Information om extremvänsterns och Expressens förföljelse av invandringskritiker

Seppuku Media Ekonomisk Förening är ett företag som kontrolleras av den vänsterextrema Researchgruppen som samarbetar med tidningen Expressen. Researchgruppen gjorde sig kända för att på olaglig väg ha kommit över användaruppgifter och namn på människor som använt Disqus när de kommenterat artiklar på alternativa medier eller andra medier.

exponerat1

Seppuku Media Ekonomisk förening har Ayman Osman som ordinarie ledamot. Osman har tidigare skrivit:

Det finns ganska många bra poliser. Alla de är döda.

Om jag ska vara ärlig, så är djuren som slaktas i slakterierna mera värda än SDare.

ayman-osman-twitter

Denne Osman som uppenbarligen inte är riktigt klok har tagit kreditupplysning på ett stort antal svenska invandringskritiker, en del hävdar att det rör sig mellan 400 och 1000 personer som drabbats. Det är många. Researchgruppen själva säger att det rör sig om 400, men skryter över att ha tillgång till tusentals namn.

Firmatecknare för Seppuku Media Ekonomisk förening är Martin Anders Fredriksson och Olof Mathias Våg.

exponerat2

Våg är en av grundarna av den militanta organisationen AFA som slår sönder egendom och hotar Sverigevänner och även andra borgerliga politiker till livet. Fredriksson har skapat vänsterextrema webplatser och arbetat åt Robert Aschberg på Strix Television. Fredriksson sitter i styrelsen för Piscatus AB där Robert Aschberg är styrelseordförande. Aschberg brukar vanligtvis omge sig med vänsterextrema element som han använder för att motarbeta Sverigevänner och invandringskritiker i allmänhet.

Kreditupplysningarna har tagits av vänsterextrema element som nu sitter på detaljerade personuppgifter över kanske tusentals svenska invandringskritiker. Dessa vänsterextrema element har fått uppbackning och ekonomiskt stöd av tidningen Expressen som betalat för att få tillgång till Researchgruppens register över invandringskritiker.

exponerat4

Samarbetet mellan de vänsterextrema, Bonnierkoncernens Expressen och Robert Aschberg är dokumenterad.

Företaget som gjort kreditupplysningen åt Seppuku Media heter Bisnode Kredit AB

exponerat3

Bisnode Kredit AB
Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
Tel: 031-722 71 67

Exponerat skriver:

”Enligt 9 § kreditupplysningslagen måste det finnas ett legitimt skäl för att få ta en kreditupplysning på en privatperson. Att lämna ut en kreditupplysning om en privatperson utan att det finns ett legitimt behov är straffbelagt och den som är ansvarig för utlämnandet kan dömas till böter eller fängelse, 19 § p 2 kreditupplysningslagen.

Kreditupplysningsföretagen är skadeståndsskyldiga för skador som de tillfogar någon i sin verksamhet, 21 § kreditupplysningslagen. Om du har drabbats av en skada, kan du få ersättning både för kostnader och för förluster till följd av skadan. Ersättning kan betalas också för ideell skada, det vill säga lidande eller andra omständigheter som inte är av rent ekonomiskt slag.

I första hand ska du kontakta kreditupplysningsföretagen för att diskutera frågor om skadestånd. Kan ni inte komma överens kan du få frågan prövad av domstol.”

Exponerat uppmanar alla drabbade att anmäla Bisnode och Seppuku Media.

En person som har skrivit till Seppuku Media skickar in sin text till Exponerat. Vi återger den i sin helhet:

Hej, har nu polisanmält såväl Seppuku Media som Bisnode Kredit AB för brott mot kreditupplysningslagen & olaga hot alt. ofredande samt yrkande om skadestånd. Har även talat med jurist, (spelande in samtalet), på Datainspektionen som medgav att detta var ett brottsligt förfarande och ville att jag under dagen skulle inkomma med ett skriftligt klagomål, (dvs. redogöra för vad som hänt, vilka som är inblandade osv.).

Har även nyligen talat med handläggare på Bisnode, (spelade in även det samtalet), och i fräna ordalag beskrev hur jag såg på saken. De skulle undersöka detta omedelbart och återkomma.

Handläggaren menade på att Seppuku Media Ekonomisk Förening har skrivit på ett användaravtal angående upplysningstjänsten där det står klart och tydligt vad som krävs för att begära ut upplysning om ex. privatpersoner, (dvs. att det skall finnas ett klart legitimt behov så som att man är på väg att ingå ett kreditavtal eller liknande), och att som nu har skett är ett tydligt avtalsbrott.

Antagligen kommer Seppuku Media ej får vara kvar som kunder. Bisnode menade på att ev. skadeståndsanspråk därför skall riktas mot dem och inte Bisnode, (återkommer i denna fråga när jag vet mer).

Har letat efter rättsfall som behandlar brott mot kreditupplysningslagen, KUL, och hittade till slut ett intressant fall, (bifogar här endast intressanta delar, ni kan själva titta på fallet i helhet via länken i slutet):

Rättsfall från hovrätterna RH 1999:88 Målnummer: B-2478/98 Avgörandedatum: 99-09-13 ”Som framgått i det föregående innebär 9 § kreditupplysningslagen att uppgifter om privatpersoner skall vara tillgängliga bara för den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen. Av förarbetena till kreditupplysningslagen framgår att legitima behov av kreditupplysning i första hand kan finnas i sådana fall där upplysningen behövs för kreditbedömning eller kreditbevakning.

I övrigt bör det enligt förarbetena i princip krävas att det mellan den enskilde och beställaren föreligger eller förbereds ett avtal eller annat rättsförhållande som nödvändiggör en riskbedömning av ekonomisk art, som t.ex. i borgens-, anställnings- eller hyressammanhang (prop. 1973:155 s. 104 och 148).

Av utredningen framgår att Jan D hos Upplysningscentralen varit en sådan kund som genom ett s.k. abonnemangsavtal i enlighet med den praxis som beskrivits i det föregående kunnat få en kreditupplysning utan någon föregående kontroll från Upplysningscentralens sida vid varje enskilt beställningstillfälle.

Genom avtalet har således Jan D förbundit sig att följa gällande regler för beställning av kreditupplysning, dvs. att bara göra beställningar som står i överensstämmelse med 9 § kreditupplysningslagen. Av Jan D:s egna uppgifter framgår att det varken varit fråga om att ge kredit till S eller att det mellan Jan D och S förelegat eller förberetts ett rättsförhållande som vid den aktuella tidpunkten krävde någon ekonomisk riskbedömning.

Som tingsrätten funnit utgör den av Jan D angivna grunden för beställningen – krav på ersättning för rättegångskostnader i en eventuell framtida rättegång – inte ett godtagbart skäl för att inhämta en kreditupplysning. Jan D måste ha insett detta men ändå inhämtat upplysningen.

Han har alltså missbrukat den möjlighet att få ut en kreditupplysning som abonnemangsavtalet gett honom för att därigenom tillgodose ett behov som klart faller utanför kreditupplysningssystemets syften. Jan D har visserligen i efterhand annullerat beställningen men varken den omständigheten eller vad i övrigt förekommit ger anledning att bedöma Jan D:s handlande som ett ringa fall. Han skall därför fällas till ansvar för brott mot kreditupplysningslagen”.

Många av de drabbade har ingen aning om varför någon tagit kreditupplysning på dem. De har inte förstått att extremvänstern och Researchgruppen ligger bakom.

De som vill följa utvecklingen kan läsa den här tråden på Exponerat.

Taggat:, , ,

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: