Jimmie Åkesson har övergivit svenskarna och fått PK-frossa – stöd Svenskarnas Parti istället

Fler och fler människor vaknar till insikt om vilken demografisk katastrof invandringen till Sverige är. Kommun efter kommun fylls upp av stora skaror fjärrinvandrare och etniska främlingar. Många svenskar väljer att flytta bort från områden som de känner sig alltmer främmande i. Det klingar en klocka i deras huvuden som får dem att fundera över vad som orsakar denna massinvandring, vilka som ligger bakom, vad syftet med massinvandringen är och vad den leder till på lång sikt.

De har insett att Sverige bedriver en politik där vårt folk byts ut mot främlingar, där vår befolkning ska ökas – inte genom egen produktion som vore det naturliga – utan genom import från avlägsna länder och kulturer. De etniska svenskarna utgjorde för 30 år sedan nästan 100 procent av vår befolkning, idag är vi kanske 75 procent. Sverige förfaller i snabbt takt.

Före 2011 sågs Sverigedemokraterna som de etniska svenskarnas hopp. SD var det parti som skulle företräda svenskarna och bedriva en politik för att rädda folket från en demografisk katastrof. Om 30 år är svenskarna i minoritet och redan idag är svenskarna i minoritet bland de nyfödda på många orter.

jimmie-akesson-har-pk-frossa

Han vill utesluta alla som försvarar de etniska svenskarnas rätt till sitt eget land

För några år sedan införde SD något som kallades ”öppen svenskhet” vilket innebär att vem som helst kan bli ”svensk”. I alla tider har den etniska homogeniteten varit Sveriges styrka, men den började SD nu att överge. SD förespråkade plötsligt ett mångetniskt Sverige och Jimmie Åkesson uppmanade alla som ogillar idén med öppen svenskhet att lämna partiet. Under 2011 antogs ett nytt mer liberalt program där man tonade ned nationalismen och började kalla sig socialkonservativa, ett begrepp som för tankarna till många kristdemokratiska partier på kontinenten. När SD i sitt partiprogram försvarar internationella adoptioner och dessutom vill kalla barn som adopterats från utlandet för ”infödda” har det gått för långt. SD vill inte ens prioritera svenskarna på arbets- eller bostadsmarknaden utan anser att invandrare ska kunna konkurrera på samma villkor. Under 2012 höjde Jimmie Åkesson tonläget mot ”ideologiska avvikare” och uppmanade alla som tyckte att etnicitet var viktigt att lämna partiet. De som inte lämnade frivilligt skulle uteslutas. En rad goda medlemmar uteslöts i en utrensningsvåg som kulminerade i uteslutningen av Patrik Ehn och Daniel Rondslätt. (Om den kan man läsa här.)

Parallellt med Jimmie Åkessons och partistyrelsens kampanj mot Sverigevänner som försvarade det svenska folket så blev Åkessons framträdanden i offentliga sammanhang allt mer underliga, förvirrade och bleka.

Den person som många hade trott skulle representera dem började istället tala samma språk som sjuklöverns politiker eller som andra politiska korrekta opinionsbildare. Åkessons införande av ”nolltolerans” har fått omfattande kritik från väljare, medlemmar och många förtroendevalda. Men ju högre upp i partihierarkin man kommer ju färre hittar man som vågar kritisera Åkesson eftersom straffet kan bli uteslutning. Den som kritiserar Åkesson riskerar att bli av med sitt jobb och sin lön.

Avpixlat är den blogg som varit mest återhållsam med kritik mot Åkesson, men i kommentarsfälten har kritiken mot Åkesson varit tydlig och omfattande.

För ca en vecka sedan vågade sig den populäre krönikören Stefan Torssell på att försiktigt kritisera nolltoleransen och fick ett massivt stöd för sin kritik. Efter Åkessons svaga debattinsats mot Erik Ullenhag publicerade Avpixlat en insändare där signaturen Kruman undrade om Åkesson har drabbats av PK-frossa. Vi återger hela insändaren här för att visa att vi sympatiserar med innehållet.

Har även Åkesson drabbats av PK-frossa?

INSÄNDARE I den direktsända integrationsdebatten mellan Erik Ullenhag och Jimmie Åkesson häromdagen var det framför allt två saker som stack ut. En av dem var att Ullenhag blev allt ettrigare eftersom han kände att han fick ett allt stadigare grepp om Åkesson. Den senare var nämligen ovanligt försiktig i sin retorik och duckade inför känsliga ord. Att ordet “svenskar” skulle vara ett känsligt ord är naturligtvis befängt men brukar härja fritt i PK-rörelsen.

Men aldrig skulle väl någon någonsin trott på att Jimmie Åkesson av alla skulle undvika ordet “svenskar”. Men det var vad han gjorde när han talade om “majoritetsbefolkningen och andra grupper”. Det var som ett eko av Reinfeldts uttalande: “Om det nu finns en grupp som kallas för svenskar”.

Detta förnekande av svenskheten i Åkessons retorik, blev hans fall i den förda debatten. Om man sviker sitt eget partis ideologiska hjärta så sviker även de väljare som har lyssnat och sympatiserat med SD:s orubbliga kamp för att återerövra den stukade svenska nationella identiteten.

Begreppet “majoritetsbefolkningen” är ett avidentifierande och en likvidering av ett folks själ. Är inte det svenska folkets själ värt något utan ska smetas ut i det intetsägande “majoritetsbefolkningen”. Åkesson borde ha tillräckligt med pondus för att uttrycka det hela som “svenskar och andra grupper”.

Men i och med att han ängsligt hukar för Ullenhags angrepp på SD:s grundidé: Att verka för ett svenskvänligt och PK-fritt klimat, så har han förlorat debatten Istället spelade han Ullenhag rakt i händerna.

Åkesson är en skicklig debattör och när han är på hugget är han lysande. Men vid detta tillfälle på Akademiska Föreningen i Lund, var han märkbart sammanpressad. Har den samlade maktelitens ständiga påhopp på SD lett till en instabilitet och överbelastning hos Åkesson?

Han fastnade i cirkelresonemang och kom egentligen inte igång förrän på slutet när kombattanterna blev tillfrågade om vilka misstag de har gjort. Ullenhag var märkbart störd av frågan så Åkesson kontrade med att själv gjorde han inga misstag för “de har du redan gjort”. Klockrent.

Men Ullenhag gjorde kanske sin bästa debatt någonsin. Han verkade trovärdig i sina angrepp mot Åkesson även om man verkligen kan fråga sig om angrepp alltid är bästa försvar.

Det finns nämligen inget försvar för regeringens politik som dessutom har gjorts upp med riksdagens mest extrema parti: Miljöpartiet. MP verkar, tillsammans med vissa liberala hoppetossor, för en s k Gränslös Värld. Alla nationsgränser ska raderas, alla kulturer ska bli en enda, alla rikedomar ska delas upp på folket. Som ett resultat kommer tillgångarna att sugas upp i ett “stats”monopol, en nästan identisk system som ett New World Order. Fascismen brinner som ett fyrbåk i en sådan värld.

Kruman

Reds anm: Den uppmärksamme kunde notera att Åkesson i sitt vårtal på lördagen undvek beteckningen “illegala” om invandrare som uppehåller sig i landet i strid med utlänningslagen. Åkesson talade i stället om “tillståndslösa”.

I en EU-resolution från 2009 uppmanas EU-länderna att undvika termen “illegal” till förmån för “irreguljär” och “papperslös”. Den amerikanska nyhetsbyrån AP har nyligen också beslutat att i fortsättningen inte använda uttrycket ”illegal”, något som uppmärksammats av Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) som uppmanat hela det officiella EU att sluta använda ordet. Märkligt nog tog Malmström i samband med denna uppmaning inte stöd i nyss nämnda resolution i EU-parlamentet. Kan det vara så att hon inte känner till den?

Huruvida Åkessons ordval har påverkats av denna europeiska och amerikanska diskussion eller är ett resultat av något annat strategiskt övervägande är oklart. Att det skulle vara fråga om en ren tillfällighet hur orden föll sig kan man nog däremot utesluta.

När Åkesson höll sitt vårtal den 27 april sade han att ”Vi är ett parti för infödda svenskar som för invandrade svenskar”. SD är ett parti som ”alla som bor i Sverige” vilket inkluderar 600 000 muslimer. Att Avpixlat tar in en insändare som starkt kritiserar Åkesson tyder på att de noterat hur omfattande kritiken mot Åkesson har blivit. Kanhända har flera insändare som kritiserat det nya ultraliberala SD skickats in, men inte publicerats. Avpixlat har säkert också noterat att många bloggar valde att kritisera uteslutningarna av Patrik Ehn, Daniel Rondslätt och flera andra. Gränsen för vad som skulle kunna accepteras av SD var nådd. Vi valde efter en viss betänketid att ge vårt stöd till Svenskarnas Parti och kommer att fortsätta med det.

De flesta invandringskritiker brukar utveckla sin kunskapsbank om invandringspolitikens bakgrund, orsak och sammanhang. De brukar på egen hand googla för att leta efter orsakerna till den omfattande invandringen till främst vita länder. När de kommit fram till en åsikt brukar de tala om för andra vad de kommit fram till. En invandringskritikers främsta uppgift borde vara att förklara vad som ligger bakom invandringen, vilka det är som ligger bakom och vad massinvandringen kommer att resultera i. Den person som har haft flesta chanser att på ett pedagogisk och tydligt sätt förklara för hela svenska folket vad invandringen leder till är Jimmie Åkesson. Han har framträtt i ett mycket stor antal direktsändningar i TV, men inte en enda gång har han sagt att de etniska svenskarna riskerar att bli i minoritet inom några decennier. Han har inte heller en enda gång förklarat att den demografiska obalansen måste mötas med åtgärder för att öka nativiteten bland svenskarna. Han har inte krävt invandringsstopp för att reda ut allvaret kring invandringen och har inte kommit med ett enda förslag till en vettig återflyttningspolitik, vilket är ett måste om Sverige ska överleva på sikt. Han har haft alla chanser i världen att i direktsändning förklara hur farlig den katastrofala invandringspolitiken är, men han har aldrig tagit den chansen. I stället tonar bilden av en liberal fram i varje framträdande han gör.

Efter att ha lyssnat på några debatter med Åkesson under den senaste tiden framgår det att han inte är en politiker för oss svenskar. Han representerar inte svenskarna utan förordar ett mångetniskt Sverige. i vårtalet var han tydlig med att han representerar ”hela Sverige”. Varför han deltar i politiska debatter med politiker från sjuklövern måste man allvarligt fundera över. Han har inte tillfört debatterna någonting. Han har inte sagt ett enda klokt ord till försvar för svenskarna utan talar numera pk-språk. Hans sömniga, tråkiga och totalt ointressanta debatter smittar av sig på oss andra som också håller på att somna av bara farten. Inte undra på att SD står stilla i opinionsundersökningarna. SD borde ligga på minst 20-25 % med tanke hur allvarlig situationen i Sverige är och med tanke på i vilken takt de etniska svenskarna trängs undan i sitt eget land. Varför medlemmar i SD inte ställt krav på att byta ut Åkesson är en gåta. Men det är deras problem.

Nu gäller det att maximera stödet till Svenskarnas Parti (SvP). Efter gårdagens demonstration i Jönköping har SvP visat att man till skillnad från SD vill försvara de etniska svenskarnas rätt till sitt eget land.

Av sina politiska motståndare och av SD kommer SvP att kallas nazistiskt. Men både bloggen Avpixlat och Fria Tider valde att kalla partiet vid sitt namn (Svenskarnas Parti) och undvek förklenande omdömen. Det hedrar dem och är ett gott tecken. Partiet kan dock säkert med rätta kallas svensknationalistiskt om man så vill. Många liberala sverigedemokrater kommer att kalla SvP för ett nazistiskt parti. De vill skrämma folk från att börja visa stöd för det enda partiet som har en politik som kan rädda Sverige. Vi kommer inte låta oss skrämmas av sådana utfall. Det som skrämmer oss är hur SD har urholkat sin egen politik och hur ointresserad Jimmie Åkesson är av att försvara de etniska svenskarna. Att stödja Svenskarnas Parti är ett måste – även om de har fel och brister.

Annonser

Taggat:,

One thought on “Jimmie Åkesson har övergivit svenskarna och fått PK-frossa – stöd Svenskarnas Parti istället

  1. […] Jimmie Åkesson har fått PK-frossa (2 maj 2013) […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: