En invandrare säger det som är självklart – varför sägs det inte av någon svensk politiker?

I en debattartikel som publicerades på Newsmill den 4 mars 2013 säger politikern Elias Saouk (M) det som är självklart – men han drar fel slutsatser. Saouk har upptäckt det som många vanliga svenskar har upptäckt, men som varken politiker eller journalister tycks ha förstått, nämligen att etnicitet är en sammanhållande faktor och att det är fel att splittra upp den.

elias-saouk

Saouk skriver:

”Vi får ofta läsa att den svenska arbetsmarknaden diskriminerar arbetssökanden med konstiga efternamn. Men hur många procent av dagens småföretag ägda av invandrare har anställda av en heterogen sammansättning? Eller hur många procent av dagens kinarestauranger har icke-kineser som anställda? När har man blivit serverad fyra smårätter av en chilenare, grek, afrikan eller rentav svensk sist? Hur många procent av dagens pizzerior, restauranger, kemtvätt, har anställda av annan etnisk tillhörighet än ägarens egen?”

Saouk berör ett ämne som media och myndigheter aldrig ägnar en tanke åt. Samtidigt som det ägnas mycket energi åt att klaga på svenska företag för att de ”diskriminerar” någon invandrare när de väljer att anställa en svensk så är vissa invandrargruppers företag ofta 100 procent etniska.

Ingen diskrimineringsombudsman är där och rotar och inga medier gör någon affär av det. De etniska minoriteterna tillåts nämligen hålla sig med etniskt lika arbetskraft, det är bara svenskar eller vita människors homogenitet som ska splittras. Det finns ett mönster i den politiken och kan spåras i allt från invandringspolitiska beslut till hur myndigheter gynnar andra etniska grupper än svenska, genom att t.ex. ge bidrag till deras organisationer för att de ska stärka sin etniska och kulturella identitet. Likaså står det klart att invandringspolitikens syfte är – i enlighet med globalisternas önskemål – att bryta upp den svenska homogeniteten. Det är därför som invandrare ska ”integreras”, dvs tvingas in i svenska områden.

När Saouk argumenterar så inser han att etnisk lojalitet och gemenskap är något naturligt. Kaka söker maka och lika söker lika. Då fungerar det mesta väl. Han föreslår att en svensk arbetsgivare ska kunna välja utifrån etniska kriterier om han vill det. Skulle han vilja anställa en svensk för att han är svensk så borde inte det möta några hinder och det borde vara tillåtet att göra sådana val. Att det inte är det idag innebär att den enda grupp som i verkligheten diskrimineras är svenskarna – och att det sker i eget land är absurt.

Saouk skriver:

Samma psykologiska mekanismer, som existerar hos den svenska befolkningen återfinns även hos den utländska. Det är högtid att tala klarspråk och inse att vi människor oavsett bakgrund värderar varandra utifrån helt naturliga socialpsykologiska premisser. Den som vi har mest samhörighet med värderas ofta framför alla andra, vilka följaktligen hamnar längre ut på samhörighetsskalan. Vi gör det såväl hemma som på arbetsplatsen. Det är en naturlig mänsklig reaktion som har varit gällande ända sedan ”Babels Torn” fram till dagens ”Expedition Robinsson” och därav talesättet ”lika barn leker bäst”. Att vilja vara med den man trivs bäst med behöver alltså inte alls bottna i några diskriminerande baktankar. Men det är idag allmänt accepterat att utländska arbetsgivare fritt sållar och favoriserar bland sina arbetssökanden men helt omoraliskt om de svenska skulle göra samma sak.

Det är bra att någon äntligen begriper att även etniska svenskar kan känna större samhörighet med sitt eget folk och att det måste vara tillåtet att få göra det. Att som journalister och de flesta politiker och myndigheter försöka lägga band på just svensk etnicitet är inte hållbart. Det är omöjligt att förtrycka ett helt folk även man kan lura många under rätt lång tid. Man kan inte i längden kalla svenskar som föredrar etniska svenskar och vill leva i ett etnisk svenskt samhälle för rasister så länge man accepterar andra folks strävan efter etnisk och kulturell gemenskap utan att de kallas för rasister.

Så långt har Saouk rätt. Den slutsats man bör dra är att hela det mångkulturella projektet är ett diktat som påtvingats oss. Det bör därför avvecklas och stora grupper av etniska främlingar som har kommit till Sverige måste få hjälp med att återplaceras i sina ursprungs- eller hemkulturer där de hör hemma.

När Saouk däremot börjar argumentera för mer privatisering som ett sätt att lösa problem med mångkulturen så är han på fel väg.

Saouk skriver:

”Ett annat exempel är det här med ägandeformen. Varje individ i en offentlig sporthall är inget annat än ett objekt som bara belastar en tilldelad ekonomisk ram. Varje individ i en privat sporthall är däremot en resurs som maximerar vinsten, vilken skapar ett inneboende incitament hos ägaren att alltid rekrytera den bästa arbetssökanden, eller erbjuda den bästa servicen, oavsett hudfärg m.m. Privatisering är egentligen bästa vaccinet mot diskriminering. En företagare, som är beroende av varje kund har sällan råd att diskriminera.”

Saouk menar att när en privat arbetsgivare ska anställa så väljer han som regel den bäste av de sökande. Det innebär att han automatiskt väljer den bäste oavsett bakgrund etnisk och kulturell bakgrund. Det är sant att det flesta arbetsgivare tänker på det sättet, men ett sådant resonemang innebär att man ändå accepterar det mångetniska samhället, men väljer att ge arbetsgivare större frihet att själva välja om de vill anställa någon av samma etnicitet. Det blir lite av ett nollsummespel och leder varken till att man avbryter det mångkulturella experimentet eller att man ger Sverige tillbaka till svenskarna. Man bara strukturerar om och ger svenska företagare lite större rättigheter än de har idag.

Den huvudsakliga förtjänsten med Saouks artikel är att han påpekar något som ingen annan politiker eller journalist har påpekat trots att det är självklarheter. Att erkänna etniciteternas rätt till kulturell gemenskap borde vara att erkänna de etniska svenskarnas rätt till sitt eget land. Så långt vill inte Saouk gå. Han är moderat och invandrare och vill inte gå längre än vad som medges av det politiska korrekta Sverige. Redan hans medvetenhet om etnicitetens betydelse för identitet och gemenskap är skrämmande nog för det politiskt korrekta Sverige. Så skrämmande att hans artikel inte ens gick att kommentera på Newsmill eftersom ha skulle få så mycket medhåll. Men för att hindra Sverige från att babyloniseras är ett nästan totalt invandringsstopp tillsammans med en aktiv återflyttningspolitik det enda tänkbara.

Taggat:, ,

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: