Etikettarkiv: värmlandsgruppen

Tal av Värmlandsgruppen den 16 juni 2013 i Stockholm

Först och främst – Tack alla ni som kom !

Värmlandsgruppen är initiativtagare till den manifestationen för demokratin och regeringens avgång, som ni medvekar i idag. Det är en partipolitiskt oberoende förening med säte i Värmland, men med medlemmar över hela Sverige, som växer till sig som folkrörelse.

Att vi blev så många som vi faktiskt blev är riktigt roligt, dels med tanke på att vi inte hunnit etablera oss och dels för att manifestationen med kort varsel råkat ut för både tidsförskjutning och platsändring och diverse småkäppar i hjulen i sista stund.

folkrorelsen-varmlandsgruppen

Bild från manifestation 16 juni 2013. Foto: Värmlandsgruppen.

Betydelsen ”partipolitiskt oberoende” måste vara totalt obegriplig för många journalister och diverse obskyra nätgäng vi stött på, med tanke på hur mycket partipolitiska signaler som de tydligen försöker läsa in i den, beroende på deltagares personliga partitillhörigheter. De senaste dagarna har varit riktigt irriterande. Alla gör anspråk på att få definiera oss och vad vi står för, utan hänsyn till vårt tolkningsföreträde.

Allt är politik, men utan en omfattande åsiktstolerans som plattform finns ingen demokratisk opinionsutveckling kvar. Vi reagerar på politik, men har ingen egen. Vi månar bara om Sveriges framtid. Alla är välkomna i egenskap av enskilda individer som vill stödja våra budskap och inte har något intresse för partipolitisk påverkan i engagemanget. Det är också ett partipolitiskt neutralt bemötande vi förväntar oss av vår omgivning, även om det inte gått så bra för den, hittills.

Med tanke på olika partiers reaktioner på oss och vår vägran att ta politiska ställningstaganden, för eller emot dem själva, eller andra partier, så har vi tydligen ändå lyckats understryka vår partipolitiska neutralitet. Just nu verkar nämligen alla politiska partier tävla om att ta avstånd från oss för att inte bli förknippade med varandra.

Ja. Vi betraktas kanske just nu med både nyttig och obefogad misstänksamhet. Men så är det.

Vad är vi här för?

Vi är här för att Sverige inte håller ihop som land längre. Inte ens som en samhörighet, där alla är lika mycket värda. Aldrig förr har man rangordnat människovärden med sådan skoningslös urskiljningslöshet som man gör idag – och det är regeringens fel. Make till intolerans har aldrig skådats som hos den som förespråkar den varmast. De är sin egen retoriks raka motsats i nästan allt. Det är hyckleri på hög nivå.

I det här landet värderas man efter vilken bakgrund eller politisk färg man har, och i andra hand efter vilka inflytelserika personer man är släkt eller står på god fot med. Är det rättvisa och likabehandling? Är det solidaritet? Bygger sådan inställning upp nödvändiga förtroenden och god sammanhållning – fundamentet för ett demokratiskt och fritt land? Vi hade det förr och vi saknar det. Någon stal det från oss och vi förlåter aldrig.

I det stora hela handlar detta om rättigheterna som folkmajoriteten äger, eller rättade sagt ägde, innan politikers konflikträdda övertolkning av våra mänskliga fri- och rättigheter medgav minoriteter rätt att ställa krav på särrättigheter som tryckte tillbaka majoritetsbefolkningen. Hänsyn ska alltid tas till minoriteter. Men från det till att låta minoritetsgruppernas intressen diktera villkoren som majoriteten måste navigera mellan och anpassa sig efter, är steget ganska stort, och heller inte tillåtet.

Demokratin har hittills urholkats lite i taget och i bräschen för detta praktfulla övergrepp går Reinfeldt. Han trotsar dessutom riksdagen som är landets högsta och beslutande lagstiftning, trots som andra människor straffas ordentligt för. Samma regler gäller inte för honom, han anser sig stå över oss andra och lagen. Bristen för respekt för demokratin hos Reinfeldt är så alarmerande att den är utom all beskrivning.

Det håller inte att politiker och media undanhåller väsentlig information för oss invånare – vilket åtminstone en del journalister bekänner att de gör -, eller att makthavare driver igenom beslut utan föregående dialog med dem besluten berör mest. Det upprör. Det är folket som ska leva med konsekvenserna av deras beslut.

Vi menar då beslut som på ett dramatiskt sätt förändrar och påverkar människors grundläggande trygghet ute på gatorna, den ekonomiska trygghet, sociala välfärden, hemfriden, arbetsrätten, lika lön för lika arbete, det som påverkar vården och våra barns skolgång– vad kan angå befolkningen mer?

Allt detta som vi värdesätter och byggt upp rämnar för att politikerna offrar vad vi har för att få något som inte är möjligt, och vi tänker inte stå vid sidan om detta längre och knyta näven i fickorna, utan att tala om för dem att: nu räcker det!

Vi är inte dörrmattor åt någon.

Vi måste utkräva rätt till folkomröstningar i frågor som angår hela befolkningen både samtid och framtid, de som rör ändringar i vår grundlag eller avtal för vår räkning som allvarligt förändrar innebörden i de medlemskap och skyldigheter vi en gång förband oss till, med en mycket knapp folkmajoritet. Detta måste omprövas och förnyas.  Exempelvis är EU inte alls vad det var för 20 år sedan. Nya avtal tecknade över huvudet på oss medborgare förändrade vad vi gick med på och skulle idag aldrig ha godkänts.

Inte folkomröstningar bara om trängselskatter och nedläggningshotade skolor, om vi ska höger eller vänstertrafik, eller annat som förvisso är angeläget, men som alla faktiskt kan leva med, hur det än blir med det.

Vi har en fråga, eftersom den är aktuellare än någonsin och kommer bli ännu aktuellare inom snar framtid:

Är det – tycker regeringen – i långa loppet berikande för Sverige om alla vantrivs med varandras kulturer? För VEM är det berikande att folk med oförenliga kulturer, livsstil och religioner tvingas leva ihop och acceptera varandra mot sin vilja? Som inte behöver kunna värdlandets språk som minsta gemensamma nämnare? Eller är det berikande att tvingas leva i parallella samhällen från varandra, av samma anledning, och för att integrationspolitiken är ett stort fiasko? Och allra ytterst: på grund av en arrogant invandringspolitik som försöker sätta sig över människors fria vilja och diktera för dem vad de ska känna och tycka, för att det är enda sättet att driva den egna politiska viljan igenom? DET är inte bara extremt, det är diktatoriskt.

Någon främlingsfientlighet finns inte i ett land där vi måste vänja oss vid att vårt eget land har blivit helt främmande för oss. Det är vad vi sörjer och protesterar mot. Vi vill ha vårt land tillbaka! I det nya Sverige finns bara verklighetsfientlighet – och den står vår makthavare och massmedier för.

Är rädda människor berikande? Är det berikande att människor blir mobbade på sina arbetsplatser och i skolor på grund av en politik som kräver fullständig avsaknad av självbevarelsedrift och gränser?

Kommer svenskarna vilja stanna kvar i Sverige så länge till? Kommer nyttoinvandringen vilja flytta hit eller stanna kvar om de känner att de måste räkna med att när som helst kunna bli vräkta eller satta på undantaget – precis som svenskar – bara för att Ullenhag tycker att andra befolkningars behov är lönsammare eller mer godhjärtade att sätta före dem?

Är inte alla lika mycket värda i Sverige? Ska inte regeringen döma människor efter deras handlingar och inte efter deras bakgrunder, som de säger? Det märks inte. De talar om att man ska det, men så är det inte i ett land där spelreglerna, toleransen och kraven är helt olika – och där gemensamma resurser fördelas partiskt – beroende på vem man är i samhället och inte på vad man gör där och hur man förtjänar det.

När Mona Sahlin var partiledare sa hon det oförglömliga: Människor måste få kosta. Har politikerna glömt det, eller får bara vissa människors behov kosta vad vi alla ska betala? ”Humanitet på bekostnad av humanitet” – är det humant? Svälta ut en grupp för att försörja en annan?

Sahlin har sagt: För att klara framtidens utmaningar måste framtidens svenska folkhem bebos av människor från alla världsdelar, men med facit i hand blev alla dessa världsdelar i ett och samma land en katastrof. Detta hade aldrig hänt om politikerna kommit på den geniala idén att låta folket folkomrösta om den mest landsomvälvande förändringen av nationen i vår historia.

Landet slits sönder för att det gått prestige i en liten elits fixa idé om att Sverige MÅSTE vara mångkulturellt. Varför måste det vara det, när det inte lyckats någonstans tidigare, när vi ser verkningarna av det, och trots att omgivande länder har insett att det inte går och har dragit öronen åt sig?

Katastrofen är ett faktum för alla utom politikerna som sitter oberörda av vansinnet i sina försäkrade bostadsområden med livvakter och allt högre fantasilöner och umgås med sina gelikar.

Sahlin sa också, redan 2001, att integrationspolitiken har misslyckats. Hon insåg det, ändå körde sossarna vidare i samma spår som moderaterna tog över och körde fast i. Varför kan inte politiker göra som resten av befolkningen och lära sig av sina och andras misstag?

Varför låter de helt enkelt inte folk vara ifred, tillåta dem att ha en sund utveckling som är frivillig och låta den ske i sin egen takt, och slippa patologiska och påtvingade samhällsexperiment? Vad tjänar det till att tillverka nya cyklar på löpande band om det inte finns några hjul till dem så de kommer till användning? Det är bara ett meningslöst slöseri till ändamål som man vet inte får resultat om man inte lägger kraft på att skaffa det som saknas: självbevarelsedrift. Eller hjul, om man så vill.

Politikerna behandlar oss alla som försöksdjur! Djurrättsaktivister tar strid för experimentdjuren, men vem tar strid för oss?

Vi kräver att Reinfeldts med regering avgår på grund av en mycket enkel sak: de har blivit beroende maktmissbrukare och de förväntar sig, som missbrukare gör, att folket ska vara medberoende och underlätta för fortsatt missbruk. Annars demoniseras de. Ju längre tid de sitter desto allvarligare blir situationen i Sverige, för de visar med all önskvärd tydlighet att de inte begriper bättre än så här. De klarar inte av att ta till sig elementär matematik, inga evidensbaserade fakta, och – framförallt – inte vad det egna folket vill. Det tar man reda på genom fullgod och rättvisande information, debatter och öppna kort, och sedan fråga.

De klarar inte av egen tillnyktring. Detta är färdriktningen de avser att köra till det bittra slutet och det är vår skyldighet att reagera och kräva avvänjning. Vi vill inte leva i ett dysfunktionellt samhälle som ger fan i vad befolkningen tycker och vill veta allt om.

Förfallet till den här nivån beror på socialdemokraterna tog bort tjänste- och ämbetsmannaansvaret. Det var det straffrättsliga ansvaret för offentligt anställda. Det gällde i Sverige fram till 1 januari 1976. När vår grundlag gjordes om år 1974, såg socialdemokraterna till att göra den kraftlös. Viktigast var att införa det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart. Och vem bestämmer vad som är ”uppenbart”? Inte vi, som faktiskt ser det vi måste se, utan det gör de sämst skickade: förnekelsepolitikerna. Det som hundratals riksdagsledamöter och ett dussin ministrar anser är riktigt, kan inte kan vara uppenbart fel. Har de själva bestämt. Det har gett regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen och köra över folket, vilket de också gjort, oberoende av färg.

Avskaffandet av detta ansvar har gjort politiker och tjänstemän immuna mot godtycklighet och missbruk av sina åligganden.

Sedan dess har rättssäkerheten och demokratin varit i fritt fall. Men aldrig som nu, när Reinfeldt öppet deklarerat att han tänker åsidosätta demokratin för oss alla bara för att utestänga ett visst parti från att få något inflytande. Det är folket som avgör vilka som ska bestämma och ha inflytande, inte sittande politiker som kliar varandras ryggar.

”Tid för ansvar” kallade Reinfeldt en av sina regeringsförklaringar. Om han tog fasta på de orden skulle han avgå nu, för ansvar är det enda han avsagt sig på löpande band, och skyllt det på andra, under sin tid vid makten. Han struntar i valresultaten och vad det säger honom att folket vill. Alla partier som är värda att kalla sig för demokrater måste sätta stopp för Reinfeldt och vägra ingå avtal med sådan som avser att sätta demokratin ur spel. Vilka som ska fortsätta sitta i maktens boningar är inte den sittande maktens ensak, utan uteslutande FOLKETS!

En hatfull och ”vendettadriven” statsminister som sätter sin egen vilja och prestige före demokratiska valresultat kan naturligtvis inte representera Sverige. Det är en skandal!

Röda regeringen motsatte sig en författningsdomstol till medborgarnas yttersta skydd och mot att återinföra tjänstemannaansvaret. Nuvarande regeringen har naturligtvis inga invändningar utan åtnjuter sin bekväma frihet att blåsa svenska folket så mycket det går – både på gemensamma skattemedel och inflytande – utan att kunna ställas till svars för det.

Ämbets- och tjänstemannaansvaret är en förutsättning för att ansvar ska kunna utkrävas i skandaler av de proportioner som idag bryter ner Sverige.

Vi kräver att detta återinrättas.

Vi kräver att Reinfeldt med sin irrationella regering avgår.

* * *

Talare: Bibbi Andersson
Text: Victoria Wärmler
Värmlandsgruppen

Sverigevänlig protest mot regeringen idag

exponerat-info

En tapper skara svenskar demonstrerade mot regeringen idag. Foto: Exponerat.info

– De största Sverigevänliga bloggarna vägrade att stödja ett Sverigevänligt initiativ.

– Bara Realisten och några få andra bloggar gav stöd till Värmlandsgruppens manifestation.

– Polisen ändrade tid och plats dagen före demonstrationen.

Det vällovliga initiativet av Folkrörelsen Värmlandsgruppen att genomföra en manifestation i Stockholm fick inte det stöd de borde få. De största Sverigevänliga bloggarna bojkottade demonstrationen genom att tysta ned existensen av den innan den skulle genomföras. Dessutom togs kommentarer bort som tipsade om den.

Det är närmast en skandal att varken Avpixlat eller Fria Tider brydde sig om att i förväg skriva om manifestationen. Hade de gjort det så skulle ännu fler ha kommit. Men varken Avpixlat eller Fria Tider ville att det skulle bli någon större uppslutning kring manifestationen. Det bevisas av att de också raderade kommentarer som tipsade om tid och plats för demonstrationen (även om några kommentarer fick ligga kvar, kanske för att någon moderator missat att radera dem). Över sextio personer kom ändå till mötet.

varmlandsgruppen-foto-realisten
Foto: Realisten

Den fjärde juni meddelade Folkrörelsen Värmlandsgruppen att de hade för avsikt att genomföra en manifestation i Kungsträdgården i Stockholm den 16 juni. Manifestationen skulle genomföras med krav på regeringens avgång och att vi svenskar ska ta tillbaka vårt land.

En av personerna bakom manifestationen är Victoria Wärmler. När uppgiften om manifestationen började sippra ut så skrev några bloggar om den: Gotiska Klubben, Petterssons blogg, Exponerat, Bojkotta Aftonbladet, Vår stund i Sverige, Svenssons funderingarRealisten och möjligen några andra som vi inte har uppgifter om.

Initiativet var mycket vällovligt. Det var kanske det första i sitt slag på väldigt länge som var tvärpolitiskt. Arrangörerna ville att manifestationen skulle vara partipolitiskt neutral och att alla deltagare skulle ta med sig svenska flaggor. Vår gemensamma nationalsymbol skulle vara den enda tillåtna i manifestation och inga partiflaggor eller partisymboler skulle förekomma. Syftet med det var att vem som helst skulle kunna delta utan att behöva känna sig obekväm med att gå i samma led som partiflaggor man kanske inte uppskattar. Ett mycket klokt och väl genomtänkt förslag alltså.

Nu hoppades nog arrangörerna på att en lång rad bloggar och alternativa medier skulle backa upp demonstrationen. Inte minst därför att det bland alternativa mediers läsekrets finns människor som uttrycker en desperation över den förda politiken och ofta framför önskemål om att någon bör demonstrera mot den förda politiken.

Fler personer började skriva om demonstrationen i olika kommentarsfält på de största invandringskritiska bloggarna i hopp om att de (bloggarna) skulle skriva om manifestation för att på det sättet hjälpa till att få dit fler människor. Ingenting skulle kunna vara mer lyckat än en slagkraftig demonstration i centrala Stockholm där man manifesterar sitt missnöje utanför riksdagshuset.

När folk spred uppgifter om demonstrationsdatum och samlingsplats så raderades uppgifterna på Avpixlat, Fria Tider och även på Exponerat som ändå tipsat om datum och plats. I några fall fick kommentarer om demonstrationen står kvar. Även om tips om tid och plats förekom i kommentarsfälten så valde de största alternativa medierna Avpixlat och Fria Tider att inte med enda ord skriva om att en demonstration var på gång.

Sveriges största invandringskritiska bloggar undvek att berätta om den planerade demonstrationen. De har naturligtvis ingen skyldighet att skriva om den, men man hade kunna förvänta sig att bloggar som vill att den svenska invandringspolitiken ska ändras till det bättre borde stödja en demonstration där krav på en bättre invandringspolitik ställs.

Vi som är invandringskritiker stödjer ofta dessa bloggar genom att kommentera och skänka pengar till dem. Om de då sviker när det är allvar så känns det inte så bra. Det är ingen idé att spekulera i vad orsaken är till att Avpixlat och Fria Tider undvek att ge stöd till ett bra initiativ, men det är underligt. Inte heller heller Sverigedemokraterna ville ge stöd åt demonstrationen. De kanske föredrar bekväma kontorslokaler istället för att gå ut på gatan och protestera. Några hugade SD-väljare var ändå på plats.

Nättidningen Realisten valde till skillnad från Avpixlat och Fria Tider att ge manifestationen viss uppmärksamhet. De publicerade en längre intervju med Victoria Wärmler vilket var ett bra initiativ. Realisten gav sina läsare all den information de behövde för att få klarhet i vad slags manifestation det handlade om.

expo-stasi-pa2
Representanter för de svenskfientliga psykopaterna på Expo fanns på plats
för att åsiktsregistrera alla som deltog i den Sverigevänliga manifestationen.
Foto: anonym.

I övrigt så var det ganska tunt med stöd för Värmlandsgruppens goda initiativ. Ett stort antal bloggar som är att betrakta som invandringskritiska men av dem var det bara några enstaka som uppmärksammade initiativet. Hur kan det vara så illa? Ibland får man känslan av att många som bloggar gör det för sin egen skull eftersom andras goda initiativ inte erkänns.

Om vi svenskar ska kunna rädda det här landet krävs det faktiskt att vi erkänner goda invandringskritiska initiativ i synnerhet om det är tvärpolitiska. Det blir ju enklare då eftersom alla kan ansluta sig oavsett partitillhörighet eller organisationsbakgrund.

Nu har det återigen utkristalliserat sig vilka invandringskritiska, Sverigevänliga eller nationalistiska bloggar som menar allvar med sin invandringskritik. I det här fallet stack Realisten ut som både intervjuade Victoria Wärmler och berättade om datum för manifestationen. Pettersons blogg och Gotiska klubben informerade också sina läsare om initiativet. Dessutom var Realisten de (hittills) enda som gjorde ett nyhetsinslag från demonstrationen.

Dagen innan manifestationen skulle äga rum ändrade polisen plötsligt både tid för samling och samlingsplats. Oavsett vilka svepskäl polisen angav för att ändra plats så finns det anledning att tro att det gjordes för att det skulle bli svårare för folk att hitta fram. Varje person som inte hittar till demonstrationen blir en seger för makthavarna.

De som kom till manifestationen är värda sin vikt i guld. Det är precis sådana människor som kan rädda Sverige. De som däremot valde att utebli för att de trodde att de skulle medverka i en manifestation tillsammans med Sverigevänliga organisationer som de av någon anledning är kritiska till har inga bra argument.

Dagen före demonstrationen kommenterade Wärmler på twitter:

”Vi har lyckats med partipolitiskt oberoende initiativ för demokratin. Alla partier tar avstånd från oss för att inte förknippas med varandra”

Om folk på allvar har inställningen att ett bra initiativ inte ska stödjas för att det kan komma ”fel” människor dit med ”fel” åsikter så måste de tänka om. Den attityden är inte förenlig med möjligheten att samla folk från olika bakgrund för att gemensamt rädda Sverige. En sådan attityd slår istället in kilar i den Sverigevänliga rörelsen. Att rädda Sverige kräver att så många svenskar som möjligt är med på tåget. Det duger inte att sparka ut folk för att deras åsikter inte är ”rumsrena” eller perfekta.

Oavsett från vilka rörelser deltagarna kom så visade de i handling att de är beredda att på ut på gatorna för att manifestera sina åsikter. Det är precis en sådan mentalitet vi behöver i Sverige.

Nu är det viktigt att inte låta sig nedslås av att manifestation inte fick stöd från de stora bloggarna. Istället gäller det att komma igen med en ny och större manifestation nästa år. Se årets manifestation som en test. Nästa år kan vi alla tillsammans göra det bättre och större.

* * *

Folkrörelsens hemsida här.

Den 16 juni 2013 tar vi tillbaka vårt land

upprop

VI TAR TILLBAKA VÅRT LAND!

MANIFESTATION den 16 Juni med krav på regeringens omgående avgång.

Spontan samling av tillströmmande från hela landet i Kungsträdgården under natten mellan 15-16 juni för marsch mot Riksdagshuset vid 11.00-tiden den 16:e juni. Manifestationens ordningsregler är att bara svenska flaggor förekommer i den; inga andra symboler, budskap eller partipolitiska utspel.

Alla ska kunna känna sig bekväma med att delta med ett budskap som representerar dem, utan att behöva kopplas till någon partipolitik.

Det handlar om att rädda vårt land som nation och vi mobiliserar folk helt oavsett politisk övertygelse, religion och nationalitet som är överens om att kursen måste läggas om, omgående. Regeringen har missbrukat sin makt och  gått över gränsen. NU HAR VI FÅTT NOG!

Samla alla dina vänner, anhöriga och bekanta för en stark manifestation mot det politiska haveriet.  Nu tar vi tillbaka vårt land från vanstyre och politiska extremister!

FacebookAnmälanFolkrörelsen

%d bloggare gillar detta: