Centerpartiets vilja att förstöra Sverige är gränslös

Centerpartiet är det parti riksdagen som har gjort den största politiska omsvängningen sedan 1970-talet. Från att ha varit ett parti för landsbygdens folk och småföretagare har partiet blir ett instrument för att slå sönder Sverige. När partiets första utkast till nytt idéprogram presenterades för några månader sedan så fanns punkter om månggifte, avskaffad skolplikt och fri invandring med. Ordförande för programgruppen som lanserade galenskaperna var Per Ankersjö, som också är ordförande för Centerpartiet i Stockholm.

Nu har han tillsammans med Stina Bengtsson, ordförande för Stockholms Centerkvinnor, skrivit ett debattinlägg i ultraliberala Svenska Dagbladet där de kräver att alla invandrare som har kommit illegalt till vårt land ska få stanna här för evigt.

centerpartiet_annie_loof

Så vad säger då Ankersjö och Bengtsson? Vi ska titta på artikeln mening för mening.

Ankersjö och Bengtsson (A&B): Att tiotusentals människor lever utan grundläggande rättigheter är inte värdigt ett land som Sverige.

I Sverige bor förmodligen fler än 50 000 personer illegalt. De är människor som har trängt sig in på vårt territorium utan att meddela att de är här och varför de är här. De har kunnat ta sig in i landet därför att vi saknar riktiga gränskontroller och därför att myndigheterna ser mellan fingrarna på att det sipprar in människor med okänd bakgrund. När A&B säger att de lever ”utan grundläggande rättigheter” så är det i själva verket de svenskar som inte vill att Sverige ska ge plats åt illegala invandrare som saknar rättigheter. Det finns inga offentliga debatter där motståndare till illegal invandring får lika mycket utrymme som de som förespråkar privilegiet för illegala att få bo i Sverige på svenskarnas bekostnad. Ett land som inte upprätthåller ens grundläggande lagar kommer att förfalla allt djupare.

A&B: Sverige har en unik position i världen som en nation som skyddat människor eller upplåtit sitt samhälle som tillflyktsort för människor som varit i nöd.

Sverige är snarare unikt när det gäller att sopa undan all kritik mot den politik som har inneburit massinvandring till Sverige oavsett under vilket namn den invandringen har gått. Det stora och allvarliga felet som Sverige har gjort är att vi har tagit emot flyktingar och gett dem permanent uppehållstillstånd och sedan låtit dem stanna i Sverige för evigt. Det logiska hade varit att ge dem tillfälligt uppehållstillstånd utan några som helst möjligheter att få stanna i Sverige eller få medborgarskap här. I själva verket hade det mest kloka ha varit att inte ta emot några flyktingar alls från andra världsdelar oavsett vilka de här. Det finns gott om plats på andra håll. Det enda vi gör genom att ge stora skaror människor ”skydd”, dvs permanent uppehållstillstånd, är att vi överger vårt eget land och bäddar för vår egen undergång. Att låta Sverige vara en ”tillflyktsort” för asylsökande från andra kontinenter är helt oacceptabelt.

A&B: Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och Harald Edelstam är namn som för alltid kommer att klinga positivt runt om i världen.”

Det är sant att de och många andra har hjälpt flyktingar som i många fall har flytt för sina liv. Men det finns ingen anledning att helt okritiskt diskutera deras handlingar. Tvärtom finns det skäl att fundera över vad de kunde ha gjort annorlunda – eller bättre. Det är inget fel på att ingripa i konflikter i andra delar av världen och försöka undsätta folk som riskerar döden eller straff för sin politiska hållnings skull. Men det finns skäl att ifrågasätta att människor hämtas i stora skaror från andra världsdelar till just vårt land. Både Raul Wallenbergs och Harald Edelstams insats kan kritiseras, eller snarare resultat av deras insatser. De judar som kom till Sverige som flyktingar hade kunnat få tillfällig asyl i väntan på att flyttas till något annat land eftersom det rådde fred när många av dem kom hit. Men i Sverige fanns det judiska organisationer som ville bli starkare och de stödde invandring av judar för att stärka den judiska gemenskapen i vårt land. Harald Edelstam var diplomat och tjänstgjorde i Oslo under kriget. Han tog på sig uppgiften att smuggla judar och norska motståndsmän till Sverige och hjälpte till att rädda livet på många av dem. Många stannade i Sverige men en del återvände efter kriget.

Edelstam gjorde sig mest känd för att han som ambassadör i Chile tog öppet parti för den socialistiske presidenten Salvador Allende när Augusto Pinochet genomförde en militärkupp 1973 för att störta Allende. Edelstam erbjöd då över 1 300 chilenare och andra latinamerikaner, de flesta med vänsterextrema åsikter, att komma till Sverige. Den samlade vänstern i Sverige var vid den här tiden stark och de var rusiga av lycka över att få tusentals nya ”politiskt medvetna” människor från Sydamerika till sina led. Många av dem som Sverige tog emot var utsatta för allvarlig fara i Chile, men de hade kunnat flyttas till andra länder eller fått tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på att återflyttas till sin egen kontinent. Som en följd av att så många latinamerikaner som kom hit uppstod också en följdinvandring av anhöriga och andra som påstod sig vara politiskt utsatta. I stort sett allihop fick stanna här permanent och många av dem blev aktiva i radikala vänsterorienterade grupper med revolution på programmet. Många som kom till Sverige under skydd av Edelstam som ”politiska flyktingar” var kriminella som lyckades slinka ut ur Chile. De såg ett gyllene tillfälle att få komma till Sverige och erbjöds permanent uppehållstillstånd här. Harald Edelstam hade inga tankar på att försöka flytta tillbaks dem till sina hemländer utan de fick bo kvar här och bli främmade fåglar i vårt land. Det finns stora skäl att ifrågasätta att svenska politiker gav dem rätt att bo här och bli medborgare och det finns stora skäl att titta på vad Edelstam kunde ha gjort annorlunda för att de skulle kunna ha flyttats direkt till något annat latinamerikanskt land stället för till Sverige.

A&B: ”I vårt land lever tiotusentals människor i permanent rädsla för att deras liv, när som helst, ska stanna upp och att hela deras tillvaro ska raseras. Utan något grundläggande skydd eller någon långsiktig trygghet sliter Sveriges papperslösa för att få livet att gå ihop med jobb, bostad och familj.”

Det är lätt att få intrycket att deras liv inte raserats för att de har kommit hit, eftersom de har kommit hit frivilligt, utan det finns skäl att tro att deras lycka är gjord. De har dessutom kommit hit illegalt och har begått ett brott, som A&B inte ens nämner i sin artikel. De är inte ”papperslösa”, de är illegala invandrare. Papperslös är ett ord som används av dem som accepterar illegal invandring för att framställa de illegala invandrarna som offer som måste få hjälp. De illegala invandrarna ska inte ha rätt att stanna i Sverige ens en kort tid utan ska utvisas. De har inget här att göra. Sverige är svenskarnas land.

sverige-svenskarnas-land

A&B: ”Blir de lurade av en arbetsgivare har de ingen möjlighet att kräva sin rätt. Blir de misshandlade eller rånade vågar de inte gå till polisen.”

Illegala invandrare kan mycket väl utnyttjas av mindre nogräknade företagare, det finns många exempel på det. Men det är ett system som politikerna har skapat genom att tillåta arbetskraftsinvandring (särskilt den liberalisering som Alliansen genomförde 2008) som parallellt med den har fått den illegala invandringen att öka och fler gästarbetare att stanna kvar i Sverige när jobbet är slut – då uppehåller de sig här illegalt. Det har också visat sig att många illegala invandrare begår brott i Sverige och det finns flera exempel på sådana brott. Ett sådant var när en man rånades av en illegal invandrare på tunnelbanespåret i Stockholm förra året. Offret hade tur och överlevde men fick amputera ena foten. Hur många överfallsvåldtäkter eller andra brott som begås av illegala invandrare vet man inte eftersom polisen medvetet undviker att lösa brott för att statistiken ska se bättre ut. Det framgår av oviljan att lämna signalement på gärningsmän, vilket skulle underlätta att brott uppklaras. Polisens ovilja att lösa brott är ett allvarligt problem som många har förbisett och inte tror existerar. Likväl är det ett faktum att polisen ogärna löser invandrarrelaterade brott för att dölja sådan brottslighet i statistiken.

A&B: Dessa människor, precis som alla vi andra, har mänskliga fri- och rättigheter som måste tillgodoses. Därför tycker vi att det är hög tid att återuppta diskussionen om amnesti där permanent uppehållstillstånd skulle kunna beviljas till hela eller delar av Sveriges papperslösa befolkning.”

Ibland undrar man om centerpartister betraktar svenskar med invandringskritiska åsikter som människor. Det ser inte ut så. För det första så har illegala invandrare inte alls samma fri och rättigheter som vanliga laglydiga svenskar har och ska inte ha det. De vistas här illegalt och ska inte ha några rättigheter alls utom de strikt juridiska, alltså att få försvara och förklara sig. Men deras rättigheter att få stanna i Sverige är förverkade och de borde alltså utvisas med förbud om att någonsin få komma tillbaka. A&B tycker att man borde ge amnesti till alla illegala invandrare. Varför då? Det finns ingen anledning att ge dem något annat än en enkel biljett hem.

A&B: ”Det finns skäl att i en migrationsdebatt, som alltmer präglas av en känslokall diskussion om plus- och minusposter i statsbudgeten, påminna om de förhållanden som kan ligga bakom att människor lämnar sitt land för att skapa en ny framtid i Sverige.”

Om nu migrationsdebatten präglas av en ”känslokall diskussion om plus- och minusposter i statsbudgeten” så borde även andra infallsvinklar diskuteras. A&B vill att det ska bli en diskussion om vilka förhållanden som ligger bakom att människor lämnar sitt land för att ”skapa en ny framtid i Sverige”. Det kan man diskutera. Men det finns andra aspekter på såväl den illegala som den legala invandringen och då är det flera viktiga frågeställningar som kommer upp. Det första är om politiker ska bestämma vilken invandringspolitik vi ska ha utan att fråga folket eller begripa konsekvenserna av sin politik. Som läget är nu har politiker som Ankersjö och andra fåntrattar på ett mycket föraktfullt sätt propagerat för fri invandring utan hänsyn till folkliga opinioner. De har visserligen full rätt att ha och sprida vilka åsikter de vill, men eftersom Sverige är en näst intill totalitär stat så blir det inga bra debatter – om det ens blir debatter ämnet – när media dessutom stöder politiker som Ankersjö samtidigt som de motarbetar invandringskritiker. Den debatt som borde upp till ytan är debatten om det svenska folkets överlevnad, om varför politikerna är så fixerade vid just invandringspolitiska frågor och hela tiden vill fylla upp Sverige med stora skaror etniska främlingar. Vad som borde debatteras är om det svenska folket har rätt till sitt eget land och till sin egen existens. Politikerna har redan svarat och deras svar är att svenska folket inte har rätt till sitt eget land. Det är därför de har gjort Sverige mångetniskt och ändrat i grundlagen samtidigt som man förnekar existensen av något svenskt, inte ens en svensk är svensk, men Zlatan är svensk. ”Debatten” i Sverige är på mycket låg nivå och det är systematisk hjärntvätt som media ägnar sig åt.

A&B: ”Sveriges papperslösa kommer från en rad platser runt om i världen och av olika anledningar, men det de har gemensamt är en så akut desperation att de hellre lever i ett rättslöst juridiskt limbo på det svenska samhällets skuggsida än att stanna kvar i den situation de flytt ifrån.  Vissa har fått avslag på sin asylansökan och andra anser det inte ens värt att försöka få uppehållstillstånd.”

Varför detta nästan hysteriska intresse för att låta världens alla människor få bo i Sverige? Per Ankersjö har ställt sig bakom ett förslag om helt fri invandring till Sverige och han är nog mer en psykologisk gåta än en politiker. Men likväl är han politiskt aktiv i Centerpartiet och som sådan är han en fara för Sverige. A&B påstår att de illegala invandrarna har ”en akut desperation” gemensamt  och att de hellre lever i ett ”rättslöst limbo” i Sverige än ”den situation de flytt från”. Det finns inget som säger att de har ”flytt” från något, och även om de har gjort det kan det vara vad som helst de har flytt från. De kanske är desertörer eller kriminella som vill undkomma straff i hemlandet. A&B har inte ens övervägt den tanken utan svamlar bara. Oavsett vilket så ska de inte få stanna i Sverige. Dessutom skulle det behövas en debatt om alla bluffmakare som lyckats få medborgarskap här. Det vore dags att ompröva deras medborgarskap – och hjälpa dem att flytta tillbaka till sina hemländer.

A&B: Ibland kräver omständigheterna att man i medmänsklighetens namn lägger ett stelbent regelverk åt sidan och är beredd att ompröva sin politik. Att deportera tiotusentals människor som har etablerat sig med jobb, familj och vänner i Sverige kan aldrig vara ett alternativ för oss som ser till den enskilda människans unika värde.”

Det är ganska magstarkt av två ledande politiker att säga att vi ska strunta i lagar och regler bara för att de har en hjärtefråga som de slåss för. Om alla politiker skulle resonera på det sättet så skulle anarkin vara nära. Men om nu A&B ändå finner sig i att man överger lagarna för sin hjärtefrågas skulle så borde de kunna acceptera att någon driver frågan om att riva upp medborgarskapet för minst en miljon invandrare som politikerna har importerat utan att fråga folket om lov först. Det borde vara en rimlig åtgärd för att återställa ordningen i landet och ge svenskarna tillbaka sitt land.

A&B: ”Detta har blivit än tydligare med den senaste tidens rapportering om hur polisen trappar upp spaningen efter papperslösa och gör vardagen ännu mer otrygg för många människor. Svenska medborgare precis som papperslösa. En amnesti skulle lösgöra potentialen hos tusentals personer som i dag lever med en ständig och kvävande oro.”

A&B försöker framställa polisens arbete som något negativt. De säger att vardagen blir mer otrygg för många människor när polisen spanar efter illegala invandrare, men det är ju precis tvärtom. Ju fler illegala invandrare som grips och ju mer polisen är ute bland folk och kontrollerar uppehållstillstånd ju tryggare blir Sverige. Hur kan man ens vara så dum att man tror att Sverige blir mindre tryggt om polisen är mer närvarande?

A&B: ”Detta är människor som i stor utsträckning redan jobbar och sliter i Sverige för att klara sitt uppehälle och som vill göra rätt för sig, men som i dagsläget inte har möjlighet att planera långsiktigt och investera i sin och sina familjers framtid.”

Nu är det förmodligen ganska många som vill komma till Sverige, kanske 30-40 miljoner människor. Om Centerpartiet skulle få bestämma så skulle vi nog blir 50 miljoner inom 100 år. Hur uppnår man klimatmål med en sådan politik? Hur mår de som bor i Sverige då? Hur skitig är luften i Stockholm? Hur många tusen svenskar och svenskor har fallit offer för importerad brottslighet då? Hur många svenskar finns det kvar då?

Om vi ska ha en framtid så ska vi inte ge bort vårt land. Om svenska folket ska finnas kvar måste vi istället sätta stopp för det vansinne som Per Ankersjö, Stina Bengtsson och Centerpartiet ägnar sig åt. Vi måste sätta stopp för Centerpartiet och se till att de försvinner från svensk politik. Ju fortare partiet faller samman ju bättre är det.

A&B: ”För Sveriges del skulle amnestin troligtvis innebära att tusentals arbetstillfällen flyttas över på den öppna arbetsmarknaden, vilket skulle ge ökade skatteintäkter som kan finansiera vår gemensamma välfärd. Detta blev resultatet i USA som är ett av de länder som tidigare beviljat amnesti.”

Alla jämförelser med USA bör undvikas eftersom det amerikanska folket har lika lite att säga till om som det svenska när det gäller invandring. Även där bestämmer politikerna över huvudet på folket och bedriver en politik som inte har förankring någonstans – utom i det politiska etablissemanget och i medierna. A&B tror att jobb som illegala uträttar helt plötsligt kan hamna på öppna arbetsmarknaden. Är det tiggeri, inbrott och rån som utförts av kriminella illegala som de har i åtanke?

A&B: Vi tycker att det är hög tid att återigen lyfta frågan och utreda på vilka villkor Sverige skulle kunna bevilja amnesti och vilka som skulle kunna omfattas av detta. Ju längre tid vi väntar med att ge Sveriges papperslösa permanenta uppehållstillstånd desto större blir konsekvenserna för de drabbade. Inte minst för de barn som aldrig har valt den situation de nu befinner sig i.”

Den enda fråga vi behöver lyfta är hur snabbt vi kan få ut de illegala ur landet. Att bevilja amnesti åt 50 000 illegala invandrare är inte bara en kostnadsfråga eftersom de då automatiskt får rätt till massa ekonomiska bidrag, som i praktiken de fattigaste svenskarna tvingas betala. Det är också en fråga om vilka som har rätt att få bo i och kontrollera vårt land. Ankersjö och Bengtsson vill ta ifrån svenskarna sitt land. Att ge 50 000 illegala invandrare rätt att ”bli svenskar” är en helt galen idé som måste stoppas – genom att ingen längre röstar på Centerpartiet.

A&B: Nu står vi återigen inför en situation som kräver att vi vågar, precis som en gång Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och Harald Edelstam, sätta vårt fyrkantiga systemtänk åt sidan och se den verklighet vi står inför.  Att tiotusentals människor lever utan grundläggande rättigheter är inte värdigt ett land som Sverige. Genom att ge dessa personer möjlighet att bygga sin framtid här tar vi ett steg i rätt riktning. Det skulle sannolikt även vara positivt för Sveriges långsiktiga utveckling och bidra till att lösa våra egna utmaningar med en åldrande befolkning. Framför allt skulle det hedra vår stolta tradition av att vara en medkännande nation som står upp för människovärdet.”

Om Ankersjö och Bengtsson vill jämföra sig med Wallenberg, Bernadotte och Edelstam så kommer man bara att skratta åt dem. Ankersjö och Bengtsson kan snarare jämföras med Vidkun Quisling än med de norska motståndsmän som var patrioter och försvarade sitt land. A&B säger att de vill ge amnesti åt alla illegala invandrare. Men de har inte för avsikt att fråga folket om deras åsikter. Och de har absolut inte för avsikt att låta debattörer få medverka på lika villkor i offentliga debatter om det politiska vansinne som Centerpartiet företräder idag. Det kvalificerade svamlet om att invandring skulle lösa våra demografiska problem med ”en åldrande befolkning” är vid det här laget väldigt tröttsamt att höra på. Den bästa metoden för att lösa våra demografiska problem är att skapa en politik som ökar den svenska nativiteten, som stärker familjerna och ger dem högre status och ännu högre status om de har tre eller fler barn. Sverige kan inte överleva på sikt utan att åtgärda det demografiska underskottet och det är hög tid att någon säger det högt och tydligt.

Centerpartiet behövs inte. Lägg ned skiten!

Relaterat:

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/01/30/lagg-ner-centerpartiet-omedelbart/

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/01/27/tino-sanandaji-krossade-centerextremisterna-och-extremliberalen-johan-norberg/

https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/01/20/debatt-i-tv1-om-manggifte-och-centerns-djupa-forfall/

http://snaphanen.dk/2013/03/02/sondagskronika-ropen-skalla-amnesti-at-alla/

Annonser

Taggat:, , ,

2 thoughts on “Centerpartiets vilja att förstöra Sverige är gränslös

  1. oldman94 mars 2, 2013 kl. 19:33 Reply

    Även om det är störst missförhållanden och mest förtryck osv så finns lite granna av detta i andra länder också: (Men naturligtvis inte så illa som inlägget visar)

    http://www.dagensnyheter.se/Articles/2013/03/02/Bonderna-behandlas-som-andra-klassens-medborgare/

  2. oldman94 mars 2, 2013 kl. 19:39 Reply

    Även om det är störst missförhållanden och mest förtryck osv i Sverige

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: