Brottsligt att säga att Sverige inte har något försvar?

Efter Folk och Försvars rikskonferens i Sälen nu i januari framgår det med all tydlighet att Sverige inte har något försvar. Vad som om möjligt är ännu värre att vi snart inte har någonting att försvara. Det försvar vi har haft har nämligen inte gjort något för att hindra nästan två miljoner människor från att invandra både legalt och illegalt. Inte ens de stora skarorna illegala invandrare har det lilla försvar som funnits brytt sig om att försvara Sverige emot. När Sveriges gränser kränks ska försvaret ingripa, men det har aldrig hänt. Försvaret hade heller inga invändningar mot att den borgerliga regeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt den 24 november 2010 skrev in i grundlagen att Sverige är mångkulturellt – därmed inte längre svenskt. Försvaret borde ha ingripit och fängslat landsförrädarna.

Försvaret har alltså varit helt frånvarande under den period när det mest av allt skulle ha behövts. Hela den svenska försvarspolitiken har varit absurt de senaste decennierna. Inte nog med att vi har lagt ned de flesta militära förband, 2009 fattade politikerna i riksdagen beslut om att avskaffa den allmänna värnplikten i fredstid. Den 19 maj 2010 beslutade riksdagen också att värnpliktsutbildningen skulle ersättas med en frivillig militär grundutbildning. Nu skulle försvaret istället fungera med hjälp av anställda eller kontrakterade soldater.

Några veckor före konferensen Folk och Försvar intervjuades ÖB Sverker Göranson i Svenska Dagbladet. Där sade han att vi kan försvara oss en vecka och att våra resurser då är nedkörda och motståndskraften mycket liten. ÖB antydde att Sverige efter en vecka skulle kunna få hjälp av militäralliansen Nato.

utan_forsvar

Svenska politiker har först medverkat till att lägga ned vårt försvar och i takt med nedläggningarna så har man närmat sig Nato.  I mars förra året deltog Sverige i en Natoövning som väckte stor uppmärksamhet då ett norskt Herculesplan kraschade och hela besättningen dog. Närmandet till Nato kommer främst från de borgerliga partierna. När värnpliktsvägraren Sten Tolgfors var försvarsminister så uttryckte han en önskan om att EU och Nato borde närma sig varandra. Den åsikten framförde han 2009 till den amerikanske försvarsministern Robert Gates. Tolgfors informerade också den amerikanske försvarsministern om att Sverige slopat den allmänna värnplikten och såg fram emot ett nära samarbete med Nato. Gates tycket av någon anledning att det var bra att vi avskaffat värnplikten och infört ett system med frivilliga insatsstyrkor – som kunde sättas in var som helst i världen när Nato behöver hjälp. Det var givet att USA skulle tacka Sverige för att vi mer tydligt ställer upp för USA:s utrikespolitiska mål, vilket automatiskt blir följden av den nya försvarspolitiken.

När Sverker Göranson uttalade sig i SvD om den bristande – eller snarare obefintliga – försvarsförmågan så ska man ändå komma ihåg att han har i uppgift att försvara eller förklara regeringens politiska mål. Eftersom våra grannländer Norge och Danmark är med i Nato så kallar ÖB det för ”nordiskt samarbete” när vi i själva verket dras in i ett ökat samarbete med Nato. Han är mycket medveten om att svenska politiker har rustat ned försvaret och att detta mycket väl kan bottna i en tidig ambition från visst håll att dra in oss i Nato. Det finns en uppsjö av globalister och tankesmedjor som vill dra in oss i det ”globala samfundet” där EU, Nato och FN spelar en allt viktigare roll. Under det kalla kriget, den politiskt kyliga perioden mellan öst och väst, började en del politiker att tala högt att om vi borde ansluta oss till Nato trots att följden av det skulle bli att vi övergav vår alliansfrihet. Idag fortsätter många politiker och opinionsbildare att propagera för en anslutning till Nato. Inte sällan är det samma personer som var med om att rusta ned det svenska försvaret. Folkpartiledaren Jan Björklund uttryckte nyligen att Sverige borde gå med i Nato. I hans parti finns många andra som kommer med liknande förslag. En av dem är Birgitta Ohlsson som vill ”avskaffa Sverige”. Den tidigare chefen för FN:s observatörsstyrka på Balkan (1992-1993), Bo Pellänäs, rådgivare till globalisterna David Owen och Thorvald Stoltenberg ville också att Sverige skulle ansluta sig till Nato.

Sverige bör inte vara med i Nato, inte heller i något slags samarbete med organisationer som står nära Nato. Nato har under de senaste 20 åren ändrat sin politiska profil som en följd av en nyorientering i Washington av världspolitiken. Det blev extra tydligt när Natogeneralen Wesley Clark förklarade att en av anledningarna till bombningarna under kriget i forna Jugoslavien var:

”Det finns ingen plats i det moderna Europa för etniskt homogena stater. Det är en 1800-talsidé och vi försöker att gå in i 2000-talet och vi kommer att göra det med mångetniska stater.”

USA och Nato ingrep i kriget för att hindra nationalitetsidén från att leva vidare. Målet var att skapa mångkulturella stater på Balkan. Natos och USAs politik av idag är att motverka nationalism och främja mångkultur. Det gäller globalt. USA och Nato kan ingripa var som helst i världen för att främja sina politiska syften oavsett vilka de för stunden är.

Den som vill att Sverige ska gå med i Nato är naiv. Vi borde istället ha skapat en militärallians med de nordiska länderna, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Att gå med i Nato är att ge upp vår suveränitet. Nu finns det mäktiga ekonomiska, politiska och ideologiska intressen bakom kampanjer för ett närmande till Nato. I riksdagen finns det flera politiker som inte bara förordar en anslutning till Nato utan fritt får framföra sina åsikter i pk-media utan att försvarsvänliga men Natokritiska röster hörs.

Under konferensen Folk och Försvar framhöll Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen att ett land måste vara medlem i organisationen för att omfattas av den säkerhetsgaranti som gör att andra länder ställer upp om ett land behöver hjälp (av andra Natoländer.) Eftersom det svenska försvaret har nedmonterats av politikerna i Sverige så står vi nu utan försvar. Nu kommer politiker från samma partier som monterat ned försvaret och säger att det vore en bra idé att gå med i Nato. Det är ingen bra idé, det är vansinne.

För det första så innebär ett medlemskap i Nato en massa åtaganden där vi ska ställa upp i internationella sammanhang som vi inte ens har med att göra. Vi skulle bli tvungna att offra svenska liv i militära insatser vars motiv är oklara.

För några dagar sedan skrev riksdagskvinnan Annelie Enochson från KD att vi borde gå med i Nato. Motivet var att vi har ett uselt försvar och att vi ändå ”nästan” är med Nato. Hon upplyste om att även den estniske utrikesministern Urmas Paet vid konferensen i Sälen uttryckte önskemål om att Sverige borde går med i Nato. Han trodde att ett svenskt Nato-medlemskap skulle vara positivt för det balt-nordiska samarbetet.

Så konferensen Folk och Försvar samlade alltså människor som medverkat till att rusta ned vårt försvar och samtidigt folk som vill att vi ska gå med i Nato. Förutom att lobba för ett medlemskap i Nato så innehöll konferensen en hel del andra bisarra inslag. Ett helt koppel av extremister och mångkulturförespråkare från Expo och liknande organisationer fick hålla tal och visa hur mycket de ogillar det svenska Sverige. På något otrevligt sätt blev hela konferensen en uppvisning i svensk självförnekelse.

Nu är det sant att hoten mot Sverige inte ser likadana ut som för 30-40 år sedan. Världen ser annorlunda ut. Men de som försvarar ett medlemskap i Nato har inte förstått att Nato har blivit ett hot inte bara mot nationell självständighet utan mot nationell identitet i allmänhet. Och vem skulle försvara oss om hotet mot Sverige kommer från Nato?

När Sverker Göranson intervjuades i Svenska Dagbladet så rörde sig tankarna mest krig miltära hot från främmande makter. Men vi måste också fråga oss vad det är vi ska försvara. Den svenska nationen är inte längre svensk. Vårt land har tvingats att under 30 års tid – mot folkets vilja – att ta emot nästan två miljoner invandrare, asylsökande och illegala invandrare som fått stanna. Detta utan att försvaret avlossat ett enda skott. Nu är Sverige ”mångkulturellt” och svenskarna är på väg att bli i minoritet inom ett par decennier. Massinvandringen fortsätter ohämmat och inte en enda högt rankad militär har protesterat. Så vad är det vi ska har ett försvar till? Är det människor i Rosengård och mångkulturen som ska försvaras, eller är det något annat? Om det inte är det svenska Sverige vi ska försvara så är allt försvar meningslöst. Då kan vi lägga ned det helt och hållet.

Det enda parti i riksdagen som har motsatt sig nedläggningen av det svenska försvaret är Sverigedemokraterna. Sedan några år tillbaka är Stellan Bojerud medlem i SD. Han förklarade nyligen i en artikel i Newsmill hur illa det är ställt med försvaret. Han sade:

”Idag är det tveksamt om armén ens skulle kunna försvara Arlanda till dess det första kamerateamet från CNN är på plats och regeringen hunnit fly landet.”

Bojerud har varit forskare vid Militärhistoriska avdelningen och chef för Krigshistoriska avdelningen vid Militärhögskolan, senare Försvarshögskolan (FHS). År 1990 befordrades han till överstelöjtnant och 1993 blev han chef för territorialförsvarssektionen vid Stockholms försvarsområde (Fo 44). Från 1999 till 2001 var han huvudlärare i militärhistoria vid FHS, och stannade vid FHS till sin pensionering 2003.

Bojerud kritiserade försvarsminister Karin Enström som fått för sig att det är möjligt att med dagens försvar ”försvara hela landet”. Bojerud kunde påvisa att våra grannländers försvar inte heller är fullgott och att det inte går att räkna med någon hjälp därifrån. Det är ingen hemlighet att Sveriges förvarsförmåga är näst intill obefintlig vid ett miltärt angrepp.

Efter att Sverker Göransson påpekat de faktiska bristerna i vårt försvar så inleddes av granskning av honom för brott mot rikets säkerhet och han tvingades pudla lite. Det är ju underligt att ingen av de politiker som medverkat i avrustningen av Sverige har granskats för brott mot rikets säkerhet. Istället blev den man som påpekade ett faktum granskad. Nu friades ÖB ganska snabbt av JK, men redan anklagelsen ter sig helst absurd.

aterinfor_varnplikten

Vad Sverige behöver är inte bara en viss upprustning av försvaret utan vi behöver återinföra den allmänna värnplikten. Värnplikten ska återinföras för att vi ska kunna möta såväl interna som externa hot, men också för att unga män ska få en bra militär träning och vid behov kunna inkallas för att säkra tryggheten på gator och torg. Alla ska kunna hjälpa till att försvara Sverige oavsett varifrån hoten kommer. Ett försvar har vi inte för att gå i krig utan för att skapa trygghet för befolkningen under lång tid framåt. Den som växer upp i Sverige ska veta att det finns soldater som vid behov kan inkallas för att hålla ordning i varje del av landet.

Taggat:, , ,

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: