Kategoriarkiv: Dagens Nyheter

Dagens Nyheter vill ge illegala invandrare rösträtt

Dagens Nyheter är en tidning som aldrig förnekar sig. Tidningens huvudsakliga agenda är att fylla upp Sverige med fjärrinvandrare från jordens alla hörn. Varje gång det pågår en konflikt någonstans i världen så vill DN lösa den konflikten genom att låta berörda människor få flytta till Sverige. Även om det inte skulle pågå någon konflikt någonstans så skulle DN av andra skäl vilja att så många som möjligt flyttar hit utan att ens bry sig om vad folket har för åsikter i frågan.

Just nu är det de ”papperslösa”, dvs. illegala invandrare som tidningen bryr sig extra mycket om. DN har därför protesterat mot att myndigheterna ens försöker identifiera illegala invandrare och verkställa utvisning av dem. Nu snyftar tidningen om hur polisen ”lurar utanför skolor eller väcker sovande familjer nattetid” för att verkställa utvisningar.

Tidningen förespråkar att alla dessa illegala invandrare ska få stanna. Men det räcker inte med att låta dem stanna. Nu vill DN också ge dem rösträtt. En av Sveriges mest invandringsliberala tidningar flyttar ständigt fram sina krav på mer liberal invandring med resultat att Sverige förstörs alltmer.

Bonniertidningen ser det som angeläget att ge illegala invandrare ”medborgerliga och demokratiska rättigheter” samtidigt som samma tidning slår undan benen för invandringskritiker och hindrar dem att delta i den offentliga samtalet. Svenskar ska få mindre rättigheter, men invandrare större rättigheter.

DN skriver:
”Ett annat sätt att hantera dissonansen är att närma sig problemet från en demokratiteoretisk utgångspunkt. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel resonerar statsvetaren Ludvig Beckman kring möjligheten att inkludera människor utan uppehållstillstånd i det demokratiska systemet. Borde papperslösa ges rösträtt? Tanken kan verka absurd men saknar inte logik.

Demokrati kan beskrivas som ett system där de som påverkas av lagar och beslut har inflytande över tillkomsten av samma lagar och beslut. Även människor som håller sig undan alla slags myndigheter, som inte begår några brott och därför inte haffas av polisen, har att förhålla sig till en mängd lagar och regler. Även papperslösa påverkas av politiska beslut om sådant som konsumtionsskatter, tillgång till vård och utbildning och annan offentlig service, anslag till brottsbekämpning, bostadsbyggande – ja, en mängd saker som formar vardagen för alla som bor inom landet.”

dn-illegala-invandrare

Minst 300 000 läsare tvingas läsa DN:s helt snurriga resonemang. Att illegala invandrare ska kunna få rösträtt medan svenskar som redan är medborgare inte ska kunna få medverka i debatter i DN eller i Sveriges Television eller radio – utom i undantagsfall – om invandringspolitiken är oanständigt. Om det är några som ska ha åsikter om den politiska utvecklingen så är det svenska folket, samma folk som DN vill beröva landet för.

Förutsättningen för demokrati är att folket får allsidig information om den politiska utvecklingen och ges möjligheter att påverka politiken på samma villkor som andra. Demokratin fungerar inte i Sverige och när DN resonerar kring begreppet så lever tidningen i en egen låtsasvärld. När Fredrik Reinfeldt ändrade grundlagen och gjorde Sverige mångkulturellt i november 2010 så var det ett övergrepp på svenska folket som mest kan liknas vid en statskupp. DN stod bakom den statskuppen och hade inga invändningar mot att man även formellt tog landet från svenskarna.

Då fanns inte ett ord med om vikten av demokratisk fattade beslut och att folket borde få veta vad som var på gång. Det märkliga i sammanhanget var att inte heller SD gjorde någon tydlig markering mot beslutet för att upplysa medborgarna om allvaret i statskuppen.

När det kommer till invandringspolitiska frågor så ska man aldrig lita på DN. Aldrig någonsin. Tidningens enda mål är ett ännu mer mångkulturellt Sverige där svenska folket trängs undan ännu mer.

Relaterat:

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/02/11/peter-wolodarski-blivande-chefredaktor-och-ansvarig-utgivare-pa-dn/

Så visar Dagens Nyheter sitt rätta ansikte igen

Bonnierkoncernens flaggskepp Dagens Nyheter har många gånger visat var de står när det gäller invandringspolitiska frågor. DN liksom hela Bonnierkoncernen har den inställningen att invandringen till Sverige ska vara stor och helst näst intill fri.

I en ledare den 23 februari som inte är undertecknad kommenterar tidningen polisens kampanj för att komma åt illegala invandrare. DN gillar inte att polisen försöker upprätthålla lagen och avvisa människor som inte har rätt att vistas i Sverige. Såväl Sveriges Television som de flesta större tidningar kallar människor som vistas i Sverige för ”papperslösa”. Det är en term som ger en felaktig bild av vad slags människor polisen letar efter. De letar efter människor som befinner sig i Sverige illegalt och om inte polisen försöker att upprätthålla lagarna så kommer ingen annan att göra det.

Redan har lagarna urholkats när polisen inte tillåts ingripa och med kraft och allvar lösa många av de grova brott som sker i samhället. Polisens ovilja att ens lämna ut signalement på brottslingar är så vanligt förekommande att fler brottslingar än någonsin går lösa i samhället. Detta faktum har Sveriges Television vänt upp och ned på och påstår nu att brottsligheten har minskat – eftersom det sitter färre människor än tidigare på våra fängelser. Men det är en medveten propagandalögn som syftar till att dölja den omfattande invandrade brottsligheten och bristen på vilja eller förmåga att klara upp brott.

illegal_invandrare

Att uppehålla sig i Sverige illegalt är också ett brott även om statlig TV och pk-pressen försöker att påskina något annat. Kampen mot de poliser som vill upprätthålla lagen sker på två fronter. Det är media och det är liberala politiker som vill hindra poliser från att göra sitt jobb. Häromdagen gick Erik Ullenhag ut och kritiserade polisen för att de gjorde stickprovskontroller på ”färgade”. Att det är större chans att gripa illegala invandare om de kontrollerar icke-vita än om de kontrollerar människor med genomsnittligt svenskt utseende borde vara självklart för varje tänkande människa. Ullenhag och en rad andra politiker som vill att invandringen ska vara fri har ännu inte lyckats avskaffa de lagar som reglerar invandringen, men deras mål är att öka den kraftigt och som ett resultat av det slog invandringen nytt rekord förra året.

Än så länge finns det enstaka politiker och enstaka polischefer som tycker att lagarna ska upprätthållas, även om samma personer ibland tycker att invandringen ska vara näst intill fri. Därför initierades en kampanj som syftar till att öka antalet utvisningar av illegala jämfört med förra året. Kampanjen kan också vara initierad för att möta den invandringskritiska opinionens krav på krafttag mot illegal invandring.

Det kan mycket väl finnas långt över 50 000 illegala invandrare i Sverige. Ingen vet säkert men Socialstyrelsen anger siffran till mellan 10 000 och 50 000. Den som känner svenska myndigheter vet att de tillämpar glädjesiffror när det gäller allt som har med mångkultur och invandring att göra. Därför är siffran 50 000 illegala invandrare i Sverige mer sannolik än att det skulle vara färre.

DN vill inte att polisen ska jaga illegala invandrare utan menar att de istället kan gripas om de mera slumpvis upptäcks i samband med att brott uppklaras. DN verkar inte ha tänkt på att gripande av illegala invandrare istället kan förhindra brott. En enda gripen illegal invandrare kan kanske förhindra ett rån, en stöld, en misshandel, en våldtäkt eller ett mord. I så fall har polisen lyckats förhindra brott och det är bra.

Nu har hela systemet med invandring och bristfälliga kontroller vid våra gränser havererat, så polisen skulle behöva mer resurser till både att lösa grov brottslighet och jaga fler illegala invandrare. Det är det minsta som borde göras för att skapa ett tryggare samhälle.

Relaterat: Läs om Peter Wolodarski här.

Peter Wolodarski – blivande chefredaktör och ansvarig utgivare på DN

I listan över sveriges 20 viktigaste opinionsbildare 2012 återfinns Peter Wolodarski på andra plats. På första plats finns finansminister Anders Borg. På femte plats finns Fredrik Reinfeldt med Jimmie Åkesson direkt efter sig på plats nummer sex. Före Fredrik Reinfeldt finns på fjärde plats den politiskt okunnige åsiktsmaskinen Lena Mellin från Aftonbladet. År 2011 låg Reinfeldt på andra plats. Att han sjunkit till en sjätteplats måste ändå betyda att folk är mindre benägna att ta intryck av vad han säger nu än vad de var för något år sedan.

Det är tidningen DSM som sammanställt listan och den har röstats fram av ledarskribenter och folk inom media. Listan speglar vilka som påverkat den allmänna opinionen mest och av innehållet att döma så har det, med några undantag, till stor del att göra med hur ofta personerna har setts i TV.

sveriges_vikigaste_opinionsbildare2012

Den statliga televisionen är Sveriges viktigaste opinionsbildare och det kan avläsas i listan. Att Göran Greider finns med betyder att han har fått framträda så mycket att man kan tala om att Sveriges Television har lanserat honom som ”debattör” enbart på grund av sina kulturmarxistiska åsikter. Samma sak är det med Jonas Gardell och flera andra.

Att Jimmie Åkesson hamnat högt på listan trots att han och hans parti har framställts som obskyra beror på att Åkesson har ett opinionsbildande inflytande som inte begränsas av medias ovilja att respektera SD. Åkesson har inte förekommit i media för att han är uppskattad av journalisterna utan för att de pliktskyldigast har varit tvungna att låta honom komma till tals lite då och då.

Peter Wolodarski däremot är en frekvent gäst i TV-sofforna för att hans politiska åsikter sammanfaller med den av makthavarna utstakade liberala politiska agendan. Att han är Sveriges näst viktigaste opinionsbildare är ett uttryck för medieetablissemangets politiska slagsida.

Wolodarski kommer från Polen

Peter Wolodarskis föräldrar kom från Polen till Sverige under 1960-talet. Under den tiden lämnade många judar Polen för att de kände sig ovälkomna och diskriminerade. Deras ovilja att assimilera sig skapade motsättningar med majoritetsbefolkningen. Historisk sett är judarna tillsammans med romerna de enda folk i Europa som under hundratals år valt att behålla sin identitet och visat ovilja att assimilera sig. Det är därför de har bestått som folk, men det är också just därför som många konflikter har skapats med de värdfolk som huserat dem.

Peter Wolodarski föddes 1978 i Stockholm och blev politisk aktiv i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Han utbildade sig till journalist och civilekonom och började sin journalistiska bana som ledarskribent på Expressen 1999 när han var 21 år gammal. Med de rätta liberala politiska åsikterna och med sin etniska bakgrund blev han omedelbart insläppt i mediamaktens korridorer. Han figurerade som programledare för programmet Studio 8 och hade en tid ett eget TV-program, Wolodarski i TV8 där stora delar mediaeliten inklusive sådana som Lars Adaktusson och Robert Aschberg medverkade.

peter_wolodarski-23

Wolodarski försvarar judisk identitet

Peter Wolodarski har redan tidigt definierat sig som jude. Han har varit skribent i tidningen Judisk Krönika som arbetar för att ”bevara judisk identitet”, samma tidning som är kvick med att visa ogillande mot den som försvarar svensk identitet. Peter Wolodarski tillhör numera redaktionskommittén. Samtidigt som Peter Wolodarski är noga med att försvara judisk identitet så har han gift sig med en svensk kvinna. I hans fall innebär det inte att han har för avsikt att överge sin judiska identitet och bli ”svensk”. Istället innebär det att han har två agendor, en som går ut på att försvara judisk identitet och en som går ut på att försvaga svensk identitet.

Sedan 2001 har Peter Wolodarski varit ledarskribent på Dagens Nyheter och 2009 blev han politisk redaktör. Han blev erbjuden tjänsten av Jonas Bonnier som ansåg att Wolodarskis politiska uppfattningar passade Bonnier som hand i handske. Där har han varit tidningens ansikte utåt och den som upplyst läsarna om ägarnas politiska viljeinriktning. Något förenklat så är ägarnas önskemål att Sverige ska öka invandringen och bli en blandstat där alla minoriteter tillåts hävda sin kulturella och etniska identitet – utom svenskarna som DN vill blanda upp så att de försvinner som etnisk grupp och på sikt förlorar rätten till sitt eget land. På det sättet medverkar DN till att stjäla landet från svenskarna.

Peter Wolodarski har en näst intill medfödd negativ inställning till Sverigedemokraterna. Ett parti som försvarar svensk identitet blir automatisk en fiende till sådana som Wolodarski eftersom han har en agenda som går ut på att motarbeta den. Som etnisk och kulturellt medveten jude är det judiska intressen han försvarar. Som ”svensk” medverkar han till att göra Sverige ännu mer mångkulturellt

År 2008 satt Wolodarski i TV1 och sade om SD att ”dom älskar den här underdog-stämpel på sig själva”. Kommentaren gjorde han med anledning av att så många sverigedemokrater har varit utsatta för hat och hot. Wolodarski påstod alltså att SD gillade att vara utsatta för hot och hat och naturligtvis fanns ingen från SD med i programmet för att kommentera det felaktiga påståendet. Wolodarski nämnde också att ”SD påstår att journalister är emot dem” och tillade ”vilket i och för sig stämmer ganska ofta” och skrattade sedan lite föraktfullt åt det. Just i den TV-soffan var samtliga deltagare överens om att de ogillade SD:s politik och den attityden har Sveriges Television uppvisat så länge SD har funnits. Idag är det lite svårare för TV att okritiskt håna SD. Då ingriper nämligen ”näthatarna” eller ”fotsoldaterna” till SD:s försvar.

judisk_kronika

Wolodarski försvarar överbefolkning

I en krönika den 17 juli 2011 redogjorde Wolodarski för sin, DN:s och globalisternas sin syn på frågor om överbefolkning. Redan för ett halvsekel sedan varnade många för en att överbefolkad värld ger upphov till spänningar och orsakar miljöproblem. Miljömedvetna människor framhöll att det tär på jordens resurser om vi blir för många.

Nu låter det inte så längre. Globalisterna ser positivt på stora befolkningsökningar eftersom det ger fler konsumenter i deras företag. Det är också så som de ser på människor, som konsumenter. Globalisterna bryr sig inte om naturen utan de är materialister som bara räknar pengar, vinster och statistik.

Wolodarski skrev den 17 juli 2011:

”Genom århundraden har olika profeter hävdat att jorden inte tål en växande befolkning. Ständigt har man underskattat hur en stark ekonomisk utveckling stöper om samhällen till det bättre.

I tidskriften National Geographic läser jag att jordens nuvarande befolkning skulle kunna få plats i Texas om delstaten var lika tätt befolkad som staden New York. Det motsvarar något mindre än Sveriges och Norges sammantagna yta.

7 miljarder, ja även 9 miljarder, ska nog kunna leva tillsammans utan att det blir alltför trångt.”

Wolodarski får kritik

Den miljömedvetne bloggaren John Järvenpää skrev på sin blogg. (John Järvenpää är för närvarande den ende trovärdige bloggaren i Sverige när den gäller miljöfrågor):

”En realistisk politik måste erkänna det obehagliga.

Ett evolutionärt scenario visar att brist på mat och (rent) vatten kommer att skapa enorma migrationsströmmar som oundvikligen kommer att förstöra även mottagarländernas redan hårt sargade ekosystem. Svält, hungersnöd och konflikter kommer att uppstå även där

För detta måste man förbereda sig. På samma sätt som varje individ har att ta ansvar för sitt liv, på samma sätt måste varje land ha ansvar för sitt område. Globalt krävs en högre grad av autarki där varje land tar ansvar for sina egna befolkningar, minskar sina populationer och lagstiftar om att leva i enlighet med naturens lagar.

För många länder är detta troligen redan försent. För Nordens del finns dock möjlighet att utveckla ett ekologiskt, hållbart leverne utan gifter. Detta går inte att förena med mer (miljöförstörande) immigration, utan alla som nu är här måste anpassa sig efter naturens krav, vilket kan ses som ett gemensamt projekt.”

Bloggaren och författaren Jan Milld kommenterade också Wolodarskis text. Han skrev:

Min egen reflexion blir denna. Wolodarski talar om att hela jordens befolkning skulle kunna få plats på Texas yta, med New Yorks befolkningstäthet. Jag skulle där vilja gå steget längre.

Antag att varje människa tilldelades en kvadratmeter. En kvadratkilometer är 1 miljon kvadratmeter. Där skulle då rymmas 1 miljon människor, och 7.000 miljoner skulle rymmas på 7.000 kvadratkilometer. Det motsvarar Medelpads yta.

Är det något i mitt resonemang som inte håller?

Jo, nog är det så. Det handlar ju inte bara om yta för våra kroppshyddor, det handlar om tillgång till jord som kan frambringa föda åt oss.

Produktiviteten inom lantbruket har ökat genom mekanisering och tillgång till handelsgödsel. Men även detta givet så räcker varken Medelpads eller Texas yta.

Till detta kommer en annan viktig faktor, som varje redaktör borde känna till. Efter att Peak Oil nu är passerat kommer förutsättningarna därvidlag att ändras, kanske inom en ganska nära framtid.

Kring detta finns fakta att tillgå, t ex i många böcker.

Järvenpää kritiserade Wolodarski starkt och hänvisade även till en artikel i DN den 14 mars 2010. Järvenpää skrev:

När PW talar isar blodet, för att parafrasera ett gammalt djungelordspråk ur Fantomen. Det enda isande som emellertid inställer sig vid läsningen har att göra med det (skrämmande) tyckande som PW levererar. Han tycker nämligen att det överlag är glädjande att jorden under detta sekel går mot 10 miljarder människor, siffror som han själv redovisar. Förvisso pekar han på en relevant sak, att människan blir allt äldre vilket bidrar till att vi blir fler; det är alltså inte bara nativiteten som orsakar detta.

Däremot bottnar orsaken till hans glädjerop i djup okunskap kring evolutionära och humanekologiska aspekter. Man kan också vända på steken och konstatera att hans bejakande sker utifrån en marknadsorienterad synvinkel. Farhågorna för om jordens yta, maten och miljön räcker för 10 miljarder besvarar PW med att ”en stark ekonomisk utveckling stöper om samhällen till det bättre”. PW har alltså missat att nuvarande ekonomiska ordning och dess krav på konsumtion är en av de främsta orsakerna till den förgiftade planet vi de facto lever på. Ju fler vi är och ju fler vi blir, desto mer förgiftad blir jorden. Och desto fler gifter krävs det, inte minst för att klara skördarna. Detta är faktum som inte längre kan avfärdas som vänsterflum – det handlar om liv eller död.

Emellertid avfärdar PW den här sortens varningar med att de ”är inte nya. Genom århundraden har olika profeter hävdat att jorden inte tål en växande befolkning. Ständigt har man underskattat hur en stark ekonomisk utveckling stöper om samhällen till det bättre.” Han hänvisar också till en artikel om att jordens nuvarande befolkning på snart 7 miljarder skulle få plats i ett tätt befolkat Texas. Vilket motsvarar Sveriges och Norges sammantagna yta. ”7 miljarder, ja även 9 miljarder, ska nog kunna leva tillsammans utan att det blir alltför trångt”, konkluderar PW sin artikel.

Så reducerar en av landets tongivande ledarskribenter frågan om överbefolkningen och dess ödesdigra konsekvenser, till en fråga om ekonomi och trångboddhet.

Uppenbarligen måste vissa obehagliga fakta upprepas till leda. Alltså får man – ännu en gång – länka till den viktiga artikel som fyra svenska forskare skrivit i PWs egen tidning. Vänligen läs och blunda inte, PW! Var inte rädd för kunskap!


Peter Wolodarski försöker ofta ge intryck av att han kan någonting. Därför presenterar han lite siffror och statistik för att underbygga sin tes om att det bara är positivt att jordens befolkning ökar. Men det behövs inte mycket för att visa att jorden inte mår bra och att människor mår allt sämre. Våra vattendrag innehåller mer gifter, maten vi äter är av sämre kvalitet och innehåller mer gifter än den som våra far- och morföräldrar åt. Idag är det gifter i allt, även i våra kläder och luften vi andas är på många håll så dålig att den ger upphov till en mängd sjukdomar även hos unga personer. Fisken går knappt att äta men likväl fortsätter den politik som ger oss ännu mer förgiftad mat.

Debattartikel i DN om global demografi

Ett drygt år innan Wolodarski skrev sin krönika hade några insiktsfulla personer skrivit en debattartikel som man måste tolka för att förstå. Cecilia Boldemann, Magnus Henreksson, Stig-Olof Holm och John Tempel skrev om hur världen skulle kunna se om 300 år om utvecklingen fortsätter. Om befolkningsökningen fortsätter blir vi minst 36 miljarder år 2300. Men om födelsetalen bara ökar lite, till 2,6 barn per kvinna så blir vi 134 miljarder människor år 2300. Författarna till artikeln insåg orimligheten i en sådan befolkningsökning och berörde de faktum att 47 procent av regeringarna i världens rikaste länder vill ha mer befolkningsökning, trots att mer naturresurser då tas i anspråk. Vad författarna av artikeln inte nämnde var att regeringar i länder med relativt små befolkningar, som de skandinaviska länder, inte vill öka den egna nativiteten utan vill öka befolkningen genom massimport av människor. Även i länder med stora befolkningar, som USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien förordar regeringarna massimport av människor trots att dessa länder snarare borde minska sina befolkningar åtminstone en aning. I de kraftigt överbefolkade världsdelarna Asien, Afrika och Sydamerika skulle det behövas kraftfulla insatser för att minska befolkningarna och det borde artikelförfattarna i första hand ha koncentrerat sig på. Den explosiva industrialiseringen i Kina, Indien och delar av Afrika, där regeringar struntar i följderna skulle må bra av en politik som leder till befolkningsminskning. När någon forskare börjar förorda befolkningsminskning hos oss måste man vara på sin vakt. Det finns folk som vill att européerna ska försvinna från jordens yta och om artikeln i DN fick några svenskar att avstå från familjebildning så har de missförstått allt. Sverige är inte överbefolkat, men vi bör inte bli fler än tio miljoner och vi bör inte blir fler genom import av människor utan genom egna födelsetal. Vad artikelförfattarna glömde att framhålla är att tidningar som DN och andra globalistiska mediahus också stöder global befolkningsökning och massimport av människor.

flyktingar_pa_vag_till_sverige
På väg till Sverige.

Wolodarski tycker att Sverige ska ta emot fler flyktingar

Den 10 februari 2013 skrev Wolodarski om en av sina och tidningens hjärtefrågor. Wolodarski: Det starkaste argumentet för en generös flyktingpolitik är inte ekonomiskt utan humanitärt.” Det kan han kosta på sig att skriva eftersom det inte är han som betalar, utan det svenska folket och särskilt då de med sämst ekonomi som tvingas betala via skattsedeln. Dessutom är de sämre bemedlade svenskarna ofta hänvisade till att bo i, eller i närheten av, mångkulturella områden eftersom de inte har råd att bo i de överklassområden som mångkulturförespråkarna, exempelvis Jan Guillou och Jan Helin, bor i. De sämre bemedlade svenskarna som bor nära mångkulturen är också de som oftare drabbas av rån eller andra brott.

Wolodarski tar Syrien som exempel när det gäller humanitära frågor eftersom den konflikten är aktuell just nu. Han frågar: ”Ska Sverige vara öppet för dem som söker undkomma förföljelse och förtryck?” För Wolodarski och DN är svaret självklart. Sverige ska ta emot hela världen. För att inte framställa sig som totalt ansvarslösa medger man att det finns en del problem förknippade med invandringen och Wolodarski kostade på sig att kritisera det märkliga och felaktiga resultat som Stefan Fölster från Reforminstitutet kommit fram till om ”invandrarfattiga” kommuner.

Att medge att det finns problem och inbilla folk att DN erkänner dessa problem är lite av tidningens specialitet. Det blir lättare att komma fram till en slutsats som ger intryck av att vara trovärdig då. För hur många problem DN än radar upp med invandringen så är slutsatsen alltid samma. Alla ska få komma hit.

Wolodarski skriver: ”Ett stort flyktingmottagande är kortsiktigt förenat med utgifter. Men även om man beaktar detta håller nog de flesta med om att ett välmående samhälle bör ställa upp för dem som befinner sig i nöd, särskilt när ett land som Syrien imploderar.” Varför ska just Sverige ”ställa upp” kan man då fråga sig? Ska Sverige vara en sköka som bara säger ja till allt och alla som ställer krav på henne? Wolodarski tror att ”de flesta” håller med honom, men det är bara en gissning från hans sida. De enda undersökningar som har gjorts om flyktingmottagande har visat att en mycket stor del av befolkningen ogillar den politiken. Den enda folkomröstning som har hållits om flyktingpolitiken var i Sjöbo 1988 där nästan 70 procent av väljarna sade nej till att kommunen skulle ta emot flyktingar. Men Wolodarski bryr sig inte om folkliga opinioner, hans agenda är solklar. Sverige ska fyllas upp med människor av annan etnisk bakgrund så att svenskarna trängs undan i sitt eget land. Om han har något gemensamt med den extremistiska judinnan Barbara Lerner Spectre från Paideia som vill att judarna ska ta kontrollen över Europa eller om han delar hennes mål är oklart, men inte uteslutet.

Wolodarski skriver också: ”Huvudargumentet för invandring förblir det humanitära: När diktatorer bedriver krig mot den egna befolkningen måste omvärlden erbjuda en fristad.”

Frågan är var den fristaden ska erbjudas. Peter Wolodarski är ganska hänsynslös när han framkastar tanken att Sverige ska ta emot, ta emot och återigen ta emot stora skaror människor utan att vi ens ser något slut på detta massmottagande. Bonnier kommer inte att vara nöjda ens om vi skulle ta emot 30 miljoner människor. De vill förvandla Sverige till ett nytt Orienten, ett nytt Babylon ett nytt mångkulturellt inferno. Det värsta av allt är att Bonnier gör detta utan att fråga folket, utan att ens debattera ämnet. DN har en totalitär agenda och vill inte ha öppna debatter i någon enda fråga. De vill kontrollera opinionen och styra den i önskad riktning. När det sedan kommer till de konflikter som orsakar flyktingströmmar så är det nästan alltid så att DN inte har någon politik för att lösa konflikter, men försvarar gärna en politik som skapar konflikter.

När det gäller konflikten i Syrien så har den etniska, religiösa och politiska dimensioner. Konflikten har dessutom skärpts genom att USA, Frankrike, Israel och Storbritannien har lagt sig i syrisk inrikespolitik och givit stöd till oppositionen. USA lägger sig allt oftare i främmande länders interna problem och för det mesta kommer ingenting gott ut av det. Maktens män i USA säger att de vill införa ”frihet” i andra länder, men i själva verket ersätter de ett mindre bra system med ett lika dåligt eller ännu sämre system.

Sverige är helt i händerna på den amerikanska makteliten och blir alltmer en del av ett politiskt och ekonomiskt system som inte har förankrats i vårt land. När klasskillnaderna ökar, demokratin urholkas, mångkulturen stärks och våra svenska företag säljs ut så beror det på att vi underkastat oss en kombination av amerikansk imperialism, EU, NATO och FN.

Amerikansk exceptionalism

När kalla kriget var över 1991 och de kommunistiska staterna hade fallit stod dörren öppen för amerikansk liberalism och imperialism att träda in i dess ställe. USA började alltmer agera som en imperiestat för att kontrollera andra stater och började ställa krav på hur politiken skulle utformas i andra länder. Den amerikanska modellen skulle spridas till fler länder oavsett vad folket i dessa länder tyckte om det. Nyorienteringen innebar att amerikansk exceptionalism, från början en amerikansk marxistisk dröm om internationalism, återuppstod i en ny tappning. Neokonservativa globalister slogs i valrörelsen 2011 om vem som var mer exceptionalistisk. De ville allihop sprida sin ”amerikanism”, eller amerikanska exceptionalism över hela världen och inbillade sig att hela världen tacksamt skulle ta emot den. De nykonservativa globalisterna har ingen respekt för andra nationers önskan att vara oberoende eller slippa amerikansk mångkultur.

Amerikansk exceptionalism är en övertro på att amerikanerna har byggt det mest framgångsrika samhället någonsin på jorden. Amerikanska politiker hyllar och framhåller USA på ett sätt som ingen europeisk politiker skulle våga göra med sitt land. Hur skulle det låta om Merkel använde amerikansk retorik i sina tal till det tyska folket? De amerikanska politikerna säger att det amerikanska samhället är så lyckat och framgångsrikt att den amerikanska modellen också måste gå på export. Det är ett synsätt som påminner om hur andra imperier, från Romarriket till det brittiska imperiet, Sovjet och det nationalsocialistiska Tyskland ville sprida sin variant av exceptionalism till andra territorier. Det gemensamma för dessa imperiebyggare är att makten var eller är centraliserad, att demokratin är urholkad och att yttrandefriheten är strypt. Ett annat resultat av imperiepolitik är att regioner med egen kulturell identitet tvingas överge den till förmån för en stornation, som Storbritannien, det nazistiska Stortyskland, Sovjetunionen, Amerikans förenta stater etc. Alla vet att stora stater fungerar sämre när det gäller sociala uttryck, demokrati och yttrandefrihet, ekonomisk rättvisepolitik, trygghet och brottslighet. I små nationer med homogena befolkningar fungerar det mesta bättre när det gäller yttrandefrihet, demokrati och social eller nationell sammanhållning.

USA anser sig ha lösningen på alla politiska och ekonomiska problem i världen och vill påtvinga andra folk sin ”frihet”. Vad folk får istället är mångkultur, öppna gränser, obefintlig välfärd, minskat politiskt inflytande, fler individer som saknar trygg anställning och mindre social och ekonomisk trygghet. Nationer och folk blir också mindre ekonomiskt självständiga när nationella tillgångar säljs ut till globala investmentföretag som vill äta sig in i nationerna och suga ut deras tillgångar. USA går även i krig för att etablera sin världsordning vilket tidigare imperiebyggare också har gjort.

USA vill skapa mångkulturer överallt

USA har sedan minst 30 år tillbaka på ett aktivt sätt ingripit i andra länders interna angelägenheter, inte bara när det gäller konflikter utan också för att påverka politiken. USA:s ambassad i Wien i Österrike har aktivt spridit propaganda för mångkultur och anordnade exempelvis en filmtävling 2012 med temat ”mångfald och tolerans” för att öka österrikarnas mottaglighet för mångkultur. USA arbetar på det sättet överallt. USA arbetar att slå sönder de europeiska nationalstaterna och sprida mångkultur.

När USA ingrep i kriget i forna Jugoslavien och bombade Serbien så var målet att sprida amerikanism. För att kunna göra det måste nationalism motarbetas och genom att skapa flyktingströmmar till övriga Europa undergräver man nationalstaternas homogenitet. I samband med bombningarna framhöll Natogeneralen Wesley Clark att en av anledningarna till bombningarna var:

”Det finns ingen plats i det moderna Europa för etniskt homogena stater. Det är en 1800-talsidé och vi försöker att gå in i 2000-talet och vi kommer att göra det med mångetniska stater.”

Andra imperiebyggare har haft sina skäl till militära insatser utanför det egna landets gränser och det har alltid handlat om att utvidga imperiet. Det gör USA nu med hjälp och stöd av globalister som George Soros och många andra. Soros är en av dem som har skapat hundratals gobala tankesmedjor för att driva den internationella politiken i en viss riktning. Soros har också tätt samarbete med många extremliberala folkpartister som vill avskaffa Sverige och införa en global världsordning. Det är samma kretsar som Wolodarski tillhör.

Ett stort antal andra opinionsbildare inom media och etablissemang gör vad de kan för att radera ut nationella identiteter. Bilderbergaren och FN:s sändebud för migrationsfrågor, Peter Sutherland, har sagt att EU bör göra allt i sin makt för att upplösa den nationella identiteten i de europeiska länderna. Han vill också skynda på utvecklingen mot mångkultur. Via FN, EU, NATO och WTO sprider sig globalism, mångkultur, överstatlighet och global maktkoncentration.

peter_sutherland

Peter Wolodarski är en globalist

Peter Wolodarski tillhör de globalistiska nätverken som vill slå sönder de europeiska nationalstaternas homogena befolkningar och införa mer mångkultur. Men samtidigt som han medverkar i att söndra svensk identitet så arbetar han för att stärka judisk identitet.

Anledningen till att Peter Wolodarski förordar invandring till Sverige är att han inte känner något för den svenska nationen. För honom är Sverige bara ett land och svenskarna bara ett antal människor som bor här som ska trängas undan och finansiera sin egen undergång. Enligt Wolodarski ska man inte göra någon ekonomisk analys när man tar emot människor i nöd. Kostnaderna är ointressanta för honom eftersom han slipper betala. Det som kanske ger en indikation om Wolodarskis agenda är att han inte har för avsikt att låta flyktingar bo i Sverige bara en kort tid i väntan på att ordningen är återställd i hemlandet, utan hans mål är att de ska permanentas här och bli en del av vårt land för all framtid.

Wolodarski upprepar: ”Huvudargumentet för invandring förblir det humanitära: När diktatorer bedriver krig mot den egna befolkningen måste omvärlden erbjuda en fristad.”

Det finns ett antal länder i närheten som samtliga syrier kan ta sig till tillfälligt istället för att komma till avlägsna Europa och Sverige. De kan få fristad i Turkiet, Libanon, Irak, Egypten, Saudiarabien, Iran – och Israel. Syriens problem är allvarliga, men de är inte våra. De är regionens. Kan inte Wolodarski och DN ta kontakt med regeringarna i de länderna och förmå dem att ta emot alla syrier. Till dem kan Wolodarski förklara att kostnaderna är ointressanta och att det endast handlar om att vara humanitär.

DN, globalisterna och Wolodarski har en agenda. De vill öka antalet ickevita människor i vita länder. De vill minska antalet vita människor i vita länder. De vill att andra etniska grupper ska öka sitt inflytande. De vill att svenskar ska trängas tillbaka i sitt eget land. Det är därför som Statens Kulturråd och Ungdomsstyrelsen ger miljoner till invandrarorganisationer som vill stärka sin kulturella och etniska identitet. Tidningen Judisk Krönika som Wolodarski stöder får varje år stora statliga bidrag, liksom den tidning han arbetar på och andra tidningar i samma koncern.

Nu blir Wolodarski ny chefredaktör och ansvarig utgivare för DN från den 1 mars. Han efterträder Gunilla Herlitz som ska koncentrera sig på jobbet som vd för tidningen. DN är genom sin storlek och genom sin politiska inriktning en maktfaktor i Sverige. Det är inte svårt att anta att Peter Wolodarski kommer att lämna nya avtryck i ett antal TV-soffor framöver. Statlig TV kommer inte att förneka sig när det gäller kontakten med den liberala tidningen. Det kanske vore dags för TV att låta krönikörer i alternativa medier som Avpixlat, Fria Tider, Nya Tider eller andra spännande tidningar få komma till tals och kommentera samhällsfrågor.

Makthavarna i Sverige är en elit av globalister och liberaler som samarbetar, de sitter i varandras knän och ger varandra pengar. Det måste bli slut med det. Makteliten som styr Sverige kontrollerar opinionen och släpper inte in några ”främlingar” i debatten, men släpper gärna in 100 000 främlingar i Sverige varje år. De talar om ”öppenhet” men är i praktiken en sluten krets av människor med likartade åsikter. Ett förslag är att när Wolodarski framträder i en TV-soffa så anmäler vi programmet till Granskningnämnden för att de sprider otillbörlig reklam för en kommersiell tidning.

peter_wolodarski

SVT och Dagens Nyheter flörtar med kriminella antirasister

Nu är det inget nytt att SVT står på kriminella antirasisters sida och det är inget nytt att DN öppet flörtar med människor som kan vara hur kriminella eller lögnaktiga som helst, bara de har rätt åsikter.

Att DN och SVT låter kriminella människor som säger sig vilja döda Jimmie Åkesson få yttra sig är en del av den psykologiska krigföringen mot partiet som DN, SVT och en rad andra medier och extremister bedriver.

Det så kallade hip hop-kollektivet ”Kartellen” som består av bl.a. Sebbe Stakset, känd för att ha mordhotat Jimmie Åkesson, och Leo ”Kinesen” Carmona, som sitter inne för anstiftan till mord får stor plats i DN Kultur. De framställs som egentligen snälla killar som nu har lämnat brotten bakom sig och egentligen är stora kulturpersonligheter som ska upphöjas till skyarna och kanske jämställas med litterära giganter.

De mästerliga uttrycken från Kartellens medlemmar kan bestå av textrader som “nästa sverigedemokrat jag kommer se han slår jag sönder” i låten ”Tystas ner” eller att bära en tröja med en bild där två antirasister slår ihjäl en sverigedemokrat med baseballträ illustrerad med texten ”Dead assholes can’t vote”. I ett twittermeddelande tidigare i år skrev Sebbe Stakset ”Jimmie Åkessons mammas fitta! Vill tortera han i 3 dygn med avbitartång locktång blåslampa för att stoppa blödinga me! Jag vill döda bögen”.

kartellen-sebbe-tw

En litterär gigant har stigit fram och hyllas av DN, SVT Kultur och TV4.

Det är spännande kulturella uttryck som dessa som har fått DN Kultur, SVT och TV4 att höja upp Sebbe till skyarna. Kartellens kriminella bakgrund förringas och framställs som näst intill föredömlig, den bortförklaras som ungdomssynder eller en del av ”gettokulturen” som man ska visa respekt och förståelse för.

När Sebbe Stakset och hans anhang fått möjlighet att framträda med en föreställning inför den kulturmarxistiska gräddan som kontrollerar kultursverige är förväntningarna enorma. När Stakset äntrar scenen och håller monolog gråter den kulturmedvetna publiken. Brigitta Svendén, chef för operan i Stockholm, ställer sig upp efter föreställningen och utbrister ”fantastiskt bra”.

Allt som kriminella antirasister gör, allt mordhot de framför, alla brott de har begått är glömda och förlåtna så snart de framför en antirasistisk fras som innehåller fler än fem ord. Då sätts de på piedestal och får sitta i TV-sofforna och blir framställda som föredömen, som hjältar, som stora kulturpersonligheter och som goda människor. Och dessa goda människor kan med stöd av DN visa sitt öppna hat mot SD. Sebbe blev upprörd över att tre fulla sverigedemokrater ”gick runt med järnrör” och DN hade inga problem med att framställa Sebbe som den moraliskt föredömlige, trots öppna mordhot mot Jimmie Åkesson.

Hur är det möjligt att det ser ut så här? Svaret är att när det gäller DN så har tidningen som mål att utrota den svenska identiteten och ersätta den med en mångkultur. Svenskarna ska bli identitetslösa, som ”amerikanerna” har blivit och att identifiera sig som kulturell eller etnisk svensk är inte tillåtet när DN får bestämma. Den som försöker framhålla att svenskar är ett folk som borde få bestämma i sitt eget land får alltid en smäll på fingrarna av Bonnierpressen och den som försöker hindra omvandlingen till en mångkultur kommer alltid att bli kraftigt motarbetad inte bara av Bonnierpressen utan av det etablissemang som kontrolleras av sjuklöverns medier och SVT.

Kulturchefen på DN heter Björn Wiman. Hans uppdrag är att bekämpa svensk identitet. Kulturchefen på SVT hette tills nyligen Sofia Benholm. Det var under hennes regim som nationalsången föraktfullt kallades ”nationalistisk” vilket föranledde mycket kritik. Här är en kritisk kommentar som fångats upp på bloggen Finest:

”Att försöka förstå svenskarnas naivitet, är som att försöka förstå universums oändlighet, det övergår inte bara min, utan alla människors fattningsförmåga. 
När “Du gamla, du fria” sjöngs på Sweden Rock i juni blev sångaren Joakim Broden intervjuad av kulturnyheterna i SVT som frågade om det inte kunde uppfattas som nationalistiskt. En nationalsång är per definition nationalistisk och sjungs och spelas av alla nationer, ett sätt att hylla nationen och sammanhållningen mellan alla människor i landet. Vad är problemet? Jag kan på rak arm påstå att inte i något av världens drygt 200 länder kunde någon komma på att ställa en så idiotisk fråga, utom i Sverige. Den som ifrågasätter lämpligheten i att man sjunger nationalsången på nationaldagen, kan knappast vara riktigt klok. Ska NÅGON behöva försvara sig för att hon/han sjunger nationalsången på nationaldagen? Man tar sig för pannan och undrar hur intelligensbefriad en människa måste vara för att få jobba på SVT Kulturnyheterna?
Man behöver inte spana ut i universum för att få sitt lystmäte av gåtor tillfredställt, de finns på betydligt närmare håll.”

Som medarbetare på SVT Kulturnyheterna, där Sebbe Stakset har fått närvara och framträda, var Sofia Benholm med och propagerade för Expo-medarbetaren Lisa Bjurwalds bok ”Europas skam Rasister på frammarsch” och lyfte fram den som månadens viktigaste bok i maj 2011. Nu arbetar Benholm på SVT Nyheterna. Ny chef på SVT Kultur är Katarina Dahlgren Svanvik och redaktör är Per E. Andersson.

En förutsättning för att få arbete på SVT är inte att vara politiskt neutral utan att hysa starkt kritiska åsikter till invandringskritiker. Därför vet man att varje SVT-medarbetare är mer eller mindra aktiv motståndare till den yttrandefrihet som tillåter invandringskritiska röster. Men vet också att varje SVT-medarbetare som tillsätts, det gäller särskilt på redaktioner där samhällsfrågor diskuteras, har en uttalad ”antirasistisk” agenda. I det här fallet är ”antirasistisk” bara ett sätt att släppa fram kulturmarxister, vänsterextremister, extremliberaler och ”kulturpersonligheter” som vill ”krossa rasismen”, dvs ta död på Jimmie Åkesson. Det är därför Sebbe Stakset får läsa dikter och det är därför personer som Åsa Linderborg får säga och tycka vad de vill på SVT Kultur. Nyligen blev Linderborg intervjuad med anledning av att hon ville polisanmäla alternativa medier som Avpixlat och Fria Tider i förhoppningen om att de ska stängas ner på samma sätt som dissidenter tystas i Kina, Nordkorea eller andra auktoritära stater. Där fick hon ordet fritt, medan de som artikeln gällde, de fria medierna, inte fick möjlighet att svara eller bemöta hennes dumheter. Kampanjen mot fria medier är organiserade av gammelmedia och gammelpolitiker. Åsa Linderborg är ”kulturchef” på Aftonbladet och hennes enda och viktigaste uppgift är att bekämpa människor med invandringskritiska åsikter. Att hon är kulturchef på Aftonbladet säger mycket om tidningens bottenlöst låga kvaliteter.

Media har nu tagit till precis alla knep de kan mot invandringskritiker. Mordhot, överfall på enskilda invandringskritiker, stigmatisering så att de blir utfrysta ur den sociala gemenskapen, ur fackföreningar och får sparken från sina jobb, allmän smutskastning av värjarkåren som kallas ”obildad”, organiserade hackerkampanjer mot deras hemsidor och nu senast hotas fria medier med polis. Dessutom har delar av den politiska oppositionen tvingats ”under jorden” och måste som i det gamla Sovjet vara anonyma för att inte riskera sina liv eller sina jobb.

Den totalitära svenska staten och de totalitära svenska medierna arbetar i symbios för att hindra den politiska oppositionen att växa. Precis som man gör i vilken diktatur som helst. Det bästa motdraget är att bojkotta de totalitära medierna, att säga upp TV-licensen och motarbeta företag som stöder den totalitära pressen. Det är vad man som enskild individ kan göra och vad man bör göra. Förutom det som kan man också rikta stöd till den fria pressen genom att läsa den eller prenumerera på deras tidningar.

svt-2

Dagens Nyheters öppna hat mot Sverigedemokraterna

Att Dagens Nyheter vill slå sönder den svenska identiteten och bjuder in skribenter som ständigt upprepar lögner om hur fördelaktig invandringen är, sanningar om hur bra Zlatan är som fotbollsspelare (precis som om det skulle ha något med generell kritik mot massinvandring att göra), och med lögner, förtal eller politisk propaganda försöker smutskasta SD (som när ”historikern” Henrik Arnstad i en artikel i DN ville få läsarna att tro att SD är ett ”fascistiskt” parti och därför använde ordet fascism 29 gånger i sin artikel) och förmå invandringskritiska eller andra potentiella SD-väljare att inte rösta på SD är inget som DN döljer. DN visar öppet att de hatar SD.

I ledare efter ledare, i debattartikel efter debattartikel gör DN allt i sin makt för att hitta halmstrån som kan hindra SD att växa. Att DN visar öppen skadeglädje över att partiet haft en del skandaler är förutsägbart.

I en ledare idag förtydligar tidningen att de gärna vill hjälpa till att slita sönder partiet.

”En förhoppning är att väljare som hade kunnat tänka sig att rösta på dem stöts bort av inblickarna i partiets inre liv.”

Är det någon som vet vad DN står för som inbillar sig att DN är någon slags objektiv nyhetsförmedling? Är det någon som tror att DN är sakliga och har kommenterat turerna krig alla skandaler i partiet på ett nyanserat sätt? Kanske någon, men definitivt inte alla och definitivt inte de som granskat DN:s propagandakampanjer till stöd för massinvandring under lupp.

DN har visserligen helt rätt i att den ”nolltolerans” som naivt och onödigt utlysts av partiledningen i SD är kontraproduktiv och kommer att slå tillbaka mot partiet gång efter gång och särskilt mot Jimmie Åkesson själv, även om han inte riktigt tycks vilja begripa att det var ett stort misstag att ta steget närmare konformism än att försvara medlemmars rätt att få uttrycka sig även kontroversiellt, i all fall inom vissa rimliga gränser. Partiet sluter nu upp kring Jimmie och viljan att kritisera honom har minskat eftersom det är likvärdigt med stoppad politisk karriär inom partiet.

DN skriver:

”En annan (förhoppning) är att partiledningens princip om nolltolerans ska skapa allt svårare inre slitningar.”

DN skriver detta med tydliga förhoppningen att SD ska slitas i stycken och DN gör sitt bästa för att partiet ska söndras i flera beståndsdelar. Att det finns tendenser till oenighet i vissa frågor är inget konstigt. SD borde lämna utrymme för fria debatter istället för att tysta ned dem och hota sina medlemmar med uteslutning så snart de yttrar sig. Exemplet när Jimmie Åkesson kallade Gustav Kasselstrand för ”valpig” i direktsändning visade att partiledningen kan kalla sina undersåtar vad som helst och att undersåtarna inte kan använda motsvarande uttryck om partiledningen, då stoppas de i karriären. Ett enat SD är trots allt bättre än ett splittrat SD, men vad som händer med alla nationalister som Åkesson har uppmanat lämna partiet verkar ingen veta. Ett marginellt missnöje finns det i alla fall och glidningen mot att försöka bli mer accepterade av media och etablissemanget ses inte positivt på av alla. Om tillräckligt många faller bort från SD finns istället förutsättningar för andra rörelser att fånga upp det missnöjet.

För Jimmie Åkesson är det ingen enkel balansgång och partiledningens alla beslut fattas av hänsyn till en rad taktiska förhållanden som måste beaktas. Han har ändå klart pressen från media ganska bra och det är svårt att säga om någon annan inom partiet hade klarat det bättre.

Att SD av opinionsundersökningarna att döma har gått stärkta ur den hittillsvarande krisen beror på att folk som inte brytt sig om politik har upptäckt SD. För de flesta av dem är det viktigare att Sverige börjar bedriva en bra politik än att några partföreträdare gör bort sig. Fyllebråken är sak som SD får sköta internt anser nog många och överlämnar det problemet åt partiet. Vilket beslut som än tas finns det alltid några som skulle vilja hantera problemen på annat sätt.  Därför är det lika gott att acceptera partiledningen slutgiltiga beslut.

DN passar på att i kölvattnet av SD:s tillfälliga kris dra upp riktlinjer för hur sjuklövern ska agera mot SD. Medan tidningen försöker pressa SD hårt och sympatisera med Åkessons nolltolerans, som var en tveksam och onödigt åtgärd, så försöker samma tidning nu förmå sjuklövern att hålla ihop mot SD. Nolltolerans mot SD alltså.

Lite underligt men inte förvånande är det att DN kallar SD för ”enfrågeparti”, när det i själva verket är de sju övriga partierna i riksdagen som är enfrågepartier där alla förespråkar massinvandring utan slut. Vi ser en enad sjuklöver mot ett enat Sverigedemokraterna. SD är det enda partiet i riksdagen som vill minska invandringen kraftigt.

Det finns skäl att förstå att DN är en del av sjuklövern och kommer att försvara de sju partierna samtidigt som de bedriver ett lågintensivt propagandakrig mot SD i sina spalter. Ett krig som troligen kommer att trappas upp.

DN måste totalbojkottas av så många som möjligt. Varje uppsagd prenumeration är en framgång, varje lösnummer som aldrig blir köpt är en framgång. Varje prenumeration som aldrig tas och varje extra krona som inte går in i DN:s kassa måste ses som en framgång. Köp aldrig tidningen, prenumerera aldrig på den och uppmana alla du känner att bojkotta den helt och hållet.

DN_2

Öppet brev till DN om Henrik Arnstad

Dagens Nyheter har under rätt lång tid låtit ett antal professorer, docenter, statsvetare, författare, historiker och lögnare få komma till tals i spalterna och där framställa den invandringskritiska opinionen som en lätt efterbliven skara arga unga män.

Dessa arga unga män har aldrig fått komma till tals i er tidning och det finns aldrig några möjligheter för utsatta grupper (i det här fallet ”arga unga män”) att bemöta tidningens eller gästskribentens öppna förakt mot människor som bryr sig om sitt lands framtid.

DN fortsätter istället att bjuda in människor som tjänar som nyttiga redskap för ägarnas intressen att öka invandringen och slå sönder den svenska identiteten. Ingen är för extrem för DN. Kommunister, anarkister, brottslingar, extremister från Expo, vänsterextremister och liberala extremister som sponsras av George Soros, alla är välkomna att skriva om hur viktigt det är att Sverige ökar invandringen, tar emot fler flyktingar, låter ensamkommade barn och asylsökande få välla in i Sverige utan någon som helst gräns eller något slut. DN är en sällsynt extrem politisk avart i det svenska mediasamhället.

I oktober lät ni en person som heter Henrik Arnstad skriva i era spalter, närmare bestämt på DN Kultur. Denne Arnstad fick fritt breda ut sig och framföra grovt felaktiga och direkt lögnaktiga påståenden om att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti. Ordet fascism förekommer inte mindre än 29 gånger i artikeln och visar att den som har skrivit texten har ett mantra som han vill nå ut med. Texten dryper av hat och okunskap som är skrämmande, men att DN tar in sådant är det lätt att inte förvånas det minsta över. DN:s historia är fylld av hat mot allt som luktar svenskt eller fosterländskt.

Artikeln avslutas på följande sätt:

Henrik Arnstad, historiker och journalist.
Artikelförfattaren har i fem år studerat fascismens ideologi utifrån den moderna internationella forskningen. Utkommer i vår med verket ”Älskade fascism: De svartbruna rörelsernas ideologi och historia” (Norstedts).

Att kalla Henrik Arnstad för ”historiker” och ”journalist” är ett hån mot riktiga historiker och journalister. Arnstad är en politisk extremist av det slag som man vanligtvis hittar under stenarna eller bakom maskerna i vänsterextrema led. Har man studerat något man hatar intensivt i fem år så har man ett trovärdighetsproblem. Då är man sällsynt extrem.

DN är glatt med och sponsrar och legitimerar extremister som Arnstad. Varje person som DN kan hitta och som propagerar mot SD, mot invandringskritiker eller mot fri press bjuds genast in i värmen och omhuldas likt en ädelsten.

Men Arnstad som fått medverka i etablerade medier och TV på grund av sitt hat mot SD är av nya uppgifter idag att döma en skojare. Nu vet många att DN inte bryr sig om huruvida deras medarbetare har en tvivelaktig bakgrund, det viktiga för DN är att de har rätt åsikter. Och det har Henrik Arnstad. Hans åsikter passar DN som hand i handske, men det gör honom inte bättre eller mera trovärdig. Han är ändå en politisk extremist. Och dessutom en ovanligt extrem extremist.

henrik_arnstad

I dagens Fria Tider får läsarna veta att Henrik Arnstad inte är historiker och inte har någon kandidatexamen från Stockholms universitet, något han tidigare låtit påskina att han har.

Enligt artikeln i Fria Tider har Arnstad i sitt officiella CV påstått att han tagit en kandidatexamen 2009. När Fria Tider undersökte sanningshalten i det visade det sig inte stämma.

Efter försök från Fria Tider att få kontakt med Henrik Arnstad valde han att blockera Fria Tiders twitterkonto för att slippa svara.

De frågor man egentligen vill ställa till DN är varför de arbetar så tätt tillsammans med politiska extremister, men svaret vet vi redan. DN vill slå sönder den svenska identiteten och göra Sverige om möjligt ännu mer mångkulturellt och sargat. DN:s kampanjer mot invandringskritiker står många människor upp i halsen och det är nu dags att sluta köpa lösnummer av tidningen och säga upp prenumerationerna. En bojkott är på sin plats även om det i tidningens upplagesiffror inte kommer att synas i statistiken. Det ändå viktigt att varje klok svensk markerar sin ovilja mot den politiska propaganda som tidningen sprider genom att säga upp prenumerationen på DN.

Nu väntar vi på att ni dementerar att Arnstad är en historiker. Han är ingen historiker, han är en politisk propagandist. En extrem sådan. Inget annat.

DN_2

FT_1

%d bloggare gillar detta: