Lägg ner Centerpartiet omedelbart!

Idag skriver fyra centerpartister ett debattinlägg på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Det handlar om fri invandring. När man läser vad centerpartisterna skriver är det lätt att tro att det är ett dåligt skämt, men det är det inte. Det absurda debattklimatet som vi har i Sverige där media försvarar mångkultur och massinvandring samtidigt som invandringskritiker motarbetas har satt djupa spår i samhället. Lättpåverkade människor utan någon som helst förmåga att tänka kritiskt kopierar medias enfaldiga argumentation.

Centerpartisterna Katarina Erlingsson (regionråd Skåne), Gustav Andersson (landstingsråd Stockholms län), Ola Johansson (riksdagsledamot Halland) och Catarina Deremar (kommunalråd Tierp) skryter om att de är för fri invandring. ”Vi står bakom idén om fri invandring” säger de. Så vad vill då dessa centerpartister. Jo de kokar ihop massa meningslösa fraser och floskler som inte betyder någonting. De använder stora ord som saknar all verklighetsförankring och på basis av den egna okunskapen drar de slutsatsen att fri invandring är bra.

fri_invandring

Fri rörlighet och fri invandring är för oss i allra högsta grad en fråga om både solidaritet och socialt engagemang, och en tanke om alla människors lika rätt att leva ett liv i frihet och förverkliga sina drömmar. En viktigare princip för den socialt engagerade kan vi knappast se. Dessutom bidrar rörligheten i högsta grad till tillväxt.”

Kommentar: Hur kan fri invandring vara en fråga om solidaritet när man bevisligen trampar på många människors åsikter och rättigheter? Hur kan det vara en fråga om solidaritet att fylla upp en viss kommun eller hela landet med exempelvis araber och afrikaner? Vari ligger solidariteten? Ni säger också att fri invandring är en fråga om socialt engagemang. Vad menar ni? Hur menar ni att fri invandring till Rinkeby är en fråga om socialt engagemang. I alla invandrartäta områden är det sociala utanförskapet större än någon annanstans i samhället. I alla invandrartäta områden är de sociala problemen större än i andra områden. Det gäller skadegörelse, allmän trivsel, otrygghet, brottslighet och det faktum att invandrartäta områden i praktiken blir ockuperade zoner som normala svenskar inte vill vistas i. Det är svenskarna som känner sig som främlingar där. Om rörligheten bidrar till tillväxt hur kommer det sig då att alla invandrartäta områden förfaller så mycket att staten eller kommunerna måste skjuta till miljarder för att reparera skador efter förfall och eftersatt underhåll? Hur mycket har Rinkeby och Rosengård bidragit till Sveriges tillväxt? Sanningen är ju den omvända, det är skattebetalarna som tvingas finansiera upprustning av getton och dessutom ge miljardbidrag till alla invandringspolitiska projekt som enbart slukar pengar.

”Centerpartiet har sedan många år utmärkt sig som det parti som har både visioner och konkreta idéer för hur större rörlighet kan skapas, till nytta för både enskilda individer och det svenska samhället. I idéprogrammet från 2001 finns visionen om fri rörlighet med. Partistämman 2011 fattade beslut som ligger i linje med idén och Centerpartiet är det parti i Sveriges riksdag som tydligast står upp för ett generöst flyktingmottagande och en ökad arbetskraftsinvandring.”

Kommentar: Centerpartiet har bara utmärkt sig för en enda sak och det är att svika sina egna väljare, sina tidigare visioner och det egna landet. Centerpartiet är ett enda misslyckande och partiet saknar helt visioner och konkreta idéer. Ni är bara offer för extremliberala idéer som inte har någon som helst förankring i verkligheten. Centerpartiet är det parti som tydligast visar att man föraktar den egna nationen, den svenska identiteten och det svenska folket. Ni påstår att ni står upp för ett ”generöst flyktingmottagande” när ni själva verket bara bidrar till att rycka upp människor från sina ursprungskulturer och placera dem här så att Sverige en dag blir likt de länder som de kommit från. Ni har inte heller några som helst moraliska betänkligheter när i förordar fri invandring. Faktum är att ni med ert förslag visar ett oerhört stort förakt för svenska folket. Ni har inte för avsikt att fråga folket vad de tycker om era vansinniga förslag. Ni har inte ens bemödat er att ta reda på vad folk tycker om massinvandring. Istället sitter ni på höga hästar och ser ned på alla som inte delar era åsikter. Vad ökad arbetskraftsinvandring anbelangar så har ni redan förordat det tillsammans med övriga i alliansen och Miljöpartiet. Efter det beslut ni tog 2008 om arbetskraftsinvandring så blev det fritt fram för skrupelfria företagare att importera arbetskraft under slavliknande förhållanden. Ni är en skam för Sverige.

”Idén om en fri invandring bygger i grund och botten på synen om alla människors lika rätt och värde, och om alla människors lika rätt till frihet från förtryck. För de människor som lever i krigshärjade områden eller som lever i förtryck är många gånger flykten det enda sättet att kunna leva i frihet.”

Kommentar: Ännu mer floskler från er. Hur kan en idé om fri invandring bygga på synen om ”alla människors lika rätt och värde” när ni inte ens respekterar de svenskar som säger bestämt Nej till fri invandring. Det är ju svenskarna som är utsatta för förtryck eftersom de blir påtvingade en invandring som i praktiken tar död på svenska folket. Svenskarna är det folk som har rätten till Sverige, men ni har bestulit svenskarna på den rätten genom att utan debatt ändra i grundlagen så att Sverige formellt blev mångkulturellt. Det är stöld och bedrägeri som ni har ägnat er åt. Ni svamlar om att för de människor som lever i förtryck är ”flykten ena sättet att kunna leva i frihet”. Vart ska vi svenskar som lever under ert förtryck ta vägen? Ska vi tvingas att med vapen i hand försvar oss eller måste vi fly till något annat land för att slippa bli förtrycka av massa dåraktiga centerpartister? Har ni något förslag?

Centerpartiet har en politik med konkreta förslag för att få en ökad invandring att fungera. Våra förslag för bättre och enklare villkor för företagande, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, ökat bostadsbyggande och enklare validering av utländsk utbildning visar att vi tar frågan på allvar och att visionen om fri invandring inte alls är orealistisk.”

Kommentar: Jaså, har ni uppfunnit nya generösa bidragssystem för att få ”invandringen att fungera”? Sanningen är att det enda invandringen, som ni förordar, leder till är att Sverige söndras och att svenskarna förlorar sitt land. Ni skriver så många floskler att man kan tro att ni har uppfunnit en floskelmaskin. Vadå ökad bostadsbyggande? För att invandrarna ska få någonstans att bo? För det har väl inte slagit er att svenska ungdomar står i långa köer för att få bostad och att de hinner bli medelålders innan de får någon såvida de inte är miljonärer? Eftersom ni är politiker som lever långt från verkligheten så har ni inte fattat det – eller hur? För själva bor ni i vita reservat, ingen av er bor i de getton som ni har medverkat till att skapa. Ni inbillar er att ”visionen om fri invandring inte alls är orealistisk”. Faktum är att era idéer är så genomkorkade att inte ens en politiker hade kunnat komma på något så dumt på den tiden Sverige hade kloka politiker. Men det var länge sedan. Nu har vi tyvärr sådana som er.

”Att fler människor vill komma och leva i Sverige är någonting positivt. En ökad inflyttning till Sverige innebär att fler personer kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd och tillväxt. Invandring är en stor potentiell resurs för kommunerna. De som kan erbjuda bostäder, språkutbildning och kompletterande yrkesutbildning har möjligheter som idag inte tas tillvara för att bryta en negativ utveckling och samtidigt ge människor från andra delar av världen en bättre framtid. Värnamo har här visat vägen.”

Kommentar: Varför är det positivt att fler kommer till Sverige? För vem är det positivt? För miljön? För att uppnå klimatmålen? Vem eller vilka är det positivt för? På vilken sätt är det bra för Sven Svensson att det kommer 30 miljoner människor till Sverige? På vilket sätt är det bra för Inga Ingasson att det kommer 30 miljoner nya människor till Sverige? På vilket sätt är det bra för svenska folket? Kommer brottligheten att minska? Kommer förorterna att blomstra? Kommer tryggheten på gator och torg öka? Er invandringspolitik är enbart en katastrof, men ni lever i en bubbla, i en skyddad verkstad och kan inte ens förstå att redan den hittillsvarande invandringen har varit ett enda stort haveri. Ni är för dumma för att fatta det och ändå vill ni göra om samma dumheter igen fast i kubik.

”Det råder inte brist på plats i Sverige. Vad det däremot råder brist på är konstruktiva idéer för att lösa det utanförskap som många nya svenskar hamnar i. Centerpartiet har många idéer och förslag för hur fler människor kan komma till Sverige och snabbt få ett arbete.”

Kommentar: Så bara för att det finns en del orörd natur kvar så vill ni bygga bort den. Ni vill slösa bort ännu mer sötvatten, ni vill uppenbarligen ta ännu mer energi i bruk. Ska vi bygga 30 nya kärnkraftsverk för att ge era nya invandrare värme och el? De enda som har brist på idéer är sådana som ni. Ni är för dumma helt enkelt. Ni säger att ”nya svenskar” hamnar i utanförskap. För det första så är de enda som hamnar i utanförskap de svenskar som ogillar er politik. Deras röster får aldrig höras på samma villkor och i samma sammanhang som era röster. Ni i Centerpartiet medverkar till att tysta invandringskritiker, stämpla dem som rasister och vägrar att ens lyssna på vad de har att säga. De enda som har bra idéer idag är just invandringskritikerna. De vet att det ni kallar ”utanförskap” egentligen bottnar i att olika etniska grupper vill leva tillsammans med sina egna. Det är också orsaken till att svenskarna flyttar från era getton. Svenskar vill för det mesta leva med andra svenskar och ”röstar med fötterna” när de flyttar från era getton. Svenskar flyttar hellre till svenska områden om de kan och har råd eftersom de trivs bättre där. Ett bra förslag är därför att ni överger era barnsliga och orealistiska förslag om fri invandring. Ni kommer att gå till historien som de efterblivna politiker som försökte ta död på Sverige och förhoppningsvis kommer ni att hängas ut i all framtid som varnande exempel.

”Fullständigt fri invandring till Sverige kan vara svårt om inte andra länder också byter inställning. Men idéprogrammet ska inte bara vara en karta för politiker som är verksamma i Sverige, utan även för vårt aktiva arbete inom EU. Att förändra EU:s regelverk så att fler länder bistår flyktingar och skapar förutsättning för friare regelverk är naturligtvis lika viktigt som reformer i Sverige.”

Kommentar: Ni är bevisligen otroligt genomkorkade. Tror ni att andra länder skulle vara så dumma att de genomför samma idiotiska politik som ni föreslår? Ni skulle gärna önska att alla andra länder införde er genomkorkade politik. Varför vill ni det? Är ni oroliga för att andra länder kommer att skicka sina kriminella, sexuellt avvikande, straffade och IQ-befriade människor till Sverige? Eller tycker ni att det är bra? Hur går det då med luften, med vattendragen och med naturen? I de flesta stora städer ute i världen är det hälsovådligt av att andas luften, att äta maten och att dricka vattnet? Är de dit ni vill ha Sverige?

”Det är en myt att hög invandring är ett hot mot jobben och välfärden. Med fler invånare växer ekonomin och antalet jobb. Det går naturligtvis fortare om villkoren för små och nya företag förbättras. Och vad gäller välfärden så är invandring redan idag en förutsättning. Äldreomsorgen och vården i stora delar av landet skulle inte kunna utföras utan personal som nyligen flyttat till vårt land.”

Kommentar: Nu är ni sådär genomkorkade igen. En nations välstånd beror på befolkningens kvalitet, inte på hur många invandrare man tar emot. Sverige var som rikast 1963 när vår befolkning var homogen och det var långt innan massinvandringen hade påbörjats. Den svenska befolkningens kvalitet var god och det var det som gjorde oss till ett välmående land. Brottsligheten var låg och alla kunde gå trygga på gator och torg när som helst på dygnet. Svenskar arbetade i äldreomsorgen och det gick utmärkt. Är det något fel på att svenskar arbetar inom vården? Ni verkar nästan förakta svenskar. Vad menar ni med att ”ekonomin växer” med fler invånare. Blir den genomsnittlige svensken rikare om vi tar hit 1 miljon människor från Afrika?

Ni lever i drömmarnas värld, men vägrar att leva i verkligheten. Framför allt vägrar ni att lyssna på människor som är mer förnuftiga än vad ni är. Sverige behöver inte politiker som er. Lägg ned Centerpartiet!

Annonser

Taggat:, , , ,

One thought on “Lägg ner Centerpartiet omedelbart!

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: