Etikettarkiv: Centerpartiet

Centerpartiets vilja att förstöra Sverige är gränslös

Centerpartiet är det parti riksdagen som har gjort den största politiska omsvängningen sedan 1970-talet. Från att ha varit ett parti för landsbygdens folk och småföretagare har partiet blir ett instrument för att slå sönder Sverige. När partiets första utkast till nytt idéprogram presenterades för några månader sedan så fanns punkter om månggifte, avskaffad skolplikt och fri invandring med. Ordförande för programgruppen som lanserade galenskaperna var Per Ankersjö, som också är ordförande för Centerpartiet i Stockholm.

Nu har han tillsammans med Stina Bengtsson, ordförande för Stockholms Centerkvinnor, skrivit ett debattinlägg i ultraliberala Svenska Dagbladet där de kräver att alla invandrare som har kommit illegalt till vårt land ska få stanna här för evigt.

centerpartiet_annie_loof

Så vad säger då Ankersjö och Bengtsson? Vi ska titta på artikeln mening för mening.

Ankersjö och Bengtsson (A&B): Att tiotusentals människor lever utan grundläggande rättigheter är inte värdigt ett land som Sverige.

I Sverige bor förmodligen fler än 50 000 personer illegalt. De är människor som har trängt sig in på vårt territorium utan att meddela att de är här och varför de är här. De har kunnat ta sig in i landet därför att vi saknar riktiga gränskontroller och därför att myndigheterna ser mellan fingrarna på att det sipprar in människor med okänd bakgrund. När A&B säger att de lever ”utan grundläggande rättigheter” så är det i själva verket de svenskar som inte vill att Sverige ska ge plats åt illegala invandrare som saknar rättigheter. Det finns inga offentliga debatter där motståndare till illegal invandring får lika mycket utrymme som de som förespråkar privilegiet för illegala att få bo i Sverige på svenskarnas bekostnad. Ett land som inte upprätthåller ens grundläggande lagar kommer att förfalla allt djupare.

A&B: Sverige har en unik position i världen som en nation som skyddat människor eller upplåtit sitt samhälle som tillflyktsort för människor som varit i nöd.

Sverige är snarare unikt när det gäller att sopa undan all kritik mot den politik som har inneburit massinvandring till Sverige oavsett under vilket namn den invandringen har gått. Det stora och allvarliga felet som Sverige har gjort är att vi har tagit emot flyktingar och gett dem permanent uppehållstillstånd och sedan låtit dem stanna i Sverige för evigt. Det logiska hade varit att ge dem tillfälligt uppehållstillstånd utan några som helst möjligheter att få stanna i Sverige eller få medborgarskap här. I själva verket hade det mest kloka ha varit att inte ta emot några flyktingar alls från andra världsdelar oavsett vilka de här. Det finns gott om plats på andra håll. Det enda vi gör genom att ge stora skaror människor ”skydd”, dvs permanent uppehållstillstånd, är att vi överger vårt eget land och bäddar för vår egen undergång. Att låta Sverige vara en ”tillflyktsort” för asylsökande från andra kontinenter är helt oacceptabelt.

A&B: Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och Harald Edelstam är namn som för alltid kommer att klinga positivt runt om i världen.”

Det är sant att de och många andra har hjälpt flyktingar som i många fall har flytt för sina liv. Men det finns ingen anledning att helt okritiskt diskutera deras handlingar. Tvärtom finns det skäl att fundera över vad de kunde ha gjort annorlunda – eller bättre. Det är inget fel på att ingripa i konflikter i andra delar av världen och försöka undsätta folk som riskerar döden eller straff för sin politiska hållnings skull. Men det finns skäl att ifrågasätta att människor hämtas i stora skaror från andra världsdelar till just vårt land. Både Raul Wallenbergs och Harald Edelstams insats kan kritiseras, eller snarare resultat av deras insatser. De judar som kom till Sverige som flyktingar hade kunnat få tillfällig asyl i väntan på att flyttas till något annat land eftersom det rådde fred när många av dem kom hit. Men i Sverige fanns det judiska organisationer som ville bli starkare och de stödde invandring av judar för att stärka den judiska gemenskapen i vårt land. Harald Edelstam var diplomat och tjänstgjorde i Oslo under kriget. Han tog på sig uppgiften att smuggla judar och norska motståndsmän till Sverige och hjälpte till att rädda livet på många av dem. Många stannade i Sverige men en del återvände efter kriget.

Edelstam gjorde sig mest känd för att han som ambassadör i Chile tog öppet parti för den socialistiske presidenten Salvador Allende när Augusto Pinochet genomförde en militärkupp 1973 för att störta Allende. Edelstam erbjöd då över 1 300 chilenare och andra latinamerikaner, de flesta med vänsterextrema åsikter, att komma till Sverige. Den samlade vänstern i Sverige var vid den här tiden stark och de var rusiga av lycka över att få tusentals nya ”politiskt medvetna” människor från Sydamerika till sina led. Många av dem som Sverige tog emot var utsatta för allvarlig fara i Chile, men de hade kunnat flyttas till andra länder eller fått tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på att återflyttas till sin egen kontinent. Som en följd av att så många latinamerikaner som kom hit uppstod också en följdinvandring av anhöriga och andra som påstod sig vara politiskt utsatta. I stort sett allihop fick stanna här permanent och många av dem blev aktiva i radikala vänsterorienterade grupper med revolution på programmet. Många som kom till Sverige under skydd av Edelstam som ”politiska flyktingar” var kriminella som lyckades slinka ut ur Chile. De såg ett gyllene tillfälle att få komma till Sverige och erbjöds permanent uppehållstillstånd här. Harald Edelstam hade inga tankar på att försöka flytta tillbaks dem till sina hemländer utan de fick bo kvar här och bli främmade fåglar i vårt land. Det finns stora skäl att ifrågasätta att svenska politiker gav dem rätt att bo här och bli medborgare och det finns stora skäl att titta på vad Edelstam kunde ha gjort annorlunda för att de skulle kunna ha flyttats direkt till något annat latinamerikanskt land stället för till Sverige.

A&B: ”I vårt land lever tiotusentals människor i permanent rädsla för att deras liv, när som helst, ska stanna upp och att hela deras tillvaro ska raseras. Utan något grundläggande skydd eller någon långsiktig trygghet sliter Sveriges papperslösa för att få livet att gå ihop med jobb, bostad och familj.”

Det är lätt att få intrycket att deras liv inte raserats för att de har kommit hit, eftersom de har kommit hit frivilligt, utan det finns skäl att tro att deras lycka är gjord. De har dessutom kommit hit illegalt och har begått ett brott, som A&B inte ens nämner i sin artikel. De är inte ”papperslösa”, de är illegala invandrare. Papperslös är ett ord som används av dem som accepterar illegal invandring för att framställa de illegala invandrarna som offer som måste få hjälp. De illegala invandrarna ska inte ha rätt att stanna i Sverige ens en kort tid utan ska utvisas. De har inget här att göra. Sverige är svenskarnas land.

sverige-svenskarnas-land

A&B: ”Blir de lurade av en arbetsgivare har de ingen möjlighet att kräva sin rätt. Blir de misshandlade eller rånade vågar de inte gå till polisen.”

Illegala invandrare kan mycket väl utnyttjas av mindre nogräknade företagare, det finns många exempel på det. Men det är ett system som politikerna har skapat genom att tillåta arbetskraftsinvandring (särskilt den liberalisering som Alliansen genomförde 2008) som parallellt med den har fått den illegala invandringen att öka och fler gästarbetare att stanna kvar i Sverige när jobbet är slut – då uppehåller de sig här illegalt. Det har också visat sig att många illegala invandrare begår brott i Sverige och det finns flera exempel på sådana brott. Ett sådant var när en man rånades av en illegal invandrare på tunnelbanespåret i Stockholm förra året. Offret hade tur och överlevde men fick amputera ena foten. Hur många överfallsvåldtäkter eller andra brott som begås av illegala invandrare vet man inte eftersom polisen medvetet undviker att lösa brott för att statistiken ska se bättre ut. Det framgår av oviljan att lämna signalement på gärningsmän, vilket skulle underlätta att brott uppklaras. Polisens ovilja att lösa brott är ett allvarligt problem som många har förbisett och inte tror existerar. Likväl är det ett faktum att polisen ogärna löser invandrarrelaterade brott för att dölja sådan brottslighet i statistiken.

A&B: Dessa människor, precis som alla vi andra, har mänskliga fri- och rättigheter som måste tillgodoses. Därför tycker vi att det är hög tid att återuppta diskussionen om amnesti där permanent uppehållstillstånd skulle kunna beviljas till hela eller delar av Sveriges papperslösa befolkning.”

Ibland undrar man om centerpartister betraktar svenskar med invandringskritiska åsikter som människor. Det ser inte ut så. För det första så har illegala invandrare inte alls samma fri och rättigheter som vanliga laglydiga svenskar har och ska inte ha det. De vistas här illegalt och ska inte ha några rättigheter alls utom de strikt juridiska, alltså att få försvara och förklara sig. Men deras rättigheter att få stanna i Sverige är förverkade och de borde alltså utvisas med förbud om att någonsin få komma tillbaka. A&B tycker att man borde ge amnesti till alla illegala invandrare. Varför då? Det finns ingen anledning att ge dem något annat än en enkel biljett hem.

A&B: ”Det finns skäl att i en migrationsdebatt, som alltmer präglas av en känslokall diskussion om plus- och minusposter i statsbudgeten, påminna om de förhållanden som kan ligga bakom att människor lämnar sitt land för att skapa en ny framtid i Sverige.”

Om nu migrationsdebatten präglas av en ”känslokall diskussion om plus- och minusposter i statsbudgeten” så borde även andra infallsvinklar diskuteras. A&B vill att det ska bli en diskussion om vilka förhållanden som ligger bakom att människor lämnar sitt land för att ”skapa en ny framtid i Sverige”. Det kan man diskutera. Men det finns andra aspekter på såväl den illegala som den legala invandringen och då är det flera viktiga frågeställningar som kommer upp. Det första är om politiker ska bestämma vilken invandringspolitik vi ska ha utan att fråga folket eller begripa konsekvenserna av sin politik. Som läget är nu har politiker som Ankersjö och andra fåntrattar på ett mycket föraktfullt sätt propagerat för fri invandring utan hänsyn till folkliga opinioner. De har visserligen full rätt att ha och sprida vilka åsikter de vill, men eftersom Sverige är en näst intill totalitär stat så blir det inga bra debatter – om det ens blir debatter ämnet – när media dessutom stöder politiker som Ankersjö samtidigt som de motarbetar invandringskritiker. Den debatt som borde upp till ytan är debatten om det svenska folkets överlevnad, om varför politikerna är så fixerade vid just invandringspolitiska frågor och hela tiden vill fylla upp Sverige med stora skaror etniska främlingar. Vad som borde debatteras är om det svenska folket har rätt till sitt eget land och till sin egen existens. Politikerna har redan svarat och deras svar är att svenska folket inte har rätt till sitt eget land. Det är därför de har gjort Sverige mångetniskt och ändrat i grundlagen samtidigt som man förnekar existensen av något svenskt, inte ens en svensk är svensk, men Zlatan är svensk. ”Debatten” i Sverige är på mycket låg nivå och det är systematisk hjärntvätt som media ägnar sig åt.

A&B: ”Sveriges papperslösa kommer från en rad platser runt om i världen och av olika anledningar, men det de har gemensamt är en så akut desperation att de hellre lever i ett rättslöst juridiskt limbo på det svenska samhällets skuggsida än att stanna kvar i den situation de flytt ifrån.  Vissa har fått avslag på sin asylansökan och andra anser det inte ens värt att försöka få uppehållstillstånd.”

Varför detta nästan hysteriska intresse för att låta världens alla människor få bo i Sverige? Per Ankersjö har ställt sig bakom ett förslag om helt fri invandring till Sverige och han är nog mer en psykologisk gåta än en politiker. Men likväl är han politiskt aktiv i Centerpartiet och som sådan är han en fara för Sverige. A&B påstår att de illegala invandrarna har ”en akut desperation” gemensamt  och att de hellre lever i ett ”rättslöst limbo” i Sverige än ”den situation de flytt från”. Det finns inget som säger att de har ”flytt” från något, och även om de har gjort det kan det vara vad som helst de har flytt från. De kanske är desertörer eller kriminella som vill undkomma straff i hemlandet. A&B har inte ens övervägt den tanken utan svamlar bara. Oavsett vilket så ska de inte få stanna i Sverige. Dessutom skulle det behövas en debatt om alla bluffmakare som lyckats få medborgarskap här. Det vore dags att ompröva deras medborgarskap – och hjälpa dem att flytta tillbaka till sina hemländer.

A&B: Ibland kräver omständigheterna att man i medmänsklighetens namn lägger ett stelbent regelverk åt sidan och är beredd att ompröva sin politik. Att deportera tiotusentals människor som har etablerat sig med jobb, familj och vänner i Sverige kan aldrig vara ett alternativ för oss som ser till den enskilda människans unika värde.”

Det är ganska magstarkt av två ledande politiker att säga att vi ska strunta i lagar och regler bara för att de har en hjärtefråga som de slåss för. Om alla politiker skulle resonera på det sättet så skulle anarkin vara nära. Men om nu A&B ändå finner sig i att man överger lagarna för sin hjärtefrågas skulle så borde de kunna acceptera att någon driver frågan om att riva upp medborgarskapet för minst en miljon invandrare som politikerna har importerat utan att fråga folket om lov först. Det borde vara en rimlig åtgärd för att återställa ordningen i landet och ge svenskarna tillbaka sitt land.

A&B: ”Detta har blivit än tydligare med den senaste tidens rapportering om hur polisen trappar upp spaningen efter papperslösa och gör vardagen ännu mer otrygg för många människor. Svenska medborgare precis som papperslösa. En amnesti skulle lösgöra potentialen hos tusentals personer som i dag lever med en ständig och kvävande oro.”

A&B försöker framställa polisens arbete som något negativt. De säger att vardagen blir mer otrygg för många människor när polisen spanar efter illegala invandrare, men det är ju precis tvärtom. Ju fler illegala invandrare som grips och ju mer polisen är ute bland folk och kontrollerar uppehållstillstånd ju tryggare blir Sverige. Hur kan man ens vara så dum att man tror att Sverige blir mindre tryggt om polisen är mer närvarande?

A&B: ”Detta är människor som i stor utsträckning redan jobbar och sliter i Sverige för att klara sitt uppehälle och som vill göra rätt för sig, men som i dagsläget inte har möjlighet att planera långsiktigt och investera i sin och sina familjers framtid.”

Nu är det förmodligen ganska många som vill komma till Sverige, kanske 30-40 miljoner människor. Om Centerpartiet skulle få bestämma så skulle vi nog blir 50 miljoner inom 100 år. Hur uppnår man klimatmål med en sådan politik? Hur mår de som bor i Sverige då? Hur skitig är luften i Stockholm? Hur många tusen svenskar och svenskor har fallit offer för importerad brottslighet då? Hur många svenskar finns det kvar då?

Om vi ska ha en framtid så ska vi inte ge bort vårt land. Om svenska folket ska finnas kvar måste vi istället sätta stopp för det vansinne som Per Ankersjö, Stina Bengtsson och Centerpartiet ägnar sig åt. Vi måste sätta stopp för Centerpartiet och se till att de försvinner från svensk politik. Ju fortare partiet faller samman ju bättre är det.

A&B: ”För Sveriges del skulle amnestin troligtvis innebära att tusentals arbetstillfällen flyttas över på den öppna arbetsmarknaden, vilket skulle ge ökade skatteintäkter som kan finansiera vår gemensamma välfärd. Detta blev resultatet i USA som är ett av de länder som tidigare beviljat amnesti.”

Alla jämförelser med USA bör undvikas eftersom det amerikanska folket har lika lite att säga till om som det svenska när det gäller invandring. Även där bestämmer politikerna över huvudet på folket och bedriver en politik som inte har förankring någonstans – utom i det politiska etablissemanget och i medierna. A&B tror att jobb som illegala uträttar helt plötsligt kan hamna på öppna arbetsmarknaden. Är det tiggeri, inbrott och rån som utförts av kriminella illegala som de har i åtanke?

A&B: Vi tycker att det är hög tid att återigen lyfta frågan och utreda på vilka villkor Sverige skulle kunna bevilja amnesti och vilka som skulle kunna omfattas av detta. Ju längre tid vi väntar med att ge Sveriges papperslösa permanenta uppehållstillstånd desto större blir konsekvenserna för de drabbade. Inte minst för de barn som aldrig har valt den situation de nu befinner sig i.”

Den enda fråga vi behöver lyfta är hur snabbt vi kan få ut de illegala ur landet. Att bevilja amnesti åt 50 000 illegala invandrare är inte bara en kostnadsfråga eftersom de då automatiskt får rätt till massa ekonomiska bidrag, som i praktiken de fattigaste svenskarna tvingas betala. Det är också en fråga om vilka som har rätt att få bo i och kontrollera vårt land. Ankersjö och Bengtsson vill ta ifrån svenskarna sitt land. Att ge 50 000 illegala invandrare rätt att ”bli svenskar” är en helt galen idé som måste stoppas – genom att ingen längre röstar på Centerpartiet.

A&B: Nu står vi återigen inför en situation som kräver att vi vågar, precis som en gång Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och Harald Edelstam, sätta vårt fyrkantiga systemtänk åt sidan och se den verklighet vi står inför.  Att tiotusentals människor lever utan grundläggande rättigheter är inte värdigt ett land som Sverige. Genom att ge dessa personer möjlighet att bygga sin framtid här tar vi ett steg i rätt riktning. Det skulle sannolikt även vara positivt för Sveriges långsiktiga utveckling och bidra till att lösa våra egna utmaningar med en åldrande befolkning. Framför allt skulle det hedra vår stolta tradition av att vara en medkännande nation som står upp för människovärdet.”

Om Ankersjö och Bengtsson vill jämföra sig med Wallenberg, Bernadotte och Edelstam så kommer man bara att skratta åt dem. Ankersjö och Bengtsson kan snarare jämföras med Vidkun Quisling än med de norska motståndsmän som var patrioter och försvarade sitt land. A&B säger att de vill ge amnesti åt alla illegala invandrare. Men de har inte för avsikt att fråga folket om deras åsikter. Och de har absolut inte för avsikt att låta debattörer få medverka på lika villkor i offentliga debatter om det politiska vansinne som Centerpartiet företräder idag. Det kvalificerade svamlet om att invandring skulle lösa våra demografiska problem med ”en åldrande befolkning” är vid det här laget väldigt tröttsamt att höra på. Den bästa metoden för att lösa våra demografiska problem är att skapa en politik som ökar den svenska nativiteten, som stärker familjerna och ger dem högre status och ännu högre status om de har tre eller fler barn. Sverige kan inte överleva på sikt utan att åtgärda det demografiska underskottet och det är hög tid att någon säger det högt och tydligt.

Centerpartiet behövs inte. Lägg ned skiten!

Relaterat:

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/01/30/lagg-ner-centerpartiet-omedelbart/

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/01/27/tino-sanandaji-krossade-centerextremisterna-och-extremliberalen-johan-norberg/

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/01/20/debatt-i-tv1-om-manggifte-och-centerns-djupa-forfall/

http://snaphanen.dk/2013/03/02/sondagskronika-ropen-skalla-amnesti-at-alla/

Lägg ner Centerpartiet omedelbart!

Idag skriver fyra centerpartister ett debattinlägg på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Det handlar om fri invandring. När man läser vad centerpartisterna skriver är det lätt att tro att det är ett dåligt skämt, men det är det inte. Det absurda debattklimatet som vi har i Sverige där media försvarar mångkultur och massinvandring samtidigt som invandringskritiker motarbetas har satt djupa spår i samhället. Lättpåverkade människor utan någon som helst förmåga att tänka kritiskt kopierar medias enfaldiga argumentation.

Centerpartisterna Katarina Erlingsson (regionråd Skåne), Gustav Andersson (landstingsråd Stockholms län), Ola Johansson (riksdagsledamot Halland) och Catarina Deremar (kommunalråd Tierp) skryter om att de är för fri invandring. ”Vi står bakom idén om fri invandring” säger de. Så vad vill då dessa centerpartister. Jo de kokar ihop massa meningslösa fraser och floskler som inte betyder någonting. De använder stora ord som saknar all verklighetsförankring och på basis av den egna okunskapen drar de slutsatsen att fri invandring är bra.

fri_invandring

Fri rörlighet och fri invandring är för oss i allra högsta grad en fråga om både solidaritet och socialt engagemang, och en tanke om alla människors lika rätt att leva ett liv i frihet och förverkliga sina drömmar. En viktigare princip för den socialt engagerade kan vi knappast se. Dessutom bidrar rörligheten i högsta grad till tillväxt.”

Kommentar: Hur kan fri invandring vara en fråga om solidaritet när man bevisligen trampar på många människors åsikter och rättigheter? Hur kan det vara en fråga om solidaritet att fylla upp en viss kommun eller hela landet med exempelvis araber och afrikaner? Vari ligger solidariteten? Ni säger också att fri invandring är en fråga om socialt engagemang. Vad menar ni? Hur menar ni att fri invandring till Rinkeby är en fråga om socialt engagemang. I alla invandrartäta områden är det sociala utanförskapet större än någon annanstans i samhället. I alla invandrartäta områden är de sociala problemen större än i andra områden. Det gäller skadegörelse, allmän trivsel, otrygghet, brottslighet och det faktum att invandrartäta områden i praktiken blir ockuperade zoner som normala svenskar inte vill vistas i. Det är svenskarna som känner sig som främlingar där. Om rörligheten bidrar till tillväxt hur kommer det sig då att alla invandrartäta områden förfaller så mycket att staten eller kommunerna måste skjuta till miljarder för att reparera skador efter förfall och eftersatt underhåll? Hur mycket har Rinkeby och Rosengård bidragit till Sveriges tillväxt? Sanningen är ju den omvända, det är skattebetalarna som tvingas finansiera upprustning av getton och dessutom ge miljardbidrag till alla invandringspolitiska projekt som enbart slukar pengar.

”Centerpartiet har sedan många år utmärkt sig som det parti som har både visioner och konkreta idéer för hur större rörlighet kan skapas, till nytta för både enskilda individer och det svenska samhället. I idéprogrammet från 2001 finns visionen om fri rörlighet med. Partistämman 2011 fattade beslut som ligger i linje med idén och Centerpartiet är det parti i Sveriges riksdag som tydligast står upp för ett generöst flyktingmottagande och en ökad arbetskraftsinvandring.”

Kommentar: Centerpartiet har bara utmärkt sig för en enda sak och det är att svika sina egna väljare, sina tidigare visioner och det egna landet. Centerpartiet är ett enda misslyckande och partiet saknar helt visioner och konkreta idéer. Ni är bara offer för extremliberala idéer som inte har någon som helst förankring i verkligheten. Centerpartiet är det parti som tydligast visar att man föraktar den egna nationen, den svenska identiteten och det svenska folket. Ni påstår att ni står upp för ett ”generöst flyktingmottagande” när ni själva verket bara bidrar till att rycka upp människor från sina ursprungskulturer och placera dem här så att Sverige en dag blir likt de länder som de kommit från. Ni har inte heller några som helst moraliska betänkligheter när i förordar fri invandring. Faktum är att ni med ert förslag visar ett oerhört stort förakt för svenska folket. Ni har inte för avsikt att fråga folket vad de tycker om era vansinniga förslag. Ni har inte ens bemödat er att ta reda på vad folk tycker om massinvandring. Istället sitter ni på höga hästar och ser ned på alla som inte delar era åsikter. Vad ökad arbetskraftsinvandring anbelangar så har ni redan förordat det tillsammans med övriga i alliansen och Miljöpartiet. Efter det beslut ni tog 2008 om arbetskraftsinvandring så blev det fritt fram för skrupelfria företagare att importera arbetskraft under slavliknande förhållanden. Ni är en skam för Sverige.

”Idén om en fri invandring bygger i grund och botten på synen om alla människors lika rätt och värde, och om alla människors lika rätt till frihet från förtryck. För de människor som lever i krigshärjade områden eller som lever i förtryck är många gånger flykten det enda sättet att kunna leva i frihet.”

Kommentar: Ännu mer floskler från er. Hur kan en idé om fri invandring bygga på synen om ”alla människors lika rätt och värde” när ni inte ens respekterar de svenskar som säger bestämt Nej till fri invandring. Det är ju svenskarna som är utsatta för förtryck eftersom de blir påtvingade en invandring som i praktiken tar död på svenska folket. Svenskarna är det folk som har rätten till Sverige, men ni har bestulit svenskarna på den rätten genom att utan debatt ändra i grundlagen så att Sverige formellt blev mångkulturellt. Det är stöld och bedrägeri som ni har ägnat er åt. Ni svamlar om att för de människor som lever i förtryck är ”flykten ena sättet att kunna leva i frihet”. Vart ska vi svenskar som lever under ert förtryck ta vägen? Ska vi tvingas att med vapen i hand försvar oss eller måste vi fly till något annat land för att slippa bli förtrycka av massa dåraktiga centerpartister? Har ni något förslag?

Centerpartiet har en politik med konkreta förslag för att få en ökad invandring att fungera. Våra förslag för bättre och enklare villkor för företagande, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, ökat bostadsbyggande och enklare validering av utländsk utbildning visar att vi tar frågan på allvar och att visionen om fri invandring inte alls är orealistisk.”

Kommentar: Jaså, har ni uppfunnit nya generösa bidragssystem för att få ”invandringen att fungera”? Sanningen är att det enda invandringen, som ni förordar, leder till är att Sverige söndras och att svenskarna förlorar sitt land. Ni skriver så många floskler att man kan tro att ni har uppfunnit en floskelmaskin. Vadå ökad bostadsbyggande? För att invandrarna ska få någonstans att bo? För det har väl inte slagit er att svenska ungdomar står i långa köer för att få bostad och att de hinner bli medelålders innan de får någon såvida de inte är miljonärer? Eftersom ni är politiker som lever långt från verkligheten så har ni inte fattat det – eller hur? För själva bor ni i vita reservat, ingen av er bor i de getton som ni har medverkat till att skapa. Ni inbillar er att ”visionen om fri invandring inte alls är orealistisk”. Faktum är att era idéer är så genomkorkade att inte ens en politiker hade kunnat komma på något så dumt på den tiden Sverige hade kloka politiker. Men det var länge sedan. Nu har vi tyvärr sådana som er.

”Att fler människor vill komma och leva i Sverige är någonting positivt. En ökad inflyttning till Sverige innebär att fler personer kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd och tillväxt. Invandring är en stor potentiell resurs för kommunerna. De som kan erbjuda bostäder, språkutbildning och kompletterande yrkesutbildning har möjligheter som idag inte tas tillvara för att bryta en negativ utveckling och samtidigt ge människor från andra delar av världen en bättre framtid. Värnamo har här visat vägen.”

Kommentar: Varför är det positivt att fler kommer till Sverige? För vem är det positivt? För miljön? För att uppnå klimatmålen? Vem eller vilka är det positivt för? På vilken sätt är det bra för Sven Svensson att det kommer 30 miljoner människor till Sverige? På vilket sätt är det bra för Inga Ingasson att det kommer 30 miljoner nya människor till Sverige? På vilket sätt är det bra för svenska folket? Kommer brottligheten att minska? Kommer förorterna att blomstra? Kommer tryggheten på gator och torg öka? Er invandringspolitik är enbart en katastrof, men ni lever i en bubbla, i en skyddad verkstad och kan inte ens förstå att redan den hittillsvarande invandringen har varit ett enda stort haveri. Ni är för dumma för att fatta det och ändå vill ni göra om samma dumheter igen fast i kubik.

”Det råder inte brist på plats i Sverige. Vad det däremot råder brist på är konstruktiva idéer för att lösa det utanförskap som många nya svenskar hamnar i. Centerpartiet har många idéer och förslag för hur fler människor kan komma till Sverige och snabbt få ett arbete.”

Kommentar: Så bara för att det finns en del orörd natur kvar så vill ni bygga bort den. Ni vill slösa bort ännu mer sötvatten, ni vill uppenbarligen ta ännu mer energi i bruk. Ska vi bygga 30 nya kärnkraftsverk för att ge era nya invandrare värme och el? De enda som har brist på idéer är sådana som ni. Ni är för dumma helt enkelt. Ni säger att ”nya svenskar” hamnar i utanförskap. För det första så är de enda som hamnar i utanförskap de svenskar som ogillar er politik. Deras röster får aldrig höras på samma villkor och i samma sammanhang som era röster. Ni i Centerpartiet medverkar till att tysta invandringskritiker, stämpla dem som rasister och vägrar att ens lyssna på vad de har att säga. De enda som har bra idéer idag är just invandringskritikerna. De vet att det ni kallar ”utanförskap” egentligen bottnar i att olika etniska grupper vill leva tillsammans med sina egna. Det är också orsaken till att svenskarna flyttar från era getton. Svenskar vill för det mesta leva med andra svenskar och ”röstar med fötterna” när de flyttar från era getton. Svenskar flyttar hellre till svenska områden om de kan och har råd eftersom de trivs bättre där. Ett bra förslag är därför att ni överger era barnsliga och orealistiska förslag om fri invandring. Ni kommer att gå till historien som de efterblivna politiker som försökte ta död på Sverige och förhoppningsvis kommer ni att hängas ut i all framtid som varnande exempel.

”Fullständigt fri invandring till Sverige kan vara svårt om inte andra länder också byter inställning. Men idéprogrammet ska inte bara vara en karta för politiker som är verksamma i Sverige, utan även för vårt aktiva arbete inom EU. Att förändra EU:s regelverk så att fler länder bistår flyktingar och skapar förutsättning för friare regelverk är naturligtvis lika viktigt som reformer i Sverige.”

Kommentar: Ni är bevisligen otroligt genomkorkade. Tror ni att andra länder skulle vara så dumma att de genomför samma idiotiska politik som ni föreslår? Ni skulle gärna önska att alla andra länder införde er genomkorkade politik. Varför vill ni det? Är ni oroliga för att andra länder kommer att skicka sina kriminella, sexuellt avvikande, straffade och IQ-befriade människor till Sverige? Eller tycker ni att det är bra? Hur går det då med luften, med vattendragen och med naturen? I de flesta stora städer ute i världen är det hälsovådligt av att andas luften, att äta maten och att dricka vattnet? Är de dit ni vill ha Sverige?

”Det är en myt att hög invandring är ett hot mot jobben och välfärden. Med fler invånare växer ekonomin och antalet jobb. Det går naturligtvis fortare om villkoren för små och nya företag förbättras. Och vad gäller välfärden så är invandring redan idag en förutsättning. Äldreomsorgen och vården i stora delar av landet skulle inte kunna utföras utan personal som nyligen flyttat till vårt land.”

Kommentar: Nu är ni sådär genomkorkade igen. En nations välstånd beror på befolkningens kvalitet, inte på hur många invandrare man tar emot. Sverige var som rikast 1963 när vår befolkning var homogen och det var långt innan massinvandringen hade påbörjats. Den svenska befolkningens kvalitet var god och det var det som gjorde oss till ett välmående land. Brottsligheten var låg och alla kunde gå trygga på gator och torg när som helst på dygnet. Svenskar arbetade i äldreomsorgen och det gick utmärkt. Är det något fel på att svenskar arbetar inom vården? Ni verkar nästan förakta svenskar. Vad menar ni med att ”ekonomin växer” med fler invånare. Blir den genomsnittlige svensken rikare om vi tar hit 1 miljon människor från Afrika?

Ni lever i drömmarnas värld, men vägrar att leva i verkligheten. Framför allt vägrar ni att lyssna på människor som är mer förnuftiga än vad ni är. Sverige behöver inte politiker som er. Lägg ned Centerpartiet!

Debatt i TV1 om månggifte och centerns djupa förfall

Den 17 januari hade TV programmet ”Debatt” premiär för säsongen med den nye programledaren Kristina Hedberg. Första debatten i programmet handlade om hur Janne Josefsson i Uppdrag Granskning avslöjade att begreppet barnfattigdomen överdrivs av ett antal hjälporganisationer för att de ska kunna tigga mer bidrag till sin verksamhet. Själva debatten var som den brukar vara i detta program ytlig och ganska intetsägande. Det var huvudsakligen etablerade journalister och organisationer som var debattörer och debattnivån var väldigt låg. Inga djupa analyser eller inträngande reportage. Bara tunn pk-TV.

Nästa debatt skulle avhandla ämnet månggifte med under rubriken ”ska man få gifta sig med fler än en samtidigt”. Ämnet togs upp som ett resultat av att Centern nyligen kommit med en rad nya förslag till sitt partiprogram. Det var förslag om fri invandring, månggifte och avskaffad skolplikt. För många som inte följt centerns politiska förfall de senaste åren kom de nya programförslagen som en chock. För den som följt partiets sedan 1988 när de uteslöt invandringskritikern Sven-Olle Olsson ligger de nya programförslagen helt i linje med det förfall som pågått i partiet i minst 25 år.

En intressant fråga som kanske borde ställas är hur det är möjligt att ett parti kan svänga 180 grader utan att någon reagerar. Sven-Olsson vågade reagera, men han blev utesluten. 1988 var Centern ett svenskfientligt parti och för varje år som gått sedan dess har det bara blivit värre. Men det gäller också de övriga partierna i sjuklövern.

Under 1930-talet var Centern, eller Bondeförbundet som det då hette, ett genuint Sverigevänligt parti där man var mycket tydlig när det gällde dåtidens invandringspolitik. I Bondeförbundets program kunde man 1933 läsa:

”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”


För många som växt upp med mångkulturell propaganda låter programmet rätt extremt. I själva verket var det ett synsätt som delades av de flesta politiker i Sverige och i andra länder i Europa vid den här tiden. Att ”bevara den svenska folkstammen” är bara att värna om det svenska folket och önska att det fortlever även på längre sikt. De är inget extremt att ha den uppfattningen. Partiet ville inte heller släppa in ”mindervärdiga utländska raselement”. Den formuleringen skulle kunna skrämma slag på vem som helst om den användes i något politisk program idag. År 1933 höll de flesta svenskar med om att det var viktigt att skydda folket och formuleringen är mera att betrakta en spegel av tidsandan. Oavsett formuleringarna så är det inget större fel på det tänk som ligger bakom programpunkten från 1933.

1965 hade de flesta länder i västvärlden och delar av övriga världen fortfarande en ansvarsfull syn på invandring. Det var i stort sett bara kolonialländerna som tog emot en andel invandrare med etnisk främmande bakgrund. Sverige hade aldrig haft några koloniala åtaganden och hade heller inga skäl att ta emot invandrare från avlägsna länder.

Efter att den amerikanska invandringspolitiken ändrades 1965 och togs i bruk 1968 så öppnades USA för stor icke-vit invandring. I Sverige tog vi efter USA och började öppna för större invandring bara ett par år efter de amerikanska besluten. Vår ekonomi började internationaliseras och vi släppte in mer och mer utländskt ägande eftersom stora internationella företag ville expandera till nya marknader. De hade stora ekonomiska resurser och slog ut eller köpte upp svenska företag. Dessa internationella storföretag ville sedan vinstmaximera och började driva kampanjer för att få billigare arbetskraft. De dåtida svenska regeringarna var med på noterna. Sverige tog emot sina första större skaror invandrare. De var skötsamma, lojala och tillförde mycket. Men Sverige hade klarat sig lika bra utan dem om vi bara fört en bättre politik på ett antal områden. Att det var ”nödvändigt” att ta hit arbetskraftsinvandrare på 1960-talet är bara en myt.

Sedan dess har ett otal internationella och nationella tankesmedjor arbetat hårt, ofta tillsammans med vissa mediakoncerner, för att vi ska få fri invandring till Sverige. För medias del yttrade det sig i ständiga kampanjer för att få hit ”enstaka” flyktingar som hade det svårt i sina hemländer. I själva verket var det en medveten taktik att spela på våra medkänslor för folk som har det svårt. Media och politiker har också arbetet hårt för att ändra på lagarna, öppna gränserna och slå sönder svensk identitet. Liberala politiker, liberala medier och liberala tankesmedjor jobbar i symbios och har täta kontakter eller tätt samarbete med liknande tankesmedjor utomlands. Den täta kontakten mellan folkpartister och George Soros är egentligen oerhört skrämmande liksom den täta kontakten mellan Cecilia Malmström och bilderbergaren Peter Sutherland. Deras lobbyarbete för mer öppna gränser sker huvudsakligen i smyg eftersom inga stora medier, TV eller radio berättar för oss vad de håller på med.

Svenska medier berättar inte heller för sina läsare att svenska politiker arbetar för att våra gränser ska öppnas ännu mer. Det är alltså bristen på information som gör att många nu höjer på ögonbrynen när Centern nu öppet förespråkar helt fri massinvandring av miljontals människor. Centern har länge arbetat i den riktningen.

Som en direkt följd av att centerns nya programförslag lyftes fram i media så blev punkten om månggifte ett debattämne i TV1-programmet Debatt. Som vanligt när det gäller svenska pk-TV så är det inga debatter i egentlig mening utan det är bara lite försiktigt trevande där kritik från politiskt inkorrekt håll ska undvikas. Helt förutsägbart så inleddes programmet med att ett svenskt, gift udda par fick berätta om att de var ”öppna” i sin relation och hade besök av andra partners när det passade dem. Förmodligen tyckte nog de flesta tittare att paret bara var ett udda par. Man kan anta att väldigt få personer brydde sig om hur de hade valt att leva sitt liv.

Elisabet Sandlund från tidningen Dagen fick medverka och framföra viss kritik mot månggifte. Hon ville inte gå med på att sanktionera månggifte eftersom det strider mot hela den kultur vi lever i. Hon framhöll också att det inte finns något annat land i vår västerländska kultur som tillåter månggifte.

Elisabet Sandlund: ”De flesta som skulle hamna i en situation av månggifte det skulle ju vara människor där mannen tar sin tredje hustru för att han tröttnat på nummer ett och två. Äktenskapet är till för att skydda de svaga, i det här fallet barnen och även kvinnorna….Vem är barnens föräldrar? Barnen har rätt att veta vem som är mamma och pappa och i görligaste mån uppfostras och växa upp med mamma och pappa. Den här typen av relationer där det finns ett antal män och kvinnor i olika konstellationer det motsvarar på intet sätt det som FN:s barnkonvention säger.”

hanna_wagenius_2

Hanna Wagenius, Förbundsordförande i centerns ungdomsförbund, försvarade de extremliberala programpunkterna som partiet hade tagit fram. Kristina Hedberg frågade Wagenius som vad det är som är så bra med förslaget.

Wagenius: ”Jag tycker att det är bra att samhället behandlar alla sina medborgare lika oavsett om man lever i en heterosexuell, homosexuell, monogam eller polygam relation så har alla rätt till samma samhällsskydd. Den andra och den tredje hustrun som det hörs om här som skulle vara förtryckt, hon är utsatt för ett mycket värre förtryck genom lagen genom att inte ha rätt till det här skyddet som äktenskapslagstiftningen ger om man skulle skilja sig eller om mannen skulle gå bort. Jag tycker att det här är väldigt viktigt att alla människor har rätt till samma lagstiftning, men också för att det redan finns kvinnor som befinner sig i den situationen idag men som inte omfattas av det här skyddet.”

Den muslimska feministen Bahareh Andersson medverkade också i programmet. Hon var emot legalisering av månggifte, men hade inte något emot att folk lever i förhållanden där det finns flera relationer. Hon var också emot månggifte därför att det skulle kunna leda till kvinnoförtryck. Hon hade sin egen tolkning av islam och i den ingick inte månggifte. ”Att legalisera detta är jag emot eftersom jag ser konsekvenser av det. Vi bor inte, vi lever inte i 1960-talet, vi lever i ett mångkulturellt samhälle som vi har byggt tillsammans, inte bara i Sverige utan i hela Europa och detta kan utnyttjas av dom allra värsta fanatikerna, patriarkala grupper, att kunna leda en polygami med en man och fyra fruar, detta är jag väldigt emot för att jag vet att dom kvinnorna kommer att bli väldig utsatta för förtrycket och det finns ju en och annan konsekvens av detta. Den lagliga rätten att kunna skaffa flera fruar kommer att väcka misstänksamhet mot den religionen som jag tillhör. Den tolkningen jag gör av min religion islam säger inte att en man ska kunna ha fyra fruar. För mig finns inte bara en tolkning av islam. Detta kan väcka invandrarfientliga krafter som vi har här och bli en fientlighet och misstänksamhet mot min religion.”

Hanna Wagenius: ”Jag tror att de kvinnor som redan idag lever i en sådan relation, för det finns sådana relationer i Sverige även om inte alla äktenskap är juridiskt giltiga här. Dom kvinnorna är i en värre situation när dom äktenskapen inte är giltiga, då befinner de sig i en mycket större ekonomisk utsatthet. Om det är så att man är beroende ekonomisk av den här mannen men äktenskapet inte är giltigt och han väljer att gå ifrån henne då har man plötsligt ingenting.”

Bahareh Andersson frågar Hanna: ”Så du ska ge laglig rätt till mannen att skaffa tre fruar till?”

Hanna Wagenius: ”Han har redan en laglig rätt att leva ihop med de här tre kvinnorna och att kanske ha en religiös ceremoni bara men inte en juridisk.”

Bahareh Andersson: ”Vi ska verkligen få bort detta, vi vill inte att det ska vara den lagliga rätten att göra, jag är född och uppväxt i ett land där polygami är lagligt där man kan skaffa fyra fruar. Jag har träffat dom och jag vet vilken utsatthet dom lever i, så att jag kommer absolut inte ge mitt samtycke att detta ska komma att utsätta den minoritetsgruppen för något ännu värre.”

Hanna Wagenius: ”Poängen med att ha en lagstiftning som tillåter vuxna och samtyckande människor att ingå i flera relationer, det är att alla också måste samtycka. Är man den första frun och inte tycker att det är okey att ens make tar en till fru så ska man kunna säga nej till det. Det finns jättemycket vi måste jobba med när det gäller värderingar.”

Bahareh Andersson: ”Varför kan inte centerpartiet fokusera på dom 70 000 ungdomar som vi har, som inte ens välja sin kärleksrelation. Det är en lyxfråga för mig om polygami… Vi har ju 5 000 ungdomar som dör varje år enligt FN på grund av att dom gör något fel mot hedersnormerna. Kan vi inte satsa alla resurser att rädda livet på dom?”

”Debatten” som TV1 anordnade var sällsynt torftig. En debatt om månggifte i en så stor kanal om TV1 borde rimligen ha planerats mycket bättre. Nu hade redaktionen bara plockat ihop lite folk efter eget behag vilket resulterade i några rätt banala meningsutbyten. Om Centern skulle få igenom sitt program om månggifte så skulle Sverige förändras mer plötsligt och dramatiskt än det någonsin har gjort under hela vår historia. Och det skulle enbart vara till det sämre. Ämnet månggifte borde ha varit föremål för en seriös debatt och då borde seriösa kritiker har fått medverka. Det räcker inte med att en ganska pk-kristen och en liberal muslim får yttra sig. Centerns förslag är som ett yxhugg i den svenska folksjälen och då krävs rejäla motargument.

Hanna Wagenius är nästan osannolikt tankeslö. Hon har inte tänkt igenom någonting alls utan seglar bara iväg med den vind som blåser i stora delar av partiet. Om hon och Centern skulle få igenom sina förslag så skulle Sverige mer eller mindre kollapsa moraliskt och människor med alla underliga livsstilar skulle kunna få fritt fram att hålla harem. De som skulle tjäna allra mest på det är polygama muslimer som genom att ha flera fruar kan skynda på den demografiska obalansen. De kan bli som i delar av Orienten där 30-40 barn inte är ovanliga i muslimska polygama förhållanden.

Om Debatt hade vara ett riktigt debattprogram så hade någon som kunde sätta Wagenius på plats fått medverka. För Hanna Wagenius är politiken en lekstuga. Hon har inget intresse av att skapa ett bättre Sverige, att förbättra sådant som är dåligt, att göra landet bättre för människor som har hamnat på efterkälken, komma tillrätta med brottsligheten eller rädda landet från att haverera moraliskt. Hon är istället en människa som utan att tveka skulle kunna införa en politik som tar död på en civiliserad livsstil och förvandla Sverige till ett efterblivet samhälle där medeltida patriarkat med rötter i Mellanöster återuppstår – fast i Sverige.

En av flera centerpartister som drivit partiet mot en ideologisk avgrund är Fredrick Federlay. Han är en av personerna bakom de nya programförslagen. Det står helt klart att den mannen inte lever i verkligheten. Han skrev 2002 en sällsynt undermålig debattartikel i Aftonbladet där han orerade om rasism och hur viktigt det är att vi öppnar våra gränser för fri invandring. Frågan är då varför vi ska öppna våra gränser? Det enda argumentet han framförde i artikeln var följande mening: ”Det som gjort att Sverige genom tiderna har klarat sig bra är att vi har kunnat ta emot människor från andra länder och sett dem som en tillgång och om en ny kraft i det svenska samhället.”

Ingenting av substans fanns i artikeln. Federlay är politiskt vilsen men ändå är han en av dem som fått förtroendet att styra centerns politiska utveckling de senaste tio åren. Federlay är nära vän med Per Ankersjö som också tillhör den svenskfientliga falangen inom Centern. Det är ogenomtänkta och bisarra idéer som lett fram till förslagen om fri invandring, månggifte och avskaffad skolplikt. Mest allvarligt är att ingen kraftull opposition har förekommit mot förslagen utan istället tycks många centerpartister gilla dem. Centerpartisten Johan Hedin hävdar att fri invandring ”är en enorm plusaffär för Sverige”.

Som en händelse fångade den extremliberala Bertil Ohlin-stiftelsen upp centerns idéer och anordnade ett seminarium den 16 januari med rubriken ”Steg för en fri invandring”. Frida Johansson Metso, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd och medlem av Migros skribentnätverk, Johan Hedin, riksdagsledamot och talesperson i migrationspolitiska frågor för Centerpartiet och Karin Zelano, chef för tankesmedjan Fores migrationsprogram var inbjudna för att prata om ”hur Sverige kan utvecklas för en fri invandring”. (Se debatten – eller snarare galenskaperna – här.) Tankesmedjan Fores är sprungen ur Centerns liberala falang och bakom Fores finns även Bertil Ohlin-institutet, som i sin tur finns bakom många liberala medier som ägnar varje dag åt att försvara massinvandring.

fores

Idag presenterades en ny Sifo-mätning och Centern har fallit kraftigt. De ligger just nu på 3,2 % medan SD bibehåller sin plats som tredje största parti, någon som ogillades av Text-TV som inte ens nämnde det. I Agenda i kväll fick Annie Lööf medverka och då framkom det att Centern inte har haft så låga siffror sedan opinionsundersökningarna etablerades i början av 1960-talet. På något sätt har hon kanske insett att stora delar av hennes väljare inte vill ha ett extremliberalt centerparti . Men inom Centern finns många tunga namn som förespråkar helt fri invandring så oavsett om Annie Lööf skulle ge sken av att moderera några av de föreslagna punkterna så är det bara spel för galleriet. Centern har förhoppningsvis gjort sitt inom svensk politik och de medlemmar som inte gillar utvecklingen har sig själva att skylla. De har låtit sitt parti förfalla utan att ingripa och då går det så här. Dessutom har de kanske inte ens observerat att de tankesmedjor som finns kring partiet verkar för helt fri invandring och en rad andra galenskaper.

%d bloggare gillar detta: