Birgitta Ohlsson Klamberg är en folkpartistisk extremist

Birgitta Ohlsson är globalisternas megafon i Sverige. Hon vill avskaffa alla nationalstater utom Israel. Hon vill att det ska byggas fler moskéer. Hon vill att invandringen ska öka och att Sverige ska ta emot fler romer från östra Europa. Hon samarbetar med George Soros på ett sätt som placerar henne i samma båt som Vidkun Quisling. Hon är en politiker som Sverige behöver skyddas från.

Birgitta Ohlsson föddes den 20 juli 1975 och växte upp i Tokarp utanför Linköping. Fadern Bengt är folkpartistisk politiker och f.d. kommunalråd. Hon tog studenten i Katedralskolan i Linköping 1994 och läste sedan statsvetenskap och internationella relationer vid Stockholms universitet

Under åren 1996-1998 var hon ordförande för Liberala studenter Stockholm och 1997 valdes hon in i förbundsstyrelsen för Liberala ungdomsförbundet, som hon var ordförande för under åren 1999–2002. Hon sitter i riksdagen sedan 2002 och blev den 2 februari 2010 Sveriges EU-minister. Hon har tidigare varit ledarskribent på bl.a. Dagens Nyheter, Vestmanlands Läns Tidning, Västerbottens-Kuriren och Sundsvalls Tidning. År 2003 bildade hon det liberalfeministiska nätverket Felira och sedan 2004 är hon vegetarian. Birgitta Ohlsson har tidigare varit Folkpartiets utrikespolitiska talesperson, men ersattes av Fredrik Malm i samband med att hon utsågs till statsråd.

birgitta_ohlsson_fp

Förespråkar en global union

Som så många andra extremliberaler har hon sin hemvist i Folkpartiet. Hon är globalist och megafon för de krafter som vill upplösa nationalstaterna. Den 6 juni 2001 skrev hon en insändare i Expressen där hon krävde att Sverige skulle avskaffas:

Avskaffa Sverige!

Blågula fanor, rojalistiskt fjäskeri och fosterländsk glädjeyra. I dag på den svenska nationaldagen förväntas vi som goda medborgare att uppmärksamma vår nation.

De mest entusiastiska vallfärdar till hembygdsgårdar, sjunger nationalsången och firar som om det vore en nära släkting som fyllde 50. Men vad firas egentligen? Demokrati och öppenhet som präglar denna del av världen?

Ingalunda. Snarare ser vi en automatpatriotism och konservativt vurmande av nationalstaten. Trots att slumpen avgör var en människa föds, att nationalstaten sällan är den perfekta beslutsnivån och att världen blir mer globaliserad håller mänskligheten krampaktigt fast i nationen.

Fenomenet har avigsidor. ”Nationalism är en barnsjukdom, mänsklighetens mässling”, yttrade Albert Einstein 1924. Einstein var övertygad världsfederalist, en idé från antiken som förklarar att människor är medlemmar av en universell gemenskap.

Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis.

Fredstanken är central inom världsfederalismen likaså tron på internationell rätt och vårt gemensamma ansvar för att mänskliga rättigheter tillgodoses överallt.

Albert Einsteins liknelse mellan nationalism och barnsjukdomar är träffande. De är bägge svåra att kurera. Vi kan vara oense om vilka medel som ska användas i kampen. Men vi vet att i bägge fallen väntar något friskare i slutändan. Världsfederation är inte en utopi – utan ett mål för praktisk politik.

Birgitta Ohlsson, förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet (LUF)

Texten är inte bara avskyvärd och extrem. Den ligger i linje med hur Bonnierkoncernen ser på politiken och världen och det var därför de publicerade den i provokativt syfte just på nationaldagen.

Birgitta Ohlsson är inte vem som helst. Hon är en av Sveriges genom tiderna mest extrema politiker och hon kan jämföras med partikollegan Cecilia Malmström som arbetar för att Europa och Sverige ska invaderas av miljoner människor från andra kontinenter. Birgitta Ohlsson vill avskaffa nationalstaterna och förordar att ”En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis.”

Birgitta Ohlsson vill upplösa den nationella demokratin. Hon ogillar sitt fosterland och saknar all känsla för svenska folket. Hon påminner om andra extremliberaler men tar steget längre och visar förakt för den egna nationen och för nationalstaten. Den demokrati som börjar i byarna och i det lilla sammanhanget vill hon överge. Hon vill inte att folk ska ha inflytande över varken den lokala eller den nationella politiken utan vill att beslut om vår svenska politik ska fattas av andra långt bort från Sverige. Hon förstår inte att olika folk och olika kulturer mår bäst av att utforma sin politik efter egna önskemål. Hon tror att alla mår bäst av att politiken styrs från ett ”världsparlament” och att lagarna ska upprätthållas av en ”världspolis”. Hon vill att alla länder ska följa en global ”världslag”. Nationer med egna viljor ska inte kunna bedriva en självständig politik utan ska tvingas att underkasta sig en världsregering. Birgitta Ohlsson lever inte i verkligheten, hon lever i en bisarr fantasivärld och kan inte återkoppla till hur vanliga människor ser på Sverige eller omvärlden. Precis som många andra folkpartister vill hon tvinga på folk sin politik.

Att citera Einstein gör inte att någon blir mer övertygad om att hon har rätt. Einstein var måhända en sällsynt duktig fysiker och forskare, men lika duktig som han var inom sitt gebit lika okunnig var han när det gällde politik. Einstein var jude och hade inget eget fosterland och därför förstod han inte hur viktigt det är för de flesta folk att leva bland de sina. Liksom romerna levde judarna i förskingringen och det var först efter andra världskriget som judarna fick ett eget land. Drömmen om en egen nation hade funnits bland många judar, även Einstein engagerade sig för sionismen (den judiska nationalismen) men tog av någon anledning avstånd från annan nationalism, en inte helt ovanlig inställning bland judar.

Samtidigt som Birgitta Ohlsson vill avskaffa nationalstaternas egna parlament vill hon också blanda upp dess befolkningar. Samma dag som hon fick in sin text i Expressen höll hon ett tal under parollen ”bevara Sverige blandat”. Att förstöra den etniska homogeniteten i Sverige är hennes mål.

Hon arbetar för att det svenska parlamentet ska överlämna så mycket som möjligt av sin makt till den överstatliga Europaunionen. Men för henne räcker inte det. Hon vill införa en global union där de nationella parlamenten och nationalstaterna i stort sett är upplösta. Hon vill ha en gränslös värld. Vad hon och hennes rotlösa liberala kollegor inte begriper är att det stora flertalet människor vill ha ett fosterland, de vill bo tillsammans med folk som de känner historisk gemenskap med. Att Birgitta Ohlsson är så skadad att hon inte känner någon sympati för svenska folket, nationalstaten eller det fosterland hon växt upp i är inget som vi andra ska behöva drabbas av. Men dessvärre får hon framträda i press och TV och fritt framföra sina extremistiska ståndpunkter utan att någon tillåt ifrågasätta dem.

Den enda nationalstat som ska få bestå

Märkligt nog finns den en nationalstat och ett folk som Ohlsson hyser stor sympati för. Mellan 2003 och 2005 var Birgitta Ohlsson vice ordförande för Samfundet Sverige-Israel Stockholm, vilket visar att hon hyser sympati för den israeliska nationalstaten. Det är inget fel på att hysa sympati för den judiska staten, men det är hyckleri att inte visa respekt för andra nationalstater, inte ens den egna. När hon sedan gifte sig med juden Mark Klamberg inte ”världsmedborgaren” eller ”svensken” utan juden Mark Klamberg så var det ingen som höjde på ögonbrynen. Hennes hyckleri blev bara tydligare. På den egna hemsidan redogjorde hon tidigare för sina favoritresmål och de är New York, Tel Aviv och Somaliland. Där fick vi också veta att en av hennes politiska förebilder är Bengt Westerberg – en extremliberal som gav sin son en negerdocka under uppväxten för att han skulle få ”rätt värderingar”.

Hennes vurm för det judiska är lika stor som föraktet för det svenska. Hon kan räkna upp en rad kulturpersonligheter som hon uppskattar, men alla har det gemensamt att de antingen är judar eller personer som hyllar judisk identitet. Hennes favoritkonstnär är Annie Leibovitz, hennes favoritförfattare är Isaac Bashevis Singer och i oktober 2011 var hennes senast lästa bok ”Gör inga dumheter medan jag är död!” av israelvännen och mångkulturvurmaren, folkpartisten Per Ahlmark.

Birgitta Ohlsson arbetar för ökad globalisering och är en del av den politiska miljö som inte bara vill globalisera världen utan som vill göra feminism och mångkultur till statsreligioner som inte får ifrågasättas. Därför stöder hon underrättelseorganisationen Expo som registrerar Sverigevänner, invandringskritiker och andra som är kritiska till de nya statsreligionerna. Hennes egna ord om Expo:

”Expo är en av de viktigaste upplysningskanalerna och granskarna av svensk högerextremism. Det är en självklarhet för varje demokrat att stötta denna verksamhet.”

”Högerextremist” är att skällsord för alla som befinner sig på en skala där invandringskrik kan variera från att vara mild till att vara radikal. Expo har för övrigt inget med demokrati att göra. Det är en totalitär stiftelse som ägnar sig åt att stigmatisera folk med invandringskritiska åsikter.

Ohlsson är även en stark förespråkare för införandet av republik i Sverige och var ordförande i Republikanska föreningen 2002–2005. Av någon anledning är liberaler och vänstern förenade i ett hat eller ogillande av gamla traditioner där monarkin alltid utsätts för spott och spe. Istället för att diskutera reformering av monarkin så vill de avskaffa den. Inte ens symbolvärdet uppskattar de utan de vill sopa bort alla traditioner och institutioner som bär upp nationalstaten.

Viktigast av allt för folkpartister som Birgitta Ohlsson är trots allt att förstöra den etniska homogeniteten i Sverige genom att importera stora skaror etniska främlingar från alla jordens kända eller okända trakter. När Lars Leijonborg skulle avgå 2007 hoppades Ohlsson att Jan Björklund eller Cecilia Malmström skulle bli partiledare. Både är lika extrema, men det blev Jan Björklund. Birgitta Ohlsson var nöjd. För flesta svenskar var Jan Björklund bara en politiker, men bakom masken finns en extremliberal som likt Birgitta Ohlsson och Cecilia Malmström vill radera ut det svenska Sverige från kartan. Att Jan Björklund har adopterat två barn är ett utslag av hans internationalism som vi inte får veta så mycket om i de medier som lanserar folkpartistiska politiker som om de vore goda Sverigevänner, när de i själva verket är förrädare mot den svenska nationen.

På resande fot

När dessa folkpartister skriver debattartiklar i pk-pressen så berättar de inget om sin verkliga agenda, de tassar försiktigt fram och talar istället om ”jämställdhet”, ”alla människors lika värde” eller om att Sverige måste upplåta sitt territorium till ”människor som flyr från krig”. Att Folkpartiet vill öppna Sverige på vid gavel och låta miljoner människor få komma hit talar de inte öppet om, men det är vad Folkpartiet egentligen vill. En folkpartist är en person som vill slå sönder det homogena Sverige och införa en mångkultur som på sikt tar död på de etniska svenskarna.

Folkpartiet består huvudsakligen av liberaler med en närmast schizofren inställning till verkligheten. År 2007 besökte Birgitta Ohlsson Zimbabwe i södra Afrika. Zimbabwe hette tidigare Rhodesia och var Afrikas kornbod. Landet koloniserades av vita i slutet av 1800-talet som sedan byggde upp en av världens främsta civilisationer med högt välstånd, hög produktion av livsmedel och låg brottslighet. Västeuropeiska liberaler och marxister vill sedan ingripa i landets inre angelägenheter och förstöra det som de vita byggt upp. Folkpartiet deltog i det arbetet och till slut föll landet samman i kaos och elände där vita mördades och tvingades överge allt som de hade skapat med blod, svett och tårar. När Birgitta Ohlsson nu befann sig i Zimbabwe beklagade hon sig över tillståndet i landet. I en intervju i den liberala tidningen Svenska Dagbladet beskrev hon landet som ”ett helvete” där våldtäkter, tortyr och mord är vanligt förekommande. SvD skriver om Ohlssons besök: ”Hon beskriver det som en gång kallades för Afrikas kornbod som ett land i fritt fall, ett land där människor förtrycks och där män och kvinnor som inte tycker som president Robert Mugabe mördas, torteras och förföljs. Det är ett land utan demokrati, utan mänskliga rättigheter.”

Men det är dåraktiga svenska politiker från bl.a. Folkpartiet som har skapat förfallet i Zimbabwe. Nu står de där med sina verklighetsfrånvända åsikter och beklagar sig över resultat av den egna politiken. Birgitta Ohlsson kan på samma sätt förstöra Sverige och sedan om 50 år stå där som ett frågetecken när förstörelsen av vårt land är fullbordad. När hennes politik har blivit verklighet och slagit sönder Sverige kan hon inte fatta vad som har hänt. Hon är på det sättet lik vilka farliga politiska fundamentalister som helst. Många kommunister, nazister, islamister, et cetera, lever i en slags autistisk värld där drömmar och utopier sammanblandas och när de omsätts till praktisk politik skadas samhället som blir först fundamentalistiskt och sedan totalitärt.

Många politiker är livsfarliga för sina samhällen och Birgitta Ohlsson är en sådan politiker. Det finns många skäl att höja ett varnande finger för henne. Hon är en person som borde ägna sig åt något helt annat än politik, men tyvärr kommer vi att få dras med henne under lång tid framöver. Det både inte gott för Sverige.

År 2009 var Birgitta Ohlsson i Libanon som valobservatör tillsammans med 200 andra valobservatörer från EU. Libanon har en lång historia av ”mångkultur” och som en följd av det har landet befunnit sig i såväl inbördes krig som krig med grannarna. Mellan 1975 och 1990 pågick ett krig som varierade i intensitet där alla slags folkgrupper och religiösa inriktningar slogs med varandra. Libanon då såg ut som Sverige kommer att göra inom en snar framtid om Birgitta Ohlsson får bestämma.

Politiska mord, korruption och utländska krafter som försöker dra in landet i just sin intressesfär tillhör vardagen i det mångkulturella landet. När Birgitta Ohlson var där hamnade hon i mitt i en korseld där folk sköt mot varandra. Hon tyckte det var ”hemskt”. Samtidigt pågick dragkampen mellan öst och väst inne i landet. USA, som vill kontrollera hela världen, har haft en omfattande lobbyverksamhet i landet för att västvänliga politiker som gillar mångkultur ska väljas. USA vill tvinga på andra folk och nationer sin version av demokrati och där är mångkulturen en viktig ingrediens. Segrare i valet blev den västvänliga anti-syriska alliansen som leddes av Saad al-Hariri vars far tidigare var premiärminister i Libanon men mördades 2005.

I mångkulturella stater – och i stora stater – brukar inte demokratin fungera så bra och intresset för politik är därför ofta lågt. Bara hälften av befolkningen röstade i det libanesiska valet trots uppmaningar att rösta. Om Libanon var en ”världsstat” i litet format så borde landet visa Birgitta Ohlsson vad mångkultur innebär i praktiken, men hon är liksom många andra liberaler oförmögna att begripa det eftersom hon saknar verklighetsuppfattning. Det är inte svårt att förställa sig att Ohlsson skulle vilja bortförklara det libanesiska problemet med att landet inte är tillräckligt mångkulturellt och att landets ordning bara kan säkerställas genom en ”världspolis” och att den världspolisen är USA som måste ingripa för att skapa ordning. Precis som nuvarande partiledaren Jan Björklund – och en hel rad andra borgerliga politiker – vill hon att Sverige ska ansluta sig till Nato och anser att Sverige mera aktivt ska stödja staten Israel, den enda stat hon accepterar egen identitet för.

Samarbetar med George Soros för att få fler romer till Sverige

Birgitta Ohlsson vill förstöra de etniskt homogena nationalstaterna i Europa. De är en liberal dröm att få förstöra en hel kontinent och den drömmen bär varenda folkpartist på, men inte bara folkpartister. Den liberala smittan har ätit sig in i många politiska partier i Sverige och är ett hot mot våra nationella värden. Vi har i en annan artikel berättat om bilderbergaren Peter Sutherland. Han som vill att flera miljoner invandrare ska komma till Europa och samarbetar med folkpartisten Cecilia Malmström för att Sverige och andra länder ska öka invandringen. Birgitta Ohlsson samarbetar med en annan extrem globalist. Han heter George Soros och har mer makt än många nationer.

george_soros_bilderberg

Han är en internationell finansman som stöder Folkpartiet i ord och handling och dessutom propagerar politiskt i vårt land. Tillsammans med Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson skrev han en debattartikel i SvD den 16 oktober 2012 som gick ut på att Sverige måste ta emot fler romer.

George Soros struntar egentligen helt och hållet i romerna. Han vill däremot förstöra det vita Europa genom massimport av människor från andra kontinenter och han vill att romerna i Östeuropa ska spridas ut till västra Europa så att vår del av världen förfaller. Birgitta Ohlsson, Erik Ullenhag och George Soros skriver:

”Vi är djupt bekymrade över situationen för EU:s romer. De utsätts även idag för rasism, diskriminering och våld. Politiska partier i EU uttrycker öppet hat gentemot romer. På EU-nivå finns emellertid sedan en tid tillbaka en enighet om att resoluta åtgärder krävs. På EU-kommissionens begäran har samtliga medlemsländer presenterat nationella strategier för integrering av romer fram till 2020. Men mer måste göras. Det är varken värdigt eller hållbart att en så stor grupp EU-medborgare lever i utanförskap. En tillvaro som allt för ofta är ren misär.”

I själva verket är de inte ett dugg bekymrade över romernas situation. Om de vore bekymrade för deras situation så borde de också vara bekymrade för andra folks situation, inte minst de etniska svenskarnas. Eftersom de bevisligen inte bryr sig om att Sverige blir ett sämre land med deras invandringspolitik så bryr de sig inte heller om de svenskar som tvingas leva tillsammans med de för Sverige främmande folkgrupper som Birgitta Ohlsson tvingar på oss. Om Birgitta Ohlsson hade varit bekymrad över romernas situation så hade hon gjort något för att ge dem ett territorium istället för att sprida ut dem i Europa där de lever i klaner som ofta ägnar sig åt allt annat än hederligt arbete.

Georges Soros har en agenda. Han vill förstöra den etniska homogeniteten i västeuropas länder. Han vill som Peter Sutherland och Birgitta Ohlsson radera ut nationalstaterna och skapa en FN-ledd världsregering med USA som världspolis. Soros, Ohlsson och Ullenhag skriver i sin artikel: ”Europa står inför en demografisk utmaning. Idag finns det fyra människor i arbetsför ålder för varje person över 65 år. 2050 kommer det att vara två arbetstagare för varje pensionär i EU. Nativiteten i Europa är för låg för att öka befolkningen. Samtidigt är romerna en snabbt växande del av EU:s befolkning.”

Globalisterna brukar hänvisa till ”en åldrande befolkning” i Europa och Sverige som skäl till att vi ska öka invandringen av analfabeter, kriminella, låtsasflyktingar och andra kategorier av lycksökare. Men samma globalister har aldrig föreslagit att vi européer eller svenskar ska öka vår nativitet så att vi kan fortleva som eget folk. De kommer heller aldrig att föreslå det. De kommer istället föreslå att vi ska öka invandringen väldigt mycket, men när man läser deras argument så handlar det inte ens om frivilliga val. Vi européer och svenskar ska påtvingas exempelvis stora skaror romer och vi ska dessutom finansiera deras uppehälle i evighet. De skriver vidare i sin artikel: ”Att satsa på utbildning för framförallt romska barn och unga vuxna är en investering som unionen inte har råd att avstå ifrån.”

Det första frågan man skulle kunna ställa sig är varför romerna ska just till exempelvis Sverige. Är det för att Sverige är ett ”rikt” land som ”har råd” att finansiera romernas liv från vaggan till graven? Är det för att romerna kommer att tillföra oss något som vi själva inte kan tillföra? Varför föreslår de inte att romerna flyttar österut eller till andra kontinenter? Soros m.fl. brukar ju inte ha några problem med att hämta miljoner människor till Europa, så varför inte förgylla andra kontinenter med några miljoner romer?

Det finns bara ett svar och det är en obehaglig sanning. George Soros, Peter Sutherland och många andra hatar vita människor, de hatar genuina europeiska folk och kulturer så mycket att de vill ta död på dem. Ingen normal människa skulle med sådan iver arbeta för att slussa in miljoner trashankar i Europa om det inte vore för att de vill slå sönder Europa. George Soros och Peter Sutherland har skapat mängder av tankesmedjor och organisationer som arbetar med ett enda mål i sikte och det är att slå sönder de etniskt homogena europeiska staterna. Peter Sutherland har nästan ordagrant sagt att det är målet. Vad värre är att de nöjer sig inte med det utan vill släppa flödet av kapital fritt så att internationella investmentföretag eller stora koncerner kan köpa upp infrastrukturen i nationalstaterna och radera ut det nationella näringslivet. Globalisterna har lojala politiker främst inom borgerligheten som arbetar för att avreglera eller sälja ut statlig egendom så att de internationella bolagen kan köpa upp dem. De är så vi blir av med våra nationella egendomar. Folkpartiet är tillsammans med moderaterna de partier som mest av alla gått globalisternas ärenden även om Centerpartiet och Kristdemokraterna har hängt på av bara farten.

Till sitt förfogande har dessa globalister ett antal – ganska många – oikofobiska extremliberaler som i flera fall avlönas för att förstöra Europa. Birgitta Ohlsson befinner sig på samma mentala plan som Sutherland och Soros. Att hon och Erik Ullenhag skriver en artikel tillsammans med George Soros borde leda till uppror i Sverige och jämställas med att någon svensk nazist på 1930-talet hade skrivit en artikel tillsammans med Hitler för att öka invandringen av tyskar och kanske låta dem ta över Sverige. Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag är dagens motsvarigheter till Vidkun Quisling, men resultatet av deras politik är långt värre än vad Quisling kunde åstadkomma.

Birgitta Ohlsson meddelade stolt i artikeln att regeringen förra året satsade 50 miljoner för att ”stärka romernas ställning på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet”. Svenskarna ska alltså finansiera romernas liv och leverne i Sverige utan att de har bett om att få göra det. George Soros, som är god för många miljarder, skulle på egen hand kunna finansiera romernas utbildning, men han har inget intresse av att hjälpa dem. Han vill bara att så många romer som möjligt ska komma till Sverige och att svenska skattebetalare ska finansiera sin egen undergång.

Vill ha fler moskéer i Sverige

Det sägs om Birgitta Ohlsson att hennes profilfrågor är ”demokrati, mänskliga rättigheter, djurskydd, jämställdhet, tolerans och internationalism”. Det är en helt förvriden och propagandistisk bild av henne. Hon säger att hon är intresserad av demokrati, men om man vill flytta det nationella beslutsfattandet längre bort så bryr man sig inte om demokrati. Man bara låtsas. Hon låtsas arbeta för ”mänskliga rättigheter”, men det är inte sant. Däremot arbetar hon för andra folks rättigheter samtidigt som hon genom sin politik fullkomligt struntar i svenska folkets rättigheter. För en svensk borde det vara en mänsklig rättighet att få bo bland svenskar, men den rättigheten vill hon inte ge oss. Någon ”tolerans” visar hon inte mot svenska invandringskritiker, dem vill hon gärna tysta. ”Tolerans” visar hon däremot mot den mest intoleranta religionen av alla religioner.

birgitta_ohlsson_fp kopia

I en artikel införd i Östgötakorrespondenten den 29 december 2009 anser Ohlsson att Sverige ska tillåta böneutrop från muslimska minareter: ”Islam är vårt lands näst största religion. Att muslimer vill bygga gudstjänstlokaler är ett tecken på att man känner sig hemma i Sverige. Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas. Muslimer brukar kalla sig för Sveriges största undergroundrörelse med tanke på alla moskélokaler som finns i källare runt om i vårt land. Tack vare moskébyggen, i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer, har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. De utgör en omistlig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald.”

Reaktionerna på Ohlssons önskan om fler moskéer i Sverige väckte starka reaktioner från invandringskritiskt håll. (Det var dock helt tyst i den totalitära pressen).

En av de som reagerade var bloggaren ”Vår stund i Sverige” som publicerade ett brev av signaturen ISM, som gick till hårt angrepp mot Ohlssons åsikter. Brevet hade skickats till Birgitta Ohlsson och Jan Björklund. Här är brevet i sin helhet:

Sveriges riksdag Birgitta Ohlsson
Partiordförande Jan Björklund

Ämne: Islams utbredning i Sverige

Nyligen skrev Ni i Östgöta-Correspondenten att ”Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas. /../ Tack vare moskébyggen i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer, har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. De utgör en omistlig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald.” Era svepande formuleringar ger upphov till ett antal frågor.

Vad är det som är ”omistligt”?

På vilket sätt utgör moskéerna och den religion och kultur de står för” en omistlig del av Sveriges religiösa och kulturella mångfald?

Är det bristande respekt demokrati och mänskliga rättigheter – bl a yttrande – och religionsfrihet – som är ”omistligt för Sveriges religiösa och kulturella mångfald”?

Är det terrorism som är ”omistligt”? Annan våldsutövning i islams namn – som mord, mordhot, fatwor och ambassadbränningar?

Är det kvinnoförtyck i form av könsstympning, s k ”heders”mord, tvångs- och barnäktenskap som är ”omistligt”? Eller är det kusinäktenskap med inavel som följd som är ”omistligt”?

Är det djurplågeri i form av halalslakt som är ”omistligt”? Andra former av oacceptabelt djurplågeri? Som när miljoner grisar i religionens namn slaktades i Egypten – och t o m begravdes levande i osläckt kalk?

Är det moskéerna som symbol för långtgående maktanspråk som är ”omistligt”?

Är det moskéerna som symbol för en politisk och social islamisering som är ”omistligt”?

Eftersom Ni anser att rätten att bygga moskéer – och minareter förmodar jag – är ”en omistlig del av Sveriges religiösa mångfald” – undrar jag om Ni kan upplysa mig om hur högt klocktornet på den kristna katedralen i Mecka är?

För inte är det väl så illa att den ”religiösa och kulturella mångfalden” enbart går i en riktning? När det gäller islam tyder allt på att den franske 1600-talsförfattaren, filosofen och vetenskapsmannen Blaise Pascals ord i ett eller annat religiöst sammanhang fortfarande gäller: ”Ni kräver – i våra principers namn – de rättigheter som ni – i era principers namn – förvägrar oss.”

”Moskéerna är våra kaserner”

Hur stämmer Ert hyllande av moskéer som” en omistlig del av Sveriges religiösa , kulturella och arkitektoniska mångfald” med följande uttalande av EU-kandidatlandet Turkiets premiärminister Recep Tayep Erdogan: ”Moskéerna är våra kaserner, kupolerna våra stålhjälmar, minareterna våra bajonetter, de troende våra soldater.”

Det sker ”omistliga” uttalanden i moskéerna

Vi vet vad moskéerna används till. Bl a som rekryteringsbas för blivande terrorister.

Major Nidal Malik Hasan som dödade 13 och skadade 3o amerikanska soldater under ropet ”Allahu Akbar!” vid armébasen Fort Hood hade kopplingar till en moské i Virginia. I denna moské höll en al-Qaida-trogen imam under 2001 hov för några av flygplanskaparna från den 11 september.

I moskéns bokhandel såldes även antisemitiska kassetter med grova antisemitiska, uttalanden. Bl a bad man på arabiska Allah om hjälp att utrota judarna: ”Muslimerna ska döda dem och de ska gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga: Oh muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!” /…/ ”Oh gud, förbanna dem och låt dem piskas av lidanden”. Man uppmanade också till folkmord och heligt krig.

I Stockholmsmoskén höll shejk Yusuf al-Quardawi vid ett hemligt möte , arrangerat av Islamiska förbundet, en regelrätt ”massmordspredikan” för några år sedan.

Det har också framkommit att de tolkningar, som görs av predikningarna i Stockholmsmoskén för svenska öron, starkt avviker från vad som sagts på arabiska. Sheikh Mahmoud, imam i Jönköpings Muslimska församling har hävdat att ”Varje land som en gång intagits av muslimer är ett muslimskt land för alltid, förintelsen är en judisk lögn, muslimer som lämnar sin tro ska avrättas och olydiga kvinnor ska bestraffas.”

Han hoppades också att muslimerna snart skulle få sina egna sharia-domstolar i Sverige!

Sheikh Mahmoud anser bl a att ”den som lämnar islam för en annan religion ska dömas till döden. Den som lämnar islam har tre dagar på sig att komma tillbaka till islam. Om han inte ändrar sig väntar dödsstraff, vanligtvis genom hängning. Detta är en nåd” säger imamen om avrättningsmetoden som han menar ”går fort och minimerar lidandet.”

Däremot tyckte han att muslimska strafflagar inte skulle tillämpas i Sverige – åtminstone inte än får man förmoda: ” Det vore inte bra (sic) att hugga händerna av tjuvar och avrätta dem som konverterar till kristendomen här, eftersom Sverige inte är ett muslimskt land.”

Men eftersom allt görs för att de ska ”känna sig hemma” är det förmodligen en tidsfråga. Vilket bekräftades av dåvarande integrationsminister Jens Orback i samband med ett integrationsministermöte i Holland:

”Vi måste vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer dom att behandla oss på samma sätt.” Det är alltså frågan om ”när” – inte ”om”! Och Ni är en av dem som påskyndar denna genomgripande demografiska förändring!

I Rom ville en muslimsk församling för några år sedan bygga en moské med minareter, som skulle vara högre än Petruskyrkans torn. ”Med detta ville de visa att den kristna tron är underlägsen islam” konstaterade professor Bassam Tibi. Tibi är – som bekant (?) förmodligen världens främste expert på islam, själv muslim av syriskt ursprung, utbildad i Tyskland och sedan länge professor i statsvetenskap vid universitetet i Göttingen och vid andra universitet såväl i västvärlden som i flera muslimska länder.

Al Qaidas representant i Europa Omar Bakri har lovat att han ”inte ska vila förrän en islamsk flagga vajar över Buckingham Palace.”

Kravmaskinerna

Ayaan Hirsi Ali – om hon möjligen är bekant – har konstaterat att ”islam som livsfilosofi lämnar inget utrymme för måttfullhet.”

Sedan lär det inte dröja länge förrän det kommer krav på sharialagstiftning – inom t ex familjerätten.

Karlskrona kommun har nyligen klubbat en ny detaljplan som tillåter en moské med en 18 meter hög minaret. Imamen har försäkrat att ”minareten inte ska använda för böneutrop.” Denna försäkran är förmodligen ett utslag av ”taqija” dvs muslimernas urgamla rätt att ljuga för myndigheter, domstolar m fl om det gagnar islam eller dem själva eller för ”iham” – rätten att svindla, lura och bedra ”de otrogna.”

Avslutningsvis föreslår jag att Ni – om Er intellektuella kapacitet mot förmodan skulle tillåta detta – begrundar Salman Rushdies kloka varningsord för ett antal år sedan: ”Om 25 år kommer vi att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället.”

Det är många som undrar hur det kan komma sig att det finns människor som så medvetet går in för att slå sönder en homogen befolkning. Svaret är att dessa människor saknar förmåga att förstå vad folklig gemenskap är. Än värre är att de ofta föraktar människor som värnar om sin nationella identitet och tror att det är ”rasism” att försvara etnisk homogenitet eller nationell överlevnad. De är inte kapabla att förstå bättre.

Birgitta Ohlsson har på grund av sina åsikter lyfts in i den globala elitens sfär där man föraktar folk och nationer. Georg Soros vill radera alla nationsgränser. Han arbetar medvetet för att nå det målet och har en rad tankesmedjor till sitt förfogande. Han sponsrar tusentals personer och organisationer som vill korsbefrukta de europeiska folken med massinvandring av folk från andra kontinenter. I USA bedriver Soros en aggressiv propaganda för att göra landet helt öppet för invandring från alla jordens hörn.

Det borde vara omöjligt för enskild person att styra politiken i världen på det sätt som han gör, men så länge ha tillåts kontrollera opinionen i många länder så förfaller västerlandet. Det är sådana som Soros som kan får nationer och kulturer att gå under och om inget sätter mot kommer även vi att dras med i djupet.

Birgitta Ohlsson är farlig och hennes politiska åsikter är obehagliga. Vi måste inse att hon i praktiken är Soros’ marionett i Sverige och att hon går hans ärenden. Att hon gör det av fri vilja därför att hennes åsikter är identiska med Soros’ åsikter gör inte saken bättre. Hon framställer sig som demokrat men vägrar att lyssna på vad folk har att säga om invandringspolitiken. Hon arbetar istället lika målmedvetet som Cecilia Malmström för att förstöra inte bara Sverige utan hela Europa. Birgitta Ohlsson måste alltid motarbetas överallt!

Länkar och källor:

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/02/18/peter-sutherland-ar-en-av-manga-globalister-bakom-mangkulturen/

http://sv.metapedia.org/wiki/Birgitta_Ohlsson

http://sv.wikipedia.org/wiki/George_Soros

http://www.expressen.se/debatt/eva-sternberg-birgitta-ohlsson-borde-stanna-hemma/

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/03/13/2682/

Taggat:, , , ,

3 tankar om “Birgitta Ohlsson Klamberg är en folkpartistisk extremist

  1. […] förespråkarna för global livsmedelshantering och det var inte förvånade att folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Marit Paulsen skrev en debattartikel i ämnet där det försvarade EU-politiken. Rubriken på […]

  2. nils torren april 4, 2013 kl. 03:20 Reply

    Var det inte såna som provocerade fram adolf Hitler?

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: