Tobias Billström ger bondfångaren ett ansikte

När Tobias Billström läste historia i Lund och blev politiskt aktiv i Moderata Ungdomsförbundet var det ingen som kunde ana att han skulle bli Migrationspolitikens svar på Anders Behring Breivik. I stort sett alla hans företrädare har ägnat sig åt att söndra Sverige men Tobias Billström är nog den Migrationsminister som hittills har gjort mest skada. Han har låtit över 600 000 personer få komma till Sverige.

tobias_billstrom

Billström gjorde karriär i det extremliberala partiet och blev riksdagsman 2002. År 2005 blev han moderaternas talesman i frågor rörande migration och integration. I november 2005 blev han ledamot i styrelsen för Migrationsverket. Mellan 2003 och 2007 var han ordförande för Moderaterna i Malmö.

När den borgerliga Alliansen bildade regering 2006 blev extremliberalen Fredrik Reinfeldt statsminister. En av de första frågor som den nya regeringen ville ta itu med var att öka invandringen till Sverige. Bara några veckor efter valet, den 6 oktober 2006, utsågs Billström till Migrationsminister. Regeringen vill glädja sina sponsorer i näringslivet med att skapa nya regler för arbetskraftsinvandring. I debattartiklar och utspel försökte man inbilla svenska folket att det fanns behov av att importera arbetskraft. Vid den här tiden satt inte SD i riksdagen och därför förekom ingen kritik i riksdagen mot regeringens olika utspel i invandringspolitiska frågor. Medierna släppte inte fram kritiker mot den nyliberala politikens inträde i det svenska samhället eftersom medierna både direkt och indirekt gav stöd åt en sådan politik. Någon kritik ville de inte ha men när den förekom avfärdades den som främlingsfientlig.

antalet_invandrare_till_sverige

Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har med stöd av pk-media och sina globalistiska sponsorer kunnat bedriva en invandringspolitik som är fullständigt vettlös. Sedan 1980 har Sverige tagit emot nästan två miljoner invandrare utan att några som helt offentliga debatter har föregått alla de beslut som tagits år efter år. Invandringen har inte bara ökat under en lång följd av år den har också helt ändrat karaktär. Det har inte bara blivit lättare att invandra, det har också blivit lättare för människor med tvivelaktig bakgrund att invandra, det har blivit lättare att ta sig in i landet utan identitetshandlingar som styrker vem man är och det har blivit lättare för stora skaror främmande etniska grupper att invandra. Resultat av det är att de etniska svenskarna trängs undan mer och mer i sitt eget land – utan att detta ens debatterats.

I den borgerliga Alliansen har det sedan lång tid funnits ett stort antal människor som förespråkar helt fri invandring. Svenska medier har inte upplyst allmänheten om det (förrän helt nyligen) och anledningen är att de vill skydda pk-partierna från väljarflykt. Pk-media är makthavarnas viktigaste propgandamedel. Läsarna av dessa medier har istället fått veta att det är ”viktigt” att vi ökar asylmottagandet, ökar invandringen av anhöriga till ”flyktingar”, att ensamkommande ”barn” alltid ska tas emot i Sverige, att vi behöver lätta på reglerna för arbetskraftsinvandring och att om man opponerar sig mot något av detta så är man rasist.

Det folkliga motstånd som länge funnits mot den orimligt stora invandringen tystar man ned genom att skrämma eller hota folk. Regeringen drev på för att öppna våra gränser ännu mer och den 15 december 2008 infördes nya regler för arbetskraftsinvandring. Tobias Billström hade överlämnat en proposition till riksdagen och de fyra borgerliga partierna drev igenom de nya reglerna tillsammans med Miljöpartiet (som alltid vill öka invandringen oavsett hur massinvandring påverkar samhället eller miljön). De regler som drevs igen blev mer liberala än de redan liberala regler som exempelvis USA och Kanada har (men som inte har stöd i den allmänna opinionen). Nu kunde mindre seriösa företagare hämta sin arbetskraft från vilken del av världen som helst bara vissa formella villkor om lön och anställningsförhållanden uppfylldes. Det var på grund av de nya reglerna som exempelvis Skogsnicke AB kunde hämta hit afrikaner som tvingades arbeta under slavliknande förhållanden.

Ungefär 60-70 000 arbetskraftsinvandrare sägs ha kommit till Sverige enbart på grund av dessa regler. Förutom att detta har gynnat skrupellösa företagare har det bidrag till att stärka främmande etniska grupper som helt sonika vill ha hit flera av sina landsmän. Hela systemet med arbetskraftsinvandring är ett medvetet bedrägeri mot svenska folket eftersom politikerna bakom förslagen vet att vi inte behöver arbetskraft av det slaget. Det är en myt som de sprider för att kunna öka invandringen.

Den 28 oktober 2008 gjorde Billström ett uttalande på regeringskansliets hemsida. Där skrev han:

”Arbetskraftsinvandring är en central framtidsfråga för Sverige. Med en allt äldre befolkning måste både företag och offentlig sektor kunna rekrytera den arbetskraft de behöver. Inte minst när vi nu ser en nedgång i ekonomin är det viktigt att rusta Sverige för framtiden. Det gör vi med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som regeringen och miljöpartiet föreslagit.

Det framgår ganska klart att Moderaterna och regeringen går ärenden åt lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv och att samma regering fullständigt negligerar folkliga opinioner och de skadeverkningar en sådan politik för med sig. Det finns tillräckligt med arbetskraft inom landet för att möta alla arbetskraftsbehov och skulle det fattas folk kan vi kalla hem utlandsarbetande svenskar, från exempelvis Norge, och ge dem jobb på hemmaplan. Billström går sina uppdragsgivares ärenden och likt många andra politruker genomför han villigt och gärna sin regerings skadliga politik utan någon som helst skam i kroppen. Tobias Billström är en mycket skrämmande politiker, men det finns många av hans sort inom sjuklövern. Den borgerliga regeringens brådska med att införa en liberal arbetskraftsinvandring yttrade sig i att man via hemsidor och egna medier informerade världens alla folk om att det nu är fritt fram att komma till Sverige och jobba. En månad innan reglerna trädde i kraft reste Tobias Billström till Indien för att upplysa indierna om att var och en av dem de är välkomna att arbeta i Sverige. Statsministern Fredrik Reinfeldt skulle troligen ha blivit överlycklig om minst hundratusentals människor hade lyssnat på regeringens lockrop. Men vad de fullständigt genomkorkade svenska politikerna inte begrep var att de allra flesta människor i världen, var de än bor, helst av allt vill bo kvar i sina hembygder. Svenska politiker vill däremot göra vad de kan för att slita upp dem från sina hemtrakter, från sina nära och kära och förvandla dem till arbetshjon i ett land i norr där landets egna medborgare förtrycks av makteliten.

Sverigedemokrater och invandringskritiker av alla de slag kritiserade såväl regeringen som Billström. Det fanns bland media och makthavare en viss oro för att ”främlingfientligheten” skulle kunna öka om invandringspolitiken liberaliserades. Sverigedemokraterna hade ökat i opinionen och det värsta som skulle kunna hända var om partiet kom i riksdagen 2010. I försök att hejda ökningen av SD:s väljarunderlag inledde regeringen ”operation blanda bort korten” med att skriva en debattartikel i DN. De brukar de göra när de vill ha genomslag för någon politik. Först skriver de i DN, sedan citeras artikeln av alla andra stora dagstidningar, Sveriges Television och Sveriges Radio som okritiskt återger varje stavelse i regeringens utspel. Så har det fungerat i ett oräkneligt antal år i Sverige. Media och politiker arbetar i symbios. Vi lever i demokratur, inte en demokrati.

Tobias Billström skrev tillsammans med de liberala partikollegorna Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson en artikel i DN där tidningen på sedvanligt sätt förtydligade regeringens viktigaste propagandafras redan i rubriken för att den skulle få maximal effekt. Rubriken för artikeln den 16 februari 2009 blev ”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare”. I allmänhetens ögon skulle det framstå som om moderaterna ville bedriva en ”hård” politik mot kriminella invandrare. I artikeln argumenterar skribenterna för att ”medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, måste återkallas”. Artikelns innehåll och den attityd som visades var det inget större fel på. Problemet var bara att det var en planterad text vars enda syfte var att hindra väljarflykt från M till SD. Politiker jobbar på det sättet. När de riskerar väljarflykt så tar de hjälp av sina pk-medier för att få tillbaka väljarna. Då är alla knep, lögner och påhitt tillåtna.

tobias_billstrom_766

För den stora delen av allmänheten som inte följer politiska debatter så noga var artikeln i DN en tydlig signal: ”Rösta på M så tar vi medborgarskapet från kriminella invandrare och utvisar dem.” Samma slags falska utspel har kommit från ministrar och partiledare från gammelpartier i de flesta europeiska länder, men det är bara lögner och bondfångeri de ägnar sig åt.

Invandringen fortskred i oförminskad takt och politikernas dolda agendor och bedrägliga politik tystades ned av media. Massinvandringen slog rekord 2009 med 102 280 invandrare. Förutom att allt detta är enormt kostsamt för skattebetalarna (pengar som politiker obekymrat sätter sprätt på) så har många kommuner bokstavligen gått på knä och politiker från de partier som försvarar massinvandring har ibland tvingats säga stopp. Så snart kritiska röster har höjts så har regeringen hotat med åtgärder om kommunerna vill ha lite andrum.

Under hösten 2011 kom det fram att Tobias Billström hade beställt en utredning för att få fram regler som tvingar kommuner att ta emot nyanlända. Utredningen leddes av Göran Ewerlöf som föreslog lagstiftning för att tvinga kommuner att ta emot flyktingar varje gång Migrationsverket ställer det kravet. Enligt utredaren skulle det ta två år innan ett sådant lag förslag skulle kunna träda i kraft. I höst har det gått två år och vi hoppas att SD river upp himmel och helvete om lagen blir föremål för beslut.

Just nu är Billström tillbaka med lika falska utspel som han gjorde tillsammans med Ulf Kristersson 2009. Igår satt han i Agenda i TV och låtsades vilja minska invandringen. Programledaren Anna Hedenmo frågade Billström ”Varför vill du minska invandringen till Sverige?”

Billström svarade att moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska ”titta” på integrations- och migrationsfrågorna ”i ett sammanhang”. Billström: ”Det är väldigt viktigt att man i det sammanhanget kommer ihåg att de volymer av människor som kommer till Sverige påverkar bägge dom här två områdena, och vi kan se att det finns ett utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymen av dom som kommer till Sverige och samtidigt värna asylrätten. Det tror jag att den här arbetsgruppen behöver lägga ned mycket tid på att diskutera….Syftet med den här arbetsgruppen är att ta ut en kurs inte bara för valet 2014 utan för hela nästa mandatperiod.”

Förutom att Anna Hedenmo är en ytterst dålig programledare som inte kan ställa några intressanta eller kritiska frågor, utan bara stryka medhårs, så borde någon från det enda invandringskritiska partiet i riksdagen ha fått medverka och kommentera Billströms utspel. Istället framställdes nu moderaterna som ett parti som menar allvar med att vilja minska invandring. Statlig TV gav indirekt stöd åt detta spel för galleriet.

Billström medgav att det finns människor i det egna partiet som inte uppskattar så stora mängder invandrare som regeringen har slussat in i landet år efter år. Några moderata politiker har hoppat av till SD och några har öppet visat sig vara ännu mer radikala än SD och vill stoppa invandringen helt (vilket är det enda rimliga om Sverige ska kunna räddas). Om de verkligen menar vad de säger är lite oklart, men om de lämnar moderaterna och går över till SD så är de nog att anse som trovärdiga. Om de inte lämnar moderaterna utan stannar kvar när Billström nu inbillar dem att invandringen kanske ska ”minska” så är de bara naiva och inte trovärdiga.

Vad handlar Billströms utspel om? 1. Han har tillsatt en arbetsgrupp. 2. Arbetsgruppen ska ”titta” på migrationsfrågorna. 3. Möjligen kan det leda till en marginell minskning av det totala antalet asylsökande till Sverige.

Billström hann knapp förklara att han tillsatt en arbetsgrupp förrän Moderata Ungdomsförbundets ordförande Erik Bengtzboe kritiserade Billström kraftigt. Enligt Bengtzboe riskerar nu vårt land att bli ett ”stängt Sverige”. Andra kritiker påstod att moderaterna nu ”kopierat” sverigedemokraternas politik. Sosseprofessorn Ulf Bjereld var också ”djupt kritisk” till Billströms utspel och jämförde moderaterna med SD. ”Moderaterna blir nu det enda riksdagsparti som vid sidan av Sverigedemokraterna argumenterar för att invandringen måste minska” skrev Bjereld på sin blogg.

Så om moderaterna skulle lyckas med konststycket att minska invandringen med 10 procent, så att den landar strax under 100 000 invandrare per år (2012 kom över 111 000 personer, de illegala ej inräknade) skulle det leda till nästan hysteriska reaktioner från sjuklöverns ungdomsförbund som vill ha fri invandring. Miljöpartiets ungdomsförbund och även moderpartiet ”rasade” idag av ilska över Billströms utspel. Alla dessa raseriutbrott mot Billströms politik ,”som liknar Sverigedemokraternas”, har skickligt presenterats av pk-media som vill trolla fram mer stöd till sjuklöverns viktigaste liberala parti. Många svenskar är så naiva att de tror på vartenda ord de hör i TV och det har idag viskats på många kafferaster om att ”Billström har rätt”. Men Billström är bara en bondfångare.

Nästa år är det val i Sverige och vi vet redan nu att pk-partierna och pk-medierna kommer att samarbeta för att hindra folk från att rösta på SD. De kommer att inbilla väljarna att det det finns ett annat invandringskritisk alternativ i riksdagen och de kommer att använda grov smutskastning för att skrämma väljare från SD.

Verkligheten har redan visat att ju mer de smutskastar SD ju mer vinner SD på det. Med de kombinerar olika metoder i hopp om att någon av dem ska lyckas. Taktiken att framställa moderaterna som ”sverigedemokrater” kommer inte heller att lyckas. Några kanske låter sig duperas, det vet man av erfarenhet, men SD kommer ändå att få stora valframgångar 2014 och det är precis vad Sverige behöver som ett steg på vägen till att återta landet från de svenskfientliga makthavare som styr landet idag.

svenskarnas_land_77

Taggat:

En tanke på “Tobias Billström ger bondfångaren ett ansikte

  1. Brossan februari 5, 2013 kl. 02:17 Reply

    Glöm inte utspelet på DN debatt 2009. Ett mästerverk inför alliansen med miljötalibanerna;
    http://www.dn.se/debatt/ta-medborgarskapet-fran-kriminella-invandrare

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: