter Sutherland höll den 24 juni 2009 ett möte för medlemmar i The Institute of International and European Affairs (IIEA) om Lissabonfördraget. I juni 2008 fick irländarna rösta om Lissabonfördraget och röstade nej.

I samband med att globalisterna hade lyckats få till stånd en ny folkomröstning hösten 2009 så var det viktigt för dem att vinna den här gången. När Sutherland höll sitt möte och sitt tal så var det inte fråga om att irländarna skulle få en chans att höra olika argument och sedan välja ja eller nej. Nu handlade det om att mer aggressivt driva en ja-linje så att globalisterna kunde få sin vilja igenom. Det stod redan klart att folket inte gillade tanken med varken EU eller Lissabonfördraget och den inställningen framträdde rätt tydligt i irländska medier. Men det är globalisterna som har makten och pengarna och det är de som mest effektivt kan föra ut ett budskap, annonsera och bekosta dyra reklamkampanjer.

Sutherland förklarade för medlemmarna i IIEA vikten av att låta kapital och människor få flöda fritt och vikten av att Irland fullt ut blir en del av den europeiska ”gemenskapen”. Sutherland var förvånad över att utgången 2008 resulterade i ett Nej trots att större delen av den politiska eliten och större delen av näringslivet lobbat för ett Ja.

Peter Sutherland vill underminera etnisk homogenitet

När Peter Sutherland talade till House of Lords (överhuset) i det brittiska parlamentet i juni 2012 så framträdde denne makthavares åsikter på ett både tydligt och skrämmande sätt. Han påstod att invandring är ”en viktig dynamik för ekonomisk tillväxt” för vissa EU-länder men att ”det är svårt att förklara det för medborgarna i dessa länder”. Sutherland nämnde att argumentet om ”en åldrande eller sjunkande inhemsk befolkning används, men har kritiserats av politiker som inte gillar framväxten av mångkultur”. Han framhöll att man inte kan använda sig av graden av homogenitet som argument ”eftersom länderna måste bli mer öppna”. En stor och varierad etnisk befolkning är vad Sutherland efterlyser och han ser Storbritannien som ett föredöme på det området.

Han sade att USA, Australien och Nya Zealand är migrationsländer och därför lättare kan hysa folk från annan bakgrund än vår egen. Han menade också att Europeiska Unionen måste göra sitt bästa för att underminera etnisk homogenitet genom att öppna för mer omfattande invandring.

peter_sutherland_2012

I ett tal för London School och Economics, där han är ordförande menade han att länder inte längre bör kunna välja vilka man ska ta emot eller inte ta emot utan att migranterna ska kunna välja fritt till vilka länder de vill flytta. Sutherland var också mycket kritisk till att brittiska regeringen ens talar om en minskning av invandringen genom att införa hårdare visum-kontroller. Han menade att Storbritannien riskerar att ”förstöra sin status som tolerant och öppet samhälle” och att sådana restriktioner skulle kunna skada landet. Han varnade också för att Storbritannien riskerar att skicka fel signaler till potentiella studenter som vill studera i Storbritannien. Sutherland framhöll också att det är viktigt att EU slutar fokusera på högutbildade migranter och menade att alla oavsett bildningsnivå bör kunna få åka vart de vill.

Bilderbergare vill öppna Sverige för ännu mer invandring

Det obehagliga är att bilderbergaren Peter Sutherland och många andra av hans sort aldrig får kritiseras i svenska medier. Den svenska allmänheten får inte veta vilka galna människor det är som styr vår värld och kontrollerar den politiska utvecklingen. När någon påstår att det är bilderbergare som agerar för globalism, som exempelvis Peter Sutherland, så tror de inte på det. Men sådana som Peter Sutherland – och George Soros, bara för att nämna ytterligare en person – finns i verkligheten, de är i högsta grad aktiva med att förstöra Europa och slå sönder nationalstaterna. Om folk inte får upp ögonen för vilka onda krafter som ligger bakom så kommer de onda krafterna att vinna.

peter_sutherland_journal

När en organisation av det här slaget sorterar under FN-flagg så är det många som väljer att betrakta den som en auktoritet som man bör respektera och följa. Det är just det som gör organisationer som GFMD så farliga. De flesta av oss böjer oss för dem och följer deras direktiv. GFMD arbetar på regeringsnivå och det är de ledande politikerna de vill nå ut till och det är de ledande politikerna som de vill få att anamma GFMD:s policy om att öka invandringen och upplösa nationsgränserna.

tobias_billstrom_peter_sutherland
Tobias Billström och Peter Sutherland

Den 31 januari i år anordnade Regeringskansliet en lansering av ordförandeskapet i GFMD i Stockholm. Syftet med lanseringen är att sprida kännedom om GFMD och det svenska ordförandeskapet i hela organisationen samt att informera om den svenska politiken ”för migration och utveckling”. Syftet med lanseringen är också att ”öka medvetenheten bland svenska aktörer i svenska ordförandeskapet och inspirera till aktivitet inom sambandet migration och utveckling.” Under lanseringen deltog Migrationsminister Tobias Billström och statssekreteraren Sofia Strand (som är sekreterare till biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som deltog i en konferens med Bilderberggruppen 2012) i en paneldiskussion med Peter Sutherland, som nu har den respektabla titeln FN:s särskilda representant för migration och utveckling. Total fanns 130 personer på plats som representerade svenska myndigheter, det civila samhället och den privata sektorn, internationella organisationer och representanter från ambassader i Stockholm samt media. Mötet leddes av globalisten och ”migrationsexperten” Khalid Koser, biträdande direktör och dekanus vid Genève Centre for Security Policy. En andra paneldiskussion hölls även som fokuserade på svenska aktörer och hur de kan engagera sig i frågor som rör migration och utveckling under de kommande 18 månaderna av svenskt ordförande.

Hela det officiella Sverige är alltså just nu involverade i hur vi i enlighet med GFMD:s riktlinjer ska kunna öka migrationen till Sverige. De kommer att se till att Sverige inte längre ”stänger dörren” oavsett vem som knackar på och de har för avsikt att hålla dörren öppen för varje trashank som vill komma hit. Det är ingen slump att migrationsminister Tobias Billström var närvarande och att han upprepade propagandafrasen ”migration och utveckling” som om det vore en naturlag att invandring alltid medför ”utveckling”, vilken naturligtvis inte är sant. Peter Sutherland intervjuades också av Regeringskansliet och framhöll hur viktigt det är att det finns kontakter mellan de länder som tar emot migranter och de länder som migranterna lämnar. Han nämnde inga konkreta exempel men man kan anta att när Sverige nyligen öppnade en arbetsförmedling i Etiopien för att underlätta för afrikaner att komma till Sverige så var det en sådan åtgärd som GFMD efterlyser.

Peter Sutherland framhöll också att det är viktigt att ”handskas med xenofobin”, dvs. invandringskritiken, som man möter. Att skapa strukturer för att kunna ta emot fler invandrare, fler lågutbildade invandrare och invandrare i stor omfattning är det viktiga för GFMD och det är vad Sutherland vill att Sverige ska förbereda sig för. Sverige kommer att vara ordförandeland för GFMD i 18 månader framöver och under den tiden kommer den svenska invandringspolitiken att ha liberaliserats ytterligare. Dessutom kan vi vara helt säkra på att invandringskritiker kommer att möta ett större motstånd än tidigare, inte bara från politiskt håll utan från de globalistiska medier som stöder regeringens samarbete med GFMD och en ännu mer liberal invandringspolitik. Mer resurser kommer att satsas inte bara på invandring utan på att möta motståndet mot invandring.

Sverigedemokrater och deras likasinnade i andra europeiska länder kommer alltså att möta hårdare motstånd och den enda medicinen man kan rekommendera sådana partier är peka ut sina fiender mera tydligt så att gemene man fattar vad som pågår. Den här texten om Peter Sutherland är ett led i ett sådant upplysningsarbete och det är bara att hoppas att folk läser den och förstår allvaret i hur bilderbergare, globalister och andra internationella makthavare arbetar. Ingen kommer att få läsa det här i någon pk-tidning och ingen kommer att få veta något om hur Peter Sutherland jobbar, varken TV eller radio kommer att upplysa någon om det. Istället kommer svenska medier att motarbeta invandringskritiker och på det sättet ge indirekt stöd åt de farliga makthavare som vill slå sönder våra nationer. Därför måste varje enskild journalist som direkt eller indirekt går globalisternas ärenden avslöjas som de medlöpare de är. Här är det endast alternativa medier vi kan räkna med, pk-pressen stöder globalisterna och multikulturalisterna oavsett deras partifärg. Om SD vore kloka så skulle de satsa mer pengar på stöd till tidningar och websidor som stöder dem, exempelvis Dispatch International, Avpixlat, Fria Tider och några till. SD och den invandringskritiska opinionen har allt att vinna på att alternativa medier blir starkare.

Peter Sutherland och Cecilia Malmström

I augusti 2012 skrev Peter Sutherland en artikel tillsammans med den svenska EU-kommissionären, extremliberalen Cecilia Malmström som står Sutherland så nära politisk att det finns fog att säga att hennes åsikter om invandring inte bara är totalt ansvarslösa utan de är direkt dåraktiga. Cecilia Malmström tillhör den sortens obehagliga politiker som inte lyssnar på andra utan är beredd att köra över alla politiska motståndare och tysta dem med vilka medel som helst.

Sutherland & Malmström skriver att ”Europa befinner sig i en besvärlig situation när det gäller invandring”. Med ”besvärlig situation” menar de att det finns partier som genom sin politik hindrar ett fritt flöde av migranter att få välla in i Europa. De beskyller ”mittenpartier” för att ha antagit ”främlingsfientliga” partiers retorik ”medan invånare med utländsk bakgrund marginaliseras allt mer i skolor, städer och på arbetsplatser”. De skriver vidare att det i Europa ”råder brist på ingenjörer, läkare, sjuksköterskor, jordbruksarbetare och vårdpersonal”.

cecilia_malmstrom

Det råder inget tvivel om att Sutherland och Malmström blandar ihop flera begrepp. De säger att ”Europas länder måste en gång för alla erkänna att de, liksom USA, Kanada och Australien, är invandringsländer. Andelen utlandsfödda är i flera europeiska länder, som Spanien, Storbritannien, Nederländerna och Grekland, ungefär lika stor som i USA.” Det tvingande ordet ”måste” är ett uttryck för deras totalitära agenda och ovilja att kompromissa om den politik de tvingar på medborgarna i nationalstaterna.

Man kan visserligen säga att USA är ett invandringsland, men man kan också säga att den mer liberala invandringspolitiken som USA införde 1965-1968 inte hade någon förankring bland väljarna. I själva verket har invandringen till USA kunnat bedrivas därför att globalistiska lobbygrupper har utövat starka påtryckningar på politikerna som inte har brytt sig om invandringskritiska opinioner. Det går dock inte att jämföra europeiska länder generellt med USA eller Australien, vilket Sutherland och Malmström gör för att lansera sin tes om att vi ”alltid haft invandring”. Idag är en stor del av befolkningarna i de europeiska länderna invandrad, men det beror inte på ett naturligt tillstånd utan på att folken i Europa har blivit påtvingade en massinvandring som de inte har bett om eller vill ha. De är globalister som Malmström et al som med totalitära politiska metoder tvingat på oss horder av folk som inte hör hemma ens på vår kontinent.

Sutherland & Malmström skriver att ”Aldrig tidigare har Europa haft en så åldrad befolkning. Antalet människor i arbetsför ålder sjunker snabbt och kan vara nästan en tredjedel färre runt 2050. Det får enorma konsekvenser för Europas välfärdsmodell, för städernas vitalitet, för innovations- och konkurrensförmågan, samt för förhållandet mellan generationerna när många gamla är beroende av få unga.”

Om dessa två sällsynt extrema politiker hade varit normala människor så skulle de ha gjort något åt de demografiska problemen i Europa. Lämpligtvis hade de föreslagit en översikt av den politik som leder till demografisk obalans och kommit med förslag om att exempelvis öka familjebildningen, stötta familjer med bidrag eller ge skattelindringar, extra stöd och uppmuntran till stabila familjer som föder sitt tredje, fjärde eller femte barn. En politik som leder till att de europeiska nationerna överlever och att folken består måste införas. Att bedriva en politik som Sutherland och Malmström gör, som leder till att befolkningarna byts ut eller förintas i ett mjukt folkmord, är vansinne och måste upphöra.

Sutherland och Malmström påstår att ”Historien har visat att samhällen som välkomnar nya befolkningsgruppers energi och vitalitet lyckas bäst i den internationella konkurrensen.” Det är naturligtvis ingen naturlag att ett samhälle som tar emot invandrare automatiskt har fördelar av det. När vita människor flyttade till Afrika och byggde upp enastående civilisationer i Sydafrika och Rhodesia så var det ett exempel på hur invandrare lyckades lyfta ett efterblivet samhälle till högsta tänkbara standard och skapa en civilisation. Men så fort de vita invandrarna började motarbetas och tvingades lämna ifrån sig makten så började dessa samhällen att krackelera och nu vittrar de sönder.

När ett högtstående folk tar emot invandrare som är analfabeter, har lågt IQ och kommer från kulturer som är helt främmande så kommer detta högtstående folk att sjunka, särskilt om de konkurreras ut på demografisk väg. När det gäller svenskarna så har vi ingen som helst anledning att ta emot invandrare alls utom möjligen en liten andel utvalda, skötsamma invandrare från grannländerna eller samma kulturkrets. Om en nation behöver importera människor för att fungera så finns det något fundamentalt fel i samhället som behöver åtgärdas. I vårt fall behöver vi öka nativiteten så att de etniska svenskarna föder fler barn, bildar fler stabila familjer och fortlever som folk även långt in i framtiden. Om vi inte åtgärdar det demografiska underskottet snarast så kommer vi att gå under.

När Europa öppnar dörrarna för massinvandring från Afrika eller Asien så undergräver vi vår egen identitet och förlorar våra nationalstater. När vi accepterar invandring av andra etniska grupper så banar vi väg för ett mjukt folkmord på de etniska svenskarna och de enda som gläds åt det är Peter Sutherland, Cecilia Malmström och deras likasinnade multikulturalister.

Sutherland och Malmström skriver: ”I det lilla pågår projekt för att få in personer med utländsk bakgrund vid polisen, brandkåren och i medierna, så att dessa institutioner får en personalsammansättning som bättre avspeglar det samhälle de ska verka i.”

Jo vi har nog noterat att svenska politiker har skapat en systematik som innebär att andra etniska grupper ska blandas in i alla sammanhang så att vi svenskar inte längre ska kunna se på oss själva som ett kollektiv, som ett folk. Det är så Peter Sutherland vill ha det. Om vi inte längre finns så har multikulturalisterna lyckats ta död på oss. Myndigheterna gör nu allt för att placera människor med annan etnisk bakgrund i polisen och brandkåren för att nämna ett par områden. Men de är inte nöjda med det. Svenska barn ska tvingas till ”integration” med invandrarbarn från förskoleåldern, till grundskolan och uppåt. Medan andra etniska grupper får statsstöd till sina organisationer för att de ska bevara sin kultur och sin etnicitet så tvingas svenskar blanda sig med dem i alla möjliga och omöjliga sammanhang.

Sutherland och Malmström skriver: ”Betydelsen av de tidiga barnaåren och utbildningsprogram som förmår överbrygga klyftorna mellan inföddas och invandrares barn är väl kända.” Det är mer hjärntvätt de efterlyser. Svenskar ska inte längre få vara svenskar, de ska inte längre få växa upp bland svenskar utan de ska tvingas in i en multikulturell ”gemenskap” redan som små och under livets gång kommer den multikulturella propagandan att intensifieras. Mångkulturen blir i praktiken en statsreligion som man inte får ifrågasätta, men om man ändå gör det så blir man utsatt för inkvisitoriska drev från EU, av staten, av medierna, eller av individer som går statsreligionens ärenden.

En av de mest obehagliga delarna i deras text är följande meningar som visar vilka intentioner de har:

”Förra året, under den arabiska våren, missade EU en historisk möjlighet att börja binda samman Medelhavets stränder genom att inte öppna dörren för studenter, entreprenörer och andra nordafrikaner. Nu gör EU ett försök att närma sig grannarna i söder med frihandelsavtal, visumlättnader för universitetsstuderande, tillfälliga arbetskraftsprogram och incitament som ska locka entreprenörer.”

De hade önskat att EU öppnade en korridor från Nordafrika till Europa så att alla som ville skulle kunna ta sig hit. Vi vet att Sutherland, Malmström och en hel rad andra globalister står beredda att ställa upp dörrarna till Europa på vid gavel och att det bara är en tidsfråga innan det sker. Det arbetar intensivt med sin lobbyverksamhet och är bestämda i sin uppfattning om att de f.d. homogena europeiska nationalstaterna ska förstöras och att alla europeiska folk ska blandas upp.

Det är ett förstörelsearbete som är värre än något annat vi har sett i Europa under minst 1 000 år. Att förinta europas folk är värre än alla krig vi haft på kontinenten, värre än digerdöden, värre än trettioåriga kriget och värre än både första och andra världskriget som vi kunde repa oss efter. Det vi ser nu är ett folkmord på européerna som saknar motstycke. Vi kommer inte att mördas på samma grymma sätt som ofta sker i krig. Våra länder kommer att övertas av främmande folk. Med deras högre nativitet kommer vi först bli en minoritet i vårt eget land och sedan sjunka undan och dö ut helt och hållet. Det är deras önskemål, att vi ska dö!

Sutherland och Malmström är mycket obehagliga personer med en mycket obehaglig agenda som de allra flesta svenskar inte har en susning om. Att sprida kännedom om dessa figurer är förpliktande.

FAKTA: Bilderberggruppen

bilderberg-gruppen

Bilderberggruppen består av en global maktelit med trådar till de flesta länder i värden, i första hand i västvärlden. Det första mötet med gruppen hölls sista helgen i maj 1954 på Hotel de Bilderberg i Osterbeek nära Arnhem i Holland. Initiativtagaren var Joseph Retinger (1888-1960) som ville förena de europeiska staterna i en union. Han föddes i Krakow i Polen, men flyttade som 18-åring till Paris där han doktorerade i litteratur vid Sorbonne-universitetet. Han läste sedan psykologi i München och flyttade efter det till London.

Efter flera års arbete inom organisationer såsom European League, det CIA-finansierade ACEU, Europarådet m.fl. så träffade Retinger 1952 prins Bernhard av Nederländerna. Resultatet blev 1954 bildandet av den s.k. Bilderberggruppen, som består av ledande politiker och affärsfolk som sedan dess regelbundet träffas för att diskutera världspolitiken. Retinger var jesuit och frimurare av 33 graden.

De första åren hölls möten i hemlighet och gruppens existens förnekades, men efter hand kom mer och mer information som visade att gruppen hade ambitioner att förändra världen. Dokument som har läckt ut har visat att Bilderberggruppen har ett direkt inflytande på regeringar och på världsekonomin.

Wikileaks har kunnat avslöja en hel rad äldre dokument från möten med bilderberggruppen. De mäktiga personerna som ingår i gruppen har lagt upp riktlinjer för hur de vill att världen ska se ut och sedan har de med hjälp av sina egna ledmöter eller andra försökt styra politiken eller ekonomin i önskad riktning. Ett dokument från 1966 som väckte uppmärksamhet förra året var en handskriven lapp där det stod ”nationalism is dangerous”, en uppfattning som ligger helt i linje med vad globalisterna i gruppen tycker. På mötet 1966 fanns David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski och John J. McCloy.

Redan 1955 talades det om inom gruppen att på sikt skapa en europeisk union och en gemensam valuta och framväxten av EU är ett resultat av bilderbergarnas tidiga intentioner. En stor del av orsaken till tankarna bakom en europeisk union var att hämnas på Tyskland efter kriget. Genom att tvinga in landet i en gemensam union skulle inte Tyskland kunna hota andra länder.

Varje steg som EU har tagit har haft stöd från bilderbergare. Peter Sutherland som aktivt deltog i valkampanjen på Irland för att få ett ja till Lissabonfördraget är bara en av dem.

Bilderberggruppen består inte bara av några av världens mäktigaste och rikaste personer. De utövar en direkt opinionsbildande roll och kan genom sina nätverk avsätta eller tillsätta mäktiga politiker inklusive presidenten i USA. Politiker som inte visar aktning för globalister och bilderbergare riskerar att hamna i kylan, som den amerikanska presidentkandidaten och libertarianen Ron Paul gjorde under valrörelsen 2011. Han bojkottades nästan systematiskt i de gloablistiska medierna medan mediokra kandidater som sprungit på möten med bilderberggruppen fick bra publicitet. Vilka slags människor som deltar framgår av mötet 2009. Då medverkade den grekiska premiärministern Kostas Karamanlis, den finländske premiärministern Matti Vanhanen, den svenska utrikesministern Carl Bildt, USAs biträdande utrikesminister James Steinberg, USA:s finansminister Timothy Geithner, Världsbankens president Robert Zoellick, EU-kommissionens president José Manuel Barroso, Drottning Sofia av Spanien och Drottning Beatrix av Nederländerna. Samma år höll gruppen en middag i Bryssel för att promota kandidaturen av Herman Van Rompuy som Europarådets president.

FAKTA: Peter Sutherland. Några av hans uppdrag.

– Justitieminister 1981-1982
– Irländsk EU-kommissionär 1985-1989
– Ordförande för Allied Irish Banks 1989-1993
– Generaldirektör för General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
– Generaldirektör  för Världshandelsorganisationen (WTO) (1993–1995)
– Styrelseordförande för BP, (1997–2009)
– Styrelsemedlem i för schweiziska industrigruppen ABB
– Styrelsemedlem i svenska investmentbolaget Investor AB
– Styrelsemedlem i amerikanska flygbolaget Delta Air Lines,
– Styrelsemedlem i svenska telekommunikationsföretaget Telefonaktiebolaget LM Ericsson
– Styrelsemedlem i Royal Bank of Scotland (2001–2009)
– Han har också varit involverad i Council on Foreign Relations.
– Styrelseordförande och vd för The Goldman Sachs Groups dotterbolag Goldman Sachs International.
– Ordförande för Trilateral Commission.
– Styrelsemedlem i Bilderberggruppen.
– Finansiell rådgivare åt Vatikanstaten.
– Styrelsemedlem i World Economic Forum

– Sutherland är FN:s sändebud i Migrationsfrågor. Han har förordat att man upplöser den etniska homogeniteten i de europeiska nationalstaterna och gör dem multietniska och multikulturella.
– Han leder organisationen Global Forum on Migration av Development som vill öka invandringen till Europa och andra, främst vita länder. Här har han fått den svenska regeringen och andra makthavare att dansa efter hans pipa.

LÄNKAR OCH KÄLLOR:

http://www.friatider.se/cecilia-malmstrom-gor-europa-mer-attraktivt-for-asylsokare

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2165584/Peter-Sutherland-globes-grandee.html

http://www.infowars.com

http://www.amren.com/news/2012/06/eu-should-undermine-national-homogeneity-says-un-migration-chief/


Om globalisten George Soros:

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/03/13/2682/

Taggat:, , , , , ,

15 tankar om “Peter Sutherland är en av många globalister bakom mångkulturen

 1. Alfred februari 18, 2013 kl. 22:24 Reply

  Välskriven och bra artikel. Den borde komma fler till del, varför inte publicera den i Dispatch Int eller hos Avpixlat? Den är för bra för att endast synas i detta visserligen utmärkta forum, dessutom är informationen av stor vikt för befolkningen.
  Hoppas se den någon annanstans också, utomordentligt bra jobbat! Tack.

 2. Anonymous februari 19, 2013 kl. 19:46 Reply

  Det är inte konstigt att en motståndsrörelse uppstått bland tänkande människor!Hur kommer VÅRT land att se ut i framtiden ,om tio små negerpojkar går före oss i sjukvårdskön på akuten,som vi betalat för via skattsedeln?Och om centerfanatiker får genomfört haremsideerna?Då får småkommuner som Laholm allvarliga ekonomiska problem,när de tio tar hit fyra kanske aidssmittade fruar var och får fem barn med varje fru,som sedan tar hit gamla föräldrar …puh!Det blir sammantaget 410 personer på kort tid som kan behöva ägs och socialbidrag! OHÅLLBART!Inte SÅ konstigt kanske att breivikismen uppstod med tanke på övergreppen mot det EGNA folket.Sannolikheten är stor att det händer igen.Copycats finns alltid som vill hämnas .:(

 3. […] och är ett hot mot våra nationella värden. Vi har i en annan artikel berättat om bilderbergaren Peter Sutherland. Han som vill att flera miljoner invandrare ska komma till Europa och samarbetar med folkpartisten […]

 4. […] identitet. Likaså står det klart att invandringspolitikens syfte är – i enlighet med globalisternas önskemål – att bryta upp den svenska homogeniteten. Det är därför som invandrare ska […]

 5. […] i termer om att ”hjälpa” och att ta emot flyktingar gör inget annat än att de går vissa inflytelserika globalisters ärenden. Ett stort problem är att svenska politiker inte har stött på något stort motstånd […]

 6. […] kritiker av islam som islamofober. Den europeiska självmordspolitiken är samordnad av globalister som använder sina medier och politiker i detta […]

 7. Bojkotta Aftonbladet mars 13, 2013 kl. 21:09 Reply

  […] Soros är tillsammans med globalisten och FN:s sändebud i Migrationsfrågor, Peter Sutherland, ett par av världens mäktigaste personer som kan ändra på politiken i vilka länder som helst […]

 8. Berit mars 14, 2013 kl. 16:34 Reply

  Att bilderbergarna och 130 andra personer som representerar svenska myndigheter/civila samhället/privata sektorn /internationella organisationer/representanter från ambassader och media samt alla medlöpare som röstat för att den inhemska befolkningen byts ut eller förintas i ett mjukt folkmord det har jag förstått.
  Ingenstans i det svenska samhället har den som är etniska svenska någon att vända sig till.
  Man är i totalt utanförskap om man är motståndare till massinvandringen och islamiseringen av vårt eget land.
  Sverige är en diktatur och ingen demokrati vilka skrämmande onda människor det finns!
  Vi ska ha Sverige tillbaka .

 9. […] nationalstaterna. Det som gloablisterna vill förstöra. Att SD går samma väg som extremisten Peter Sutherland som vill göra de europeiska nationalstaterna mångetniska är på ett sätt förvånande, men när […]

 10. basisten april 1, 2013 kl. 20:03 Reply

  Väldigt fin artikel. Tack för detta fantastiska arbete ni lagt ner. Bra jobbat. Det vore dock jättebra om den också kunde publiceras mera publikt i t.ex. Avpixlat eller Dispatch International.
  Titta också på denna YouTube-fil med Sid Roth där en framgångsrik affärsman berättar om hur han tidigt (1986) kom i kontakt med liknande grupper (kan ha varit Bilderberg-gruppen) som planerade för en ”världsregering”. Han fick då rådet att hålla tyst om detta, annars skulle det gå illa för honom. Han blev sedan inbjuden till möten och spelade med och samlade under åren på sig tusentals dokument om gruppens verksamhet. En liten bit in i intervjun kommer den heta informationen:http://www.youtube.com/watch?v=mqR5SLA5RPY

 11. […] Läs om Peter Sutherland som vill slå sönder den etniska homogeniteten i alla europeiska länder o… […]

 12. […] inte längre vad som är bäst för landet och folket. Från bilderbergarna George Soros och Peter Sutherland får vi höra att våra europeiska nationer ”måste” bli mångetniska och att våra tidigare […]

 13. […] propaganda via tankesmedjor och egna medier. Du kan läsa om George Soros här, om Peter Sutherland här, om Bilderberggruppen här, om den extremliberala tankesmedjan Fores här, om Reforminstitutet […]

 14. […] bakom globalisering och massinvandring. Man vill gärna rösta på någon som känner till vem Peter Sutherland är och vet vilken agenda han och hans likasinnade globalister har. Om man representerar […]

 15. […] Peter Sutherland, en av globalisterna bakom EU […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: