Stampen

– Ställ krav på att tidningen ska vara allsidig, stå upp för verklig yttrandefrihet och tillåta fria debatter.
– Säg upp din prenumeration om tidningen inte håller måttet.
– Bojkotta den undermåliga lokalpressen.

Det som kännetecknar tidningar och andra företag som ingår i koncernen Stampen är att läsarna inte tillåts kommentera viktiga lokalpolitiska frågor. Det gäller särskilt om åsikterna faller utanför det som anses vara politiskt korrekt. Vi gjorde några stickprover och försökte få in kommentarer men blev raderade eller stoppade. Om du tycker att din lokaltidning agerar totalitärt och maktfullkomligt så kan du ordna en bojkott mot den. Kontakta annonsörerna eller uppmana folk att inte prenumerera. I Sverige har vi en mycket undermålig press och Stampen bidrar i hög grad till det. Har du egna erfarenheter från någon av tidningarna i Stampen så kan du skicka ett mail till oss eller kommentera det här. bojkottaaftonbladet@gmail.com

Några av företagen i koncernen Stampen.

Tidningar och mediaföretag

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (Bbl/AT) kommer ut fem dagar i veckan i Köping, Arboga och Kungsör. Tidningen ägs av Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige. Bbl/AT utgör en affärsenhet tillsammans med systertidningarna Fagersta-Posten, Sala Allehanda och Avesta tidning. Under 1995-2008 gavs de ut av bolaget Ingress Media AB. Tidningen är liberal. Ansvarig utgivare: Thelma Kimsjö. Chefredaktör och stf ansvarig utgivare: Anders Edström.
Web.

Avesta Tidning utkommer tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Avesta Tidning utgör en affärsenhet tillsammans med systertidningarna Fagersta-Posten, Sala Allehanda och Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Under 1995-2008 gavs de ut av bolaget Ingress Media AB. Tidningen är liberal. Ansvarig utgivare: Thelma Kimsjö. Chefredaktör och stf ansvarig utgivare: Anders Edström. Den 25 september 2012 hade den kommunalpolitiska eliten ett upprop mot ”rasism” i tidningen., som egentligen var ett upprop för fortsatt massinvandring.
Web.

Bohuslänningen kommer ut i mellersta och norra Bohuslän samt i västra Dalsland. Den har säte i Uddevalla och lokalredaktioner i Henån, Munkedal, Färgelanda, Tanumshede, Kungshamn och Lysekil. Den utkommer sex dagar i veckan. Bohuslänningen ingår i Västkustmedia AB (dit också tidningarna TTELA och Strömstad Tidning ingår) som är en del av Mediabolaget Västkusten. Huvudägare är Stampen AB med 51 procent av aktierna. Kulturredaktör är Marita Adamsson. I en rad reportage ”granskade” Bohuslänningen tillströmningen av asylsökande till Sverige. Några poäng fikc tidningen in, bland annat kritik mot flyktingmottagaren Jim Hoppe som driver företager Sellpower som tecknat hyresavtal med invandrarverket. Det visa sig att denne figur fakturerat Migrationsverket på 65 miljoner kronor under två år.
Web.

Fagersta-Posten (FP) utkommer tre dagar i veckan i norra Västmanland, främst Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Tidningen ägs av Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige som en affärsenhet tillsammans med systertidningarna Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Sala Allehanda och Avesta Tidning. Tidningschef och ansvarig utgivare är Thelma Kimsjö. Chefredaktör är Ola Wahlsten.
Web.

Falkenbergs-Posten kommer ut på torsdagar. I en välvillig artikel 12 december 2012 får extremistorgansaionen ”Expo” uppmärksamhet efter att propagandachefen Alexander Bengtsson varit på besök i Falkenberg. Ansvarig utgivare är Roger Thilander, Redaktör Petter Tarenius.
WebFacebook.

GP, Göteborgs-Posten är en dagstidning för främst Göteborg med omnejd. Papperstidningen består till nästa 40 % av annonser och har varit Göteborgs viktigaste annonsplats i många decennier. GP ingår i Stampen-gruppen är liksom många andra tidningar i koncernen liberal. Ansvarig utgivare är Cecilia Krönlein. Chefredaktörer är Jonathan Falck och Peter Hjörne. GP är en extremisttidning i klass med Aftonbladet och Expressen. På ledarplats hyllas massinvandringsförespråkaren Bengt Westerberg (FP) och tidningens sidor är ofta fyllda med artiklar om riktar sig mot invandringskritiker. Journalistiken är infantil och tonen är hysterisk. I en kort ledare från den 10 november lyckades tidningen använda ordet ”främlingsfientlig” tio gånger. Så här kan det låta på ledarsidan:

”Främlingsfientlighet och rasism växer ur okunnighet om andra kulturer än den egna och bristande insikt i att det främmande är lika mångfacetterat som det välbekanta. Främlingsfientlighetens metodik är att välja ut extrema personer och yttringar i en annan kultur eller religion och hävda att detta gäller för alla som tillhör den utpekade gruppen. Främlingsfientligheten kläs med förkärlek ut till en fråga om inskränkt yttrandefrihet. Men det är tillåtet att göra främlingsfientliga uttalanden i Sverige – inom de gränser som markeras av lagarna om förtal och hets mot folkgrupp. Men den som gör främlingsfientliga uttalanden måste räkna med att bli motsagd. Att bli motsagd är inte det samma som att få sin yttrandefrihet inskränkt.”
Web.

Gratistidningar i Väst AB. Företaget ger ut Varbergs Posten och Falkenbergs Posten. VD: Roger Thilander.

Hallands Nyheter (HN) kommer ut sex dagar i veckan. Huvudsakligt spridningsområde är Falkenberg och Varberg. Ansvarig utgivare och chefredaktör är Anders Svensson. Politisk redaktör: Bengt Wernersson. HN var tidigare en del av Centertidningar. När Stampen köpte upp Centertidningar 2005 ingick även HN i det köpet. Sedan 2008 ingår Hallands Nyheter och Hallandsposten i Mediabolaget Halland. Hallands Nyheter gör som GP. Ledarskribenten Bengt Wernersson hyllar den liberala extremisten Bengt Westerberg (FP) och ser honom som ”förste bekämpare av vardagsrasismen”.
Web.

Hallandsposten kommer ut sex dagar i veckan främst i Halmstad, Laholm och Hylte, men även i Falkenberg och Markaryd. Tidningen köptes 1982 av Liberal Press och togs över av Stampen 1982. Idag ingår Hallandsposten i Mediabolaget Västkusten AB som ägs av Stampen till 70 % och Lidköpingspress till 30 %. Chefredaktör är Viveka Hedbjörk.
Web.

Halmstad 7 dagar är en gratistidning som ägs av Gratistidningar i Väst AB (ett företag i Stampenkoncernen), som ger ut även Varbergs-Posten och Falkenbergs Posten. Ansvarig utgivare: Roger Thilander. Redaktör Axel Johnson.
Web.

Lidingö Tidning kommer ut på fredagar och innehåller enbart sådant som berör Lidingö. På Lidingö finns även en gratistidning med namnet Mitt i Lidingö Tidning. Bägge tidningarna ingår i Stampenkoncernen. Redaktionen består av Helena Gohde, Jonas Jönsson, Martin Alm.
Web.

Länstidningen Södertälje (LT) ägs av Promedia. Ansvarig utgivare är Katarina Säfström. Chefredaktör Thelma Kimsjö, politisk redaktör Tomas Karlsson. Tillsammans med Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning, Tidningen Folket, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter ingår LT i annonspaketet ”SamAnnons Sörmland”. Tidningen spridningsområde är det av massinvandring förstörda Södertälje, känd för sina genomkorkade socialdemokratiska politiker och för att ha tagit emot fler irakiska flyktingar än något annat land i västvärlden. Tidningen är i högsta grad delansvarig för den politiska utvecklingen och förstörelsen av den gamla fina arbetarstaden.
Web.

Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB ger ut 14 lokaltidningar i Mellansverige. De största tidningarna i koncernen är Västmanlands Läns Tidning och Nerikes Allehanda. Koncernen är den största inom Stampen-gruppen.

Sala Allehanda (SA) är en lokaltidning med spridningsområde i Sala och Heby kommuner. Tidningen ägs av Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, som är ett bolag i Stampen-gruppen. Tidningschef och ansvarig utgivare är Thelma Kimsjö. Tidningen är stolt över att kommunen tar emot flyktingar från hela världen.
Web.

Strömstads Tidning kommer ut tre dagar i veckan och är en lokaltidning för norra Bohuslän. Tidningen ingår i Västkustmedia AB som är ett företag i Stampen-gruppen. Chefredaktör är Kerstin Karlsson. Tidningen gladdes åt att de första ”ensamkommande flyktingbarnen” kom till kommunen våren 2012 och välkomnade dem till ett alldeles nytt fint boende, asylboendet Stella.
Web.

NA, Nerikes Allehanda ingår i Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige. År 2007 blev tidningen föremål för protester från muslimer efter att tidningen publicerade en teckning av Lars Vilks. Teckningen föreställde Muhammed som rondellhund. Även officiella protester från Iran förekom. Tidningen är liberal. Redaktionschef är Helena Sträng.
Web.

Norrtälje Tidning ingår i Promediakoncernen som ägs av Stampen. Tidningen kommer ut fem dagar i veckan och sprids huvudsakligen i Norrtälje kommun. Tidningen ingick tidigare i Centerpartiets tidningskoncern Centertidningar AB, men ingår nu i Promedia. Ansvarig utgivare och tidningschef är Katarina Ekspong.
Web.

Nynäshamns Posten är en lokaltidning för Nynäshamn som kommer ut två gånger i veckan. Tidningen är en del av Promedia som ägs av Stampen. Chefredaktör är Niklas Milberg.
Web.

SödertäljePosten en lokal nyhetstidning för Södertälje, Gnesta och Nykvarn som delas ut gratis varje torsdag. Tidningen ingår i Promedia i Mellansverige AB, som är ett företag i Stampen-gruppen. Ansvarig utgivare är Katrin Säfström.
Web.

Trollhättan 7 dagar. Ansvarig utgivare är Lennart Larsson.
WebFacebook.

TTELA. Tidningen heter egentligen Trollhättans tidning – Elfsborgs läns allehanda. Den har sitt kontor i Vänersborg. TTELA utkommer sex dagar i veckan i Trollhättan, Lilla Edet, Vänersborg och Mellerud. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Morgan Ahlberg. Tidningen ingår i Stampen-koncernen.
Web.

Varbergs Posten är en lokal gratistidning som distribueras i Varberg och Frillesås. Tidningen ägs av Västsvenska Lokaltidningar AB (VLAB), som i sin tur ägs av Stampen-gruppen, där bland andra ingår Göteborgs Posten, Hallands Nyheter och Hallandsposten, samtliga med spridning i varbergsområdet. Ansvarig utgivare Roger Thilander. Tidningen distibueras av Västsvensk Tidningsdistribution AB.
Web.

VLT, Västmanlands Läns Tidning ges ut i Västerås. Tidningen ingår i Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB. Huvudägare är GP genom sitt bolag Stampen, men även Mediaintressenter PLMS, familjen Pers, Herencon AB och Gota Media AB har intressen i tidningen. Tf chefredaktör är Göran Lundberg. Läsvärt om VLT här.
Web.

Västkustmedia AB ger ut lokaltidningar på Västkusten och fem prenumererade morgontidningar; Bohuslänningen, TTELA, Strömstads Tidning, Hallandsposten, Hallands Nyheter.

Västsvensk Tidningsdistribution, VTD finns i Göteborg och sköter tidningsutdelningen av morgontidningar i Västra Götalands- och Hallands län. Företaget ägs gemensamt av Stampen AB, Västkustmedia AB, Mediabolaget i Halland AB, Gota Media, AB William Michelsens Boktryckeri och Nya Lidköpings-Tidningen AB och är av företagstypen kommanditbolag.

Vänersborgaren är en gratistidning som kommer ut varje onsdag. Det är annonserna som finansierar tidningen. Vänerborgaren värnar mer om somalier än om svenskar. De uppmärksammade i juni Somalias nationaldag och slog ett slag för den somaliska kulturfesten. VD är Lennart Larsson och Chefredaktör är Håkan Lind.
Web.

Västsvenska lokaltidningar AB (VLAB). Västsvenska Lokaltidningar AB ägs tillsammans med Gratistidningar i Sverige AB. Företaget bildades 2003 och har verksamheten inriktad på utgivning av lokala så kallade gratistidningar.

Örebroar’n är en lokaltidning för Örebro. Ansvarig utgivare och redaktör är Lennart Håkansson.
Web.

Det flesta av tidningarna i koncernen stoppar invandringskritiska artiklar eller kommentarer mer eller mindre systematiskt. De döljer problem som är relaterade till massinvandringen och vägrar att analysera de långsiktiga följderna. I många fall är inte ens försiktig kritik av invandringspolitiken tillåten.

Andra företag

Adbid

Adeprimo

Appelberg

Bröllopstorget

Devote.se

Dobb

Familjeliv.se

Hello there

Lean back

Minnesota

Mitti

Mktmedia är ett utvecklingsbolag som vill skapa lönsamma digitala lokaltidningar. Bolaget är är Stampen-gruppens utvecklingsbolag, med mediekoncernerna Mittmedia och Eskilstuna-Kuriren som delägare. Samedio Affärsservice och Stampen Fastighet har också en roll som affärsstöd i gruppen.

Mobyento

Odla.nu

OTW

Prolog

Svenska Fans.com

TVcheck

VTAB

Wallstreet

Taggat:

4 tankar om “Stampen

 1. Per november 21, 2012 kl. 13:45 Reply

  Detta lär vara kopplat till politiskt korrekta GP (Stampen är ett område i centrala Göteborg). Det är naturligtvis väldigt beklämmande att kommentarsfunktionerna manipuleras och stryps på det här sättet, men svaret på det kan inte vara annat än att starta alternativa lokalmedia eftersom det faller på sin egen orimlighet när företag (media) behandlar sina kunder (tidningsköparna och folk som läser annonserna på nätet) på detta sätt och tydligen tror att folk ska fortsätta prenumerera och stötta dem år efter år. Ta bort presstöden, de har spelat ut sin roll helt och minskar fokuset på läsarna/kunderna.

 2. Hans Eriksson november 21, 2012 kl. 14:46 Reply

  En tidning som absolut bör bojkottas är ST Sundsvalls Tidning! Denna vidriga Folkpartistiska tidning Ljuger / och Mörkar jämnt och ständigt när det gäller Flyktingar och invandrare! Och varje dag så är det massor av ( Snyfthistorier ) om hur synd det är om dessa flyktingar…..som efter det att dom har fått PUT genast åker hem till sina hemländer på ( Semester ) trots att dom var Döds Hotade där och måste fly till Bidrags Sverige! Lägg ut ST på Bojkott listan! Hasse Eriksson

 3. Bonnierkoncernen « Bojkotta Aftonbladet november 22, 2012 kl. 14:32 Reply

  […] är tillsammans med Schibsted och Stampen Sverige farligaste makthavare. Tillsammans äger de mer makt och inflytande än vad politikerna i […]

 4. Några enkla råd « Bojkotta Aftonbladet november 23, 2012 kl. 07:25 Reply

  […] 1. Bojkotta Aftonbladet och Expressen. Köp inte ett enda exemplar. Du kan utvidga din köpbojkott genom att bojkotta tidningar från de stora mediabolagen Schibsted, Bonnier och Stampen. […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: