Kategoriarkiv: Demografi

Swedish children minority in many areas.

Swedish children minority in many areas.

New figures from Statistics Sweden have found that Swedish children are now or almost a minority in several areas in Sweden.

Out of the 61,000 children in Stockholm 35,000 are Swedish-born, in Göteborg they are 19,000 out of 34,000 children, in Malmö they are 9,000 out of 23,000 children, in Södertälje they are 2,000 out of 6,000 children, and in Botkyrka, Swedish-born children are 2,000 out of 6,000 total children.

Eurostat reports that in 2010 Iraqis were the second largest foreign-born people in Sweden at 127,860, Iranians rank 5th at 65,649, Turks rank 8th at 45,085, and Somalians rank 10th at 43,966.

COB_data_Sweden

While Sweden is still 90% Swedish, it is important to remember that like many Northern and Central European countries, they are top-heavy in regards to the age of the population. Obviously, the children that are in Swedish schools today are the ones that will Sweden tomorrow.

This situation is critical all over most of Europe, the U.S., Canada, Australia, and New Zealand where these trends of a population with less children are not much of a problem within itself.

However, when the governments of those respective countries combine that with millions of non-White immigrants, it will change that country forever. Genocide always does; especially when it targets a race of people across the entire planet.

Texten finns här.

Vilken invandring bör Sverige ha?

Det är en viktig fråga att resonera kring och få svar på. Alla åtta riksdagspartier vill ha invandring i varierande grad och inget av partierna tar hänsyn till etnicitet i invandringspolitiska frågor. Alla utom Sverigedemokraterna vill ha en nästan helt fri invandring. Jimmie Åkesson har flera gånger sagt att han anser att Sverige ”bör ha en invandring på mer normal europeisk nivå”.

jimmie-akesson.chatt
Åkesson svarade på frågor i SvD.

Det är en mycket konstig formulering som kan betyda nästan vad som helst. Den invandring som förekommer i de flesta europeiska länder är alldeles för hög. Den har varit för hög i minst 40 i år i länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Belgien, Holland, Danmark och en rad andra länder. De flesta länder har invandringkritiska partier som försöker vinna inflytande för att få bukt med den stora invandringen. Menar Jimmie Åkesson att vi bör ha en invandring som påminner om den som de nämnda europeiska länderna har?

Eftersom Åkesson har uttalat liknande tankar flera gånger så måste han se några av de länderna som föredömliga på det invandringspolitiska området. I själva verket finns det inget europeiskt land som har en föredömlig invandringspolitik. För att hitta en föredömlig invandringspolitik måste man gå minst 30 år bakåt i tiden, kanske 40 – 50 år. Vi i de nordiska länderna hade en hyfsat klok invandringspolitik fram till ca 1965 och vi bör eftersträva att hitta tillbaka till den modellen. Det är en lång väg tillbaka dit. Under 30-40 år har vi importerat nästan två miljoner invandrare varav uppskattningsvis ca 1,5 miljoner har rötter i andra delar av världen än i nordvästra Europa. I Sverige bor det också 600 000 muslimer och i stort sett samtliga har sina rötter i Mellanöstern, Afrika eller på balkan.

Sverige är på väg att begå demografiskt självmord. Vi har en extremt låg nativitet, vi har en sjuk familjepolitik, vi har ett högt antal aborter varje år, vi har en massinvandring där 100 000 människor kommer hit varje år. Ändå vill Sverigedemokraterna ha en fortsatt invandring, visserligen mindre än den vi har idag, men likväl en fortsatt invandring. SD kan också tänka sig en arbetskraftsinvandring och vill att Sverige ska fortsätta att ta emot flyktingar från – dock under FN:s försorg.

Sverigedemokraterna vill att samtliga invandrare som kommit till Sverige ska få stanna här i evig tid. Invandrare av främmande etnicitet och muslimer som ofta har stora familjer ska få fortsätta försöka sig och därmed förstärka den redan stora demografiska obalansen. Sverigedemokraterna har ingen politik för att öka den svenska nativiteten och de har ingen politik för att rädda Sverige. De har endast en politik för att ”minska invandringen” vilket inte löser Sveriges allvarliga demografiska problem.

Sverigedemokraterna har inte heller för avsikt att lösa några demografiska problem. Så vad ska vi ha SD till egentligen? Svaret är att SD inte fyller någon annan funktion än att locka in oss i en fälla. Efter uteslutningarna av Patrik Ehn och Daniel Rondslätt har partiet visat sitt sanna ansikte. Inte nog med att partiet inte vill lösa några demografiska problem, de vill inte ens ha medlemmar som har åsikter om att det är viktigt att lösa demografiska problem. Man måste älska ett mångetniskt samhälle för att få vara med i SD. Om man vill att Sverige återigen ska bli ett etniskt homogent land så blir man utesluten ur SD. Den som vill ha tillbaka sitt land slösar alltså bort sin tid om han eller hon är medlem i SD.

För att få tillbaka vårt Sverige måste vi våga tänka i nya banor och våga se verkligheten sådan den är. Vi måste sluta att kompromissa med de svenskfientliga krafterna och vi måste ställa krav på att ta tillbaka vårt land. Politikerna har utan att fråga folket importerat ett par miljoner människor. En majoritet av dem borde aldrig ha fått komma hit.

För att återställa ordningen i landet måste vi ha en repatrieringspolitik som hjälper minst en miljon människor att hitta tillbaka till sina ursprungsländer där de hör hemma. Vi behöver sätta upp nya bestämda regler som förbjuder invandring av människor som saknar etniskt släktskap med oss, detta oavsett om det gäller arbetskraftsinvandring eller ”kärleksinvandring” där förvirrade äldre män hämtar kvinnor från Asien eller där hjärntvättade kvinnor försöker ta med sig en etnisk främling från något turistparadis.

Vi behöver se över hela familjepolitiken för att få fler stabila familjer och få fler barn i dessa stabila familjer. Vi behöver också en ekonomisk politik som gör att kvinnor kan vara hemma med sina barn tills de börjar skolan, eller ännu längre.

Vi behöver en radikalt ny politik om Sverige ska överleva. Det finns ingen anledning att vara tysta om det eller låtsas som om vi kan rädda Sverige med ”minskad invandring”. Vi behöver lägga om kurs i flera viktiga frågor. Vi behöver också en ny landsbygdspolitik så att fler människor kan flytta till landsbygden och försörja sig där istället för att tvingas flytta till storstäderna som växer på bekostnad av mindre orter. Om våra förfäder kunde bo på landet utan moderna hjälpmedel så kan vi med viss politisk styrning återbefolka landsbygden och minska storstädernas tillväxt.

Läget är kritiskt för Sverige. Vi har västvärldens fattigaste medelklass, vi är utsatta för en massinvandring som är rena folkmordet på svenskarna, vi har totalitära medier som ljuger och bedrar folket, vi har ett sönderslaget normsystem, vi har familjer som förfaller och splittras, men vi har ingen samlad kraft som är kapabel att åstadkomma några förbättringar.

När Jimmie Åkesson säger att vi ”bör ha en invandring på mer normal europeisk nivå” så gör han Sverige en björntjänst. Det finns nog ingen som så många gånger har haft chansen att säga något vettigt, men han har aldrig tagit den chansen. Om Åkesson hade varit en nationalist istället för den liberal han är så hade han lyft fram det demografiska hotet mot svenskarna, kommit med förslag till åtgärder och deklarerat att Sverige är svenskarnas land. Han har inte gjort något av det och det diskvalificerar honom som representant för svenska folket. Han är bara ännu en riksdagspolitiker, inget annat.

Vi svenskar behöver en helt annan politik än den som SD förespråkar för att överleva som folk. Vi behöver tydlighet och kraft bakom orden. Var finns alternativen till SD? Vi behöver alternativ nu.

oppen-svenskhet

Sverigedemokraterna tar ingen hänsyn till etnicitet i invandringspolitiken.

Vi ska ta tillbaka vårt land – det gäller Sveriges liv eller död

– Familjerna har slagits sönder.

– 30 000 aborter om året.

– Massinvandringen slår nya rekord.

ta-tillbaka-sverige

Många av de samhällsproblem vi har fått på halsen idag kan spåras till samhällsdebatter på 1960-talet där ledande liberala eller vänsterorienterade debattörer dominerade hela samhällsklimatet. På den tiden hade vi bara några få medier och en eller två TV-kanaler som såg till att varje samhällsdebatt dominerades enbart av etablerade debattörer med kopplingar till socialdemokratin eller liberala medier. Det var tre stora samhällsförändringar som ägde rum under 1970-talet och de föregicks av intensiv lobbyverksamhet i medierna under en längre tid.

Kvinnorna skulle tvingas ut från hemmen och in i näringslivet. Hemmafruarna som tog hand om familjen och uppfostrade sina barn skulle inte få vara hemma längre, de tvingades ut i arbete. Därmed började en traditionell familjepolitik att slås sönder. År 1971 genomfördes den skattereform som gjorde tvåförsörjarfamiljen till norm istället för systemet med sambeskattning med dubbelt grundavdrag för gift man med hemmafru. Politikerna gjorde det omöjligt för en man att försörja sin familj och gjorde det omöjligt för en kvinna att kunna vara hemma med sina barn. Med mängder av propagandister för hemmafruarnas avskaffande genomfördes en politik som bidrog till att slå sönder familjen. Mellan slutet av 1960-talet och början av 1980-talet tvingades en halv miljon hemmafruar genom den nya politiken ut på arbetsmarknaden. Barnen tvingades in på daghem och förskolor och fick ofta längre arbetsdagar än sina föräldrar fast de bara var ett år gamla. Av ekonomiska skäl gick det inte längre att vara hemma med barnen. Omvandlingen genomfördes nästan kuppartat i stort sett utan protester och idag är Sverige ett av de länder med minst antal hemmafruar i förhållande till folkmängden. En liten protestgrupp som kallade sig ”Rädda familjen” hade bildats i början av 1970-talet, men den behandlades av media som en obskyr sekt och fick ytterst lite utrymme. Sverige var en demokratur redan vid den här tiden. Sedan dess har den familjefientliga politiken etablerat sig som normgivande i lagstiftningen och i samhällsdebatten.

Abortfrågan är en annan viktig fråga som egentligen aldrig varit föremål för några ingående analyser. Den är inte helt okomplicerad och borde diskuteras betydligt mer än vad som sker idag. Liberal abortlagstiftning har ofta införts som en följd av en mer liberal familjepolitik där upplösningen av äktenskap och stabila förhållanden ger mer omoral och lösa förbindelser. När vuxna människor inte tar ansvar för sina handlingar uppstår önskemål om friare aborter. Moralupplösningen och antalet aborter löper parallellt och ju fler aborterna är ju större är moralupplösningen i ett samhälle. Före 1938 var aborter förbjudna i Sverige. Undantag gjordes för allvarliga medicinska skäl. År 1938 infördes en ny abortlag som gjorde det möjligt för kvinnor att få abort av medicinska skäl eller av eugeniska skäl (om hon bar på en ärftlig sjukdom). Lagen medgav inte abort om kvinnan var ensamstående eller fattig. Både före och efter 1938 utfördes tusentals illegala aborter varje år och minst 50 kvinnor om året avled efter att ha genomfört – eller försökt genomföra – en illegal abort.

Den 1 januari 1975 infördes fri abort i Sverige vilket innebär att vem som helst kunde avbryta sin graviditet fram till vecka 18 under graviditeten. Från 1 januari 2008 behöver personen som söker abort inte ens ha någon anknytning till Sverige. Sedan 1975 har över 30 000 aborter genomförts varje år i Sverige vilket är över en miljon människoliv som gått till spillo – eller mördats om man så vill.

Vad som bör göras för att komma tillrätta med såväl det höga antalet aborter som med familjeupplösningen är att ge äktenskap och familjeliv högre status. Lösa förbindelser och graviditet utanför äktenskapet eller utanför ett fast förhållande bör motverkas. En återgång till äldre traditioner där man hindrar olämpliga personer, kriminella eller mentalt störda, från att få barn är ett måste. (Vi återkommer till ämnet mer detaljerat vid ett annat tillfälle.)

År 1975 togs ett beslut som också skulle få en avgörande betydelse för vår nations framtid. Det var då man fattade beslut om att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land. Beslutet togs över folkets huvuden, svenska folket tillfrågades aldrig. Idag vet vi att nästan två miljoner invandrare i första och andra generationen har kommit till Sverige sedan dess och att invandringspolitiken inte har kunnat diskuteras sakligt, offentligt, öppet eller rättvist på 40 år.

Familjerna har slagits sönder, normupplösningen accelererar. Massinvandringen slår ständigt nya rekord. Allt detta utan några som helst offentliga debatter. Vi går mot en demografisk katastrof men likväl finns det inte en enda politiker i något av de åtta partier som sitter riksdagen som upplyser om det eller som kommer med förslag till åtgärder. Inte en enda. Ingen människa med sina sinnen i behåll kan påstå att Sverige är en demokrati. Sverige är en näst intill totalitär stat.

Nu handlar det inte om att vara tysta, vara snälla eller tillämpa diplomati för att rädda Sverige. Det handlar om att vara högljudda, vara tydliga och bestämda. Det handlar om liv eller död för vårt land. Sverige sjunker allt djupare och det går mycket snabbt. Vi måste sätta ned foten och med skarpa ord framföra budskapet till makthavarna vare sig de lyssnar eller inte: Ni ska lämna tillbaka landet till det svenska folk som ni har stulit landet från. Vi svenskar har aldrig tillfrågats om vi vill ge bort vårt land. Det har stulits från oss och nu ska vi ha tillbaka landet.

Den demografiska förändringen i bild

skolklass

Är svenskarna dödsdömda?

Det finns många bloggar som kanske inte är så stora när det gäller antalet läsare per dag, men som istället innehåller guldkorn och tänkvärda texter. En sådan blogg är Deulf.

I två högintressanta inlägg kallade ”Värderingar i världen” (1 och 2) får vi en bild av oss själva och av folk och kulturer i andra länder. Inläggen baserar sig på World Values Survey som med hjälp av forskare studerar hur människors värderingar förändras och hur dessa förändringar påverkar det politiska och sociala livet. Undersökningarna utförs över hela världen och omfattar viktiga frågor som religion, politik och ekonomi.

Resultaten delas in i två dimensioner, religiösa/sekulära och överlevnad/självförverkligande. Dessa två dimensioner kan förklara mer än 70 procent av skillnaderna i värderingar mellan olika länder.

Överlevnad/självförverkligande reflekterar huruvida man har tagit steget från att tycka att ekonomisk och fysisk säkerhet att viktigast till att tycka att hälsa och livskvalitet är det viktigaste. Detta speglar övergången från industrisamhället till kunskapssamhället. De med självförverkligande värderingar tycker ofta att det är viktigt att skydda miljön, att visa tolerans mot främlingar och homosexuella, att jämställdhet är viktigt och att de oftare ställer krav på deltagande i det politiska livet.

Resultaten från mätningarna kan prickas in i ett diagram.

kulturkarta1

Det visar sig att länder med liknande kulturer kan grupperas ihop. Muslimska länder och protestantiska länder hamnar på motsatta sidor. Även folk av samma etnicitet men med olika kultur hamnar i olika områden. Jämför till exempel de islamiska länderna Bangladesh och Pakistan med det i huvudsak hinduiska Indien. Sociologiskt har Sverige alltid varit intressant. Och det bekräftas genom att det visar sig att Sverige är en pol för sig. Japan har förvisso mer av sekulära värderingar. Men Japan är nationalistiskt och traditionellt och det speglar sig i högre grad av överlevnadsvärderingar. Kontentan är att desto längre till höger och längre upp i diagrammet desto mer mångkulturalism gillar ett lands invånare.

Det visar sig då att svenskarna är det folk som mest av alla gillar mångkultur, vilket i praktiken innebär att svenskarna är det folk som snabbast kommer att gå under och dö ut.

I en undersökning som publicerades 2006 i International Journal of Public Opinion Research är svenskarna det minst nationalistiska folket i världen. Samtidigt är vi enligt European Social Survey 2002-2006 det folk som är mest positiva till andra folkgrupper och kulturer. Fenomenet är intressant på flera sätt. Att vi är så positiva till andra kulturer att vi överger vår egen har delvis en förklaring i att vi sannolikt är jordens mest hjärntvättade folk. Ingen annanstans är ett helt folk utsatt för en så omfattande propaganda av självförnekelse som i Sverige. Vi har medier som ägnar all sin kraft åt att sprida hat mot det svenska Sverige och håna existensen av ett svenskt folk. Samtidigt har vi politiker i riksdagen som kämpar för att slå sönder det homogena Sverige och i praktiken ta död på det svenska folket. Svenskarna har blivit fullkomligt livrädda för att säga emot och tror att det är rasism att försvara sin egen folkgrupps överlevnad. Svenskarna står nu och stampar vid dödens rike. Vi är på väg att dö ut som folk och ingen enda politiker i Sverige har anfört hur vi ska förhindra att vi faktiskt dör ut.

Som undersökningarna i World Values Survey visar befinner sig Sverige i särställning i världen när det gäller värderingar. Det finns ingen annan plats på jorden som har den kombination av värderingar som Sverige uppvisar. Om det hade gjort det skulle även de länderna stå på randen till döden, men riktigt så långt som Sverige har gått finns det inga andra länder som har kommit – ännu. En del är dock på god väg.

I Sverige anser man inte att abort och skilsmässa är fel. Här väger familjen mindre än individen. Redan detta ger vid handen att svenskarna består av självupptagna individer som rent av är egoistiska. Att man kan tycka att det är rätt att göra abort och därmed ta livet av en ofödd människa är skrämmande, särskilt om det är två till synes normala människor som förordar aborten. De tänker inte ens på hur det skulle ha varit om deras föräldrar hade aborterat dem. De skulle inte ha funnits. Sedan den fria aborten infördes i Sverige har över en miljon foster aborterats. Det är foster som hade kunnat få bli människor om vi hade haft en mer positiv attityd till livet. Men det hade förutsatt andra medier och andra politiker. Svenskarna tycker inte att skilsmässa är fel. I Sverige skiljer sig folk och byter partner på löpande band. Vi har fått en samhällsanda där sådant accepteras därför att våra kristna traditioner eller moraliska dygder sopats bort av den härskande makteliten. Politiker och media har bidragit till att luckra upp våra djupt inrotade traditioner där familjen var helig och äktenskapet en livslång förbindelse för att skapa trygghet och stabilitet i familjerna. Svenska medier och liberala opinionsbildare har under de senaste 40 åren slagit sönder alla gamla normsystem och traditioner.

Nationell stolthet saknas. Svenskarna har hjärntvättats till att förneka sitt eget folks goda kvaliteter. Att vara stolt över att tillhöra ett ädelt folk är väl nästan omöjligt idag när detta ädla folk på bara 40 år har förvandlats till en samling kärringar som bara gnäller och inte rakryggat vågar säga stopp och belägg ens när vi är på väg att förlora landet.

svenskar?
Politikerna ger bort Sverige – svenskarna tittar på.

Den egna personens hälsa och livskvalitet rankas högt. Miljöfrågorna är viktiga. Svenskarna är bra på att ta hand om sin egen hälsa och vill höja sin livskvalitet. Men det finns ett element av självupptagenhet i detta som gör att många strävar efter egen lycka mer än gemensam lycka för familjen eller folket.

Av undersökningen så ser vi också att tolerans mot främlingar och tolerans mot sexuellt avvikande är hög i Sverige. Att respektera andra människors sexuella läggning eller privata förehavanden är bra, men när homosexuella människor får arrangera offentliga parader som betonar sexuella avarter eller när de sexuellt avvikande får hålla galor i TV, där kronprinsessan Viktoria är prisutdelare, då har det officiella Sverige kapitulerat inför något som bidrar till moralisk nedrustning i hela landet. Varför arrangeras inga parader där familjer får visa upp sin lycka och varför finns inga TV-galor som lyfter fram familjernas betydelse i samhället? Jo därför att Sverige på många sätt är ett sjukt land.

Hur kommer det sig att det är just i Sverige och just bara här som den mixen av värderingar finns? Den första uppgiften blir att titta efter om de bakomliggande faktorerna kan förklara fenomenet. Dimensionerna religiösa/sekulära värderingar och överlevnad/självförverkligande värderingar används för att förklara skillnader i värderingar mellan olika länder. Mer än 70 procent av skillnaderna går att förklara med den modell som används av World Values Survey. Tittar man i diagrammet nedan så visas både gjorda mätningar och förutsagda värderingar enligt modellen. Diagrammet finns tillsammans med flera andra intressanta diagram på World Values Survey.

kulturkarta2

För de flesta länderna ligger mätningarna nära de förutsagda värderingarna. Men ett land utmärker sig mer än andra. Nämligen Sverige. Så i Sverige finns en eller flera extra faktorer, utöver de som ligger till grund för modellen, som påverkar svenskarnas värderingar.

Den andra uppgiften är att se om svenskarnas värderingar alltid har varit extrema eller om värderingarna har förändrats. Tittar man på mätningar från de år som mätningarna har gjorts och för in i ett diagram så får man följande graf. Data är tagen från World Values Survey.

kulturkarta3

Här ser man tydligt att svenskarnas värderingar inte är oföränderliga. Svenskarnas värderingar var 1981 och 1990 ungefär desamma som hos grannländerna. Efter 1990 började något att kraftigt förändras i vårt samhälle till det sämre. Svenskarna blev mer självupptagna, började skilja sig oftare, födde allt färre barn och tog emot allt fler invandrare. Vi började ge upp vår nationella identitet på allvar. Det går inte att sätta fingret på en särskilt händelse eller en syndabock utan det är flera faktorer som har samverkat. En viktig faktor är den liberala, moralupplösande, nationsupplösande och mångkulturvurmande Bonnierpressen som ökade sin propaganda samtidigt som allt fler liberaler blev riksdagsmän och fattade beslut som bidrog till att upplösa normer i samhället. Ett folk som utsätts för massiv propaganda dras alltid med, det vet vi av erfarenhet från alla totalitära länder. Men hur totalitära dessa länder än har varit så har deras politiker och medier aldrig förklarat krig mot den egna befolkningen vilket svenska medier och många politiker faktiskt har gjort. Jan Björklund, Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt är bara tre av många politiker som arbetar för att slå sönder det tidigare etniskt homogena Sverige. Sverigedemokraterna är det enda parti i riksdagen som försöker sätta emot en aning, men inte på långa vägar tillräckligt.

Sverige har förfallit så djupt att skillnaden mellan Sverige 1960 och idag är 180 grader. Det är som skillnaden mellan himmel och helvete. Medan svenskarna 1960 hade en hög moral, stabila familjer och var stolta över att vara svenskar (då fanns det ett Sverige som man kunde vara stolt över) så har folket idag helt motsatta värderingar. Var och varannan kändis är inte bara skild en gång utan flera gånger och har flera kullar barn med en rad olika personer och har inte ens dåligt samveta för sin livsstil. Idag är man rasist om man försvar de etniska svenskarnas rätt att få fortleva eller behålla sitt land. Ingen annanstans i världen utsätts ett folk för sådan mångkulturpropaganda som vi svenskar drabbas av. Det har dessutom pågått i minst 25 år så inte undra på att Sverige förfaller djupt. Ett stort problem är vi har blivit sekulära. När statskyrkan övergavs så övergavs det sammanhållande kitt som stadgade upp moral och dygd i samhället. Det är liberaler som har gjort Sverige sekulärt och det är liberaler som försvarar det sekulära samhället. Man kan naturligtvis ha invändningar mot den kristna kyrkan. Inte minst sedan det liberaliserats, början försvara islams inträde i landet och inte sätter emot det djupa moraliska förfallet där aborter och skilsmässor bara är ett par av många indikatorer på hur djupt vi har förfallit.

Om vi inte vänder utvecklingen så blir Sverige det första land som överger den befolkning som är landets rättmätigare ägare. Om svenska folket inte tar sig i kragen så kommer vi alla att dö ut. Deulf skrev i sin artikel:

”Man kan ana en utveckling mot mer självförverkligande värderingar som följer av ökat välstånd hos de nya generationer som växer upp. Sedan ser man ett tydligt trendbrott i början av 90-talet. Därefter börjar svenskarnas värderingar även att utvecklas mot mer sekulära värderingar. Vad beror denna utveckling på?

Resultatet av dessa data är att i Sverige så har vi kraftigt avvikande värderingar från resten av alla länder. Sverige är en pol för sig. Denna skillnad kan inte förklaras med modellen som annars ger en bra förutsägbarhet för nästan alla andra länder. Det finns någon eller några extra faktorer i just Sverige som gör denna skillnad. Denna skillnad är inte unik över tid, utan någonting hände i början av 90-talet som kom att ändra utvecklingen av svenskarnas värderingar. Exakt vilka dessa extra faktorer är för några återstår att försöka ta reda på.

Hur ser då framtiden ut? En gissning är att Sverige går mot en amerikansk utveckling. Liberalerna, som har sina väljare längs kusterna, har värderingar som kan räknas som självförverkligande. Antagligen överväger de sekulära värderingarna något mer än de religiösa. Homoäktenskap är fortfarande inte på de flesta liberalers agendor. De flesta liberaler går fortfarande i kyrkan. Hos republikanerna ser det annorlunda ut. De har en mer traditionell profil och representerar överlevandevärderingar. Exempel på det är abortmotstånd och immigrationsrestriktioner. USA är ganska delat i två ungefär lika stora delar och det avspeglas i deras position i diagrammet.

En faktor som börjar bli betydande i Sverige är muslimernas andel av befolkningen. I förra artikeln konstaterades det att invånarna i de muslimska länderna har värderingar som är de direkt motsatta mot de värderingar som råder i Sverige. Den liberala medelklassen kommer antagligen att fortsätta ha värderingar som kommer att bli mer och mer sekulära och självförverkligande. Verklighetens folk utsätts mer och mer för brott och får det ekonomisk knaprare. Minskad fysisk och ekonomisk säkerhet leder till ökade överlevnadsvärderingar. Samhället kommer att bli mer delat.”

Vi ser en fortsatt liberaliseringstrend där liberaler försvarar det sekulära samhället istället för att kräva att vi återinför en statkyrkan värd namnet. Även om några tusen svenskar skulle leva i enlighet med äldre traditioner och bilda stabila familjer med 3-5 barn så räcker inte det för att åtgärda det demografiska underskottet. Vi behöver införa helt nya tankegods i samhället, eller snarare återinföra äldre tankegods.

Det första vi behöver göra är att våga försvara svenska folkets rätt till sitt eget land. Fredrik Reinfeldts ändring av grundlagen den 24 november 2010 där han fråntog svenskarna sitt land och gjorde Sverige ”mångkulturellt” måste betraktas som ogiltigt. Han gjorde ändringen utan att fråga folket och han borde åtalas för landsförräderi.

Det andra vi behöver göra är att höja familjens status i samhället. Det kan vi göra genom att visa sympati och stöd för dem som har bildat familj, född och uppfostrat flera barn och dessutom lyckats hålla ihop familjen. En sådan stomme i samhället måste bli normen som ska gälla i evighet. Skilsmässor ska kunna accepteras men bara i sällsynta fall.

Det tredje vi måste göra är att skapa regler för äktenskaps ingående. Nu finns snart inga regler för någonting vilket bäddar för vår undergång och för att främmande religioner eller folkgrupper med bestämda regler lätt kan ta över landet. Muslimerna kan ta över Sverige på två generationer för de har fasta regelverk kring allt från vaggan till graven. Vi har ingenting, bara rester av den kristna kyrkans traditioner som snabbt är på väg bort. Vi måste se till att ingen kan ingå äktenskap om de inte är förberedda på det. En serie möten med äktenskapsrådgivare, präst eller annan auktoritet som avgör om paren är lämpliga och mogna nog att ingå äktenskap borde vara obligatoriskt. Det skulle också kunna hindra många människor från att i stundens ingivelse hänföra sig åt någon helt olämplig person. Inte heller bör de få skaffa barn innan äktenskapet är fullbordat. En återgång till gamla regler alltså. Dessutom bör äktenskapen och barnafödandet flyttas ned i ålder så att varje familj hinner reproducera sig innan det är försent.

Det fjärde vi måste göra är att ge kvinnor möjlighet att vara hemma med sina barn så länge de vill. Om det nya Sverige behöver 3- 5 barn per familj så kräver det en återgång till ett system där modern är hemma på heltid så länge hon vill. För att uppnå detta krävs en helt ny skattelagstiftning som gör det möjligt.

Det femte vi måste göra, som på ett sätt är det mest akuta, är att säga till varje god familj med två stabila föräldrar i fertil ålder att skaffa fler barn. Om vi svenskar av egoistiska eller andra skäl undviker barn så kommer ovan redovisade undersökning få rätt och vi svenskar kommer att gå under.

Att göra det möjligt för fler svenskar att kunna öka nativiteten är ytterst en politisk fråga och än så länge finns det inte en enda riksdagsman som lyft fram vikten av att vi svenskar bildar stabila familjer reproducerar oss. Om politikerna är tysta så fortsätter förfallet och den demografiska obalansen kommer att öka ännu mer ända tills vi blir i minoritet – och som första folk i Europa går under. Men att öka nativiteten ska inte vara ett självändamål utan för att det ska kunna ske måste en hel rad reformer till gagn för familjerna genomföras i samhället.

Det är precis vad diagrammet varnar för och det riskerar att ske om några decennier. Ska vi vänta på vår undergång eller ska vi förhindra den? Svaret på frågan är att om vi inte ändrar på vår livsstil snarast så går vi under.

images

Borlänge är en kommun i djupt förfall

Borlänge är Sveriges 25:e största tätort och Dalarnas viktigaste industri och handelsort. Kommunen har varit känd för sin stål- och pappersindustri som idag domineras av SSAB Tunnplåt och Stora Enso Kvarnsveden. Här finns centrum för länets parti- och detaljhandel, men också för järnvägs och flygtransporter. I Borlänge finns en av landets fyra rangerbangårdar och Trafikverket har även sitt huvudkontor förlagt till Borlänge.

På senare år har stora satsningar gjorts från såväl kommunens som det privata näringslivets sida i syfte att utveckla och profilera Borlänge till mäss- och konferensstad. Som en viktig del i detta arbete har köpcentrumet Kupolen uppförts. Strax söder om tätorten ligger flygplatsen Dala Airport.

I Borlänge finns delar av Högskolan Dalarna med inriktning på teknisk, administrativ, ekonomisk och social utbildning. Här ligger också Framtidsmuseet som innehåller planetarium och naturvetenskaplig experimentverkstad.

Borlänge kommun har ca 49 000 invånare, varav 41 000 bor i tätorten. Borlänge har som många andra kommuner, särskilt norr om Dalälven, länge varit politiskt röd och väljarna tycks ha röstat av rutin snarare än med förståndet. De har röstat fram politiker som har fattat beslut om att förvandla Borlänge till ett mångkulturellt dårhus. Kommunpolitikerna ha beslutat sig för att förstöra Borlänge genom att öppna portarna för ohämmad invandring av stora grupper människor från främmande kulturer och med annan etnicitet. Borlänge kommun har sålunda tagit emot somalier, afghaner, turkar, irakier, iranier, kurder och en hel rad andra folk

Förra året fick 4 000 somalier uppehållstillstånd i Sverige som anhöriginvandrare. I Borlänge finns just nu över 2 000 somalier och många andra invandrargrupper som aldrig skulle kunnat få komma till Sverige om vi hade haft ansvarsfulla politiker. Kommunpolitikerna tycker inte att det räcker med 2 000 somalier i Borlänge så nu ska ytterligare 800 få komma – till börja med. De är anhöriga till de somalier som finns i kommunen och när väl de har kommit så kommer strömmen av anhöriga somalier och andra att fortsätta till kommunen. Kommunen jobbar hårt för att få somalier i arbete och i praktiken är varje somalisk arbetstagare betald av skattemedel för att jobba. Jan Sundqvist på Arbetsförmedlingen i Borlänge är mycket lycklig över att det kommer stora skaror somalier till orten.

”- Somalierna är en tillgång för kommunen” säger Sundqvist utan att ta reda på vad andra tycker om hans snedvridna uppfattning. I Addis Abeba sitter minst 3 000 somalier och väntar på att få komma till Sverige och för att underlätta importen av dem kommer Arbetsförmedlingen att öppna kontor där. Mattias Wahlsten på Arbetsförmedlingen i Borlänge menar att man på plats kan förbereda dem på flytten hit genom att ta reda på vilken utbildning eller kompetens de har. Då blir det lättare att placera dem på vår arbetsmarknad.

Jan Sundqvist säger att Borlänge är redo att ta emot somalierna ”därför att Dalarna behöver påfyllning av befolkningen. Vi har en alldeles för stor grupp människor som både lämnar arbetsmarknaden och som om några år kommer att vara i stort behov av vård och omsorg. Och för att ta hand om alla våra äldre så behöver vi fylla på med ungdomar och personer som är i arbetsför ålder”.

osman_somalier

Han importeras för att ”ta hand om” svenskarna när de dör och som belöning får han ta över landet.

Politikerna i Sverige har misslyckats med i stort sett allt de har företag sig. De har inte ens lyckats skapa en politik som gör att svenskarna bildar stabila familjer och reproducerar sig tillräckligt. Istället har de skapat ett söndrat samhälle där familjerna splittras och där familjebildning fått låg status. Istället för att lösa de eventuella problem vi har så importerar de folk och erbjuder dem att ta över vårt land. Sundqvist – och andra som han – är nästan apokalyptiska i sin iver att beskriva hur dessa invandrare ska ta hand om oss svenskar när vi dör – eller dör ut.

Situationen i Borlänge och en hel rad andra kommuner är oacceptabel. Borlänge skulle behöva en massiv kampanj för att upplysa folket dels om vilka politiker som förstör kommunen och dels om att invandringspolitiken bör ersättas av en repatrieringspolitik.

Kommunen gick 2004 ut med ett meddelande om att Borlänge från och med 2005 ska ta emot 30 flyktingar varje år. Det var Torunn Ohlsson-Wessman på Invandrarenheten som presenterade den uppgiften. Siffran är satt så att de flesta som bor i kommunen ska acceptera den ”låga ”siffran, men med facit i handen så blev det uppåt 500 per år och bara i år kommer 800 somalier till orten. Politikernas fräckhet är enorm deras lögner av avskyvärda. I valet 2010 fick SD 7 mandat i Borlänge, men det räckte inte på långa vägar för att hindra kommunpolitikerna från att fortsätta förstöra orten med massinvandring.

Det är bara en tidsfråga innan kommunen har en eller flera moskéer. Just nu planeras ett islamiskt center vid Stadshuset och av kommunpolitikerna det är bara Sverigedemokraterna som ogillar tanken på ett sådant. SD Borlänge har överklagat kommunens planer. De socialdemokratiska landsförrädarna i kommunen är lyriska över utvecklingen. De vill uppenbarligen inte leva i ett svenskt Sverige och medverkar därför i en politik som på sikt tar död på svenska folket.

somalier_borlange_dalarna
Somalier och andra fjärrinvandrare ska ta över Borlänge – och Sverige.

Invandrare tar över landet medan svenskarna sover

Jag studerade denna närbild från SCB om Göteborgs befolkning. Den visar framtiden. De som idag är 5-14 år är de som tar över landet.

Utrikes födda barn: 4 935. Inrikesfödda med två utlandsfödda föräldrar 11 711. Inrikes födda med en inrikes och en utlandsfödd förälder: 7 009.

Om vi lägger tillsammans de siffrorna blir det totala antalet utländska barn i åldern 5 – 14 år: 23 655. Sammanräknar man de med svensk bakgrund i samma ålder är siffran 25 720, en minskning med 5 000 på tio år. Det är i och för sig ingen nyhet att de ursprungliga svenskarna kommer att vara i minoritet i många kommuner bara inom några få år.

Indspilning-i-fuld-skærm-31-01-2013-155013

Här är 13 kommuner där svenskarna kommer att vara i minoritet i åldergrupperna under 54 år redan år 2029. Att Sverigedemokraterna vill minska den framtida invandringen med 90 procent kommer inte att ändra det faktum, att svenskarna blir i minoritet i Sverige, möjligen kan det ändra tidpunkten för när det sker.

Det är klart att om man utgår från en av de olika definitionerna kan kalla detta ett folkmord, men då skärper man retoriken en aning. Frågan kan bli aktuell när man år 2050 eller 2100 ser tillbaka på den nuvarande generationen av svenska politiker, om inte detta var första gången i historien som demokratiskt valda regeringar begick folkmord på sitt eget folk och dessutom lät folket betala för det. Det kan inte besvaras ännu, det beror på hur experimentet fortlöper, men tärningarna är kastade.

Resten av Europa befinner sig mitt i en demografisk flod, där de kan välja vilken väg de kan ta, det valet har inte Sverige längre, här går vi mot en oviss framtid.

Den svenska befolkningen är presenterad för fait accompli, ett fullbordat faktum.

Den politiska kampen som pågår nu handlar om beskrivning och äganderätten till resultatet. Ska svenskarna inte längre ha rätt till sitt eget land? Ska svenskarna frivilligt ge bort sitt land, eller ska vi kräva tillbaka det? Snart är det försent att välja. I huvudsak – demografin – borde vara frågan för Sverigedemokraterna. Dessutom att avslöja mediernas roll i vad som pågår.

fredrik_reinfeldt_128

Textens originalplats: Göteborgsexemplet

Relaterad läsning: While Sweden slept

%d bloggare gillar detta: